marți, 29 decembrie 2020

Melania Rusu Caragioiu - ,,EROI AU FOST, EROI SUNT ÎNCĂ” : HOREA, CLOȘCA și CRIȘAN

 ,,EROI AU FOST, EROI SUNT  ÎNCĂ” :  HOREA, CLOȘCA și CRIȘAN

Cuvânt omagial de Melania Rusu Caragioiu la Marea  Sărbătoare ,,Limba Noastră cea Română” , 31 august 2019, închinat la Bisericuțà din Albac,  acum în Olănești-Vâlcea, Lăcaș duhovnicesc unde a fost botezat Horea.

 

      Apropierea de spațiile sfinte ne îndeamnă la o anumită reculegere , de împăcare în eul nostru. Împăcare, liniștire, umilință duhovnicească revărsată peste noi din înalt. Îl simțim pe Dumnezeu aproape. El este în noi, dar noi uităm adesea. Dacă ne uităm în jurul nostru totul este o minune pe care o datorăm Domnului Dumnezeului nostru, iar nepotrivirile,  sunt ispitele, lucrarea potrivnicului care se zbate în a aduce răul și nefericirea. Omul este supus deseori samavolniciilor vremurilor, vieții , cum zice cronicarul,  le cade victimă încercând să le îndrepte. Dar voia Domnului este cea care, de fapt, este hotărâtoare în decurgerea faptelor , urmărind lămurirea, purificarea, întărirea credinței noastre.

Istoria adevărată este cea care ne spune ce a  fost, dar ea nu întotdeauna dezleagă firul care a determinat evenimentele și astfel, se pot întâmpla perioade lungi nedeslușind cauzele și urmările acestor cauze. Ne mai spunând despre ascunderea voită a adevărului de către cei care scriu istoria.

Ne găsim la Schitul Albac, loc sfințit și istoric,  care a văzut cu ochii vremii multe fapte care s-au petrecut în jurul lui. Acest schit vechi, chiar dacă nu are scris pe răboj data punerii temeliei lui sfințite, vorbește prin faptul că înainte de 1784, când Eroul  Horea din Albac, împlinea 54 de ani, acest schit a existat  și în cristelnița lui a fost borezat copilașul Horea, devenit prin eroismul său:-Horea- Crăișorul Munților. 

După marii istorici: Constantin C. Giurescu,  David Prodan, Ion Rusu Abrudeanu,  istoricul german Adam Friedrich Geisler și nenumărați alții, găsim  istoria Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan.  Acești  trei mari eroi români, Horea, Cloșca și Crișan, înainte cu cinci ani,  de Revoluția franceză , în 1784, au avansat în cererile și lupta lor dorința iobagilor români de libertate, egalitate și fraternitate, răsculându-se împotriva ,,domnilor de pământ”.

De patru ori Horea= Vasile Nicola =Nicola Ursul  a făcut drumul din Albac  până la Viena, reușind să fie primit de Împăratul Iosif al II-lea, cerând desfințarea iobăgiei și drepturi egale pentru toți românii cu drepturile tuturor locuitorilor  din Ardeal. Horea din Albac era știutor de carte și de scriere, de meserie era lemnar, constructor de biserici din lemn, dintre care și cea din Comuna Cizer, biserică mutată în anul 1967 la Muzeul Satului din Cluj-Napoca.

În toamna anului 1784 moții se răscoală cuprinzând toate zonele Munților Apuseni, până în Sud la Defileul III al Mureșului. Răscoala a durat din toamnă până în apropiere de Crăciun, Horea hotărând întreruperea luptelor. Împreună cu Cșoșca se ascunde în pădurile din jurul Albacului.

 Este trădat, sunt trădați, prinși și duși la închisoarea de la Alba Iulia. Sunt interogați în ,, șase rânduri” dar nu mărturisesc nimic. Iosif al II-lea redactează actul  de execuție a acestor doi eroi lăsând la dispoziția executorilor modul grav, corecțional și de îngrozire în  aplicare a pedepsei capitale. În 1785 pe un mic deal de lângă Alba iulia sunt executați, întâi Cloșca și apoi Horea, torturați crunt prin lovirea cu roata, frângerea trupului, ,,tragerea pe roată”. Apoi cruzimea și defăimarea au continuat  și pentru a o aduce la cunoștința  tuturor. Trupurile lor au fost sfârtecate și părțile acelea sfâșiate au fost atârnate   prin sate. O mână a lui Horea a fost atârnată de un gorun la Țebea  și pomul gigant poartă și azi numele de Gorunul lui Horea. La poalele acestui gorun a fost înmormântst Avram Iancu.  A fost prins, la puțin timp și Crișan , întemnițat și el, dar Crișan nu le-a mai dat călăilor satisfacția de a asista la torturarea lui sângeroasă, ci și-a pus capăt zillor în închisoare.

 Astăzi din gorunul lui Horea mai există trunchiul viguros despicat de vreme, având doar o mică coroană, întinerită,  de ramuri.

Casa eroului Horea a  fost cumpărată de I.C. Brătianu și  strămutată pe moșia acestuia  în localitatea Florica.

Neamul românesc își amintește cu pioșenie, respect și fală, de acești eroi martiri pentru drepturile românilor iobagi din Transilvania și le consfințește memoria prin nume de instituții, obeliscuri, străzi,  școli și prăznuirea numelui și memoriei lor.
Autoarea acestor rânduri este fosta elevă din clasa a doua de la Școala primară din Vața de jos, învecinată cu Țebea, școală care își făcea sărbătorile la Țebea cântând cântece patriotice și cânece populare specifice văii Bradului (orașul minier de aur-Brad) Se cânta întotdeauna și  Marșul lui Iancu, din care redau o strofă și refrenul:

,, Cincizeci de oi despoaie

,, Și prin frigări le pun,

,, De cântec de cimpoaie pădurile răsun’ ,

,, Românii se așează pe lângă-un mare foc

,, Și Iancul ospătează cu dânșii la un loc.

 

,, Iancule mare, bravule tare, cu noi să fi,

,, Tu însoțește și îmbărbătește pe  ai tăi fii. ”

În incheiere adaig dpuă din poeziile mele dedicate eroilor neamului : Horia Cloșca și Crișan.

C R Ă I Ş O R U L    H O R E A

de Melania Rusu Caragioiu

Un ,,crăişor’’ şi oastea lui bărbată,

Din steiul tare – cremene din munte,

Desprinşi din  stânci, cu pletele cărunte,

S-au răsculat, chemând încă odată,

 

Din amăgite piepturi, dor de viaţă,

Deplină libertate-n glia sfântă,

Dreptate, pentru brazda ne-nfricată;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Atunci, se-nvolbură din văi, ca ceaţa,

 

Să piardă-n fumul des, năpăstuirea,

Iobagii înlănţuiţi în ţara mamă,

Împiedecaţi să nu-i simtă iubirea…

 

Un Horea mai înalt ca Detunata

Păşeşte-n bătălie fără teamă !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El n-a murit ! Şi vie-i este armata !

Timişoara, l984

 

 

POEM  PENTRU  HOREA,  CLOȘCA  ȘI  CRIȘAN

de Melania Rusu Caragioiu

Horind la sărbători pe plaiul dulce,

Ori răsturnând o brazdă de ogor,

Răsună-n valuri doina pe pripor,

Pic lângă pic, amarul din izvor;

Aripi de răzvrătire vântul duce !

 

Colnic s-a sprijinit către colnic.

Lăcaș năpăstuit de om-iobag,

Odihnă n-are casa fără prag,

Șuvoi de-aleanuri, chinuri de pribeag ,

Caută pâine, dar nu-i nici un spic;

Aprig, poporul n-a cerșit nimic !

 

Crișuri s-au răzvrătit în matca lor,

Ravene s-au umplut de sănge mult,

Istoria a tremurat: Tumult !

Scrâșnind înfiorat ca mai de mult,

Alte oștiri murind cu-același dor.

Norii răscoalei s-au întins în zbor  !

 

Horia, cu fruntea-naltă, vrea dreptate,

Cloșca buciumă-n văi,  munții răsună:

,,Mai bine moarte decât strâmbătate !”

Strigă Crișan din inima lui bună.

 

Eroi ai noștri, un  neam întreg vă cântă,

Trăiți cu noi și lupta e NEÎNFRÂNTĂ !

 

Bbliografie: Istoria României,  date de pe internet și date culese personal.

           

 

~*~

 
De ce TRECUTUL TAU ISTORIC ESTE ASCUNS ???????

 

Punctul de vedere al prof. dr. Maria-Luminita Rollé – Universitatea din Edinburgh

 

 

                   În Europa de Vest nu se cunoaste istoria României si cei care o viziteaza acum vãd sãrãcia materialã de astãzi, si nicidecum milenara ei bogãtie culturalã si spiritualã.

 

                 In plus, propaganda maghiarã din SUA se bazeazã pe milioanele de dolari ale D-lui Soros, care finanteazã edituri si opinii la Bucuresti, în timp ce în Elvetia am auzit de la un doctor în istorie (la Geneva, în iunie 1999) cã Transilvania a apãrut în secolul XIII si de la un ambasador francez în România (la Lausanne, în noiembrie 1998) cã poporul român a dispãrut timp de 1000 de ani ca sã reaparã, ca prin miracol, în secolul XIV !

 

                 Cu toate acestea, nimeni nu mentioneazã cã cea mai veche scriere din Europa a fost atestatã arheologic in 1961, tot în Transilvania, in satul Tãrtãria, pe râul Somes, în judetul Alba, de cãtre Profesorul Nicolae Vlassa, de la Universitatea din Cluj. În afarã de România, Tãblitele de la Tãrtãria, datate 4.700 î.e.n., au fãcut ocolul lumii anglo-saxone (Colin Renfrew, Marija Gimbutas) si au creat dezbateri aprinse pe tot globul. Desi românii stiau sã scrie acum 7000 de ani, acest detaliu esential nu este nici în ziua de azi, dupã mai mult de 40 de ani, cunoscut publicului românesc si nu apare în manualele de istorie.

 

                  Ce ne spun specialistii din România ? În 1998 s-a publicat « Istoria României » (Editura Enciclopedicã , Bucuresti) de cãtre un colectiv academic sub conducerea unei « autoritãti în materie », Prof. dr. Mihai Bãrbulescu, culmea culmilor, de la aceeasi Universitate (din Cluj), care nu spune ca Profesorul Vlassa a descoperit Tãblitele. La pagina 15 a acestui impresionant volum, Tãblitele de la Tãrtãria sunt mentionate cu semnul întrebãrii într-o foarte scurtã frazã, fãrã nici un comentariu: « Într-o groapã de cult de la Tãrtãria, s-au gãsit (…) trei tablete de lut acoperite cu semne incizate (scriere ?), cu analogii în Mesopotamia.»

 

                       Dar Dl. Bãrbulescu nu-si aduce aminte oare cã scrierea proto-sumerianã apare cu 1000 de ani mai tîrziu si cã cea cicladicã, proto-greacã, dupã 3000 de ani ? El a uitat cã metalurgia în Europa apare tot în Transilvania, în jur de 3500 î.e.n. ? Cã tracii sunt primul mare popor indo-european care intrã în Europa tot în jur de 3500 î.e.n., cu mai mult de douã milenii înainte ca celtii, etruscii, romanii, germanii, sau slavii sã aparã pe harta Europei ?   Si cã tracii ocupau tot teritoriul intre Muntii Ural si Tatra de la est la vest si de la Marea Balticã la Dunãre si Marea Neagrã de la nord la sud ?

 

                    De asemenea, si în acelasi context, nici un specialist în istoria României nu atrage atentia asupra altui “detaliu” primordial, si anume cã limba traco-dacicã este cu mii de ani anterioarã latinei (care apare abia în secolul VI î.e.n.) si cã, în consecintã, limba românã nu se trage din latinã, pentru cã, desi din aceeasi familie, existã istoric înaintea latinei, deci este o limbã proto-latinã.

 

                  Latina se formeazã din etruscã si greacã, care, desi amîndouã indo-europene, sunt scrise cu un alfabet fenician, rãspîndit în lumea mediteranã a epocii. În plus, estruscii ei însisi erau o bransã a celtilor, coborâti în sudul Alpilor în jur de 1200 î.e.n. La rîndul lor, celtii erau o bransã a tracilor care migrau spre vestul Europei, si erau numiti ca atare, adicã traco-iliri pânã în secolul VI î.e.n., când se deplaseazã din Noricum ( Austria ) spre Alpii elvetieni, unde se numesc helveti.

 

                     Atâtea detalii ignorate despre originea, continuitatea, si însãsi existenta poporului român dau de gândit. Cine schimbã si interpreteazã istoria României?

                      În mozaicul de limbi si popoare de pe harta Europei, singurii care au o continuitate de 9000 de ani pe acelasi teritoriu, si o scriere de 7000 de ani, sunt românii de azi. Transilvania nu a fost maghiarã si nici nu putea fi când strãmosii maghiarilor de azi locuiau în nordul Mongoliei, sursã turco-finicã nu numai a ungurilor, dar si a bulgarilor (care nãvãlesc în România si în teritoriile Bizantine din sudul Dunãrii în secolul VI), a turcilor si a finlandezilor din zilele noastre.    Hunii pãtrund în Europa pânã la Paris, Roma si Constantinopole sub Atila în secolul V, dar se retrag spre Ural pânã în secolul IX, când nãvãlesc din nou în Panonia, teritoriu ocupat la acea datã de daci liberi (80%) amestecati cu slavi (20%).

 

                     Poporul si limba dacã sunt deci cu mult mai vechi decât poporul roman si limba latinã, dar cele douã limbi erau foarte asemãnãtoare, si de aceea asimilarea s-a fãcut atât de repede, în câteva secole. Ovidiu, poet roman exilat la Tomis pe malul Mãrii Negre, nu numai cã a învãtat daca imediat, dar în sase luni scria deja versuri în limba lui Zalmoxis ! Invadarea Daciei, de fapt a unui coridor spre Muntii Apuseni, a avut ca scop precis cele 14 care cu aur pe care Împãratul Traian (de origine ibericã) le-a dus la Roma ca sã refacã tezaurul golit al Imperiului. Peste mai mult de 1000 de ani, dupã cãderea Constantinopolului sub turci în 1453, tributul plãtit sultanilor otomani va fi tot în aur, în formã de “techini”. Si tot în aur se plãtesc în ziua de astãzi anumite interese în România, dupã ce tezaurul national de 80 tone-aur a fost vîndut la licitatie în Zürich si cumpãrat de Banca Angliei.

              

 

   Cele 14, nu care romane ci milioane de români din afara României înteleg si simt acum, mai bine ca niciodatã, sensul versurilor transilvane “Muntii nostri aur poartã, Noi cersim din poartã-n poartã!”

 

                    În aceeasi ordine de idei, Imperiul Bizantin, care a durat mai mult de 1.000 de ani (330-1453), în timp ce Europa de Vest dormea sub jugul Bisericii Romane si a analfabetismului, este complet necunoscut pe aceste meleaguri. Cultura si civilizatia europeanã si-au mutat centrul de la Roma la Constantinopole în 330, când Bizantul devine capitala Imperiului Roman. Desi se studiazã istoria si limba Greciei antice, Imperiul Bizantin este nu numai complet ignorat în istoria Europei, dar chiar considerat “barbar” si “incult”. Nici un istoric elvetian nu a fost capabil sã-mi dea un singur nume de scriitor Bizantin, nici mãcar Ana Comnena !

 

                          Nimeni nu cunoaste aici cultura si civilizatia Bizantinã, religia ortodoxã (“ortodox” este în limbile occidentale un termen peiorativ), si cu atât mai putin istoria si traditia românã. Faptul, esential, cã analfabetismul nu exista în Bizant, dar exista în Europa de Vest în aceeasi perioadã este si mai necunoscut. Academiile “pãgâne” (socratice, pitagorice, orfice, druidice, etc.) au fost toate închise în secolul VI, iar când în cele din urmã universitãtile au început sã aparã în Occident în secolul XIII (Oxford, Cambridge, Padova) ele erau controlate de Biserica Romanã si studiau teologia. Numai cãlugãrii si clericii stiau carte, se îmbogãteau prin exproprierea de pãmânturi în favoarea mânãstirilor, si luau puterea în toate tãrile vestice, prin misionarism si prozelitism la început (prin teroare si Inchizitie mai târziu), pânã în secolul XI, când ultimul tinut liber, al vikingilor din Scandinavia , cade sub puterea Romei Papale.

 

                       Renasterea italianã apare ca o consecintã clarã si directã a cãderii Constantinopolui (1453), cu emigrarea în masã a savantilor Bizantini cãtre Italia. De exemplu, numai Cosimo de Medici primeste 5000 de savanti exilati din Bizant într-un singur an la Florenta, acolo unde în curând vor scrie Petrarca, Dante si Boccacio, si unde vor picta Michelangelo si Leonardo da Vinci.

 

                     Între timp, cultura Bizantinã este pãstratã si cultivatã în tãrile Române (de exemplu la Putna), care nu numai cã îsi pãstreazã autonomia fatã de Imperiul Otoman, plãtind-o în aur – ca de obicei -, dar voevozii români trimit anual aur în Grecia pentru a sustine mânãstirile ortodoxe (de exemplu la Muntele Athos).

 

                      În Occident, o scurtã istorie a României apare în 1943, scrisã de Mircea Eliade în englezã la Lisabona si publicatã la Madrid (“The Romanians, a Concise History”, Stylos, Madrid, 1943), si republicatã peste alti 50 de ani în România (“The Romanians, a Concise History”, Roza Vânturilor, Bucuresti, 1992).

 

                    În timp ce prima istorie serioasã a Bizantului apare, tot în englezã, de abia în 1988 (Lord John Julius Norwich, “A Short History of Byzantium”, Penguin Books, London, 1988, 1991, 1995, 1997). Cu toatã bunãvointa lui de a reabilita “misterioasa” istorie a uitatului Imperiu Bizantin, din nefericire nici mãcar Lord John Julius, de la Universitatea din Oxford, n-a avut acces la texte Bizantine, pentru simplul motiv cã nu stie greaca, nici veche nici nouã.

 

                  În final, se pune întrebarea de ce nouã milenii, atestate arheologic, de civilizatie neîntreruptã pe teritoriul României sunt ignorate nu numai în Europa de Vest dar si în România ? Cu ce se ocupã istoricii români ? Si reprezentantii României peste hotare ? Cine promoveazã cultura milenarã a României ? Dacã dentistii, si nu profesorii de românã, vor sã facã scoli în românã la Geneva, sã nu ne mirãm dacã profesorii vor deschide în curând cabinete dentare în acelasi oras.*

 

                    În 1996, când am fost la Bucuresti pentru a face cercetãri în mitologia tracicã la Academia Românã, spre uimirea mea, mi s-a pus întrebarea de ce mã intereseazã tracii si dacii, când acesta era subiectul de predilectie a lui Ceausescu**, fapt pentru care subiectul trebuie acum total ignorat. La rândul meu, mã întreb ce conteazã 50 de ani de comunism în comparatie cu cele 9 milenii de istorie româneascã ?

 

 

Prof. dr. Maria-Luminita Rollé, Universitatea din Edinburgh, Academic Consultant in European Mytholgy


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu