miercuri, 13 noiembrie 2019

viorel roman - Feudalismul actual moldo-valah / 139 / in Europa / UE - 140 - 148 / in alegeri / diaspora / si anticapitalismul

Feudalismul actual moldo-valah / 148 / si anticapitalismul

De la Revolutia papala din sec. 11, in Imperiul Sf. Petru, romano-catolic, de trupuri se ingrijeste Imparatul (azi UE/NATO) si de suflete, Papa de la Roma. Aceasta departajare genereaza in timp, statul de drept, econonmia de piata, drepturile omului occidental, democratia, societatea civila, capitalismul, civilizatia tehnico-stiintifica occidentala, globalizata, imitata azi de intrega lume.

In a „Doua Roma“, Constantinopol, a „Treia Roma“, Moscova, si a „Patra Roma“, Bucuresti, trupurile si sufletele apartin Imparatului, Tarului, Secretarului General al PC, Presedintelui, „rege si preot“ (Vechiul Testament) in simfonie, unitate de nezdruncinat cu Biserica ortodoxa. Teocratie, rit, glie si neam anticapitalist, pentru ca el presupune initiativa, respunsabilitate ceea ce il submineaza autoritatea absoluta a Domnului. Autonomia individului, concurenta din economia capitalista lezeaza iubirii dintre frati. Devalmasia e agresata de individualism etc.

De la Marea Schisma, 1054, de o parte si alta a Muntilor Carpati, pana in 1918, ardelenii apartin de Roma, in timp ce moldo-valahii sunt in lanturile grele ale duhovniciei si soborniciei moscovite si constantilopolitane pana cand Roma faciliteaza Unirea, 1859, 1918, dar dupa 1944 a „Treia / Patra Roma“ lichideaza Biserica Unita cu Roma, Scoala Ardeleana, capitalismul, democratia, drepturile omului occidental si impune, in spatele Cortinei de Fier, dictatorial teocratia orientala in mantie rosie, ortodoxo-comunista.

Dupa Razboiul Rece, Romania revine la capitalism si in cazarmile Armatei Rosii vine NATO. Moldova ramane la a „Treia Roma“, care sub Vladimir Putin redeschide Chestiunea Orientala, pretentia de a se ingiji de trupurile si sufletele tuturor ortodocsilor agresati de musulmani in Orientul Apropiat si de occidentali in Balcani. Asta da avand nostalgiei dupa „paradisul pierdut“ si Partidei ortodoxe moldo-valahe FRN, PMR, PCR, FSN, PSD de la Dunarea de Jos.

De o parte si alta a Carpatilor se duce o lupta surda pro si contra occidentului, capitalismului, dupa cum vedem mai jos in „Prietenii poporului si dusmanii capitalismului“ de Ioan Petru Culianu. Dar daca toti ortodocsii moldo-valahi sunt anti-capitalisti, greco-catolicul transilvanean Ioan Slavici considera capitalismul occidental ca ceva normal, ca si cei cinci milioane, care fug in zilele noastre de clientelismul, coruptia, nepotismul, servitutea feudala neo-fanariota din a „Patra Roma“.

Modernizarea fara occidentalizare a esuat pretutindeni, de aceea refacerea unitatii de credinta a romanilor cu Roma este conditio sine qua non a depasirii blocajului actual. Mai ales ca vizita Sf. Papa Ioan Paul II la Bucuresti 1999, „crestinismul respira cu doi plameni, oriental si occidental“, a facilitata aderarea tarii la Europa / UE / NATO.

Vizita Papei Francisc la ortodocsii moldo-valahi si la greco-ortodocsii transilvaneni in anul de gratie 2019, „refacerea unitatii crestine fara conditii“, deschid perspective refacerii, consolidarii  statului pe care Hegel in Frühe Schrifte le-a formulat astfel: „… nu numai ca sfanta comuniune crestina, nici ca o coalitie care uneste anumite interese intr-o unitate de actiune, ci ca putere laica, ca stat, si-a dobandit propria patrie, o patrie pentru viata sa trecatoare, dar si pentru cea vesnica, in lupta impotriva Orientului, ca popor si stat unic.“

„În fond, în România n-a existat decît o singură mare şcoală istorică, aceea a lui Nicolae Iorga (1871-1940), care profesa ideea unei tradiţii socio-culturale primordiale şi a unei devoluţii istorice: la început, românii cinstiţi şi întreprinzători trăiau într-o armonie care a fost subminată, infectată şi în cele din urmă desfiinţată de intervenţia străină (ungurească, turcească, rusească, evreiască etc.)

Acesta devine un principiu incontestat ce prezidează Zeitgeist-ul românesc pînă la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial. Cu toate interpretările felurite la care a fost supus, el continuă să domine subconştientul unei întregi epoci, prezentîndu-se ca o evidenţă internă, indiscutabilă şi de nedezrădăcinat din viaţa politică, socială şi culturală a românilor. [...]
Iorga a fost doar unul dintre profeţii acestui postulat metafizic fatal, care a luat cel puţin patru forme distincte şi interdependente: la stînga, poporanismul, progenitură a socialismului, identificînd entitatea naţională cu entitatea culturală; la centru, ideologia Sămănătorului lui N. Iorga; la dreapta, ortodoxismul lui Nichifor Crainic, care descoperea în fiinţa ortodoxă a românilor esenţa culturală a naţiunii; la extrema dreaptă, Garda de Fier care, combinînd poporanismul socialist, reformismul lui N. Iorga, ortodoxismul şi antisemitismul (redus, e drept, la o dimensiune economică şi culturală, nu rasială) voia să înfăptuiască “revoluţia socială a iubirii”, al cărei scop era să creeze Omul Nou, restitutio ad integrum a românului de la începuturile istoriei sale, atunci cînd “străinii” nu-l corupseseră încă…
Aversiunea faţă de capitalism, care este una dintre ideile dominante ale grupării din jurul Sămănătorului, avea rădăcini sociale puternice şi fatale în România, unde îşi găsise expresia încă de pe la 1850, deci chiar de la apariţia culturii române moderne. Încă de la apariţia, extrem de tardivă, a capitalismului în România, intelighenţia românească a fost complet descumpănită. Cel dintîi roman modern românesc demn de acest nume, Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon (1863) (unde ciocoii, termen foarte depreciativ, ar fi echivalentul burgheziei), este o critică feroce a arivismului, însoţită de o exaltare fără limite a valorilor sociale tradiţionale, adică a “armoniei”, a înţelegerii cordiale dintre feudali şi ţărani. Figura cea nouă care vină să tulbure această armonie este arivistul – în fond, reprezentantul eticii capitaliste a liberei iniţiative.
Puţin contează că “libera iniţiativă” este denaturată şi transformată, în acest roman, în hoţie şi şarlatanie meschină. Ideea însăşi a capitalismului e ceea ce nu-i convine lui Filimon, cum nu-i convine niciunuia dintre marii scriitori de la sfîrşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului XX. Aproape că nu există vreo creaţie majoră a literaturii române, chiar dincolo de aceste limite cronologice, care să nu conţină, implicit sau explicit, o “critică” a capitalismului ce nu-i, în sine, decît simptomul unei stări de confuzie, de descumpănire dinaintea invaziei noilor structuri economice şi sociale pe care românii, nefiind pregătiţi ideologic şi etic să le accepte, le abhoră.
După Filimon, e rîndul lui Duiliu Zamfirescu (1858-1922) să prezinte în culorile cele mai negre figura reprezentantului liberei iniţiative agricole, acela care rupe armonia prestabilită dintre latifundiari şi ţărani (în romanele Viaţa la ţară, 1894-95 şi Tănase Scatiu, 1895-96), ştafeta fiind apoi preluată de marele romancier Mihail Sadoveanu (1880-1961), membru al cercului Sămănătorul, care se slujeşte de aceleaşi culori, fără a se fixa totuşi exclusiv asupra capitalismului rural: capitalismul urban, deplasarea forţei de muncă de la sat la oraş şi alienarea totală care rezultă de aici formează subiectul mai multor romane şi nuvele publicate de Sadoveanu începînd din 1904. Scriitorii şi ideologii români reacţionează violent împotriva noilor structuri economice şi sociale, calificîndu-le de “străine”. [...]
Există un singur contra-exemplu la această regulă, un exemplu ce nu serveşte, de altfel, decît la a o întări: acela al scriitorului transilvănean Ioan Slavici (greco-catolic). [...] În scrierile lui Slavici nu e nici umbră din acea rezistenţă dramatică la spiritul capitalismului pe care o manifestau confraţii săi de peste Carpaţi. Pentru Slavici, capitalismul era o realitate, un mod de a trăi, un punct de vedere asupra lumii ce se confunda, într-o anumită măsură, cu propria-i fiinţă, cu propriile-i opţiuni şi idealuri. Aşa cum foarte bine a observat criticul literar N. Manolescu, unul dintre personajele cele mai populare ale lui Slavici, Mara, este o business-woman care acţionează după principiile clasice ale capitalismului primitiv.
[...] Să rezumăm acum situaţiunea: în România, la începutul secolului XX, nu existau prieteni ai capitalismului, în afara capitaliştilor înşişi. Între războaie, opinia publică, exprimîndu-se prin cele mai influente instrumente ale presei, de la extrema stîngă pînă la extrema dreaptă, rămînea de aceeaşi părere, în pofida intrării în viaţa culturală a transilvănenilor, a căror etică religioasă nu era defel intrasingentă faţă de exercitarea comerţului şi a obţinerii de profituri. Curentul dominant, cel al “ortodoxiştilor” avîndu-l ca purtător de cuvînt pe Nichifor Crainic, stabilea o identitate esenţială între poporul român şi creştinismul răsăritean şi prin aceasta împărtăşea cu socialiştii şi poporaniştii repulsia faţă de sistemul de producţie capitalist.
[...] Membrii Gărzii de Fier, care pozau şi ei în cavaleri ai ortodoxiei, împărtăşeau cu aceasta paradoxul ce-i scăpase unuia din părinţii lor spirituali, savantul Nicolae Iorga, ale cărui idei “reacţionare” au putut fi astăzi uitate din pricină că el a căzut victimă, în 1940, terorii legionare: voinţa de a accentua cu orice preţ apartenenţa României la Orientul bizantino-slav, ceea ce însemna acceptarea, pînă la urmă, a tutelei culturale şi a pretenţiilor imperiale ale ruşilor… “ Culianu

https://www.academia.edu/27249008/Unirea_cu_Roma_sub_Cuza_si_Iliescu_in_istoria_Rom%C3%A2nilor
 https://arhivapolitica2014.wordpress.com/2011/12/22/culianu-prietenii-poporului-si-dusmanii-capitalismului/
https://www.academia.edu/37994295/ROMANIA_de_Viorel_Roman
https://www.academia.edu/37331174/Modernizare_si_occidentalizare
http://www.totpal.ro/viorel-roman-statul-la-romani-ed-a-ii-a/
https://www.academia.edu/34504213/Semnele_vremii_complet.pdf
https://de.calameo.com/read/005516518f4d2f6a3f859
http://bentodica.blogspot.com/2019/10/viorel-roman-feudalismul-actual-moldo_19.html
http://www.clipa.com/a3551-Ghinionul-de-a-fi-moldo-valah-premize-si-7-teze.aspx

https://www.academia.edu/36702007/Aderarea_României_la_Uniunea_EuropeanaFeudalismul actual moldo-valah / 147 / Reeducarea

din Imperiul Sf. Andrei, teocratic, oriental, greco-ortodox, unde trupurile si sufletele sunt ale Imparatului, „rege si preot“ (Vechiul Testament), se deosebeste fundamental de cea din Imperiul Sf. Petru, democratic, occidental, romano-catolic / protestant, unde de la Marea Schisma si Revolutia papala, sec. 11, trupurile apartin Imparatului Sf. Imperiu (UE/NATO) si sufletele Papei de la Roma.

Aceasta fractura e pe Carpati, greco-ortodoxie vs romano-catolicism, teocratie vs democratie, si e sesizata de d-na Olguţa Vasilescu, sefa de campanie a d-nei Viorica Dăncilă (greco-ortodoxe moldo-valahe), cand comenteaza declaraţiile Preşedintelui (luteran, catolic radical) conform cărora nu este în competiţie electorală, ci într-un război religios: „D-ul Klaus Iohannis, cred deja se şi vede şef de Lagăr de concentrare (occidental) şi toţi PSD-iştii (greco-ortodocsi) băgaţi acolo la reeducare.”

Exista o vasta bibliografie privind Reeducarea de o parte si alta a Cortinei de Fier, in Imperiul Sf. Andrei si Imperiul Sf. Petru. KGB vs Scoala de la Frankfurt, in RDG si RFG. Reeducare teocrata ortodoxo-comunista de dupa 1944 la Pitesti, la Canal etc. in RPR, RSR, se deosebeste fundamental de cea cea occidentala, democrata din Republica Romania, dupa 1989 / 2007 in UE / NATO.

http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=7855
https://www.academia.edu/27249008/Unirea_cu_Roma_sub_Cuza_si_Iliescu_in_istoria_Rom%C3%A2nilor
https://www.academia.edu/37994295/ROMANIA_de_Viorel_Roman
https://www.academia.edu/38043973/Teocra%C8%9Bia_ortodox%C4%83_moldo-valah%C4%83_59
http://www.romania-actualitati.ro/directivele_nkvd_pentru_europa_centrala_si_de_est_inclusiv_romania-91722
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reeducarea_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83

https://moldova.europalibera.org/a/fenomentul-pite%C8%99ti-%C3%AEntre-fic%C8%9Biune-%C8%99i-realitate-istoric%C4%83/29334837.html
Feudalismul actual moldo-valah / 145 / si diasporienii

nu fac casa buna. Cei plecati din cauza mai ales a conditiilor de servitute feudala actuala, pe care le considera inacceptabile, se bucura de toata atentia in perioada alegerilor pentru ca participa la vot si mai ales infuenteaza orientarea politica a rudelor din tara pe care le finanteaza. Anul trecut cu trei miliarde de euro. Ei pledeaza spre vest, capitalism, democratie, nu spre est, devalmasie, teocratie.

Acest serial de opinii, carti, articole le postez pe facebook, dar si pe academia.edu din California, USA, premium-support@academia.edu unde se poate vedea zilnic, pe ore, orasul, tara si ce se citeste. Cu $ 8,99 pe luna afli cititorul si impactul.

Cum 99% ce public e in limba romana, textele postate sunt citite exact in 100 de tari, ceea ce ne arata o raspandire a diasporienilor si a celor ce stiu limba romana in lumea laraga, fara precedent in istorie. Din 12.000 de cititori, 7.700 sunt din Romania, 750 USA, 530 Germania, 280 Republica Moldova iar ceilalti din: Sweden, Spain, United Kingdom, Italy, Switzerland, Canada, France, Belgium, Israel, Peru, Korea, Republic of, Bulgaria, Hungary, Cyprus, Brazil, Philippines, Egypt, Nigeria Netherlands, Ghana, Greece, Ireland, Russian Federation, Estonia, Nicaragua, Venezuela, Benin, Bolivia Mexico, Burkina Faso, Turkey, Bangladesh, Turkmenistan, Armenia, South Africa, Pakistan, Afghanistan, Unknown, Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of, India, Zambia, Viet Nam, Ukraine, Taiwan, Tunisia, Timor-Leste, Thailand, Slovakia, Slovenia, Singapore, Rwanda, Serbia, Qatar, Portugal, Palestinian Territory, Occupied, Poland, New Zealand, Norway, Malaysia, Morocco, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, Lithuania, Lebanon, Laos, Kuwait, Kyrgyzstan, Kenya, Japan, Jordan, Indonesia Croatia, Hong Kong, Guatemala, Gibraltar, Georgia, Finland, Unknown, Ethiopia, Ecuador, Algeria, Denmark, Czech Republic, Colombia, China, Cameroon, Côte D’Ivoire, Burundi, Bosnia and Herzegovina, Australia, Austria, Argentina, Albania, United Arab Emirates, Unknown.

https://www.academia.edu/40928954/Feudalismul_actual_moldo-valah_142_in_alegeri_diasporaFeudalismul actual moldo-valah / 144 / grup infracţional organizat

România a fost condusă după două bugete, cel prezentat în Parlament şi unul cu informaţiile reale, pentru finaţarea baronilor PSD. Bugetul naţional a fost transformat dintr-un instrument de susţinere a economiei într-unul în slujba Partidului. La începutul anului bugetul era OK, erau bani pentru investiţii etc. Rectificările bugetare luau aceşti bani şi îi transferau către interesele de Partid, afirma d-ul Florin Cîţu, noul ministru al Finanţelor, care va sesiza organele penale în privinţa trioului Dragnea, Vâlcov şi Teodorovici, privind crearea unui grup infracţional organizat. adev.ro/q0z133

https://www.academia.edu/38179412/ROMXIT_3.pdf
https://www.academia.edu/38799112/RoExit_2020_referendum

https://www.academia.edu/37516440/ROMXIT.pdf

Feudalismul actual moldo-valah / 142 / in alegeri / diaspora

Anul trecut, statul membru care a înregistrat cele mai mari intrări de fonduri de pe urma transferurilor personale a fost pe locul doi România cu trei miliarde de euro, ceea ce influenteaza atat alegerile din cele 816 secții din Asia, Europa, Africa, America, cat si cele din tara. Familia inclina sa dea crezare celor care le finanteaza cosul minim de consum, dupa cum s-a vazut si in alegerile prezidentiale din 2014. Vezi: Presedintele Klaus Iohannis, p. 40-42 si Alegeri prezidentiale 2014, p.45-52. In: Roman, Viorel : Romania 2015, Articole, interviuri, opinii; Aufsätze, Interviews, Meinungen, ed. Dr. Dieter Falk, Taunus-Eppstein  2015, 218 p.

https://www.academia.edu/27240914/Romania_2015

https://www.curentul.net/2013/07/20/marile-puteri-si-democratizarea-conducerea-lumii/
Feudalismul actual moldo-valah / 140 / in alegeri

traieste, de la suzeranitatea otomana la periferia occidentala, de la „rotativa guvernamenala“ a regilor la „democratia originala“ si „capitalismul de cumetrie“ a activistilor de Partid si de stat in simfonie cu Biserica Manuieii Neamului, o dualitate tragi-comica descrisa de Nicolae Filimon in „Ciocoii vechi și noi, Ce naște din pisică șoareci mănâncă“. Orient vs Occident.

Pentru devalmasia ortodoxa de la Dunarea de Jos numai catolicii, dinastici, masoni, evrei, maghiari, germani sunt compatibili cu rationalitatea occidentala, numai ei, curentele culturale occidentale, fac credibila cooperarea si colaborarea cu Europa. „Zicem ca ei si facem ca noi.“ Dublu standard.

In acest context presedinta Partidului ortodox moldo-valah Viorica Dancila cu Olguta, Rovana, Gabi si baronii locali sunt orientati spre Est, Constantinopol, Moscova, iar presedentele Klaus Iohannis si prim-ministrul Ludovic Orban, spre Vest, Roma, Bruxelles. Teocratie vs Democratie.

https://gradinaculecturi.wordpress.com/2017/04/12/dr-viorel-roman-semnele-vremiispre-est-sau-vest/comment-page-1/
https://www.academia.edu/34504213/Semnele_vremii_complet.pdf
https://www.academia.edu/36279626/IMPERIU_SI_LIMES
https://www.academia.edu/16615177/Imperiu_and_Limes
https://www.academia.edu/38006906/IMPERIU_LIMES_TRANSILVANIA
https://www.curentul.net/2013/07/20/marile-puteri-si-democratizarea-conducerea-lumii/
Feudalismul actual moldo-valah / 139 / in Europa / UE

un angajat sustine 1,6 pensionari si angajati la stat / maximul din UE venituri fiscale de 48% din venituri publice / reflecta economia subterana record cheltuieli cu salarii in sectorul public si ajutoare sociale de 70% din veniturile publice / maximul din istoria Romaniei si UE (Iancu Guda)

https://www.academia.edu/34504213/Semnele_vremii_complet.pdf
https://www.academia.edu/37331174/Modernizare_si_occidentalizare
http://www.totpal.ro/viorel-roman-statul-la-romani-ed-a-ii-a/
https://de.calameo.com/read/005516518f4d2f6a3f859
http://bentodica.blogspot.com/2019/10/viorel-roman-feudalismul-actual-moldo_19.html
http://www.clipa.com/a3551-Ghinionul-de-a-fi-moldo-valah-premize-si-7-teze.aspx

https://www.academia.edu/36702007/Aderarea_României_la_Uniunea_Europeana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu