luni, 28 decembrie 2020

Vasilica GRIGORAȘ – Istorie, familie, tradiție și dăinuire – o carte a marilor idei

 
Vasilica GRIGORAȘ – Istorie, familie, tradiție și dăinuire – o carte a marilor idei

 

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „BIBLIOTECAJUDETEANĂ BIBLIOTECA "NICOLAE MILESCU SPĂTARUL" VASLUI MILESCIANA Nr.8, 2020 Publicație semestrialá”

A apărut nr. 8, 2020 al revistei „MILESCIANA”. Sincere felicitări întregului Colegiu de redacție: Voicu Gelu Bichineț (director), Liliana Moga (redactor șef), Alina Tanasă (secretar general de redacție), Anca-Elena Chelaru, Luciana Macovei, Mihaela Ochianu, Loredana Savin, Dana-Monica Vîntu (redactori) și tuturor colaboratorilor.

Deosebit de onorată pentru publicarea recenziei la cartea „Istorie, familie, tradiție și dăinuire” a doctorului Valeriu Lupu, intelectual de marcă al județului Vaslui și al României.


Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, text care spune „Valeriu LUPU ISTORIE, FAMILIE, TRADIȚIE ȘI DĂINUIRE OPERA OMNIA PUBLICISTICĂ ȘI ESEU CONTEMPORAN TIPO MOLDOVA”

„Acestea sunt timpuri ce pun la încercare sufletul oamenilor.” (Thomas Paine)

Am primit în dar de la dr. Valeriu Lupu cartea Istorie, familie, tradiție și dăinuire, care are ca subtitlu: Opera Omnia, publicistică și eseu contemporan. A apărut la Editura TipoMoldova din Iași, 2018, și este dedicată Centenarului Marii Uniri.

Cartea se bucură de o profundă și binemeritată prezentare a profesorului și etnologului Dan Ravaru.

Un volum consistent, de aproape 500 de pagini. Din simplă curiozitate, am deschis pentru început cartea la cuprins, descoperind o tehnică abilă de alcătuire. Este structurată pe trei mari capitole: I. Istorie; II. Familie; III. Tradiție și dăinuire. Capitolele sunt împărțite în subcapitole, iar acestea în fragmente și paragrafe, pe subiecte punctuale. Fiecare subiect este tratat cu solicitudine, printr-un discurs literar coerent și lipsit de cuvinte inutile. Merge direct la esență, scriind cu vocația celui căruia îi place să cerceteze și să cunoască lucruri interesante. La sfârșitul subcapitolelor alocă spațiu unor concluzii despre subiectul pus în discuție și o bogată bibliografie. De la început se observă limpede că volumul este un studiu științific care poartă cu demnitate și bucurie vălul moralei creștine. Unitatea intrinsecă a cărții este o adevărată ancoră prin care atrage cititorii.

Publicist, eseist și scriitor, dr. Valeriu Lupu, prin această carte, și nu numai, dovedește fără tăgadă faptul că are „responsabilitate nesfârșită față de celălalt” în spiritul lui Emmanuel Lévinas (filosof francez, de origine lituaniană) care, într-un Occident tot mai secularizat, încearcă să impună prin sistemul său de gândire conceptul alterității în filosofie, etică și religie, conform căruia omul trebuie să fie responsabil față de semenii săi, să fie „Ființă-pentru-celălalt”.

În primul capitol al cărții doctorului V. Lupu, descoperim o abordare atentă a evenimentelor și a atmosferei politice, sociale și culturale din secolele al XIX-lea și al XX-lea. Cu mândrie, autorul constată că în această perioadă apar personalități marcante, formate și educate în Occidentul european. Datorită strădaniei și inteligenței lor, acești tineri români au ajuns mari intelectuali și oameni de stat, cunoscând și înțelegând lucid spiritul istoriei, tendințele și interesele țărilor europene. Treptat, se înfiripă trezirea, încurajarea și susținerea ideii de unitate a poporului român, de reîntregire a teritoriului locuit de români. Unitatea de neam și țară exista „ca o realitate atât de mare și energică, încât nici ignoranța și nici sila n-o pot tăgădui” (Mihai Eminescu). Acum prinde consistență conștientizarea reală a idealului unirii și implicarea în a se găsi soluții pentru împlinirea acestei idei.

Procesul de formare a tineretului în spiritul patriotismului și a ideii de unire a cunoscut o evoluție semnificativă în preajma revoluțiilor de la 1848, unirii Principatelor Române (1859), Războiului de independență (1877), primului război mondial, continuând cu înfăptuirea Marii Uniri (1918), participarea la cel de-al doilea război mondial, mișcarea de rezistență împotriva instaurării comunismului, dar și după 1944, în perioada comunistă. Generații întregi au contribuit la înfăptuirea statului unitar și indivizibil, România. Comparând acele generații de tineri cu tineretul de astăzi, autorul sesizează faptul că se observă o stare de inhibare a acestuia, de marginalizare, demoralizare, lipsă de speranță și perspectivă. Prin metode de manipulare, de la cele mai subtile până la cele mai grosolane, sunt promovate libertinajul și imoralitatea. Dureros de conștient de această situație, autorul îndeamnă tinerii să citească/recitească articolul lui Eminescu, intitulat În Unire e tăria, nu în dezbinarea și dihonia promovate azi în fel și chip.

Asemenea lui Eminescu, autorul cărții aduce ca argumente, cu privire la necesitatea imperioasă a realizării unirii, asemănările de limbă în teritoriile ocupate de români, indiferent de vremuri, de ocupații străine, de impunerile stăpânitorilor vremelnici; aceștia n-au reușit să distrugă populația autohtonă, iar aceasta, nu numai că nu a dispărut, ci, dimpotrivă, a devenit mai viguroasă deoarece este „considerată de mai mulți istorici ca fiind cea mai veche populație a continentului”. Românism înseamnă limbă și cultură, sufletul românilor trăitori în spațiul ocupat din vremuri străvechi. Ei nu sunt venetici, ci au trăit dintotdeauna în spațiul care „se întindea din Pocuția până în munții Pindului din Balcani, din ținuturile transnistrene ale Bugului până la Tisa, de la Pontul Euxin și litoralul Mării Negre până la Dardania și dincolo de Câmpia Panoniei”. Autorul precizează că acest perimetru în care trăiau românii este stabilit pe baza izvoarelor istorice, arheologice și scrise. În consecință, dorința românilor exprimată prin vocea autentică și autoritară a lui Garabet Ibrăileanu: „Voim să fim ceea ce suntem! Români.” este de neclintit.

Ideea de unitate națională a continuat să existe și să se manifeste și în perioada celor două conflagrații mondiale. Valeriu Lupu scoate în evidență personalități care au avut o contribuție esențială în lupta pentru unitatea neamului și țării. De un spațiu consistent în carte se bucură Ecaterina Teodoroiu pentru eroismul dovedit în luptele la care a participat și încurajarea plutonului pe care îl instruia: „Înainte băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!”. O altă personalitate marcantă a istoriei românilor este Regina Maria, pe care medicul Grigore T. Popa o numește „Regina Idealului Național”. În alte documente este numită „Mama răniților”, „Regina soldat”, Mama Regina”. A treia personalitate a istoriei pe care o evocă în volumul său dr. Valeriu Lupu este Mareșalul Averescu, „cel mai mare comandant de oști pe care l-a zămislit acest popor – strateg de notorietate, erou național al evenimentelor glorioase din vara anului 1917”, întotdeauna cu mentalitate de învingător, despre care generalul Constantin Argetoianu spunea: „Originea acestei psihologii trebuie căutată în faptul, că ori de câte ori se ivise o greutare pe front, generalul Averescu fusese trimis și izbutise mai întotdeauna să facă față până și situațiilor disperate”. Este evidentă atitudinea autorului cărții de cinstire a celor trei personalități printr-o abordare onestă și responsabilă, cu vădită tentă de altesitate.

O atenție deosebită acordă autorul cărții implicării în luptă a armatei române, evidențiind meritele acesteia în condițiile unui sistem sanitar modest; nu sunt trecute cu vederea „toamna patimilor noastre” și „triunghiul morții” când se vor pierde 76,3% din teritoriul regatului. La înfrângerile dezastruoase și imensele pierderi au contribuit și epidemia de tifos exantematic din 1917, alte boli și foametea. Este remarcată de autor contribuția medicului Grigore T. Popa, umanist și patriot desăvârșit în primul război mondial, participant ca medic și jurnalist de război. Un alt scriitor, poetul religios Vasile Voiculescu, medic militar, a participat la război asemenea multor personalități și intelectuali români de marcă, luptând și militând pentru împlinirea visului de întregire a țării și neamului. V. Voiculescu are contribuții literare importante în poezie, eseu medical, proză, dramă; prin poezia sa patriotică transmite dorința și speranța de unitate și independență a țării: „O, țara mea, tu culme-ncremenită/ De-atâta sânge roasă și brăzdată/ Azi din adâncuri, grea și neclintită/ Te-nalță-n slăvi mai sus ca niciodată.” (Țării mele) Faptele eroice din istoria neamului nu au fost întotdeauna abordate și prezentate la justa lor valoare întrucât, pentru unii, „Sinceritatea este sterilă, ipocrizia fecundă”, consemna Emil Cioran. N-au lipsit nici „politruci” de ocazie precum Octavian Paler, nici „mitici de conjunctură sau paraziții de serviciu ai neamului românesc” (Dan Puric). Din punctul de vedere al autorului, scandaloasă este și atitudinea lui „Horia R. Patapievici – un altoi scorburos și vulgar pe trunchiul viguros al culturii române”. O critică aspră aduce eseistul unor intelectuali contemporani cu aere de „conștiință românească”, pretinși mari filosofi, fără a-și argumenta podiumul pe care și-l arogă în sfera intelectualității românești: Andrei Pleșu și alții care „și-au făcut un scop din a dezavua într-o manieră pseudofilosofică tot ceea ce este autentic românesc”. Nu departe de aceștia, dar nu de neînțeles, fiind prieteni, se situează Gabriel Liiceanu „care într-o manieră penibilă, dacă nu de-a dreptul ridicolă și în cel mai autentic stil fanariot, își prezenta țara la Bruxelles.” Greu de înțeles pentru ei ori nu vor să accepte că „O pildă de noblețe sufletească” ar fi benefică tinerei generații pentru a purta în inimă și suflet dragostea de Neam și Țară.

Nu poate fi negată contribuția tineretului la împlinirea idealului național, ci, dimpotrivă, afirmă autorul, a fost substanțială și, uneori, decisivă. Din păcate au existat și disoluții în interiorul mișcărilor și pozițiilor tinerilor naționaliști, cu repercusiuni frauduloase. Tendințe ostile unității neamului și patriei au avut diverse focare, „indubitabil regizate și manevrate din afară”, în funcție de așezarea geografică a centrelor universitare.

Instalarea comunismului a constituit o trecere „de la idilic la dezastru”; barbarie și reeducare cu mijloace de teroare, cu nenumărate victime directe și adiacente, multe atrocități săvârșite într-o lume ce se contura tot mai accentuat ca fiind una atee și inumană.

O atenție deosebită acordă autorul Martiriului de la Vaslui, cu generoasa intenție de blamare a unui fapt abominabil săvârșit în orășelul Vaslui. Aici, 32 de tineri au fost executați fără a fi judecați, deci, fără sentință judecătorescă, ci doar din ordinul expres al regelui Carol al II-lea. Această tristă dramă istorică a fost ignorată de istorici de renume, fie dintr-o lipsă de cercetare a izvoarelor istorice scrise, fie din neînțelegerea traumei în sine, pentru că este greu de crezut că ar fi putut fi neglijență crasă ori rea intenție în abordarea corectă a istoriei neamului. Descrierea momentului masacrului de la Vaslui de către Nicolae Roșca în Cronica unor violențe politice, publicată prima dată la Madrid în 1960, este o frescă cutremurătoare a modului în care s-a acționat și au fost torturați și uciși tinerii nevinovați cu alte opinii și idealuri decît cele impuse de dictatura momentului. O crimă colectivă, pe data de 22 septembrie 1939, a cutremurat oamenii locului și din întregul ținut moldav.

Cu luciditate și onestitate, doctorul Lupu reliefează pe bună dreptate contribuția tinerilor „pe drumul greu al modernizării României. Nu au pierdut niciun moment din vedere faptul că este vorba de patria străbunilor lor, că această patrie trebuie ridicată în rândul statelor emancipate ale Europei prin muncă și jertfă, în sfârșit, că generațiile care vin trebuie să preia și să continue dezvoltarea și înflorirea ei creându-se un statut, un nume și un renume demn în numele națiunilor lumii.” (Generația tânără în istoria neamului)

Ținând cont de toate tulburările familiei din ultimul timp, autorul abordează acest subiect într-un capitol distinct al cărții. Pleacă în demersul domniei sale de la conceptul de „familie tradițională”, înțelegerea firescului familial și necesitatea respectării rostului menținerii și dezvoltării acesteia – „tradiția și cultura populară au ca punct central familia”.

Eseistul realizează un periplu în istoria conceptului de familie, urmărind cu atenție evoluția și schimbările unor puncte de vedere cu privire la acest concept. Întâlnim în carte o tratare clară, echidistantă, fără a se înclina nici spre feminism, nici spre masculinizarea vieții sociale. Subliniază faptul că în diferite perioade și contexte sociale și istorice au avut loc mișcări de emancipare a femeii, lupte pentru drepturi civice, lucru care se răsfrânge și în relațiile de familie. Autorul amintește cartea scrisă de Simone Beauvoir, Al doilea val, în care sunt identificate trei tipuri de femeie: agresivă (revendicativă…), izolată (carieristă…) și dependentă (cenușăreasă…).

Denaturarea sensului familiei, inocularea tinerilor cu idei preconcepute, rău intenționate duc la denaturarea omului ca specie superioară, creată de Dumnezeu. Evoluția sa are loc doar prin respectarea unor condiții existențiale, sentimentale, educaționale și formarea unor principii morale autentice și a unui comportament civilizat. Doar în familie se pot realiza educația și formarea copilului pentru a deveni un adult armonios și responsabil; familiei i se alătură în acest demers școala și biserica. Acest TRIO responsabil are un rol fundamental în creșterea și educarea copilului, de la conceperea acestuia până la desăvârșirea lui ca om matur.

În opinia doctorului V. Lupu, o etapă importantă din viața omului, căreia trebuie acordată o atenție deosebită, este adolescența. Acest lucru se explică și prin schimbările fizilogice care au loc în corpul tânărului. Pregătirea pentru viață a adolescentului presupune și înțelegerea modului de întemeiere a familiei, a rolului acesteia în societate. În acest sens, factorul afectiv este punctul cheie al ecuației, denumită familie. Provocările de astăzi fac mult rău vieții adolescenților, sunt derutați, deconcertați de la drumul firesc în viață; dacă baza este eronată, rezultatul este dezastruos, apar vulnerabilități, devieri de comportament, violență, deraieri sexuale asociate cu boli sexuale și de altă natură, victime din multe puncte de vedere.

Timpul a demonstrat că familia are un rol extrem de important, chiar decisiv în dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copiilor și a societății în general, atât în prezent, cât și în viitor pentru întreaga specie umană. Medicul pediatru Valeriu Lupu, prin cercetarea și studiul literaturii de specialitate, trage câteva concluzii despre rolul și importanța familiei: „Familia rămâne structura socială fundamentală care garantează perpetuarea vieții, speciei și valorilor ei.” „Valențele educativ-formatoare ale familiei sunt esențiale pentru generațiile care se succed.” „Familia rămâne un reper existențial, o valoare umană și o garanție pentru neam și cultura lui.”

Autorul începe capitolul „Tradiție și dăinuire” cum nu se poate mai firesc, de la rădăcinile graiului românesc, deoarece, în opinia sa, „istoria limbii unui popor este, de fapt, istoria acelui popor”. Limba s-a dezvoltat continuu odată cu dezvoltarea poporului. Specialiștii spun că „În plan european limba română este considerată a cincea limbă ca bogăție lingvistică”, după engleză, franceză, germană și spaniolă. Varietatea formelor de exprimare, expresivitatea figurilor de stil, bogăția metaforelor… fac din graiul românesc ceea ce spunea Eminescu – „nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră”.

Dr. V. Lupu vorbește în lucrarea sa de două teorii în ceea ce privește proveniența limbii române: din limba arhaică latinizată ori din limbile romanice, din care s-a desprins și latina. Limba română este produsul latinizării limbii băștinașilor daco-geți și traco-iliri. De-a lungul istoriei a suferit multe influențe, însă, treptat, limba s-a modernizat. O contribuție esențială au avut-o cronicarii moldoveni și munteni și Școala ardeleană, „sufletul emancipării românilor”. Pentru acuratețea informațiilor din carte, autorul a studiat atât documente ale românilor, cât și scrieri ale unor istorici din străinătate, imparțiali în afirmațiile și teoriile susținute cu argumente indubitabile. Autorul detaliază procesul formării și evoluției limbii române, apelând la studii aprofundate de lingvistică, prin comparație cu formarea și evoluția celorlalte limbi. Conchide faptul că, deși în decursul istoriei, atât poporul, cât și limba au rezistat vremurilor înfruntând numeroase vitregii și, deși a cunoscut influențe nefaste și asupriri străine îndelungate, românul, întotdeauna în mod conștient, cu iubire și-a apărat „nevoile și neamul”.

O relație intrinsecă există între cultura, civilizația și spiritualitatea unui popor. „Creștinismul ortodox e tradiția eternă a Spiritului care în ordinea omenească se suprapune spiritului autohton” (Nichifor Crainic). În toate domeniile culturii și spiritualității, România a dat mari cărturari, filosofi, scriitori, poeți, muzicieni, artiști plastici, oameni de știință…, iar numele multora dintre aceștia aureolează cartea doctorului Valeriu Lupu. Așa cum spuneam și mai sus, este o certitudine că intelectualitatea românească s-a format în școlile și universitățile europene de prestigiu, nefiind izolați de spiritul și modernismul european și universal al cunoașterii umane. Inevitabil, au suferit anumite influențe, însă nu și-au pierdut autenticitatea și specificitatea românismului. Astfel se explică originalitatea culturii române care asigură eternitatea limbii și poporului pe acest teritoriu. În acest sens, autorul își exprimă răspicat dorința ca nici dezechilibrele din lumea de azi care au loc pe plan mondial să nu destabilizeze coerența și esența românismului. O încercare de maximă periculozitate este fenomenul globalizării. Globalizarea presupune integrare, însă nu trebuie îngăduită atitudinea de uniformizare ori, și mai rău, de includere și subordonare a ceea ce este specific țării și poporului. Acest lucru ar însemna să acceptăm un atentat cu mijloace obscure la suveranitatea statală, având implicații majore, de rău augur din punct de vedere demografic și teritorial. Pilonii identității naționale se vor clătina serios. În acest context, Valeriu Lupu face referiri și la fenomenul emigrării românilor care a cunoscut o amploare fără precedent în ultimele decenii și la scăderea drastică a populației.

Scriitorul Valeriu Lupu elogiază tot ceea ce este valoros, pozitiv, înălțător în domeniile propuse spre cercetare, dar critică aspru fărădelegile, ipocrizia, minciuna, trădarea… Cu siguranță autorul și-a propus să producă o serie de efecte pozitive și, de ce nu, o schimbare a concepției și atitudinii românilor asupra istoriei, familiei și tradițiilor românilor. A purces la o reevaluare a documentelor, o recompunere a ideilor, o reinventare a comportamentului nostru față de faptele istorice. Acest lucru necesită un efort neîntrerupt, pe care eseistul îl depune și îl oferă ca dar românilor indiferent de vârstă. Este un mod lăudabil de a dărui, cu minunata intenție de a ridica moralul tinerilor, de a-i motiva să depună toate eforturile pentru a duce mai departe destinul țării și neamului. Multe și adânci sunt denivelările societății actuale, însă nu totul este pierdut pentru că evoluția societății, a omenirii, depinde de fiecare în parte și de noi toți. Desigur, nu putem schimba istoria, însă este musai s-o cunoaștem cu adevărat, nu trunchiată, nu denaturată, nu cosmetizată; să ne cunoaștem tradițiile, datinile care sunt fundamentul unei vieți adevărate, care dau farmec și vigoare trăirilor românilor. Autorul precizează și faptul că toate acestea au la bază buna credință, fără de care rătăcim pe căi lăturalnice și ne vom trezi pe drumuri fără întoarcere.

Fiecare idee este tratată prin paragrafe laconice, ceea ce dă scriiturii o alură aerisită și apetisantă. Este o onoare pentru autor abordarea degajată și echidistantă a unor subiecte delicate. Acuratețea frazei, fără formulări goale de conținut, fără exagerări, fără minimalizări, fără un hățiș verbal care să sufoce idei importante și chiar conținutul cărții.

În concepția lui Valeriu Lupu, un talentat documentarist, nimic nu este mai important decât adevărul. Cartea nu este numai o bancă de date, de informații despre istorie, familie și datini românești, ci este pretextul de a construi asocieri de idei între fapte, fenomene și procese care au influențat mersul istoriei; este o invitație la a medita și promova ideile noastre identitare.

Așadar, cartea are menirea de a trezi conștiința cititorului în tot ceea ce înseamnă și presupune spiritul civic pentru a respira firesc în arealul vieții pe pământ românesc. Istorie, familie, tradiție și dăinuire este o carte a marilor idei. Este un studiu excepțional, o cercetare fundamentală pentru generația de astăzi și generațiile viitoare care trebuie să cunoască obârșia neamului. Cunoscând-o, pot iubi, respecta și apăra neamul și țara în ciuda evoluției lumii în direcții alarmante, în care indecența sfidează bunul-simț atingând paroxismul și penibilul.

Dincolo de pericolele care s-au perindat în istoria românilor și României și a marilor primejdii mondiale actuale, în care oculta mondială, masoneria și cluburile celor mai bogați oameni ai lumii, Omul de cultură Valeriu Lupu este convins de „Dăinuirea neamului – prin generațiile care se succed”. Și acest lucru deoarece „Istoria omenirii este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu” (Eminescu). Deci, să nu ne pierdem încrederea, nădejdea, credința și, mai ales, să nu ne uităm istoria pentru că „Cei care uită trecutul sunt condamnați să îl repete” (George Santayana).

Vasilica GRIGORAȘNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu