vineri, 19 ianuarie 2018

MINILECTURI cu GÂND DE SEARĂDISTANTA INEXISTENTA - Sfantul Ioan din KronstadtDupa cum într-o convorbire aerul se afla pretutindeni si umple totul, devine un fel de mijlocitor între cuvintele noastre si cele ale persoanei cu care vorbim si cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar neexistând aerul, n-am putea vorbi si nici auzi, întocmai si în cele duhovnicesti. Duhul Sfânt, care pretutindenea este si pe toate le împlineste, ne mijloceste comunicarea cu fiintele fara de trup. Nu întelegem bine cum anume suntem auziti de altii, de persoane aflate uneori la mare distanta, prin intermediul aerului, stim doar ca suntem auziti; de asemenea nu întelegem cum aud, prin Duhul Sfânt, îngerii si sfintii suspinele inimilor noastre, dar stim ca le aud. Asa cum din raspunsurile celor carora ne adresam deducem ca am fost auziti, si în cel de-al doilea caz deducem aceasta tot din raspunsuri. În primul c az vedem cu ochii nostri trupesti fata celui cu care vorbim, în al doilea, chipul celui cu care vorbim se înfatiseaza ochilor inimii, o fata nevazuta sau un duh nevazut. Pentru fiintele corporale distanta conteaza. Pentru omul sfânt ea este inexistenta.Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 442

SLAVOSLOVIA PRIMAVERII - Sfantul Inochentie al Odessei        Împreuna cu îmbelsugarea, pretutindeni e frumusete si podoaba: primavara nu se zgârceste a darui haine frumoase tuturora; multe dintre animale primesc anume în acest timp din mâna naturii – ca un fel de primenire pentru sarbatori – haina noua dupa felul si trebuinta lor; iar în împaratia plantelor, toate îsi schimba îmbracamintea si se înnoiesc din cap pâna în picioare si nici mesterul cel mai iscusit nu va fi în stare sa întreaca modelele ce împestriteaza în timpul primaverii dealurile si câmpiile. Oare nu tot asa era si în starea de nevinovatie? Toate vietuitoarele, pâna si cele lipsite de cugetare, simt ca primavara este cel mai minunat timp al anului si-si exprima bucuria si multumirea lor prin tot ceea ce pot, dar mai ales prin cântare. Ascultat-ati voi cândva o astfel de c&acir c;ntare? Într-însa se aude rasunând simtamântul adânc de recunostinta, de multumire si un fel de veselie sfânta. Aceasta e bucuria fiintelor înviate din morti, care dupa ce pierdusera totul, deodata dobândesc cu prisosinta tot ceea ce le e de trebuinta. Câta lipsa de oboseala la acesti cântareti! Câta felurime în aceasta cântare! Pâna si miezul noptii rasuna de cântarea cea mai dulce! Ti se pare si, cu adevarat, este o curata priveghere de toata noaptea a naturii! Însa în cazul acesta, lumea fiintelor nerationale se apropie de lumea Îngerilor, unde duhurile cele curate, înconjurând tronul lui Dumnezeu, ziua si noaptea vestesc slava Atottiitorului!Sfantul Inochentie al Odessei, Intelepciunea dumnezeiasca si rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu, Ed. Sophia, Bucuresti, 2012, p. 31-32
PIELEA NEAGRA - Sfantul Ioan din KronstadtAsa cum nu poate etiopianul sa-si schimbe pielea (din neagra în alba) si nici râsul blana lui tarcata, tot asa nici voi nu puteti face binele dupa ce ati deprins raul: aceasta înseamna ca raul se afla în noi de când am fost zamisliti, se afla în firea noastra cazuta prin pacat si de aceea fara un har deosebit de Sus si fara ajutorul lui Dumnezeu omul nu poate face prin el însusi un bine curat, si aproape toate faptele lui bune pornesc din iubire de sine, dintr-un anumit calcul, lacomie, falsa bunavointa, sete de marire, dorinta de a obtine slava omeneasca, sau din frica, din starea de rob fata de puternicii lumii acesteia.Sfantul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pamant, traducere de Boris Buzila, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 92
JOACA RESPONSABILA - Sfantul Ioan din KronstadtViata pe care o traim acum nu este o gluma, o joaca, desi oamenii o iau drept gluma sau joaca. Se joaca iresponsabil cu timpul care le-a fost dat spre a-si pregati vesnicia, se joaca cu cuvinte fara rost. Se aduna în ospetie, stau si palavragesc, apoi încep sa se joace, într-un fel sau altul. Se aduna la teatru, unde totul nu-i decât joaca, distractie; se distreaza cei de pe scena, se distreaza si cei ce-i privesc. Unii îsi petrec timpul folosindu-si calitatile intelectuale, altii slabiciunile omenesti, altii în fapte caritabile sau în a scrie sau vorbi frumos. Se mai pot ocupa cu mâncatul si cu bautul în exces, în loc sa manânce si sa bea doar cât le este necesar, se preocupa de îmbracaminte, îsi pierd timpul îngrijindu-se de persoana lor, se distreaza pe seama ispravilor copiilor, în loc sa-i educe în credinta, evlav ie, frica de Dumnezeu. Pentru unii ca acestia toata viata e o distractie. Vai de cei ce iau viata drept o distractie!Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 323OGLINZI IN SOARE - Sfantul Nicolae CabasilaAtunci când pui sub soare mai multe oglinzi, toate stralucesc si rasfrâng raze de ai crede ca sunt mai multi sori, dar în realitate unul este soarele care se rasfrânge în toate; tot asa si Cel Ce singur este sfânt, Hristos-Dumnezeu, rasfrângându-Se în credinciosi, straluceste în multe suflete si pe multi îi arata sfinti, desi Cel cu adevarat sfânt este unul si singur, întru nimic mai prejos în slava decât Tatal.Sfantul Nicolae Cabasila, Talcuirea Dumnezeiestii Liturghii si despre viata in Hristos, traducere de Pr. Ene Braniste si Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucurestilor, Bucuresti, 1992, p. 85
INTAMPLAREA CA SEMN - Sfantul Nicolae VelimiroviciAdeseori noi, pe neasteptate, la un anumit ceas, întâlnim un om care izgoneste întunericul adunat în sufletul nostru, rezolvând pe nepusa masa vreo problema cu care ne confruntam. Nu arareori se întâmpla sa auzim de la vreun alt om un cuvânt care ne atinge sufletul, ori sa spunem cuiva vreun cuvânt de îmbarbatare. Sau deodata primim o scrisoare de la cineva, mai cu seama atunci când aceasta ne este de trebuinta. Ori, încurcati în problemele vietii, cu deznadejde încercam sa gasim o rezolvare cu putinele noastre puteri, cautând iesire dintr-un impas; când deodata ni se întâmpla ceva care schimba radical situatia. Prin urmare si întâlnirea neobisnuita, si cuvântul, si scrisoarea, si întâmplarea, toate sunt semne date noua fie ca pedeapsa, fie ca luare-aminte, fie ca înteleptire, fie ca adeverire, fie ca o chemare la pocainta.Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 79
Totdeauna când voieşte omul să se roage,

vrăjmaşii voiesc să-l taie pe el


A fost întrebat ava Agaton de fraţi:„Care este mai mare, osteneala cea trupească sau păzirea celor dinlăuntru?” Iar bătrânul a zis:


„Asemenea este omul cu un pom. Deci osteneala cea trupească sunt frunzele, iar păzirea celor dinlăuntru sunt roadele. Şi după cuvântul Scripturii: „Tot pomul care nu face roadă bună, se taie şi în foc se aruncă” (Mt.7, 19), arătat este că pentru roadă este toată osârdia noastră, adică pentru păzirea minţii. Însă este de trebuinţă şi de acoperământul şi podoaba frunzelor (adică de osteneala cea trupească)”.L-au întrebat iarăşi fraţii zicând:

„Părinte, care faptă bună din viaţă are mai multă osteneală?” Şi le-a răspuns bătrânul:

„Socotesc că nu este altă osteneală ca Rugăciunea cea către Dumnezeu. Căci totdeauna când voieşte omul să se roage, vrăjmaşii voiesc să-l taie pe el. Ei ştiu că nu se împiedică de nimic altceva mai mult ca de Rugăciunea cea către Dumnezeu. Şi toată petrecerea (adică lucrarea) care va face omul (răbdând întru dânsa) dobândeşte odihnă, iar Rugăciunea are nevoie de credinţă (adică de silinţă) până la răsuflarea cea de pe urmă”.


***

Zicea un sfânt bătrân către un frate:

„De te va îndemna inima ta (ziua şi noaptea) zicând: Scoală-te şi te roagă lui Dumnezeu!, atunci să ştii că Sfântul Înger al lui Dumnezeu, care te păzeşte pe tine, acela îţi grăieşte ţie: Scoală-te şi te roagă!

Deci dacă te vei scula tu, atunci şi el se va scula şi va sta la rugăciune împreună cu tine, întărindu-te întru nevoinţă şi gonind de la tine duhul cel necurat, care te înşeală şi răcneşte ca un leu asupra ta. Iar de nu te vei scula, îndată se va depărta de la tine Îngerul şi atunci vei cădea în mâinile vrăjmaşului tău”.

„De vei avea vreun lucru oarecare (adică rucodelie) în chilia ta şi va veni ceasul rugăciunii, să nu zici cumva: ia să mai las puţin până voi săvârşi şi acest lucru, ci îndată te scoală, fiule, şi închinându-te lui Dumnezeu, te roagă cu osârdie, ca să-ţi îndrepteze Dumnezeu viaţa ta şi să te păzească de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi şi să te învrednicească împărăţiei sale”.


***

Un frate a întrebat pe un bătrân zicând:

„De mi se va întâmpla a mă îngreuia de somn şi va trece vremea pravilei mele şi pentru asta nu voi avea curaj să mai încep slujba de mâhnire, ce să fac eu atunci?”Şi i-a răspuns lui bătrânul:

„De ţi se va întâmpla a dormi până dimineaţă, atunci tu sculându-te, închide uşa şi ferestrele şi îţi fă slujba ta (adică pravila după putinţă) pentru că scris este:

„A ta este ziua şi a ta este noaptea” căci în toată vremea se slăveşte Dumnezeu”.Transcrierea s-a făcut după ediția: „Sfântul Ioan Iacob Romanul (Hozevitul) Din Ierihon către Sion. Trecerea de la pământ la cer” Jerusalem 1999


DOUA MERE - Sfantul Tihon din ZadonskVezi doua mere care sunt la fel de frumoase si placute la înfatisare, însa în miezul lor nu se aseamana, caci unul dintre ele este putrezit si rau mirositor, iar celalalt este si pe dinauntru întocmai ca si pe dinafara. Întelege de aici ca tot asemenea sunt si faptele omenesti. Ispravile multora par deopotriva vrednice de pretuire, însa în sinea lor se osebesc, de vreme ce nu sunt izvodite din inimi de acelasi fel. De pilda, cineva da milostenie din dragoste de Dumnezeu si de aproapele, pe când altcineva o face din iubire de sine si din trufie, vânând slava desarta: cel din urma este mândru si orgolios, iar cel ce iubeste pe Domnul si pe aproapele sau este cu adevarat milostiv. Un om îi cere iertare celui pe care l-a suparat, parându-i rau ca l-a mâhnit pe aproapele sau; si altul asemenea se roaga sa fie iertat de cel pe care l-a nedrep tatit, însa o face doar pentru ca acela sa nu-l cheme la judecata, pricinuindu-i astfel vreo napasta. Unul ca acesta sufera de iubire de sine, iar cel care se caieste pentru mâhnirea aproapelui are dragoste adevarata. Întâmplarea si cugetarea aceasta te învata ca de vrei sa fii bineplacut lui Dumnezeu, atunci faptele tale, care parelnic sunt vrednice de lauda, trebuie sa fie bune si înlauntru, în inima, si orice lucrare care poarta chipul bunatatii se cuvine sa vina dintr-o inima binevoitoare.Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 118POVESTIRE CU SF. VASILE CEL MARE

În ajun de Anul Nou a ajuns într-un anume cătun, unul dintre cele mai sărace din întreaga Grecie. Vântul rece vuia printre stâncile de piatră și printre tufișuri și nici un suflet viu nu putea fi găsit prin bezna nopții. Apoi, a văzut undeva în fața sa o mică colină sub care era ascunsă o stână.

După ce praznicul Nașterii Domnului s-a încheiat, Sfântul Vasile cel Mare și-a luat toiagul și a început să meargă prin cetăți ca să vadă cine s-a pregătit cu inimă curată și pentru sărbătoarea sa. A traversat tot felul de regiuni și sate mari de la acea vreme, însă, oriunde ar fi bătut, nimeni nu avea să îi deschidă, crezându-l cu toții un cerșetor. Simțea câtă durere au îndurat inimile săracilor din cauza nepăsării pe care i-au arătat-o și lui și de aceea, pleca amărât de la fiecare, deși el nu dorise nimic de la ei. Într-o zi, pe când ieșea dintr-un sat fără milă precum acesta, a trecut pe lângă cimitir, unde a văzut mormintele aflate în paragină, pietrele de mormânt sfărâmate și răsturnate, iar mormintele proaspăt acoperite, scurmate de către animale. Fiind sfânt, a auzit pe morți vorbind și spunând: Când eram pe pământ, am lucrat, am trecut prin munci grele și am lăsat ca în urma noastră să vină copiii și nepoții noștri să ne aprindă o lumânare sau să tămâieze la mormântul nostru pentru noi; dar n-am văzut niciuna dintre acestea petrecându-se, niciun preot nu a venit să ne facă o slujbă de pomenire, nici colivă, nici nimic, de parcă n-am fi lăsat pe nimeni în urmă. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare s-a tulburat din nou și pe când se îndepărta de cimitir, singur, prin zăpada rece a iernii, a spus în sinea sa: oamenii acestui sat nu-i ajută nici pe cei vii nici pe cei morți.

În ajun de Anul Nou a ajuns într-un anume cătun, unul dintre cele mai sărace din întreaga Grecie. Vântul rece vuia printre stâncile de piatră și printre tufișuri și nici un suflet viu nu putea fi găsit prin bezna nopții. Apoi, a văzut undeva în fața sa o mică colină sub care era ascunsă o stână. Sfântul Vasile a intrat în țarc și bătând cu toiagul său în ușa colibei a zis: Aveți milă de săracul de mine pentru sufletele adormiților voștri căci și Hristos a viețuit ca un sărac pe acest pământ. Trezindu-se câinii au început să latre la el.

Dar cum se apropiau mai mult de el și-l puteau mirosi, s-au îmblânzit, au început să dea din coadă, și s-au așternut la picioarele sale, scoțând sunete de bucurie. După care, un cioban, un tânăr de aproape 25 de ani, cu barbă neagră cârlionțată a deschis ușa și a ieșit la dânsul. Era Ioan Barbakos, un om solid dar sfios, adică un cioban. Și înainte de a se uita mai bine la cine i-a bătut la ușă îi spune: Intră, vino în casă. Bună ziua și La mulți ani!

În cabană, o lampă era pusă pe un leagăn prins între două bârne. Lângă vatră era patul lor în care dormea atunci soția lui Ioan. Imediat ce Sfântul Vasile a intrat înăuntru, Ioan, văzând că este preot, i-a luat mâna și i-a sărutat-o spunând: Binecuvântați părinte!, ca și cum îl cunoștea de dinainte și i-ar fi fost preotul său. Iar Sfântul i-a spus: Binecuvântarea și pacea Domnului să fie peste tine, peste casa și peste turma ta. Soția s-a ridicat și ea, i-a sărutat mâna și a binecuvântat-o și pe ea. Sfântul Vasile arăta mai mult a cerșetor decât a călugăr, având o scofie veche, cu o rasă purtată și peticită și cu încălțările pline de găuri, iar pe o parte, purta o traistă care arăta ca fiind goală. Ioan a pus lemne pe foc și de-ndată coliba a început să strălucească precum un palat. Căpriorii păreau să fie poleiți cu aur, în timp ce tifoanele cu brânză atârnate la uscat arătau ca niște candele, iar butoaiele de lemn, presele și toate lucrurile folosite de Ioan ca să facă brânză erau de culoare argintului, părând a fi bătute cu diamante, și împreună cu acestea toate celelalte lucruri pe care le mai avea fericitul Ioan prin coliba sa. Focul din vatră trosnea și cânta precum păsările raiului, împânzind o mireasmă de sfințenie. Cei doi l-au poftit pe Sfântul Vasile să se așeze lângă foc iar femeia i-a adus câteva perne ca să se odihnească. Atunci Sfântul și-a dat jos traista împreună cu haina pe care o avea pe deasupra, rămânând în straiele de pe dedesubt.

Împreună cu ajutorul său, Ioan a mers să mulgă oile și să dea deoparte mieii care tocmai au fost fătați și după aceea a separat și oile care erau gata să fete iar la restul  le-a dat drumul să pască. Turma sa era mică și Ioan era sărac însă el era fericit. Tot timpul era cuprins de bucurie mare, ziua și noaptea, pentru că era un om bun și avea o soție bună. Oricine trecea pe la casa lor era primit precum un frate și de aceea a găsit și Sfântul Vasile adăpost în casa lor și s-a așezat în ea ca și cum ar fi fost a sa, binecuvântându-o cu toate ale sale. În noaptea aceasta era așteptat în toate satele și cetățile lumii de căpetenii, ierarhi și alții dar nu a mers la niciunul dintre aceștia, ci a mers ca să șadă în casa fericitului Ioan.

Așadar Ioan, după ce s-a îngrijit de oi a venit înapoi și i-a spus Sfântului: Părinte, sunt cuprins de o bucurie mare și aș vrea ca să-mi citești cele scrise despre Sfântul Vasile cel Mare (i.e. cântările din canonul Sfântului). Sunt om neștiutor de carte, însă iubesc scrierile religiei noastre (i.e. cântările și slujbele bisericești). De fapt, chiar am o carte mică de la un stareț din Sfântul Munte și de câte ori trece pe la mine cineva care știe să scrie și să citească îi dau să-mi citească din ea, pentru că noi nu avem biserică pe aici.

La răsărit se ivea soarele. Sfântul Vasile s-a ridicat și s-a întors către răsărit făcându-și semnul Sfintei Cruci. S-a închinat până la pământ, a scos o carte din traista sa și a zis: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ioan s-a așezat în spatele său și apoi s-a alăturat și femeia cu mâinile puse cruciș la piept după ce hrănise copilul. Apoi Sfântul a cântat Dumnezeu este Domnul … și troparul praznicului Pogorându-Se Mântuitorul la neamul omenesc a primit înfășare cu scutece…, sărind troparul său care spune În tot pământul s-a răspândit vestire ta… . Vocea sa era smerită și dulce, iar Ioan împreună cu soția sa au fost cuprinși de un adânc duh de pocăință chiar dacă nu înțelegeau fiecare cuvânt ce era citit. Sfântul Vasile a continuat, cântând toată slujba Utreniei împreună cu Canonul Praznicului: Veniți popoare să cântăm cântarea lui Hristos Dumnezeu …, sărind din nou peste canonul său care spune: Vasile, glasul ar trebui să vină în ajutorul celor ce vor să înceapă laudele tale … . Apoi, a rostit cu glas mare toată slujba Sfintei Liturghii, a făcut binecuvântarea de final și a binecuvântat toată casa.

Așezându-se la masă, după ce au terminat de mâncat, soția a adus Vasilopeta (prjitură sau pâine dulce făcută de Anul Nou în cinstea Sfântul Vasile cel Mare) și a așezat-o pe masă. Atunci, Sfântul a luat un cuțit și cu el a trasat semnul Sfintei Cruci pe Vasilopetă, zicând: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Prima bucată a tăiat-o zicând: în numele Domnului, a doua:în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și apoi pentru Ioan, stăpânul acestei case. Atunci Ioan a spus: Părinte, ai uitat să tai pentru Sfântul Vasile cel Mare! și Sfântul i-a răspuns: Adevărat! și îndată a spus: pentru slujitorul tău, Vasile și a continuat cu pentru Ioan stăpânul acestei case, pentru stăpâna acestei case, pentru copil, pentru ajutorul de la stână, pentru animale și pentru cei săraci. Dar îndată, Ioan a spus: Părinte, de ce nu ai tăiat o bucată și pentru sfinția ta? Sfântul i-a răspuns: Dar am făcut, o fericitule! Însă Ioan, acest om binecuvântat de Dumnezeu nu a înțeles răspunsul Sfântului.

După aceea, Sfântul Vasile s-a ridicat și a spus rugăciunea: Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu… iar Ioan i-a spus:  Mă întreb, poate poți să-mi spui părinte, pentru că știi atât de multe, în ce palate a poposit Sfântul Vasile cel Mare în această noapte? Iar căpeteniile și ierarhii, ce păcate au aceștia? Noi cei săraci suntem păcătoși pentru că sărăcia noastră ne-a adus la păcat. Sfântul Vasile a spus din nou aceeași rugăciune, dar cu lacrimi de această dată, schimbându-o puțin: Doamne Dumnezeul meu, am privit și am văzut că robul tău Ioan este smerit și vrednic ca Tu să intri în casa sa. E prunc și el dar pruncilor le-a descoperit Tainele Tale. Și din nou fericitul Ioan, nu a înțeles nimic…

Sursa:  Pr. Alexandru Stanciulescu Barda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu