sâmbătă, 17 decembrie 2016

In Memoriam Viorela Codreanu Tiron


Viorela Codreanu Tiron, doamna poeziei bârlãdene, a murit!

VESTI TRISTE O boalã nemiloasã a secerat viata Viorelei Codreanu Tiron, o bârlãdeancã dedicatã poeziei. Filiala Bucuresti “Poezie” a Uniunii Scriitorilor din România (USR) anuntã cu tristete decesul poetei Viorela Codreanu Tiron. S-a nãscut la Bârlad, la 8 aprilie 1954. A debutat în 1969, în revista Cenaclum a Colegiului „Gheorghe Rosca Codreanu” din Bârlad. Conducãtor de cenaclu.
Viorela Codreanu Tiron (62 de ani) a colaborat la reviste literare de prestigiu: Hyperion, România literarã, Convorbiri literare, Luceafãrul, Poezia, Dacia literarã si altele. A publicat numeroase volume de poezie, între care: Zidire în cer (1996); Anotimpuri ostile, (2000); Ochiul somnului – darul iubirii, (Bucuresti, 2005); Az alom szeme – a szerelem varazsa, – volum bilingv româno-maghiar (2006); Taina/ Tайна – vol. bilingv româno-rus; Vraj-B-a clipei,( 2010); 101 poeme, (201) Poarta de la marginea zilei, (2014). A fost prezentã în diferite antologii de poezie în românã si în alte limbi. Prin disparitia Viorelei Codreanu Tiron,  poezia noastrã suferã o dureroasã pierdere”, este necrologul pus de USR.


Perioada Bârlad
Debut literar din anul 1969, în revista “Cenaclum” a Colegiului „Gheorghe Rosca Codreanu” din Bârlad ― sub directa îndrumare a dnei prof. Elena Rânceanu – eminent prof. de limbã românã, diplomat si director al liceului.
În primii ani de colegiu, Viorela Codreanu Tiron a fost, mai întâi, membru al Cenaclului de poezie, iar ulterior, presedintã a acestuia. În cadrul cenaclului aveau loc întâlniri bisãptãmânale, unde erau invitati si scriitori afirmati, majoritatea acestora fiind fosti absolventi ai Colegiului ― personalitãti care împãrtãseau din experienta lor si care i-au cãlãuzit pasii spre minunata lume a cãrtii si mai ales a literaturii de bunã calitate (Cezar Ivãnescu, Ion Hobana, Stefan Zeletin, G.G. Ursu s.a.). Împreunã cu membrii Cenaclului si cu coordonatorul acestuia ― respectiv prof. Elena Rânceanu ― înfiinteazã, în anul mentionat mai sus, revista “Lyceum”, unde a fost redactor-sef pânã în 1974.


Perioada Bucuresti
Pãrãsind zona natalã, dar neuitându-si rãdãcinile, se îndreaptã spre capitalã cu sperante de împlinire profesionalã si cu dorinta de a-si manifesta aptitudinile literare în preajma si sub îndrumarea celor care erau deja afirmati în plan literar. Urmeazã Facultatea de Litere si Filologie, Bucuresti. Îsi începe cariera redactionalã la Revista “Nemuritorii” – ca simplu redactor si, ulterior, ca secretar de redactie, dupã care urmeazã un stagiu la “România Liberã” – pagina culturalã, alãturi de prof. C. Ignat.


Apare cu grupãri de poeme în reviste literare de prestigiu, dupã care devine colaborator la reviste din toatã tara si din strãinãtate. Activeazã pe site-uri literare si administreazã site-ul Fundatiei Dostoievski. Lucreazã la “Interviuri” la Radio Cultural Bucuresti, Radio Cultural Oradea, B1 TV, TVRM, TVR1etc. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Fundatiei Dostoievski, de la înfiintarea acesteia în anul 1997, sub conducerea prof. univ. Elena Loghinovkaia si prof.univ. dr.Albert Kovács, vicepresedinte la Fundatia “Erou Cãpitan Alexandru Serbãnescu” pânã în 2008  si membru de onoare în Uniunea Culturalã a Albanezilor din România.
Viorela Codreanu Tiron, desi are mama la Bârlad, va fi înmomântatã la Bucuresti, acolo unde îi este familia: sotul si cei doi copii. Dumnezeu sã o odihneascã!


Prin dispariția Viorelei Codreanu Tiron, poezia noastră suferă o dureroasă pierdere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu