luni, 18 noiembrie 2019

Biblioteca ”Mihai Eminescu”-Cringila, N.S.W - SCRIITORI ȘI POEȚI ROMÂNI
SCRIITORI  ȘI  POEȚI  ROMÂNI
– Date de Naștere –
De la Biblioteca ”Mihai Eminescu”-Cringila, N.S.W

Ideea mea este pentru acele largi posibilități
ce le pot aduce studentului român, dar și cercetătorului
istoriei literare sau epocii social-istorice, aducând în studiu scriitori și
poeți cu date de naștere cât mai apropiate și din al căror scrieri vom avea
cât mai concis tabloul realității vremii respective! (i.m.gepianu).


-Constantin Stamate  -  1786-1869
-Ion Heliade Rădulescu-1802-1872
-Alexandru Donici     -  1806-1865
-Grigore Alexandrescu 1810-1885
-Andrei Mureșanu       - 1816-1863
-Mihail Kogălniceanu  - 1817-1891
-Vasile Alecsandri      -  1818-1890
-Alecu Russo               -  1819-1859
-Dimitrie Bolintineanu- 1819-1872
-Petre Ispirescu           -  1830-1887
-Alexandru Odobescu-  1834-1895
-B.Petriceico Hașdeu  -  1836-1907
-Ion Creangă               -  1839-1889
-Titu Maiorescu          -  1840-1917
-Iosif Vulcan                -  1841-1907
-Ion Slavici                  -  1848-1925
-Miron Pompiliu         -  1848-1897
-Mihai Eminescu         -  1850-1889
-Ion Luca Caragiale    -  1852-1912
-Ciprian Porumbescu  -  1853-1883
-Al. Macedonschi         -  1854-1920
-Alexandru Vlahuță     -  1858-1919
-Duliu Zamfirescu        -  1858-1922
-Barbu Șt.Delavrancea - 1858-1918
-George Coșbuc             - 1866-1918
-Ioan Al. Brătescu-Voin.-1868-1946
-Nicolaie Iorga                -1871-1940
-Ștefan Octavian Iosif    -1875-1913
-Mihail Sadoveanu         -1880-1961
-Tudor Arghezi               -1880-1967
-Octavian Goga               -1881-1938
-George Enescu               - 1881-1955
-George Bacovia              -1881-1957
-Liviu Rebreanu              -1885-1944
-George Topârceanu       -1886-1937
-Alexei Mateevici             -1888-1917
-Camil Petrescu                -1894-1957
Al.O.Teodoreanu              -1894-1964
-Lucian Blaga                   -1895-1961
Tudor Vianu                     -1898-1964
-George Călinescu            -1899-1965
-Șerban Cioculescu          - 1902-1988
-Mircea Vulcănescu         - 1904-1952
-Radu Gyr                        - 1905-1975
-Mircea Eliade                  -1907-1986
-Geo Bogza                        -1908-1993
-Eugen Ionescu                 -1909-1994
-Constantin Noica            - 1909-1987
-Emil Cioran                     -1911-1995
-Ion Sârbu                         -1919-1989
-Ovidiu Drimba                -1919-2015
-Marin Preda                    -1922-1980
-Marin Sorescu                 -1936-1996
-Nichita Stănescu              -1933-1983


~*~
Ioan Miclău Gepianu
11/19/019


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu