miercuri, 17 ianuarie 2024

RADU GABRIELA - Despre astrologie din perspectiva antropologilor si altor oameni de stiinta

 
Art/Despre astrologie

din perspectiva antropologilor si altor oameni de stiinta

 

„Cei vechi au construit un sistem şi, începând din momentul în care a fost construit, acest sistem s-a dovedit a fi funcţional şi fecund.  În definitiv, orice sistem este funcţional şi fecund, căci omul nu poate gândi decât cu ajutorul sistemelor. Astrologia este un sistem măreţ, deoarece a ajutat omul să gândescă timp de milenii”. 

Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009) filosof, antropolog şi etnolog francez, considerat a fi părintele antropologie moderne.

„Poate că într-o zi vom descoperi că în gândirea mitică şi în cea ştiinţifică operează de fapt aceeaşi logică, şi că omul a gândit întotdeauna la fel de bine” – Claude Lévi-Strauss.

 

 

 „E un semn  de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. În principiu, fiecare dintre noi poate, dacă are timp pentru asta şi interesul nu-i lipseşte, să acceadă la orice domeniu: fizică atomică, astrologie, filozofie sau cultură japoneză. Altminteri, orice domeniu în care nu am investit cazna necesară pentru înţelegerea lui mă depăşeşte şi este de preferat ca în privinţa lui să nu am opinii”.

Gabriel Liiceanu – ”Uşa interzisă”, Ed. Humanitas, 2002.

 

Astronomi

„Sir, eu am studiat subiectul, dumneavoastră, nu!” – replică dată de Sir Isaac Newton (1642-1727) astronomului britanic Edmond Halley (descoperitorul cometei Halley), într-o discuţie cu privire la astrologie – Isaac Newton (1643–1727, celebru astronom, matematician şi fizician englez, preşedinte al Royal Society).

 

*

 

„Cei care neagă influenţa planetelor încalcă evidenţa clară, pe care nici un om educat şi cu judecata sănătoasă nu ar trebui să o contrazică”. – Tycho Brahe (1546 – 1601, astronom şi matematician danez) De Disciplinus Mathematicis

 

*

 

“O experienţă dintre cele mai consistente… stimularea naturii sublunare (adică umane) de către conjuncţiile şi aspectele dintre planete mi-a instruit şi mi-a constrâns convingerile potrivnice” – Johannes Kepler (1571-1630, matematician, astronom şi naturalist german, care a formulat şi confirmat legile mişcării planetelor; precursor al calculului integral.)

 

„Douăzeci de ani de studiu şi de practică au convins spiritul meu rebel de realitatea astrologiei”. – Johannes Kepler

 

„Diversitatea manifestărilor exterioare ale Naturii este atât de mare, iar comorile ascunse în ceruri atât de bogate, tocmai pentru ca mintea umană să nu ducă nicicând lipsă de hrană proaspătă” – Johannes Kepler, Mysterium Cosmographicum

 

*

 

„Faptul că se consideră că nu există un mecanism pentru astrologie este relevant, dar neconvingător. Nu se cunoştea, de exemplu, nici un mecanism pentru deriva continentelor atunci când ideea a fost propusă de Wegener. Cu toate astea, Wegener a avut dreptate şi că cei care au obiectat invocând lipsei unui mecanism s-au înşelat” – Carl Sagan (1934-1996, astronom american)

 

Filozofi, scriitori şi oameni de ştiinţă

“Puterea forţelor spirituale în univers – cât este ea de activă peste tot! Invizibilă pentru ochi, impalpabilă pentru simţuri, ea e inerentă tuturor lucrurilor, şi nimic nu scapă influenţei sale” – Confucius (551-479 î.C, filozof şi literat chinez)

 

*

 

“Astrologia aduce bucurie prin anticipare şi în acelaşi timp, fortifică oamenii împotriva răului” – Lucian of Samosata (120-190 d.C., scriitor şi filozof grec de origine siriană)

 

*

 

„Avantajul unui punct de vedere astrologic porneşte din faptul că trăieşti în acord cu natura, nu te înstrăinezi de la ea”. Thomas Morus (1478-1535 – filozof şi politician englez)

 

*

 

„Normele vieţii sunt structurate ca forme şi aranjamente nucleare, în relaţie cu mişcările universului” – Louis Pasteur (1822-1895, savant francez, pionier în microbiologie).

 

*

 

„Astrologia este astronomia coborâtă pe pământ şi aplicată problemelor omului” – Ralph Waldo Emerson (1803-1882, filozof american)

 

*

 

„Nu cred în astrologie. Sunt Săgetător, şi Săgetătorii sunt sceptici.” – Sir Arthur C. Clark (1917 – 2008, celebru scriitor SF, inventator şi futurolog englez).

 

*

 

„Astrologia îşi poate asigura recunoaşterea din partea psihologiei, fără restricţii pentru totdeauna, fiindcă astrologia reprezintă însumarea tuturor cunoştinţelor psihologice din antichitate”. – Carl Gustav Jung (1875–1961, medic, psiholog şi psihiatru elveţian, fondatorul psihologiei analitice).

 

„Ne-am născut într-un anumit moment, într-un anumit loc şi, la fel ca vinul obţinut din recolta unui anumit an, şi noi păstrăm calităţile anului şi sezonului în care ne-am născut. Astrologia nu pretinde altceva” – Carl Gustav Jung

 

*

 

„Cosmosul e un imens trup viu, din care noi suntem parte tăcută. Soarele este inima lui măreaţă, al cărei tremur ne aleargă prin cele mai mărunte dintre vene. Luna este marele nerv central prin care pururea fremătăm. Cine ştie ce putere o avea Saturn asupra noastră, ori Venus? Dar e o putere vitală, desigur, unduind prin noi tot timpul”  – D. H. Lawrence (1885 – 1930, scriitor englez),”Apocalypse”.

 

*

 

„Astrologia vorbeşte despre om în întregul lui şi cred că acesta este un lucru esenţial. Îl consideră o fiinţă completă. Arată că în natură există anumite ritmuri şi că fiecare vieţuitoare participă la aceste ritmuri” – Henry Miller (1891 – 1980, scriitor american).

 

*

 

„Nu există nici o îndoială că într-un fel sau altul astrologia va fi ultima împlinire a astronomiei”. – Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834, poet, critic literar şi filosof englez).

 

*

 

„Cei vechi au construit un sistem şi, începând din momentul în care a fost construit, acest sistem s-a dovedit a fi funcţional şi fecund.  În definitiv, orice sistem este funcţional şi fecund, căci omul nu poate gândi decât cu ajutorul sistemelor. Astrologia a fost un sistem măreţ, deoarece a ajutat omul să gândescă timp de milenii”. – Claude Lévi-Strauss (1908, Bruxelles – 2009, filosof, antropolog şi etnolog francez, considerat a fi părintele antropologie moderne).

 

„Poate că într-o zi vom descoperi că în gândirea mitică şi în cea ştiinţifică operează de fapt aceeaşi logică, şi că omul a gândit întotdeauna la fel de bine” – Claude Lévi-Strauss.

 

*

 

„E un semn  de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. În principiu, fiecare dintre noi poate, dacă are timp pentru asta şi interesul nu-i lipseşte, să acceadă la orice domeniu: fizică atomică, astrologie, filozofie sau cultură japoneză. Altminteri, orice domeniu în care nu am investit cazna necesară pentru înţelegerea lui mă depăşeşte şi este de preferat ca în privinţa lui să nu am opinii”. – Gabriel Liiceanu – Uşa interzisă, Ed. Humanitas, 2002.

 

Preşedinţi şi oameni de afaceri

„Păstrez întotdeauna un ochi vigilent asupra opoziţiei pe care o am între Luna în casa a VII-a şi Marte din casa I .”  – Theodore Roosevelt (despre care se spune că îşi ţinea harta de naştere pe tabla de şah din Biroul Oval).

 

*

 

„Stimate cititor, astrologia este una dintre cele mai vechi ştiinţe, păstrată la mare preţuire de către cei vechi, dar înţelepţi şi măriţi. Pe vremuri, nici un prinţ n-ar fi făcut război sau pace, şi nici un general n-ar fi purces la luptă, pe scurt, nici o acţiune importantă nu ar fi avut loc fără să fie consultat mai înainte un astrolog”. – Benjamin Franklin (1706 – 1790, personaj celebru din istoria Statelor Unite, unul din Prinţii Fondatori ai SUA, diplomat, om de ştiinţă, inventator, filozof, profesor şi om politic).

 

*

 

“E un fapt cunoscut că mulţi dintre brokerii de pe Wall Street folosesc astrologia” – Ronald Regan (1911- 2004, cel de-al patruzecilea preşedinte al SUA)

 

*

 

“Milionarii nu au astrologi, dar miliardarii au!”-  J.P. Morgan (1837 –1913, bancher american, filantrop şi colecţionar de artă, care a contribuit la întemeierea companiei General Electric şi a fondat United States Steel Corporation. Exprimarea originală, cf. Norman Winski, curatorul bibliotecii Evangelinei Adams, astroloaga lui J.P. Morgan).

 

*

 

Creştini şi Biblie

„Corpurile cereşti sunt cauza a tot ceea ce se întâmplă în lumea sublunară (i.e. „pe pământ”).”- Sfântul Thomas d’Aquino (cca. 1225 -1274, călugăr dominican, teolog şi filosof italian)

 

*

 

„…precum în cer, aşa şi pe Pământ”   („Tatăl nostru” )

 

*

 

„31: Poti tu să legi cataramele Pleiadelor sau să deznozi lanţurile Orionului?

 

32: Poţi tu să scoţi la vreme cununa Zodiacului şi să fii tu cârmaci al Carului Mare şi stelelor lui?

 

33: Cunoşti tu legile Cerului şi poţi tu să faci să fie pe Pământ ce este scris în ele?” Biblia, Iov, 38/31, 32, 33

 

*

 

„Şi vor fi semne în Soare, în Lună şi în stele, iar pe pământ spaimă şi nedumerire între oameni…” (cuvintele lui Isus) – Biblia, Evanghelia după Luca, 21:25

 

*

 

Pentru orice lucru e o clipă prielnică şi o vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer” – Biblia, Eclesiastul 3:1

 

*

 

„Unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui şi am venit să ne închinăm lui” – Biblia, Matei 2:2

 

*

 

„Porţile Cerului erau deschise şi am văzut ieşind din ele stelele. Atunci am socotit timpul la care au ieşit şi am notat exact cifrele. Mi-am notat, în acelaşi timp, numele lor, drumul lor mereu reînnoit, încercările prin care trec, toate pe măsură ce Uriel, care era cu mine, mi le desluşea. […] El mi-a făcut cunoscut numele lor, locul lor si înrâuririle pe care le au” – Cartea lui Enoh, cap. XXXII

 

„Am văzut douăsprezece porţi în Cer, la marginile Pământului, prin care ies Soarele şi Luna şi stelele şi toate lucrările Cerului la răsărit şi la apus.” – Cartea lui Enoh, cap. LXXIV

 

NB. Cartea lui Enoch este un document apocrif care ar trebui teoretic să facă parte din Vechiul Testament. Manuscrise originale se găsesc în Etiopia, iar o serie de copii cu vechime de cca 2000 de ani au fost descoperite printre Manuscrisele de la Marea Moartă. Enoh a fost al VII-lea patriarh de la Adam (Enoh a fost fiul lui Iared, fiul lui Mahalaeel, fiul lui Caniah, fiul lui Enos, fiul lui Seth, fiul lui Adam), tatăl lui Matusalem si bunicul lui Noe.

 

Presă

„E ceva adevărat în astrologie? Ar fi lipsit de politeţe să concediezi fără drept de apel părerile a atât de mulţi oameni care cred în ea. Hinduismul vede omul şi universul ca funcţionând într-o fundamentală armonie, aşadar, de ce n-ar putea planetele să afecteze viaţa oamenilor? Poate că regina Elisabeta I a fost ultimul monarh englez care a angajat un astrolog. Dar sunt destui industriaşi, în America mai ales, care au declarat că beneficiază de pe urma consilierii astrologice, şi e imposibil să fie toţi ţicniţi”. – The Economist

 

„În cea mai mare parte a Europei, postul de “astrolog militar” a murit odată cu legiunile romane. Dar în Rusia, forţele armate încă mai privesc cu respect forţele planetare – cel puţin aşa susţine Căpitanul de rangul I Alexander Buzinov, care şi-a descris, într-un interviu televizat din 26 decembrie trecut, funcţia drept “astrolog militar” în slujba Ministerului Apărării. Căpitanul Buzinov spune că el şi “institutul său secret” fac trimestrial prognoze asupra dezastrelor, conflictelor şi evoluţiilor politice. El explică cum că astfel de evenimente sunt efecte ale ritmurilor planetare la suprafaţa pământului şi ca atare prognozele pot fi considerate ca având o natură oficială.” – The Economist – 8 ian. 1998

 

*

 

“Tratatul privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acţiune dintre SUA şi URSS a fost semnat pe 08.12.1987, la ora 13h30, după sfatul unui astrolog” – Philadelphia Inquirer

 

Şi câteva fapte…

Tycho Brache, Johannes Kepler şi Isaac Newton au fost în fapt astrologi care au dezvoltat astronomia cu scopul de a dispune de instrumente superioare pentru practica lor astrologică.

 

*

 

Mai către zilele noastre, Gary Duncan, de la Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, a deprins astrologia din copilărie, fiind crescut de doi astrologi celebri: Augusta şi Max Heindel. El este autorul ultimelor 3 modificări matematice în calculul orbitei lui Mercur şi Venus, modificări incluse în efemeridele U.S. Naval Observatory.

 

*

 

În cartea sa „For the Record”, Ronald Regan consemnează că Nancy Reagan planifica aproape toate călătoriile prezidenţiale, conferinţele de presă, etc. pe baza sfaturilor astroloagei Joan Quigley. Chiar şi operaţia de cancer a preşedintelui a fost programată astrologic.

 

*

 

Într-un interviu pentru „Wall Street Journal”, astrologul american Sydney Omarr (1926-2003, peste 30 de ani a ţinut coloane astro în peste 300 de ziare, printre care şi „Washington Post”, „Los Angeles Times” şi „Miami Herald”), a declarat că nu numai Preşedintele Reagan, ci şi Preşedintele Richard Nixon şi Henry Kissinger erau adepţi convinşi ai astrologiei. „Nu pot să vă dezvălui sursele mele”, a spus Omarr, „lucrez în presă şi nu se face. Dar se întâmplă că ştiu lucrul acesta”.

 

*

 

Lumea afacerilor foloseşte astrologia, dar o face cu mare discreţie. Ford Motor Company a apelat multă vreme la astrologi pentru a contribui la eforturile de marketing. Dar abia recent acest lucru a ajuns public, atunci când Ford a făcut apel la Joyce Jillison (astrolog care aparţine sindicatului naţional), iar ziarele naţionale au publicat faptul, fiindcă l-au considerat o ştire interesantă.

 

*

 

Când analiştii de piaţă din SUA şi Japonia au format „Market Technicians Association” şi „The International Federation of Technical Analysts„, specialiştii japonezi au insistat ca astrologia să fie inclusă printre tehnicile de analiză.

 

 

 

Citate culese şi traduse de Mihaela Dicu in iunie 2006 pentru site-ul vechi al revistei Astrele.

 

 

 

https://www.astrele.ro/2014/04/23/citate-despre-astrologie/?fbclid=IwAR10C3gw5ZPGdja3x07Q7IAMaN_rcTwG_Z7Gh2sQYEL43FFaYGyrUFscYj4


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu