luni, 29 mai 2023

Adrian Munteanu - Uniunea Scriitorilor din România ignoră inițiativele membrilor ei.

 Uniunea Scriitorilor din România ignoră inițiativele membrilor ei.
Proiectul inițiat de mine și trimis conducerii centrale a Uniunii Scriitorilor în 26 aprilie 2023 în cadrul căruia mă ofeream să susțin, pe cheltuială proprie, două variante de spectacol, pentru elevii de liceu și pentru cei din ciclul primar, oriunde se va considera posibil și necesar, nu a primit răspuns.
Nu mă confrunt pentru primă oară cu această tăcere.
Consider că în calitate de om și de scriitor care se străduiește să-și construiască un traseu propriu, să aducă noul, chiar ineditul, nu pot răspunde la ignorare decât în același fel.
Fiecare dintre voi poate trage propriile concluzii, măcar în forul lui interior.
Eu voi face o singură remarcă: Potrivit Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa răspundă în scris la petițiile ce le sunt adresate în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgența solicitării. Conducătorul autorității sau instituției poate prelungi termenul de răspuns cu cel mult 15 zile sau 30 de zile, dacă aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită. În aceste situații, prelungirea termenului trebuie să aibă loc doar cu notificarea prealabilă a petiționarului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu