duminică, 25 august 2019

VASILICA GRIGORAŞ - ALO, 112? AICI, LIMBA ROMÂNĂ!
ALO, 112? AICI, LIMBA ROMÂNĂ!


~*~

Astăzi, mai mult ca niciodată,
Limba română este atacată,
Manipulată cu-abilă dibăcie,
Şi forţată să trăiasc-o parodie.

Ascunzându-şi starea de inerţie,
Suferă de o gravă inepţie
Şi cu determinată dezinvoltură
Acceptă condamnarea cea dură.

Acum, când rana-i tot mai deschisă,
Decăderea este cu mult mai permisă,
Ciuntită şi tot cârpită peste măsură,
Poluare cu noxe din afară îndură.

În trecut, la modă era franceza,
Acum pe toţi îi fascinează engleza,
Atunci şi-acum îs îngăduite porunci,
Iar limbii române i se tot face brânci

Spre hăul identităţii destrămate,
Golind de dor şi doine oraşe şi sate.
Ploile vor fi mai mici decât plânsul
Când limba maternă-şi va pierde sensul.

Cred că noi, românii suntem de pomină,
Împrumutând de la străini fără noimă,
Înlocuind slove pe care le purtăm în sânge,
Iar copiii şi nepoţii după ele or plânge.

Repetenţii şi-analfabeţii ajunşi la tribună,
Când vorbesc parcă-s veniţi de pe lună,
Schingiuie până şi simple cuvinte,
Dovedind aievea că n-au nicio minte.

Academicii, lingviştii n-au nimic de zis,
Punctul lor de vedere este proscris,
Pretinşi literaţi şchiopătează pe ogor
Nereuşind să impună scrisul major.

Pentru a fi înţeleasă situaţia actuală
Iar graiul să se vindece de boală
Este nevoie de-o cercetare atentă
Şi degrabă, o tratare pertinentă.

Acum e timpul să facem zgomote,
Ropote, tropote, să tragem clopote
Pentru a limbii noastre eliberare
Din vajnica şi cruda închisoare.

Să-i îndemnăm pe români ca fără sfială
S-oprească tăvălugul plin de fandoseală
Al celor care-n numele libertăţii
Îşi trădează fără milă până şi fraţii.

Pentru a o scăpa de la certă ruină,
Să consolidăm patria, limba română.
Cu har, dragoste şi bunăvoinţă reală
Să-ndemnăm românii să meargă la şcoală,

Să iubească limba strămoşească,
Să-nveţe cu sârg corect s-o vorbească.
Numai astfel putem deveni bravi ostaşi
De care se vor mândri ai noştri urmaşi,

Oriunde vor trăi pe acest pământ,
Atât timp cât graiul le este sfânt
Şi curat româneşte se vor exprima,
Cu siguranţă, nimeni nu-i va suprima.

~*~
VASILICA GRIGORAŞNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu