joi, 24 noiembrie 2016

Grupaj de poeme de Melania Rusu Caragioiu

PIOASE  MULȚUMIRI,
Gândind asupra noastră și a succesulu revistei ,,Candela de Montréal„
                              Grupaj de poeme  de Melania Rusu Caragioiu
                                                                      
                               CHIPUL  TĂU  SE  VEDE  AURIT  PE  MIILE  DE  FEȚE
                                                                                           de Melania R.C.                                         
                                      Cât de mult îți mulțumesc, Bunule Părinte,
                                      M-ai trezit, m-ai ajutat
                                      Și la ruga mea ai luat, aminte.
                                       Stăteam în cumpănă și nu aveam un drum;
                                       Tu m-ai luat de mână,
                                       Te recunosc acum.

                                        Îmi venea atât de greu să pășesc
                                        Și nici un pas nu-l puteam face fără să greșesc...
                                        Mi-ai lămurit mintea cu Harul Tău Sfânt;
                                        Doamne, vezi-ne pe toți, cei păcătoși, pe pământ,
                                        Îndeamnă-ne la credință și pace,
                                        Ajută-ne să le îndeplinim ! Singuri n-o putem face...

                                        Azi am văzut cât de mare este măsura mâinilor Tale
                                        Și drumul spre izbăvire, ce se desface în cale.
                                        Am văzut națiile rugându-se cu blândețe;
                                        Chipul Tău se vedea aurit pe miile de fețe.
                                        Doamne, fâ o unică lume în credință
                                         Și îndreptării noastre dă-i drept de căință.
                                         Tu ne iubești, blânzi, cuprinși de pocăință,
                                         Fiindcă Tu ne-ai creat, ne-ai plămădit în ființă.
                                         Îți mulțumim Ție, Bunule, al nostru Părinte,
                                          Iartă-ne pentru trecutul păcătos și ajută-ne să pășim înainte ...

                                                            Canada, în Transcanadian, 2014  

                                                      
                                                         D O A R      EL
                                                                                  de Melania R.C.
                                                     După:  Job-Iov, 28, pag.745 – La Sainte Bible
                                         Motto »Réspecter le Seigneur, c’est celle la Sagese
                                                      ,,Et s‘écarter du mal,voilà l’intelligence…’’

                                                        Când te grăbești fugind prin anii tinereții,
                                                        Aluneci câteodată pe dalele tristeții,
                                                        Dar te gândești  tu oare, cum ar putea să fie
                                                        Acela ce menține a pasului tărie ?
                                                        Te-ai întrebat vreodată de ai înțelepciune,
                                                         Cum a ajuns la tine, chiar fără rugăciune  ?
                                                        Mai ai acum tăria de-a nu uita o clipă
                                                         Și-a constata că viața e mereu o risipă  ?
                                                         Azvărli în stânga, dreapta din  darurile tale,
                                                          Fără a socoti că ele cad pe cale,
                                                           Sau în genunea largă și lacomă de toate
                                                            Ce-nghite năzuințe  pe loc și face moarte  ?
                                                            Stai, te rog, o clipită, și cugetă mai calm
                                                             Și dacă nu ai harul caută-l într-un psalm.
                                                             Scrutează drumul vieții cu dor și cu răbdare
                                                             Și pragul senectuții îți  va da alinare…
                                                             Îndreaptă doar privirea spre pragul cel de sus
                                                             Și vezi că dezlegarea ți-o dă doar El, Iisus                         
                                                                                          Laval, decembrie, 2014                                                       

                                                  O, DOAMNE, DOAMNE , 
                                                                              de Melania R.C.    
                                              Și ca bătrânul Iov, îți mulțùmec, O, Doamne,
                                            Pentru tot ce mi-ai dat in lungul vieții- toamne.
                                            Dar ca un Iov ce crede în suflet nemurirea
                                            Ce veșnică ne-așteaptă dincolo de mormânt,
                                           Te rog ca niciodată, Tu, Doamne să n-ai seama
                                           Vâltorilor din mine ce mă fac păcătoasă.

                                          Te rog să-mi alini mintea și sufletul din oase,
                                          Să-mi netezești cărarea, să fiu fără păcat;
                                           Doamne, Tu dă-mi un cuget, un cuget nepătat.

                                            Mi-ar fi atât de bine de-aș risipi iubire,
                                            O pură armonie și zâmbet peste fire,
                                             Și lumea împrejuru-mi să fie calmă, blândă,
                                              Și să trăim în pace și-n rai fără osândă.
  
                                               Răsfrănge Doamne, Mare, peste pământ iertare
                                               Și-nvață-ne , tu , legea, din nou pe fiecare
                                                Și cu milostivire primește-ne la sân,
                                                O, Doamne, cer iertare și roaba ta rămân.

                                                                              
           R U G Ă
                         de Melania R.C. 
Părinte-al nostru, Cel din cer,
Umil Te rog, fă-n lume pace,
Căci nici pe-arşiţă, nici pe ger,
Dreptate nu se poate face...

Copiii Tăi se-afundă-n glod,
Păcatul urcă pân-la nori,
Şi feţe pale din norod,
Te amintesc...arareori!

Dezleagă Tu, cu Harul Tău
Povara ce îi ţine strâns,
Şi şterge tot ce este rău.
De pe al lumilor cuprins !
Dă alinare celui viu
Şi ocrotire celui trist,
Vindecă sufletul pustiu,
Cu duh, sfinţeşte-ne, Tu, Christ !

Rătăcitori, fără credinţă,
Păşim prin lume fără rost,
Dă-ne putere, biruinţă,
Şi sfintele vremi, ce au fost...

Şi creşte azi, în noi, tărie,
Îndemn să Te chemăm într-una,
Să Te-nchinăm cu bucurie,
Să Te urmăm întotdeauna...

Sfintele Sărbători, ce vin,
Să intre-n cugete curate,
Doamne, ajută-mi să mă-nchin,
Doamne, iartă-ne din păcate !

                  Laval, 2010

                                            DOAMNE AJUTĂ-MĂ  SĂ – MI  IERT
                               de Melania R.C.
                                                                 Atât de mult m-ai învățat
                                                                  Să tac, să uit și am iertat,
                                                                  Că pieptul mi s-a despicat
                                                                   În lut uscat.
                                                                                    E fără sânge !

                                                                  Sunt la apus; tot mi-e străin,
                                                                  Accept cu scrâșnet din destin
                                                                  Un ultim, durerosul spin !
                                                                   Când va fi viforul alin ?
                                                                                        Pot plânge.

                                                                    De ce n-ai stat sub norul meu
                                                                    Plăpândă minte, cu pas greu ?
                                                                     Cheamă-L acum pe Dumnezeu,
                                                                      Învăluiește-ți micul Eu !
                                                                                             Mă strânge...

                                                                        Pe unde ai zburat hai-hui
                                                                        Ai prins năluca vântului,
                                                                        Bizar cotlon al chinului ?
                                                                                             Feștila stinge !  
                                                                             Montreal, 2003        


D O A M N E   A M I N T E Ș T E –N E   DE   T A B L E L E   L E G I I
                                             de Melania R.C.

                                       Doamne, învață-ne să Te iubim,
                                       Să îȚi fim recunoscători,
                                       În fiecare ceas să Te slăvim,
                                       Să nu ne uităm rugaciunea din zori.

                                       Doamne, învață-ne să fim și azi buni,
                                        Să nu ne atingă nici un păcat
                                         Să ne amintim slava Ta, din străbuni;
                                         Sufletul să ne fie mereu împăcat…

                                        Doamne, invață-ne să iubim cele sfinte,
                                        Să căutăm cărările Tale,
                                         Să avem în cuget rugăciunea fierbinte
                                         Și Măreției Tale să-i cântăm osanale !

                                        Doamne, invață-ne să citim Cartea Ta
                                        Să coboare în sufletul nostru o pace,
                                        Să învățăm  Aliluia și Imn a-Ți cânta
                                        Și-n viața întreagă voia Ta a o face !

                                        Doamne, amintește-ne de Tablele Legii,
                                       De îndemnurile sfinte din Muntele Sinai,
                                       Să știm a ne feri de ispita fărădelegii;
                                        Ajută-ne Tu Doamne, cel ce viața ne-o dai !

                                   
DOAMNE  IISUSE,  MAI  LASĂ-MI  TATA  PE  PĂMÂNT,
                                                                             ÎȚI  MULȚUMESC CU  LEGĂMÂNT
                                                                                      de Melania R.C.
                                                           O , Doamne, Dumnezeul meu,    
                                                           Te strig la bine și la greu,
                                                            Doamne, să mă ajuți mereu !
                                                            Te rog într-una zi și noapte,
                                                             Cu glasul tare, sau în șoapte
                                                             Și urc spre tine grele trepte...

                                                             În trupul meu se dă o luptă,
                                                            O frământare neîntreruptă,
                                                             Oglinda vede fața-mi suptă.

                                                             Prin Fiul Tău-Mântuitorul
                                                             Vorbesc cu Tine. Salvatorul
                                                             Mereu, mi-e Binefăcătorul,
                                                              Când ochii nu mi se-nchid seara
                                                              Și greul zilei varsă-și  para,
                                                              Cine din mine azvârle fiara ?
                                                              Doar Bunul meu Iubit  Iisus,
                                                              Ce ne iubește mult, nespus,
                                                             Ne cheamă-n cer, acolo sus.

                                                             Te rog Stăpâne drept și Sfânt,
                                                          Mai lasă-mi tatăl pe pământ,
                                                          Mi-e greu să-l văd de-acuma frânt,
                                                           Iisuse, Tatăl, Duhul Sfânt,                     
                                                           Osana ! Îți mulțumesc ! Te cânt !
                                                        
                                                                            Timișoara, 1992


 CÂNTARE  DE  RECUNOȘTINȚĂ 
                      de Melania R.C.


Cântă îngerii în ceruri
 Lui Isus, cel azi născut,
 Stelele se-nchină Ție,
 Ție, Slăvitul Isus.

 Oamenii iȚi fac ghirlande
 Atârnându-le în brazi ;
 Doamne, dă-ne mângâiere …
Ne-ai dat ieri, te rog și… azi .

Te glorificăm Isuse
Pentrucă  ne-ai ajutat…
Toate-au fost scrise și spuse,
Măritule Împărat.

Tu împărățești în toate,
Tatăl din cer, ne-ai slvat
Ți-ai trimis printre noi Fiul,
 Din pacat ne-ai ridicat !

Noi îȚi multumim fierbinte,
 Fii de-apururi laudat !

 Miluiește-ne, acuma
Și în viața de apoi !
Ne-nchinăm cuprinși de lacrimi ;
 Doamne, nu uita de noi.

Doamne , Tu ne luminează
Cu raza Duhului Sfint,
Dă-ne să trăim în pace
Credincioși, pe acest pământ.

                                                    FACĂ-SE  VOIA  TA
                                                                      de Melania R.C.
Și iarăși îȚi scriu Ție, Doamne;
Facă-se voia Ta,  în toate !
Mă mulțumesc și cu picăturile de iubire
Pe care mi le dai de la pământeni...

Principalul este că tu  mă ierți
Și  mă iubești, având grijă de mine
Și de ai mei...

Oare ce se întâmplă în acest moment
Cu noi, cu mine ?
Cu ce , oare, ne pierdem timpul prețios
Care ar trebui să fie rugăciune, zâmbet,
Fericire, vorbă caldă și alintare ?

Curge în valuri vinul cel transformat în otravă,
Vorbele cele calde îngheață în zborul veșniciei...

Ochii privesc goi așteptând un semn de revenire
A frumoaselor clipe de odinioară, dar,
Căldura soarelui se stinge,
Apele duc povestea mai departe;
Unde oare ?

        Laval, noiembrie, 2014
                 
   


                                      POEME  ÎNTR-UN  STIH
                                          de Melania R.C. 
                                              
        
^Biserică.
 Născutu-sa de la Christos și va trăi cât lumea.

Paște. 
Prinos de cozonaci și ouă roșii, ca semn al Învierii Nemuririi.

Crăciun.
 S –a născut un Pui de Domn din al cerurilor Dom.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu