sâmbătă, 10 august 2019

Pavel Ratundeanu-Ferghete - CA UN ASTRU SORELNIC DE DINCOLO DE NORI
CA UN ASTRU SORELNIC DE DINCOLO DE NORI
Lui Irina Petraş preşedinte U.S.R. filiala Cluj


~*~

Ca un astru te revarşi ca albatroşi
şi pescăruşi mănoşi în spirit Eminescu/Brâncuşi,
să ne pui pentru frig căciulă,
cioreci, uioşi,
ciorapi de lână în opinci de țărani şi vlădici
şi mănuşi, că acuşi acuşi e
iarna pe aici, chiar ne-a bătut la uşi
cu şansa de a îmbrăca a fericirii cristica, cămaşă, de Mesie a iubirii,
pe imensa tablă de şah al pământului firii
cu duh de adevăr şi duh de viață cu îndemână
patria cu inimă limba română,
ca un tot în toate eco şi bio-sănătate-Domn Savaot,
în al raisimiei miresme cu iz de Românie şi terestru
şi-n preaplin de omenie tezaurul nostru: monstru sacru
de patrimoniu național încalte ilustru
tradițional monumental instumentat orchestral
să punem emoțional bustul Madonei şi Venerei,
urcat, pe soclu memento mori de dincolo de nori în sorelnic verde de albastru,
în verbe superbe locuțiuni, expresii, excelențe
celebre şi proverbe
renviind culorile-curcubeu
cu Dumnezeu şi tupeu
de dragoste şi dor-amor temerar îmulțit, în har,
cutezător, dor călător, în viitor la curți de dragoste şi dor,
că-n asemenea comori de România profundă ne încânți şi descânți
şi urci urci luminos către everest Eminescu şi Hristos artist de astru Luceafăr
duh de viață conştiință-duh de adevăr
verde de măr,
să coboi de dincolo de nori şi să ne pătrunzi încalte ca realitate în casă şi-n gând prsgmatic şi sorelnic
patrie limba română
cu îndemână
şi peste mână
cu parfum de drum de pe a dragostei alei cu înfloriți plopi fără soț
şi tei după cum adaugi, după a pământului legi
cu nesfârşit şir de trandafiri şi al patriei regi,
că tu însuți scrii cu a cunoaşterii lumină de cerească grădină,
scrii scânteitoare fericire pentru ceilalți
de suferință şi brend de doină cu lumină de pomină,
scrii cu mari responsabilități de pace şi de pâini proaspeți şi ferbinți,
scrii ca cei botezați, că ştiți în tot şi toate eco-sănătate,
bio sa vă gospodăriți, în drag şi sfânt pe pământ
cu drept de a fi laudă de zestre al zărilor albastre
cu muşcăți albastre pe pervaze de ferestre în glastre, în surâs de țărancă Vica sărutând lucru bine făcut
coloană fără sfârşit a celui mai iubit între oameni,
pentru oameni cu pâini,
în mâini stele mii şi făclii de lumini,
că ştiți în tot-Domn Savaot- să le gospodăriți mândru fără modru ilustru,
în harnic bun şi praznic,
cum rar îmulțit în har cu talanții gospodar îmulțiți dar din dar rai de grai
pe-ntins de plai cu social uman năzdrăvan
că nu te iroseşti trăind aman, năzdrăvan, şuhan nu re rispeşti, în van,
că voi viu le ilustați şi evidențiați ca tradiții
pe cont propriu, din astrale fără egal naționale spații
de neaoşi români
şi de române, eterne, Românii pitoreşti şi de poveşti,
prin ce eşti în patria limba română să ne grăieşti cu adevărat cine eşti
pentru asta ca Eminescu spunându-ne cu cine te însoțeşti,
cu îndemână în corola de minuni, lumini şi veşnicii
cu principii de Biblii,
că doar aşa prin şi cum grăieşti ştim nobil şi sublim cine eşti, ce plăteşti,
că eşti din țara cu brazi înalți,
fericire care o dai, dăruieşti, celorlalți
fără sumbrie
şi fără discriminare întru răsărit de soare şi de binecuvântare,
ca fi om e lucru mare,
iar a fi ciuf-gazdă, nu-nici o mirare,
ci hazardată întâmplare, cu rădăcini amare
din România profundă, tainică şi mare din parcare,
că doar cu bine o scoți la cale limba patria română iubire din scoarță-n scoarță, în performanță, o scoți la liman cu aramă,
ieşiți din iarnă la colțul primăvăratic, vitaminic, de iarbă reavănă
cu ispravă de seamă şi slavă de o, mamă dulce mamă, în dragoste maternă/paternă,
rămasă de pomină doină şi lumină, pururi eternă,
vie şi de omenie prin noblețe şi frumusețe-bunețe
cu aripi în larghețe, întinse-n zbor dor călător, zburător,
cu spor de viitor către viitor, de dragoste şi dor: primenit, posper, în super de caracter, în eter şi în echilibru sub cer,
om potrivit iubit şi sfințit,
în drag şi sfânt pe pământ.

~*~

Pavel  Ratundeanu-Ferghete


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu