joi, 17 ianuarie 2019

DOR de EMINESCU - Oameni de cultură prin fapte





Oameni de cultură prin fapte


          În cinstea zilei de 15 Ianuarie, nașterea poetului Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Naționale, ȋn bibliotecile școlare din județul Vaslui, ȋn parteneriat cu ABR-Filiala Vaslui, s-au desfășurat numeroase acțiuni cultural-artistice.
 Sâmbătă, 12 ianuarie 2019, la Centrul Mihai Eminescu Bârlad a avut loc inaugurarea activităților dedicate aniversării a 169 de ani de la nașterea poetului nostru național eșalonate pe parcursul zilelor de până la 15 ianuarie.
           Conținutul acestei prime activități întitulată ”Oameni de cultură prin fapte” a fost oarecum conturat încă din luna decembrie când, după încheierea lansării volumului de poezie ”Ochii lui berber” al Gabrielei Ana Balan, a fost împărțită publicului cartea ”Semne grafice de recunoștință” vol. IV, recent scos de sub tipar. Un exemplar a ajuns și în mâna doamnei Geta Modiga, însoțitoarea de suflet al poetei, bibliotecară la Centrul Mihai Eminescu. Surpriza gazdei era evidentă atunci când s-a regăsit în paginile cărții. După câteva zile s-a stabilit acolo, la Bârlad că această carte trebuie prezentată publicului rafinat al acestui municipiu.
          Pe o vreme de iarnă autentică, bogată în zăpadă depusă doar cu o zi înainte, dar lipsită de viscol și de frig neîndurător, sala destinată activității de la Centrul Mihai Eminescu era deja plină de lume iubitoare de cultură și doritoare de întâlnirea cu autorul Semnelor grafice de recunoștință,  Gheorghe Alupoaiei, fost truditor al învățământului bârlădean.
          Am fost onorați de prezența la activitate a domnului jurist Dumitru Boroș, primarul Municipiului Bârlad. Ca de fiecare dată activitatea a fost coordonată și moderată cu pricepere și dezinvoltură de Geta Modiga, cea care a făcut mai întâi cunoscută participarea domnului Primar, apoi cea a doamnei Valentina Lupu, bibliotecară cu vastă experiență și factor cu mari răspunderi în structurile județene și naționale ale domeniului muncii cu cartea și participarea domnului  Valeriu Lupu, doctor în științe medicale, cunoscut om de cultură și publicist, autor al unui apreciabil număr de cărți ce fac lumină în dezvăluiri de evenimente și adevăruri despre viața personalităților cruciale  ale culturii românești precum Mihai Eminescu și Nicolae Paulescu, contribuții valoroase la istoria medicinei vasluiene, elucidarea unor evenimente dramatice care au dus la închegarea statului unitar român, cercetări și documentări prezentate  în publicații importante tratând despre cultura și arta românească.
          În cuvântul său Geta Modiga a abordat în fraze alcătuite cu multă grijă unul dintre domeniile în care poetul nostru nepereche, acela de bibliotecar, deschizând astfel calea pentru pledoarii privind munca cu cartea și cu cititorii. Fiind invitat să-și expună convingeri și gânduri despre cultură, pornind de la activitatea de față a luat cuvântul domnul Dumitru Boroș, iubitor și susținător al acestui vast domeniu, având atenția focalizată pe instituțiile făuritoare de cultură și depozitare de cultură din Bârlad. În cuvântul său a amintit și de o sumă consistentă pentru achiziționare de carte și pentru îmbunătățirea muncii bibliotecilor.
 Doamna Valentina Lupu a dezvoltat tema legată de implicarea majoră a bibliotecarului în actul de cultură, în învățământ, în cercetare și în creația din domeniul tehnicii, științei și artelor.
A ținut să sublinieze, ca de fiecare dată, locul de simbol și flacără vie în cultura românească a poetului nostru național, Mihai Eminescu.
A fost apreciată și aplaudată grija și atitudinea concretă a domnului Primar pentru dezvoltare și eficientizarea activităților bibliotecilor din municipiu.
          Domnul doctor Valeriu Lupu, binecunoscut pentru minuțiozitatea


 documentării, analizei și alcătuirii unitare a datelor unui subiect dat, a prezentat amplu conținutul volumului IV de portrete de expresie ”Semne grafice de recunoștință” al profesorului Gheorghe Alupoaiei. Au fost evidențiate trăsături specifice ale autorului precum sinceritatea crudă, de o incisivitate surprinzătoare și neiertătoare a celui care nu mai are nimic de pierdut, afișarea durerilor proprii, dar și a momentelor de mare satisfacție în colaborări creative cu cei pe care i-a portretizat. Domnul doctor a disecat, cu acuratețe de bijutier, detalii ale desenelor și textelor din volum, subliniind astfel spusele Getei Modiga ”să citiți explicațiile suplimentare din carte, veți descoperi caracteristici ale personalității autorului”.
          A mai luat cuvântul domnul profesor pensionar Costel Giurcanu un veteran al dăscălimii bârlădene care s-a arătat deosebit de mulțumit de portretul care-l reprezintă și și-a exprimat păreri despre o expoziție de portrete grafice și sculpturale pe care a găzduit-o sala ”Arta” a muzeului județean începând cu data de 15 ianuarie 2017.
          Printre invitații din afara Bârladului o semnalăm pe Alina Tănasă, poetă vasluiană deja afirmată, o sensibilă creatoare de metaforă care sondează profunzimi ale trăirilor sufletești etern umane. Autoarea ne-a recitat patru din poeziile sale cuprinse în volumul ”Pe cărări de suflet” recent apărut, cu o prefață la fel de vibrantă ca și conținutul cărții, alcătuită de cunoscutul poet Mihai Apostu, bibliotecar, ca și Alina, truditoare la Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
          Domnul colonel Mihai Ștefan Focșa ”personaj” al cărții, un foarte bun cunoscător a evenimentelor conflictuale care ne-au marcat ființa națională, ofițer de carieră și mare patriot care, prin luările de cuvânt în orice situație face să vibreze sufletele celor care-l ascultă, la unison cu propriile trăiri a avut același efect asupra publicului și la această întrunire.
          O surpriză de proporții a fost prezența domnului Dan Ailincăi din Văleni, apariție în costum național, un recitator de mare talent, un adevărat actor care are forța să capteze nu numai atenția, dar și ființa celui care-l audiază. El a recitat magistral tăind respirația publicului ”Blestem” de Nicolae Labiș, ”La steaua singurătății” de Mihai Eminescu și un fragment din ”Dumbrava Roșie” de Vasile Alecsandri.
          S-a amintit în treacăt ”întâlnirea” domnului profesor Gheorghe Alupoaiei cu Mihai Eminescu prin portrete grafice, în presă și insigne cu prilejul olimpiadelor de Limba Română, prin bustul în bronz de la Edmonton Canada, prin compoziția ”Luceafărul”, sculptură donată Centrului Mihai Eminescu.
 Domnul profesor Gheorghe Alupoaiei și-a exprimat uimirea, dar și mulțumirea că, până acum, la anii mulți cu care l-a învrednicit pe pământ Bunul Dumnezeu, a lăsat urme durabile, prin monumente de for public care îmbogățesc patrimoniul cultural al Bârladului, al Vasluiului, al Hușului și al unor comune din județul nostru, monumente-reper în conștiința conjudețenilor, care să aibă permanent în memorie faptul că aparțin acestui spațiu, acestei culturi și acestui neam!



Bibliotecar, Luminița Ludmila Zuran
















Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu