sâmbătă, 23 noiembrie 2019

PAVEL RATUNDEANU-FERGHETE - ZĂRZĂRICĂ LOGOSTEA, ROMÂNIA E A MEA
ZĂRZĂRICĂ LOGOSTEA, ROMÂNIA E A MEA


~*~

Dacă era cum era, ar fi fost fir-ar să fie!
Vica e cum o mai fost: vie, pe picioare că e dragoste
şi unde dragoste e Dumnezeu e
şi m-ar fi luat acuma de braț Vica, la biserică/
ca Ştefan cel mare la bătălie mare,
să ne apărăm glia, a patriei limba română hotare
şi pentru câte bordeie atâtea româneşti obiceie,
că pentru orice victorie
punem cărămidă pe cărămidă,
nemurit cântec, în baladă, din omenie
depunând al muncii şi păcii efort, în drag şi sfânt,
temelie la câte un lăcaş sfânt şi era bucuria de harnic un avânt şi un bun praznic imnic care se ridica-n vânt, sub soare pe pământ
să ne mântuie, vegheze peste timp,
în Olimp, înfruntând cu drept de a fi: dreprul la înviere, dragoste şi dor profund peste veacuri
şi-n,peste timpuri c-au năvălit să căşune, să ne fure furii,
că era cum era Vica şi era şi bine era
şi ieşeam şi cu Vica pe picioare ca la o plimbare luându-mă de braț ca o dulce albastră floare, mă lua dulcinee ca azi, fără asemănare
fără modru, mândru, în zi de sărbătoare, ieşi cu mine parcă avea aripi să zboare uşoară,
înaripată ca neamul şi falnica țară care îşi ară ca să seamăne ogoare,
noi azi grăbind zoriți la secția de votare
şi era un plin preaplin de serbare întru răsărit de soare: nobil şi sublim să ne sfințim, în sublim
cu a noastră votare laudă de zestre,
în zare magna cum laude albastră,
în undă verde românească firească mană cerească şi omenească,
dialectic-divină, pragmatică cu zărzărică zărzărea,
că România logostea e a mea cât lumea.

~*~

PAVEL RATUNDEANU-FERGHETENiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu