duminică, 10 februarie 2019

Adrian Botez - AUTOBUZUL ÎNTÂRZIAT
AUTOBUZUL ÎNTÂRZIAT
aştept autobuzul – care
nu mai vine : ştiu că – odată şi
odată – tot va
veni – dar
când ? – a depăşit orice-ntârziere
decentă...

de-atâta-aşteptare şi
nervi – când – în sfârşit
va veni autobuzul (cu o atât de mare
întârziere !) – în semn de
protest - nu mă voi urca
eu
într-îmsul – ci-l voi sudui – îl voi
înjura birjăreşte : în locul meu
se va strecura – în
autobuz – o umbră
sperioasă – politicoasă – care
nici măcar
nu-şi va lua
bilet
dus-întors
***

VIAŢA DUBLĂ A SCRISORII
abia după ce
visez cum am trudit (ideal şi
inspirat-luminat) – să
scriu Scrisoarea – şi mai
visez şi că
deja am expediat-o ! – ...mă
trezesc – foarte
ambiguu - ponciş – îmi
şterg – de zor
ochi-ochelarii – şi
arţăgos – încep să chibzuiesc – să mă
frământ – cum şi de unde să încep a
plămădi şi
rândui-orândui –  rudimentarul
realul chip al
Scrisorii
***

SĂ NU LIPSIŢI : AZI – ŞI HOTARELE-S FURATE!

hârşit – cu câte-un tigru pe ureche
vrea să ucidă-n mine firea veche...
degeaba strig că sunt un Tămăduitor :
El îmi decapitează Vorba  - c-un topor...

îmi pun pe cap căciula-mi prigonită :
Istoria acestui Neam – scuipat pe plită
n-a protestat – în faţa unui General :
i-a furnizat un tub cu Prostenal...

...de când Călăul poate murdări latrina
Istoria-are răgaz să-şi mediteze vina :
a  fost prea demnă – în trecutu-uitat

iar pe „superiori” – cam rar i-a salutat...
...Istorie şi Neam – îngemănate
să nu lipsiţi : azi – şi hotarele-s furate!
***

BAL CATASTROFAL
se sparg abajururi – lumina e chioară...
...dar e-apoteoză : palatu-a luat foc !
Maestrul rămâne şi frânge vioară
pe trepte de marmor' : bătaia de joc !

şi flăcări flămânde îl ling pe Maestru
degrab' fă-i sculptura – să fie ecvestru...
perdele-n văpăi i se-aşează hlamidă
scripca-i tuşeşte – şi iese-o omidă !

Cabirii grăbesc – licitează cărbunii
şi sunet de sunet se leagă cu funii
se-azvârl în – oribil – de bezne oceanul

scăpăm  - cavaleri - de Maestru-Tiranul !
...când arde-un palat – se sting multe vise
ies – roşii de sânge – din cărţi – slove scrise...
***
...COPIII DE FUNINGINI VOMITĂ ŞERPI ŞI OASE

ridică-şi bravul papă tichia din noroi
suntem – la număr – oaste – dar nu mai suntem noi
îmbolnăviţi de lepre – cad pradă paladinii
iar vântul de uitare alungă duh grădinii

o – lume de crevase – nimeni nu calcă-n tine
ologi sunt clopotarii – oarbe-s gloate-n ruine
din cer s-azvârle zgură – pe hornul numit „soare
iar cartea ce n-am scris-o – cumplit – feroce doare

îngerii au furat-o – şi fiecare-i slovă
cu pupa înainte – asasinat-am provă
iar Dumnezeu – beteagul – a prins în pumn un flutur :

e ultima-I putere – apoi : Supremul Scùtur...
...copiii de funingini vomită şerpi şi oase
Muntele de-altădată – azi e-un morman de coase...
***

CRIMINALUL SORTEAZĂ DIAMANTELE NEGRE

criminalul sortează diamantele negre
e o lume bizară – a morţii integre
din ceruri ne cade în cap doar cenuşă
locuinţele n-au nici ferestre – nici uşă

ca melcii ne-nchidem în crima din noi
călăul şi victima bâzâie-n roi
zoaie de aer respiră popoare
în văzduh – dumnezeii-au intrat la răcoare

silfidele iernii şiruie sânge
Muma adâncă stârpeşte şi plânge
e ger şi e noapte pe Roata-Amintirii

morţi zac – pe câmpuri – Cavalerii-Cabirii...
...somnul să vină când trece un Rege :
nu-L merită lumea pe Crist – Stea şi Lege...
***

Adrian Botez
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu