duminică, 20 decembrie 2020

Adrian Munteanu - SONETOTERAPIE 281 - 290 - text și interpretarea autorului -

 SONETOTERAPIE 281

- text și interpretarea autorului -

 


 

ROIBU-NSERĂRII

 

 

~*~

 

Roibu-nserării zvârle-n colb copita

Coclite frunze cad pe crupa-n spume.

Un nechezat prelung alungă brume

Spre cețuri surde ce-mi ascund iubita.

 

Întins galop strivea tăceri postume

Sub reavăn muşchi acoperind smerita

Şoaptă din preajmă. Scormone termita

În umbra clipei ce-a pornit spre lume.

 

Opresc un strigăt nesupus în faşă.

Îţi pun căpăstru rătăciţi drumeţi,

Dar tu te smulgi din mâna lor, abraşă

 

Şi muşti zăbala, spargi opaci pereţi,

Fecundă iapă, zână nărăvaşă,

Noapte de jad, născând în dimineţi!

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2, Arania, 2006)

Adrian MunteanuSONETOTERAPIE 282

- text și interpretarea autorului -


 

 

CE VEI AVEA DE ÎMI UCIZI SUFLAREA

la Psalmul 30

 

 

~*~

 

Ce vei avea de îmi ucizi suflarea,

De mă pogori în lutul care-nghite?

Rămân în noi fruntarii amuţite

Ce-mi spulberă între vecii chemarea.

 

Ai milă, Doamne! între căi zidite

Cu flori de câmp, albastre cum e marea,

Prefă-mi jelirea surdă şi visarea

În muşchi  jilav sub tălpile zdrelite!

 

Când binele îl vântur în risipă

Şi biciul îl slobod pentru un fleac,

Când ţintuiesc alicea în aripă

 

Fără să dau lovitului vreun leac,

Mânia Lui durează doar o clipă

Dar îndurarea Lui o am în veac.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 283

- text și interpretarea autorului -

 


 

 

SĂRUT O FATĂ

antisonet 13

 

 

~*~

 

Sărut o fată îndelung pe gură;

Întreb pe skype ce face un confrate;

Găteşte soaţa neaoşe bucate;

În toamnă merg la băi să fac o cură.

 

Din lemn căruţa încă are roate

Şi zgâlţâit prin gropi un văr înjură;

Mai dorm adânc în fânul strâns în şură

Şi pe la cozi mai dau sătul din coate.

 

Stau rufele pe gard să se usuce.

De-atâtea lipsuri viaţa scurtă e.

A înălţat bunicu-n deal o cruce

 

Şi vorba veche are-un nu ştiu ce.

Doar sfânta noastră simplitatea-aduce

Un loc cinstit şi sigur în UE.

 

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 284

- text și interpretarea autorului -


 

 

EXISTĂ ÎN DECEMBRIE O SEARĂ

 

 

~*~

 

Există în decembrie o seară

Ce-a-nveşmântat cu taine-adânci hermina.

Desferecată şi-a uitat hodina

Şi-n cuget viu un timp imens măsoară.

 

Uităm vrăjiţi neliniştea şi vina

Şi pacea clipei peste frunţi coboară.

Ard ceruri vii în geamăt de vioară;

Cu mierea tainei s-a-nvelit albina.

 

Când se aştern brocarte de sfinţire

Pe rumenul colac stropit cu vin

Şi pe-un colind venind din nemurire,

 

Se-aprind uimiri la care-n veac mă-nclin.

Atunci mă nasc în staul cu iubire

Primind o stea prelinsă-n noi divin.

 

 

~*~

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 285

- text și interpretarea autorului -

 


 

TAINA UNUI BOB

la Psalmul 35

 

 

~*~

 

Să se ferească cei ce-mi vor pieirea,

Ca pleava dusă-n vânt, goniţi întruna.

Să le doboare îngerul cununa,

Căci mi-au dorit strivită-n laţ privirea.

 

Chiar ştreangul lor să le predea arvuna

Şi, ruşinaţi, să-şi caute oştirea

Pierdută-n focul armelor cu firea,

Tot dibuind să cumpere minciuna.

 

Dreptatea Ta de-a pururea să fie

Pavăza mea când vor să facă zob

Credinţele aduse drept solie

 

Nădejdii puse-n taina unui bob.

Mărit să fie Domnul, pe vecie,

Cel ce doreşte pacea unui rob.

 

~*~

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 286

- text și interpretarea autorului -


 

 

CUM  SĂ ARĂT CE SUNT?

 

 

~*~

 

Cum să arăt ce sunt, spre ce se-ndreaptă

Simţiri şi cazne căutându-şi rostul?

Cum să alung din ochi străini anostul

Contur de rob ce nu se mai deşteaptă?

 

Spun tot ce cred. Mă văd de-a pururi fostul

Argonaut pe marea înţeleaptă,

Cel ce-a suit necontenit o treaptă

Şi a ţinut, prin vremi ostile, postul.

 

Dar când rămân cu mine faţă-n faţă,

Uit cine sunt şi cine-mi e vecin.

Lucide noime-n cumpăniri îngheaţă

 

Zvârlite-n şea, pe-un solitar asin.

Cine am fost cu-adevărat în viaţă

Va spune-acel ce m-a-nţeles deplin.

 

~*~

(2006 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 287

- text și interpretarea autorului -

  ÎNGERUL CU ȘAPTE ARIPI

 

  

~*~

 

Nu-mi clătina răsufletul privirii,

Nu-mi tulbura sfiala din artere!

Opreşte ritmul tobei pe galere

Şi pune-un fulg în palma izbăvirii!

 

Clăteşte rana supurând durere,

Urcă mortarul pregătit zidirii,

Acoperă cu-n văl de taină mirii,

Vegheaz-un măr s-adoarmă în panere!

 

Topeşte seva câmpului în nalbe,

Ca să aprindă aromite seri

Şi-ndoaie crengi de temătoare jalbe

 

Vestind uimirea-n aţipite veri!

Iar îngerul cu şapte aripi albe

Va coborî, înveşnicind tăceri.

 

 

~*~
ADRIAN MUNTEANU

SONETOTERAPIE 288

- text și interpretarea autorului -

 


 

Brașov, Colegiul Andrei Şaguna

 

 

~*~

 

Cum buchiseam pe nesfârşite strane,

Acolo unde litera-i virtute,

Şi îi rugam pe zei să mă ajute

Să îmi alunge frica din organe.

 

Dar buzele parcă-mi erau cusute.

Mă furişam tăcut lângă olane

Şi nu priveam focoasele codane

Să nu se-amuze-n colţ, pe întrecute.

 

M-au zgâlţâit vântoase mari şi neguri.

Abia trecusem clasa pân` la opt.

Mă curăţam cu greu de chin şi jeguri

 

Şi nu ştiam ce chipuri să adopt.

Vedeam frânturi de rosturi, nu întreguri

Fragil reper, adolescent necopt.

 

~*~
ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 289

text și interpretarea autorului

 

 

PLECI SAU RĂMÂI

 

 

~*~

 

Pleci sau rămâi. Zăbavă-ţi e umblatul,

Cămaşă goală, şubredă nălucă.

Asculţi uimită vântul ce usucă

Neliniștea ce-a-nsămânțat oftatul.

 

Arzi şi te stingi. O mână slab apucă

Urzeala tainei ce-ţi aşterne patul.

A sfâşiat dorinţa şi păcatul,

Rochia nădejdii, fluturând năucă.

 

Eşti singură. Privirea-ţi nu se-opreşte

Pe umbra mea de-aproape. Nu auzi

Cum din înalturi îngerul vesteşte

 

Căderi de fluturi adormiţi şi uzi.

Vremelnică, tăcerea se-nvoieşte

Să-nvingă pânda vulturilor cruzi.

 

 

~*~

ADRIAN MUNTEANU

SONETOTERAPIE 290

-text și interpretarea autorului -

 

 


 

IA-MĂ DE MÂNĂ!

Mit 3

 

 

~*~

 

Mă poartă Adeona-n labirintul

Acelor paşi ce i-am făcut în veacuri.

Îndreaptă-mi gândul de la simple fleacuri,

Să pot gusta din cupa ta absintul.

 

Pierde-mă-n văi cu cenușii hogeacuri,

Să-ndrept în iarbă rostul şi alintul

Din care-a fost să izvodesc argintul

Tainei ce-aşează-n trup uitate leacuri.

 

De ce mă laşi acum, când caut drumul,

Să rătăcesc în valuri ce se sparg,

Abia zărind, prin abur des, albumul

 

Cu pânze vechi şi cu-n pieziş catarg?

Aruncă vâsla, risipeşte fumul,

Ia-mă de mână, scoate-mă în larg!

 

~*~

ADRIAN MUNTEANUNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu