marți, 27 septembrie 2022

MELANIA RUSU CARAGIOIU - Cuvinte de suflet pentru importanta Aniversare a Cenaclului ,,Destine literatre"

 
40 DE  ÎNTÂLNIRI

în CENACLUL ,,DESTINE LITERARE”-ASRAN

Articol aniversar de Melania Rusu Caragioiu

 

 

O ce sumă rotundă și vestită! Patruzeci!

Dar càte semnificații are aceasta?

Au fost și rămàn pe frontispiciul lumii creștine, în credința noastră strămoșească Patruzeci de Mucenici, lucrători în credințâ, creștini . Romànul zice: ,,Doamne ajută-mă cu cei patruzeci de Sfinți”. Tradiția noastră plămădește ca prinos deosebit, ofrandă pentru cei care au trăit și activat printre noi, aci, la obiect și pentru dragii scriitori decedați, dintre colaboratorii noștri, acele prăjiturele cu zahăr și miere, ,,mucenici””i. Prăjiturelele-colăcei, pe care și noi le oferim, deși suntem departe de țară. 

 Laic, patruzeci de ani este pasul spre desăvàrșirea a, a doua în timp a împlinirilor și numărătoarea bogatelor succese, ale unei vieți.

 Ne apropiem ușor, cu bucurie, succese și dăruire de cele ,,40 de întruniri ASRAN- Sărbătorite acum de către Cenaclui ,,Destine Literare”-ASRAN

Subliniem: Deasemenea și Revista noastră ,,Destine literare” este în sărbătoare pentru cea de a 60-a apariție

Trecând în revistă un drag motiv emotiv, privind Cenaclul ,,Destine literare”-ASRAN, prin ZOOM, de patruzeci de ori am auzil valurile Fluviului Saint Laurent, de tot atâtea ori păŝărelele càntând în feeria verde a Dragului Scriitor, Președine ASRAN și moderator Cenaclul ,,Destine Literare”, Dl. Alexandru Cetățeanu și glasul său impleindu-se cu toate acestea, susținând și lmportanta sa contriubuție în auzu și văzul nostru.

De tot atâtea ori Personalități marcante din spatele cortinei au pus sufletul și îndemânarea la izbutirea realizărilor ZOOM și la redactarea acelor  creații în slovele scrise electronic sau tipărite pe hîrtie, totalizând în mii de pagini, periodic, în tonul academic de sute de pagini - Revista ,,Destine literare”.

 Ne-am transmis entuziasmul nostru, creația noastă, gàndurile noastre deschise la auzul lumii, prin invenția anticovid și alte ..anti”, numită ZOOM.

Nu avem nostalgia trecutului ci a cântecului glorios al trecutului cànd am apărut public în ASRAN, -Asociația Scriitorilor Romàni din America de Nord și a iubitorilor de spirit romànesc din întreaga lume. Am apărut prin ZOOM, prin Revista ,,Destine literare” și prin noi ca mesageri ai limbii romàne. Așteptăm Globalizarea, această acțiune ,,gogorită” numită de unii, iar de către aii salvarea omenirii, prin unificare, dar putem gândi și  prin magnificarea celor cu ideea.

 Noi mergem pe ideea trăirii Romàniei ca plai etern romànesc și preamărirea existenței a tot ce este romànesc, plai, grai, neam, credință, datini și prestigiu în lume.

Toate acestea păstrate cu mult suflet, dăruire, altruism în tot ce intreprindem noi.

Cele patruzeci de ieșiri în lume printr-un enorm video asupra celor 40  de sedințe, 39 ZOOM și una incipienta, prin care ne-am întàlnit prima dată factic și prin poze și prin interfata unor celulare.

 Este mai mult decàt minunat càtă erudiție, suflet, bunăvoină, talent,  înfrățire s-au prezentat la apel de patruzeci de ori.

 Dar cum iarăși se amintește de către ecleziast, răsunetul a fost de patruzeci de ori câte șapte și înmulțit la patrat prin mesajele transmise de câtre fiecare dintre noi colaboratorilor și binevoirorilor noștri.

Să ne felicităm, să ne urăm sănătate, succese, suflet cald românesc și inspirație prin Duhul Sfânt adus prin rugăciune sau figurat, în grabă, prin Pegas și muzele chemate de fiecare cuvântător sau scriitor din Cenaclul ,,DESTINE LITERARE”,

 

Din partea mea, MRC și a tuturor pe care îi reprezint ca redactor de reviste, vă transmit mult succes într-un viitor promițător, optimist și frumos,

 Melania Rusu Caragioiu,

Vice Președintă ASRAN,

 Posesoarea, începând din anul 2012 a titlului îmbogățit pe parcurs. ..Ambasador literar al Limbii Noastre cea Română” din partea Scriilorilor între care amintesc cu îndatorare: Corneliu Leu, Ligia Diaconescu, Al. Florin Țene, George A. Stroia, Revista,,Armonii culturale”,  unele site-uri și colaboratori din Europa, Australia, Canada, America de Nord, Israel din continentul Asiatic Mijlociu, unde ați ajuns și Domniile voastre personal, dar și prin existența redirecționărilor mele.

     Cu stimă,

 Melania Rusu Caragioiu,

Canada, Septembrie 2022

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu