marți, 19 februarie 2019

COȘULEȚUL MAICII DOMNULUI - grup de poezii de Ioan Miclau
COȘULEȚUL  MAICII  DOMNULUI~*~

Primesc Revista “Scrisoare Pastorala” ca pe un coșulet
cu cele mai gustoase și sănătoase fructe
din Grădina
Maicii Domnului!

Primesc Revista “Scrisoare Pastorala” precum o solie
aducătoare de rugăciuni de-acasă din  Grădina
Maicii Domnului!

Primesc Revista “Scrisoare Pastorala” precum o înseninare
ce își așterne  peste tot iubirea divină din Grădina
Maicii Domnului!

Coșulețul Maicii Domnului e încărcat cu tot ce ne dorim,
Cu Arte, cu Lumini, Iubire, Adevăr,
Cu fructele sfințite de care nu murim!
În Grădina Maicii Domnului, Fiul  lucrează,
îngrijește, plivește când e timpul,
când buruiana crește!
E Lege! Negreșit!
“Românie – Certificat de Viață
în Cer ai întocmit!”


*
Ioan Miclău “Gepianu”
21.11.2011.

Vestirile  mari…!


~*~

Vestirile mari vin adeseori,
Cu scris de lumină
Pe tâmplă,
Pe flori!

Din zare un nimb tricolor
Pe creștet de Munte apare…
Drag Munte
De dor!

O! cât il iubea Poetul divin -
Crescut pe Ceahlău
Artur fericitul,
Cu suflet senin!

Vestirile mari vin adeseori,
Asemeni vestirei Mesiei
Din vremuri,
Vin apriori!

Vin flăcări din vise visate,
Prind cântec în ramuri de fag:
“Duceți si voi
Din cele lăsate!”

Căci sufletu-mi partea și-o cere,
Acum și in vecilor veci,
Ceahlaul să-mi dea
Înviere!


*
Ioan Miclau – Gepianu
2019- Restituire-


URMEAZĂ-ȚI CALEA TA!


~*~

Lui Pavel Rătundeanu-Ferghete
Urmează-ți calea ta ,
A păcii și credinței,
Și lasă Îngerului bun,
Dovada biruinței.

Cu har de arte creator,
De n-ai fi dăruit din Cer,
Oricâte diplome să ai,
Sunt pulberi care pier.

Dar fiecare-i de folos,
În postul ce îl are,
Doar gândul să ne fie tot,
Lipsit de răzbunare.

Ferește-ți pasul cât mai des,
De zgrunții poticnirii,
Nu osândi pe cel de lângă tine,
Adu-ți aminte  cine-i sus,
PE CRUCEA RĂSTIGNIRII!


*

EROILOR  DIN  GEPIU
(Scrisă la 18 Mai, 2014, dedicată
Sfințirii Monumentului Eroilor din Gepiu)


Sfinți Eroi,


~*~

Au răsărit flori
din osemintele Voastre!
Țărâna vetrei noastre,
Sunt trupurile Voastre!
Sfinți Eroi,
De pe mormintele Voastre
se ridică lumină,
Voi sunteți vii noștrii,
Dascăli și Profeți,
Militari și Poeți,
Prin strălucirile Voastre
Ne dezvăluiți
arderile vremilor în veșnicul
lor mers!
Goarna îngerului pentru voi
Sfinți Eroi,
era Iubirea, Cuvântul, Dumnezeu,
Și Neamul,
Și Vatra,
Și Limba,
Și Biserica lui Hristos Cel Crucificat!
La Sânul Lui vă odihniți
Acum! Și-n inimile noastre,
Si-n veșnicia anilor ce vin!


*
IOAN MICLĂU-GEPIANU
2019

Peisaj  divin zalmoxian !


~*~


În câmpia românească unde Dacii țineau turme
De mioare albioare și de miei ce sar săgeți,
Eu pe orizont de ceruri  văd al zeilor lor urme,
Apoi în galop napraznic norul unui grup de Geți!

Ei descălecară-n grabă întind arcul spre furtună,
Căci dinspre Euxin norii, grozav vârfu-și înegresc,
Luminând cu fulger zarea,  zeii se izbesc și tună,
Îngrozind tot universul când sprâncenele-ncrețesc!

Dar Zalmoxe singur numai dădea țării Daco-Gete,
O tărie sufletească și un crez nemuritor,
Ca vitejilor din basme ce slujeau doar faptei drepte,
Miticelor zâne-nchise redând vis biruitor!

O, Zalmoxe/Dumnezee, ești în cer noi pe Pământ,
Dă-ne iar dragul de luptă și în inime frăție,
Să se-nnalțe neamul dacic și altarul său cel Sfant!
Ocrotește a ta fiică, a ta dulce Românie !


*
Ioan MICLĂU – GEPIANU
2019

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu