luni, 6 decembrie 2021

ADRIAN BOTEZ - FASCINANTA CURTEZANĂ - I -

 FASCINANTA CURTEZANĂ

- I -

 

MOTTO :

 

Misteriile din Eleusis comportau trei grade de inițiere : MICILE MISTERII (care constituiau niște ceremonii preliminare) ; MARILE MISTERII (sau TELETE, care înseamnă <<A FACE PERFECT>>); EPOPTEIA (gradul cel mai înalt). La rândul ei, inițierea TELETE poate fi divizată în trei faze: DROMENA (lucruri făcute), LEGOMENA (lucruri spuse) și DEKNYMENA (lucruri arătate). Theo Smyrnaios descrie aceste stadii de inițiere ca pe un proces de înțelegere filosofică, în cinci pași: 1) PURIFICARE INIȚIALĂ; 2) COMUNIUNE MISTICĂ; 3) EPOPTEIA : revelarea obiectelor sacre și transmiterea TELETE ; 4) încununarea cu ghirlande, ca un simbol al inițierii în MISTERII; 5) STAREA DE BEATITUDINE, CE REZULTA DIN COMUNIUNEA CU ZEUL”.

(G. E. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries)

*

Dintre numeroasele instituții minunate și cu adevărat divine, pe care le‑au creat atenienii voștri și care au îmbogățit viața omenească, niciuna nu este mai bună, după părerea mea, decât aceste MISTERII. Căci, cu ajutorul lor, am scăpat de modul nostru de viață barbar și sălbatic și am fost educați și aduși la o stare rafinată de civilizație ; și, nu întâmplător, riturile sunt numite <<INIȚIERI>>, căci, într‑adevăr, prin ele am învățat începuturile vieții și am dobândit nu numai puterea de a trăi fericiți, ci și pe aceea de a muri cu o speranță mai bună”.

(Cicero, Legi II, xiv, 36)

*

Alături de rolul central, pe care MISTERIILE DIN ELEUSIS l‑au jucat, în istoria religiozității grecești - ele au adus, indirect, o contribuție semnificativă la istoria culturii europene și, în special, la interpretările SECRETULUI INIȚIATIC. Prestigiul său unic a sfârșit prin a face, din Eleusis, UN SIMBOL AL RELIGIOZITĂȚII PĂGÂNE”.

(Mircea Eliade - Istoria credințelor și ideilor religioase, vol.I)

 

 

 

 

 

FASCINANTA CURTEZANĂ

 

dintre MARCHIZI - și DUCI - și PRINȚIEA-l vede doar pe REGE :

de când se pogorî-n CASTEL –  EA-mplântă  – MISTIC : LEGE !

EA – CURTEZANA GALAXIEI – dansează în MII FELURI :

toți – fascinați – privesc CUVÂNTU-i – drept DEMIURG-DE-ȚELURI !

 

EA – CURTEZANA - -n MIEZ DE NOAPTE – respiră-n fiecare

și fiecăruia – LA CEASU-i ! – îi dă o SĂRUTARE :

pe loc – CEL SĂRUTAT  – 'ngenunchie – în UMBRELE DE FLORI

și-nțepenește - -n JILȚ-EXTAZĂ : -i vâslesc – prin TRUP – FIORI...

 

...când TOȚI s-au prosternat pe MESE – EA – CURTEZANA CRINĂ

EA-și pune BOAREA MÂINII – FULGER ! – pe-a REGELUI GREA MÂNĂ :

CEI DOI se-ARÌPĂ – MIRI AI FIRII - și DEZMĂȚAȚI  ÎN  STELE :

 

nimic nu-i SFÂNT – dar nu-i ajunge NICIUNA DINTRE RELE !

...EI zboar' deasupra de LUMINE – de TREPTE – de CASTELE...!

...s-a întrupat – iar – DIMINEAȚA – peste CASTELUL-GURĂ :

 

din BAL – MESENI... – ...n-a mai rămas decât CENUȘĂ SURĂ...

***

 

FASCINANT DE FRUMOASĂ CRĂIASA

 

STIHIA DE IARNĂ-a lovit-o cumplit

dar EA a răspuns cu un ZÂMBET TIHNIT !

eu nu cred în ARȚARI – nici în SLUGA DEZBINEI :

cu toții-au văzut-o – EXTATIC TRECÂND ! – peste

PRAGUL LUMINEI...

 

...ce vești aducea  - din LUMINI ? - ...nu-ndeajuns furnicând... – nu prea multe :

ACOLO  - de unde venea – TĂCEA  - și-i plăcea SĂ ASCULTE...

FASCINANT DE FRUMOASĂ CRĂIASA – MULT-DISTINSĂ  E  MOARTEA !

când - HIERATIC  - LUCRU-i făcut : EA TACE CU NOAPTEA...

 

...la cine n-așteaptă – NU VINE NICICÂND !

căci EA-i SĂRBĂTOARE – de FLOARE și GÂND

căci EA e LUMINA –  NOI LUMI FULGERÂND !

 

...eu – cu SMERIRE - -mi aștept SFÂNTUL RÂND...

...când – totuși – vorbim – EU cu EA – colindând pe-nserat

CÂNTĂM DOAR ÎN STIHURI : ÎN RITM – NU-I PĂCAT !

***

 

FASCINANT – CÂNTĂ MOARTEA DINAMICA NOILOR LUMI !

 

FASCINANT – CÂNTĂ MOARTEA DINAMICA NOILOR LUMI !

astfel  - golește – de NE-ROST și ZĂBAVĂaceste TĂRÂMURI DE SPUMI”...

...câtă-ELEGANȚĂ – -n DIVINU-I  ARCUȘ : ÎN SFÂRȘIT ! - NE  UNIM !

...cu SCÂRBĂ și-OROARE – ȚĂRMII-PÂRLOAGĂ - DE-AICI - PĂRĂSIM...

 

...HERGHELIILE  SOARELUI  SE  ȘI-NTREZĂRESC :

NĂVALNIC – PRĂDALNIC - PLUTI-VOM SPRE UNICA ZI !

...să fie doar CÂNTECUL ? – nu e și-un GER ?

PRIVIREA-MI  ȚINTEȘTE : NU-I  DECÂT  CER !

 

atât de CREDIBIL – LĂUTA FUNEBRĂ ÎNDEAMNĂ

spre UNICE VISE – care – de-acum – ELE-NSEAMNĂ !

...da ! – da ! – TOCMAI ”SEMNUL”  LIPSEA – SÂNGERA – în noi – NEVĂZUT !

 

acum – când PRAGUL LUMINII – cu toți – L-AM TRECUT

înțelegem ZVÂCNETUL RAZEI - SPRE DUH : umbrită SCLAVĂ-n CE-A FOST – CE-AM VÂNDUT – ca ”DESTIN”...

ÎN LUMILE MORȚII – NIMIC NU SE CUMPĂRĂ : FERICIȚI – DĂRUIM !

***

 

RUBAIYATUL DORIRILOR

 

O PANĂ DE CURENT – MONDIALĂ ! – în URMĂTOARE TOAMNE ?

PANA băgați-o-n CURUL COTCODĂCESEI DOAMNE !

PROFETICA ARMATĂ-AUSTRIACĂ – ce PENE tot visează

poa' să se bage – iute – -n ZGĂUL ”GĂINII  LOR  DE  VAZĂ” !

***

 

AGONISEȘTE - GOSPODĂREȘTE – CHIVERNISEȘTE

agonisește

gospodărește

chivernisește :

ALBUL CRINULUI

ROȘUL SPINULUI

TURME MARI DE STELE

VIFORELE RELE...

...VISE DE OM TREAZ

NINSORI DE RĂGAZ...

 

agonisește

gospodărește

chivernisește

SÂNGE DE PE CRUCI

MIR DE LA RĂSCRUCI

și pe FRAȚII CUCI !

...OAMENI-LUMÂNĂRI

OCEANICE ZĂRI

RĂSTIGNIRI-COLINDE

FARMECE-N OGLINDE...

 

agonisește

gospodărește

chivernisește

până ostenește

până mântuiește

deloc se mâhnește :

ARIPI ARD ÎN OAMENI

de-ți vine SĂ SAMENI

al CERULUI GRÂU

în FÂNTÂNI și-n RÂU...

 

EL – HRISTOSUL-CRAI

a deschis – iar – RAI !

a adus LUMINE :

BEZNELE-s SENINE...

 

al GOLGOTEI TOI

de PRINȚESE-ROI

SÂNGELE și APA

încep – iar – AGÀPA :

și TAINICA CINĂ

și VERI DE LUMINĂ...

 

luminează-n SÂNGER

preschimbând în ÎNGER

luminează CRIMĂ

preschimbând-o-n RIMĂ !

 

CÂNTECUL DIN FLORI

din PRIVIGHETORI

prin COLȚURI atârnă :

RESFINȚITA STÂNĂ !

 

MUNȚII – într-o RÂNĂ

lăcrămează – până

RAZE DE MINUNE

iar încep a spune

și ne povestesc

și ne profețesc

și agonisesc

și gospodăresc

și chivernisesc

AVUTUL DE DUH

de sub LUMEA-STUH...

AVUTUL-CUVÂNT

AVUTUL DE CÂNT

trecut de RĂU-VÂNT...

 

...mi se-arată mie

SFÂNTĂ ARMONIE !

***

 

TERORI MILENARE

 

nu vreau să mor ÎN SOMN  –  SUFOCAT DE SUSPINE :

când sunt TREAZ – pentru CATASTROFA CE VINE

aflu LEAC – IMPROVIZEZ – CU POVEȘTI M-AMEȚESC :

în SOMNNE-AJUTORAT - SINCER SUNT ! - ... musai – deci : MĂ TREZESC !

 

...NENOROCIRE VA FI : TERORIZEAZĂ - PLUTEȘTE –  -MI  COCLEȘTE  ÎN  GURĂ !

ca să trăiesc – PENTRU TOATE-AM CROIT O FALSĂ MĂSURĂ !

...să TRĂIESC : adică – SĂ DORM IEPUREȘTE :

dac-adorm ”CU OBLON– REALITATEA – FRÂNGÂNDU-NE GÂT : NĂVĂLEȘTE !

 

...ne-a născut CATASTROFA - și-acuma REGRETĂ :

NE VREA ÎNAPOI – îndesați – SURZI și MUȚI ! - ...în BURTA-I SECRETĂ !

...COPII CATASTROFEI – ieșind din PÂNTECE-I – NE-AM RĂZVRĂTIT :

 

MAMĂ și FII – MII DE ANI – UCIGAȘ ! -  NE-AM PÂNDIT...

...simt CEASUL că vine – când fi-vom DEFINITIV ASPIRAȚI

ÎNTORȘI LA ORIGINI – ÎN SINISTRE ZĂPEZI : NEANTIZAȚI !

***

 

ÎNMLĂȘTINARE

 

PĂDUREA : -adunătură de BEȚE PUTREZITE...

SLEITUL SOARE-și află ROSTUL – numai PE PIPĂITE !

TĂCERI CRETINE – RÂNCEZITE – BĂLOASE - -alunecă  pe  TRUNCHIURI :

PĂMÂNTU-NTREG geme - -UMILITUL – de REUMATICELE JUNGHIURI...

 

...TOAMNE prea multe-au șubrezit o LUME - și-așa PIERDUTĂ  - VANĂ :

din URINATUL CER – cad CEASURI – lovite-n VECHE RANĂ...

încet cu-ncetul – UNIVERSUL – un CIR DE MUCAVÀ

se dă în stambă – făr' rușine : CHIPU-I e de HAZNÀ !

 

...nu mai trimite – o – HRISTOASE – din SFÂNTA-ȚI LUMINARE

spre noi : REBUTURI – LUMEȘTI MONȘTRI – NENOROCIRI  VARVARE !

și-așa dansează-n noi SATANA – o HORĂ-a BOLILOR STELARE :

 

nu-l ajuta - și TU - -n BEȚIA-i ! - ...în NEAGRA-i DESFRÂNARE !

...VENINURI curg – pe MUNȚI – pe STÂNE - și-n STROFE DE ALTARE :

se stinge – CRISTE – RĂSTIGNIREA-ȚI – în PROPRIA-i 'MLĂȘTINARE...

***

 

TÂLHAR DE NOAPTE – SUPERBĂ-ARISTOCRATĂ !

 

TÂLHAR DE NOAPTE – SUPERBĂ-ARISTOCRATĂ !

nu FIRFIRICI : TU jefuiești  VIAȚA-ne TOATĂ !

tu – ADORABILE TÂLHAR – iscat din VEGHI DE VEȘNICIE

îmi ești dator  - CU O COROANĂ : ȘI DOAR MIE !

 

TÂLHAR al CAUZELOR PIERDUTE  (...adică – TOATE !)

lași PLETELE să-ți curgă pe FĂPTUIREA-DIN-CETATE :

ascunzi – ce noi ne rușinarăm a da-n vileag – de-o VIAȚĂ

și dăruiești ALT TÂLC – GREȘELII NOASTRE : A TA FAȚĂ !

 

...o – MOARTE – te-ai dedulcit la CODRU și la STELE

și mi-ai șoptit – cum UNUI DRAG COMPLICE : ”TOATE-s  ale  MELE !”

...PECETEA GHEȚII TALE - -NALT ASTRALE

 

din VECÌI – înșfăcat-am ! - ...arzând – cu MARMORATA-i SLOVĂDIVINE TRIBUNALE !

...astfel – agonisit-am ÀRIPI – din FOCUL MÂNDRU – ÎNJOSIT ÎN VALE !

***

 

RUBAIYAT PARADOXAL

 

”eu NU exist – eu NU exist – eu NU exist...”

repeta - -ntr-una – DIN BALCON – un JUNE TRIST...

...nu se-aruncă de pe BALCONERA UN DOMN ! :

se duse la CULCAREADEVERIND...un PUI DE SOMN !

***

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu