joi, 18 ianuarie 2018

Romanta celui care s-a intors„Da…
Sunt Domnul celor veşnic plutitoare-n infinit-
Celor ce plutesc pe mare,
Celor ce plutesc pe vânt,
Celor ce plutesc în versuri,
În culoare
Şi în cânt,
Celor ce plutesc de-a pururi după cum le-a fost ursit…
Da…
Sunt Domnul celor veşnic plutitoare-n infinit”

„Emfatic, expresiv, plastic, Ion Minulescu a oferit posterităţii o bogată metamorfoză poetică a experienţei sale personale, transpusă sub semnul unui simbolism tardiv care i-a format reputaţie de „maestru simbolist” (Ion Trivale), „adevăratul stegar al simbolismului” (EugenLovinescu) sau „agentul cel mai activ al simbolismului înainte de război” (Şerban Cioculescu). „Poezia sa eterică încă mai reuşeşte să câştige admiraţia cititorilor, prin dinamica şi accesibilitatea sa.” (Irina-Maria Manea)
Cum aş putea să încep o postfață a unei cărţi care se oferă să prezinte viaţa poetului Ion Minulescu decât cu descrierea opiniilor câtorva intelectuali de mai înainte şi în temă cu tot ceea ce presupune personalitatea acestuia.
Al. Florin Ţene s-a apropiat de viaţa autorului din mai multe perspective, unghiuri de vedere: detectiv, arheolog, arhitect, istoric şi restaurator, astfel construind cu măiestrie un mozaic al vieţii din lucrările poetului, mărturiile semenilor săi şi ale criticilor timpului său. A proiectat o vie călătorie prin viaţa Minulesciană. Cu migală şi perspicacitate, Ţene face uşor accesibilă şi atractivă „Aventura” prin viaţa unui om interesant, uşor atipic al perioadei secolelor 19 şi 20. Al. Ţene înalţă poduri invizibile între lucrările maestrului şi trăirile acestuia, liantul construcţiei fiind admiraţia faţă de poet, cu viaţa şi opera, purtându-ne graţios, însă realist prin perioada interbelică şi cea a celui de-al doilea război mondial.

Când am fost invitat să scriu această prefaţă şi după ce am lecturat cartea, simţind dimensiunea şi importanţa subiectului, i-am propus autorului să caute un specialist în literatură. Eu sunt un artist independent, însă să mă alegi pentru o asemenea misiune ar fi ca şi cum Ansamblul Ciocârlia l-ar invita pe Brâncuşi sau Van Gogh (să zicem) ca solişti vocali. Răspunsul său a fost: „Aștept prefaţa. Nu am nevoie de așa zişii specialişti. Aştept. Cu doriri de bine, Al. Florin Țene“. Poate că are dreptate, poate că doreşte ceva nou, original şi am zis să încerc. Îmi place cum e scrisă cartea, poeziile lui Minulescu au plăcut şi plac genului frumos în special, pentru că este scrisă foarte vizual, cinematic. Scriitura lui Ţene te absoarbe şi te conduce abil, cu vizibilă prezenţă de spirit la tot ceea ce se întâmplă în perioada marelui Minulescu. Citind, am ajuns să-l cunosc mai bine pe omul şi forţele ce l-au determinat, motivat să-şi genereze opera. Am crescut înzecit în admiraţie pentru el.
Al.Florin Țene ne ajută să înţelegem care sunt motivele care schimbă şi modelează destinul omului, transformându-l în talent. Nu doar hărăzirea cu dar e suficientă, ci şi curajul şi curiozitatea de a provoca viaţa, de a-ţi alege prietenii şi drumul. El a fost trimis de familia sa la Paris să studieze dreptul şi s-a întors de acolo poet. Confesându-se cu sinceritate, aflăm că a fost atras de simbolismul povestirilor, de farmecul literaturii şi al forţei cuvântului. A descoperit viaţa în toată complexitatea ei, care l-a dus la performanţa Minulesciană, la excelenţă.
Motivul pentru care a fost scrisă această carte este de a clarifica drumul poetului, de a ne ajuta să întelegem cum a ajuns el la această performanţă. Citind operele multor autori îi admirăm şi îi iubim, fără însă a le cunoaşte viaţa. Ei au dispărut fără ca urmaşii să le cunoaşte trecutul. Al. are o grijă deosebită de operele lui Minulescu şi îi construieşte viaţa precum arheologul vasul din cioburile antice. Se foloseşte pentru confirmare de evenimentele istorice din acea perioadă, de operele altor artişti care l-au cunoscut şi menţionat în lucrările lor şi de mass-media timpului.

Această carte este a treia din seria intitulată „Viaţa scriitorilor între realitate şi poveste” şi se întinde pe spaţiul a 500 de pagini A5. Dialogul este foarte uşor, cursiv şi atrăgător, modelat pe calapodul vremurilor; este convingător şi constructiv, cărând esenţa vieţii lui Ion Minulescu înainte.
Al. Florin Ţene face referiri la operele altor autori pentru autentificarea povestirii, ţesând cu măiestrie părţi, cote din valorile acestora între piesele lui Minulescu şi textul său cu dorinţa de a spori veridicitatea trăirilor poetului. Astfel, te poartă cu talent rutinat prin perioada interbelică, fără a lăsa o clipă de realizare că nu eşti acolo, lângă Minulescu. Al.Florin Țene a studiat cu atenţie viaţa şi societatea în care a trăit poetul, lăsând impresia că parcurgi file de jurnal din viaţa lui Minulescu. A conturat cu delicateţe portretul poetului Ion Minulescu, imortalizându-l ca un luptător cu pana mai ascuţită decât securea.

Cartea e o adevărată provocare de cunoaştere şi lecţie de viaţă pentru cititori şi o recomand cu multă convingere. Citind-o, mulţi îl vor cunoaşte dintr-o altă perspectivă, îi vor recunoaşte meritele şi îl vor iubi sincer pe Minulescu. Romanul lui Al.Florin Ţene este rodul unei munci de Sisif pentru informare şi documentare. Cu dibăcie şi cutezanţă rafinată a aşezat fiecare tuşă de culoare pentru a realiza un tablou complet şi expresiv al eroului său şi epocii în care a trăit.
Autorul invită şi chiar încurajează tinerii autori la mai multă curiozitate şi curaj în acţiunile şi trăirile lor de fiecare zi, pentru că o viaţă are omul şi merită să ne bucurăm din plin de ea.

Ben Todică
Regizor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu