sâmbătă, 4 decembrie 2021

Condamnarea la moarte - Reîntregirii României + Vaccinul Românesc

 Condamnarea la moarte

 

Pentru cei decedați, din orice vremi, la moarte post-mortem. Pentru cei în viață, condamnare la moarte, fără executare, judecarea lor fiind conform legilor în vigoare.

Ce au realizat oamenii politici din Basarabia, nordul Bucovinei, Transilvania,în prima parte a secolului XX? Unirea de la 1 Decembrie 1918! Dar politicienii din prima parte a secolului XXI? S-au opus Reîntregirii României. Tratatul dintre URSS și Germania nazistă mai este activ numai pentru România, din cauza politicienilor din România, din Decembrie 1989, până azi! Au ignorat și sfidat pe un milion și jumătate de români din Basarabia și nordul Bucovinei, deportați în Siberia, pe cei două milioane de români întemnițați în închisorile din România, pe cei peste o jumătate de milion de români care au murit în închisorile din România, holocaust împotriva poporului român, consecință a Tratatului dintre URSS și Germania nazistă. Constatăm că și azi, granița de pe Prut, trasată de către URSS în interiorul României, ne desparte de partea de răsărit a României (Basarabia și nordul Bucovinei). Pe românii din țară și din întreaga lume, îi invit în Siberia, la o întâlnire cu o parte a a celor care au supraviețuit deportărilor. Ascultați interviurile. Pentru o documentare completă se impune lectura cărții Societatea Culturală București-Chișinău. Vor lua cunoștință, documentat, de înalta trădare de țară. A fost o perioadă, în anii de dinainte de Covid, când oficialii de la Bucureși au beneficiat de sprijinul sufletesc al poporului român. Au hotărât înfrățirea dintre localitățile din România cu cele din Republica Moldova, cu sprijinul financiar adecvat. Înfrățire absolut fără nici o discriminare, benfiiciind atât românii cât și minoritățile din Republica Moldova. Toți cetățenii din R. Moldova au primit cu bucurie acest sprijin, dat de către România, cât și oficialitățile de la Chișinău. Localități după localități aderau la Unirea cu România, rândurile unioniștilor se măreau, dar așa, ca la comandă, aceste ajutoare umanitare s-au sistat. Oficialitățile de la București au oprit dintr-odată acest ajutor umanitar, nedând nici un fel de explicație poporului român. La fel au procedat și cu vaccinul românesc. Au început prin a-l sprijini financiar, pentru faza de testare, apoi subit au renunțat să mai acorde acest sprijin, direcționând rodul cerctărilor savanților români spre Germania.

Cine a ordonat oficialităților din România să renunțe la Unirea Republicii Moldova cu România?

Vladimir Putin, Președintele Fedrației Ruse?

Nici vorbă de așa ceva.

Donald Tump, Președintele SUA?

Nici vorbă de așa ceva.

Joe Biden, președintele de azi al SUA?

Nici vorbă de așa ceva.

Guvernanții României și ai Republicii Moldova știau, știu că Republica Moldova, poate fi scutită de grave amenințări, doar în interiorul României, prin Unirea R. Moldova cu România. Oficialitățile României, în frunte cu președintele țării au reluat sprijinul acordat R. Moldova cu determinare, cu hotărâre, cu avânt, de parcă ar fi așteptat această orientare a noilor oficialități din Republica Moldova, doar pe calea integrării în Uniunea Europeană. Prima fracturare a României, prin anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, a fost făcută de către Moscova. Acum de către oficialitățilede de azi, de la Chișinău,cu sprijinul oficialităților de azi din România. Se cunosc proiectele,în derulare de legare economică dintre România și Republica Moldova. Asemenea legături economice există și între unele țări din U.E.... Să revenim la direcționarea vacciului românesc spre Germania.

Cine a ordonat oficialităților de azi ale României să renunțe la Vaccinul Românesc și să diecționeze spre Germania, rodul cercetărilor savanților români?

Vladimir Putin, Președintele Federației Ruse?

Nici vorbă de așa ceva.

Donald Trump, ExPreședintele SUA?

Nici vorbă de așa ceva.

Joe Biden, președintele SUA?

Nici vorbă de așa ceva.

Temeți-vă, domnilor oficiali ai României! Nu mai aveți nici o scăpare!

 

Death sentence

For those who have died, at any time, to post-mortem death. For the living, the death penalty, without execution, their judgment being in accordance with the laws in force. What did the politicians from Bessarabia, northern Bukovina, Transylvania achieve in the first part of the 20th century? The union of December 1, 1918! What about politicians in the first part of the 21st century? They opposed the Reunification of Romania. The treaty between the USSR and Nazi Germany is still active only for Romania, because of the politicians in Romania, from December 1989, until today! They ignored and defied one and a half million Romanians from Bessarabia and northern Bukovina, deported to Siberia, the two million Romanians imprisoned in Romanian prisons, the more than half a million Romanians who died in Romanian prisons, holocaust against the Romanian people, a consequence of the Treaty between the USSR and Nazi Germany. We find that even today, the border on the Prut, drawn by the USSR inside Romania, separates us from the eastern part of Romania (Bessarabia and northern Bukovina). I invite Romanians from the country and from all over the world to Siberia, to a meeting with some of those who survived the deportations. Listen to the interviews. For a complete documentation it is necessary to read the book Societatea Culturală București-Chișinău. They will become aware, documented, of the high treason. There was a period, in the years before Covid, when the officials from Bucharest benefited from the spiritual support of the Romanian people. They decided on the twinning between the localities in Romania and those in the Republic of Moldova, with adequate financial support. Absolute twinning without any discrimination, benefiting both Romanians and minorities in the Republic of Moldova. All the citizens of the Republic of Moldova gladly received this support, given by Romania, as well as the officials from Chisinau. Localities after localities joined the Union with Romania, the ranks of the unionists increased, but so, as ordered, these humanitarian aid stopped. Officials in Bucharest suddenly stopped this humanitarian aid, giving no explanation to the Romanian people. They did the same with the Romanian vaccine. They started by supporting him financially, for the testing phase, then suddenly they gave up this support, directing the fruit of the research of Romanian scientists to Germany.

Who ordered the Romanian officials to give up the Union of the Republic of Moldova with Romania?

Vladimir Putin, President of the Russian Federation?

Not by a long shot.

Donald Tump, President of the United States?

Not by a long shot.

Joe Biden, the current president of the United States?

Not by a long shot.

The governors of Romania and of the Republic of Moldova knew, they know that the Republic of Moldova can be exempted from serious threats, only inside Romania, through the Union of the Republic of Moldova with Romania. The Romanian officials, led by the country's president, resumed the support given to the Republic of Moldova with determination, determination, momentum, as if they were waiting for this orientation of the new officials from the Republic of Moldova, only on the way to European Union integration. The first fracture of Romania, through the annexation of Bessarabia and northern Bukovina, was made by Moscow. Now by today's officials in Chisinau, with the support of today's officials in Romania. The ongoing economic connection projects between Romania and the Republic of Moldova are known. Such economic ties also exist between some EU countries .... Let's go back to directing the Romanian vaccine to Germany.

Who ordered today's Romanian officials to give up the Romanian Vaccine and to head to Germany, the fruit of scientists' research Romanians?

Vladimir Putin, President of the Russian Federation?

Not by a long shot. Donald Trump, Former US President?

Not by a long shot.

Joe Biden, the president of the United States?

Not by a long shot.

Fear, Romanian officials! You have no escape!

 

 

 

Noi, Dacii! Nr.165:

Vaccin Românesc pentru întreaga Românie și pentru alte țări/ Romanian vaccine for the whole of Romania and for other countries

 

Președintele României, Klaus Iohannis, știa că România are propriul vaccin anti-covid, nu cumpărat de la o altă țară, ci realizat de savanți români! Până acum, în România, 55.000 de români au decedat de Covid. ROMÂNIA CHIAR ARE VACCINUL ÎMPOTRIVA COVIDULUI, CU IMUNIZARE PENTRU 17 (SAPTESPREZECE) ANI!

Un vaccin pentru toți locuitorii României. De mare folos pentru întreaga omenire. Nu este nici o noutate. Românul, dr.Nicolae Paulescu a descoperit insulina. Este de mare folos pentru întreaga omenire. Domnnule Klaus Iohannis, sunteți Președintele României? Dar Dvs, domnilor Prim-miniștri? Vaccinul românesc, cu toată documentația necesară, a ajuns în Germania. Va accepta Germania ca România să aibă propriile resurse financiare?! O zi importantă pentru OncoGen: avem Vaccinul (echivalentul a 1000 de doze). Astăzi începem testele. https://oncogen.ro/ro/category/decode-ro Cercetătorul Virgil Păunescu: Vaccinul românesc anti-Covid-19 nu va trebui repetat anual. Eu cred că va produce imunizare pe toată viața, dar minium 17 ani (șaptesprezece ani) va avea memorie imunologică, în timp ce toate vaccinurile de până acum , nu par să producă imunitate mai mult de un an. https://www.youtube.com/watch?v=Q8TBXoCe1eY Cursa pentru gasirea unui vaccin impotriva coronavirusului a inceput inca din ianuarie "Am fi avut nevoie de 2 milioane de euro pentru faza 1 si de inca 3 milioane de euro pentru a trece de faza a doua a testarii clinice. Noi am facut tot ce a depins de noi, dar nu am fost ajutați„. https://www.orange.ro/info/news/mediafax/article/2991538 Testarea în țară s-a întrerupt, pentru că guvernanții au întrerupt finanțarea. „Vaccinul anti-covid inventat la Institutul OncoGen din Timișoara acum un an, pe care guvernul a renunțat să-l finanțeze, va fi testat în Germania„. „Cum o invenție românească poate deveni un produs german„. Cum? Tot așa cum cum o invenție românească, insulina, a devenit un produs pentru o altă țară. „În schimb, vaccinul pe care cercetătorii timișoreni l-au obținut în urmă cu un an va intra în faza de testare în Germania, așa cum a anunțat recent un grup de cercetători de la Universitatea din Tubingen. Vaccinul german este creat după aceleași principii și folosește aceleași procedee. A primit imediat fondurile și avizele necesare, pentru a intra în fazele care preced producția lui. Am „pierdut probabil un„tren„ istoric-acela de a se fi inventat și produs în România leacul[1]minune al pandemiei”. În Germania se testează vaccinul românesc și tot în Germania„probabil se va si produce„. Chiar după testarea clinică, vaccinul românesc intra definitiv în proprietatea României. Cu siguranță așa ceva se știa de către oficialitățile românești, acestea grăbindu-se să paseze Germaniei testarea și producerea vaccinului românesc ca invenție germană. Acum, totul depinde de Germania. Se știe că unele țări au început să fabrice vaccinuri proprii. În faza aceasta era și România, cu un vaccin cu mult mai eficient decât toate vaccinurile care există până acum în toată lumea. România ar fi produs acum, acest vaccin, pentru nevoile interne și pe plan internațional. Ar avea suport financiar din partea tuturor românilor, prin contribuții financiare voluntare. Suma necesară pentru teste era doar de 5(cinci) milioane de euro. Ar fi primit finanțări din partea unor țări , pentru a cumpăra vaccinul românesc. Domnilor oficiiali români, dacă vaccinul nu va avea recunoașterea de vaccin românesc și nu se va produce în România................ Popor român și oficiali, câți vă mai simțiți în serviciul României, luptați fără ezitare, pentru Vaccinul Românesc, invenție a savanților români! Trebuie să fie produs în România! Acest drept nu se negociază cu nimeni, ci se pune în practică! https://www.mediafax.ro/editorialistii/marius-oprea-vaccinul-romanesc[1]anticovid-ne-ar-vaccina-impotriva-mediocritatii-19760563 OncoGen 5 septembrie 2020 • Timișoara, Timiș • Săptămâna trecută, am fost onorați de vizita Ambasadorului Indiei la București, Excelența Sa domnul Rahul Shrivastava, care a petrecut aproximativ 4 ore la Centrul OncoGen. Am vorbit despre rezultatele cercetărilor noastre, in mod deosebit despre vaccinul împotriva SARS-CoV-2 dezvoltat de noi. In urma întâlnirii cu Prof. Dr. Virgil Paunescu, Excelența Sale domnul Rahul Shrivastava, a declarat că: Ceea ce se întâmplă la OncoGen este unic și că rezultatele cercetărilor conduc către unul dintre cele mai eficiente vaccinuri, lucruri pe care le va prezenta într[1]un raport Comisiei Speciale pentru Coronavirus din India. India este cel mai mare producător de vaccinuri din lume și acoperă 60% din producția mondială de vaccinuri. In urma discuțiilor purtate suntem siguri că putem avea un parteneriat India[1]OncoGen https://www.facebook.com/oncogentimisoara/photos/s%C4%83pt%C4%83m% C3%A2na-trecut%C4%83-am-fost-onora%C8%9Bi-de-vizita-ambasadorului[1]indiei-la-bucure%C8%99ti-ex/965694833899565/ Oficialităție României știau că România, în parteneriat cu India, ar fi fost un mare producător de vaccin. Producător la scară mondială a vaccinului românesc! Societatea Culturală București-Chișinău, Gheorghe-Gavrilă Copil, Președinte bucuresti.chisinau@gmail.com Partidul Noi, Getodacii! Gheorghe-Gavrilă Copil, Președinte partidulnoigetodacii@gmail.com , www.noidacii.ro

 

The President of Romania, Klaus Iohannis, knew that Romania has its own anti-covid vaccine, not bought from another country, but made by Romanian scientists! So far, in Romania, 55,000 Romanians have died of Covid. ROMANIA EVEN HAS THE VACCINE AGAINST COVID, WITH IMMUNIZATION FOR 17 (SEVENTEEN) YEARS!

A vaccine for all the inhabitants of Romania. Very useful for all mankind. This is nothing new. The Romanian, Dr. Nicolae Paulescu discovered insulin. It is of great use to all mankind. Mr. Klaus Iohannis, are you the President of Romania? What about you, Prime Ministers?

The Romanian vaccine, with all the necessary documentation, arrived in Germany. Will Germany accept Romania to have its own financial resources ?! The Romanian vaccine. Author, Virgil Păunescu. Who is this gentleman?Professor of Immunology at the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babes" Timisoara, Vice President at the Academy of Medical Sciences and Director at the OncoGen Center for Gene and Cellular Therapies in Cancer Treatment.

The World Health Organization (WHO) recognizes the OncoGen center, Timisoara, as the only one in Romania that is testing a vaccine against Covid-19. An important day for OncoGen: we have the Vaccine (the equivalent of 1000 doses). Today we start the tests. https://oncogen.ro/ro/category/decode-ro / Researcher Virgil Păunescu:

The Romanian anti-Covid-19 vaccine will not have to be repeated annually. I think it will produce lifelong immunization, but at least 17 years (seventeen years) will have immunological memory, while all vaccines so far, do not appear to produce immunity for more than a year. https://www.youtube.com/watch?v=Q8TBXoCe1eY

The race to find a vaccine against coronavirus began in January "We would have needed 2 million euros for phase 1 and another 3 million euros to pass the second phase of clinical testing. We did everything we could by us, but we were not helped ” https://www.orange.ro/info/news/mediafax/article/2991538 Testing in the country has been discontinued because the government has stopped funding.

"The anti-covid vaccine invented at the OncoGen Institute in Timisoara a year ago, which the government gave up funding, will be tested in Germany." "How a Romanian invention can become a German product". How? Just as a Romanian invention, insulin, became a product for another country.

"Instead, the vaccine that the researchers from Timisoara obtained a year ago will enter the testing phase in Germany, as recently announced by a group of researchers from the University of Tubingen. The German vaccine is created according to the same principles and uses the same procedures. He immediately received the necessary funds and approvals to enter the phases preceding his production.

We have probably lost a "historic" train - that of having invented and produced in Romania the miracle cure of the pandemic ".

The Romanian vaccine is being tested in Germany and also in Germany "it will probably be produced". Even after the clinical testing, the Romanian vaccine became the property of Romania for good. Certainly such a thing was known by the Romanian officials, who were in a hurry to pass to Germany the testing and production of the Romanian vaccine as a German invention. Now it all depends on Germany. It is known that some countries have started to manufacture their own vaccines. At this stage was Romania, with a vaccine much more effective than all vaccines that exist so far around the world.

Romania would now have produced this vaccine for domestic and international needs. It would have financial support from all Romanians, through voluntary financial contributions. The amount needed for the tests was only 5 (five) million euros. He would have received funding from some countries to buy the Romanian vaccine.

Romanian officials, if the vaccine will not have the recognition of a Romanian vaccine and will not be produced in Romania ................ Romanian people and officials, how many more do you feel in the service of Romania, fight without hesitation, for the Romanian Vaccine, an invention of Romanian scientists! It must be produced in Romania! This right is not negotiated with anyone, but is put into practice! https://www.mediafax.ro/editorialistii/marius-oprea-vaccinul-romanesc[1]anticovid-ne-ar-vaccina-impotriva-mediocritatii[1]19760563#:~:text=COMENTARIU%20Marius%20Oprea%3A%20Vaccinul%20ro m%C3%A2nesc%20anticovid%20ne[1]ar%20vaccina%20%C3%AEmpotriva%20mediocrit%C4%83%C5%A3ii oncogene September 5, 2020 • Timișoara, Timiș •

Last week, we were honored by the visit of the Ambassador of India to Bucharest, His Excellency Mr. Rahul Shrivastava, who spent about 4 hours at the OncoGen Center.

We talked about the results of our research, especially about the SARS-CoV-2 vaccine we developed. Following the meeting with Prof. Dr. Virgil Paunescu, His Excellency Mr. Rahul Shriv What is happening at OncoGen is unique and that the research results lead to one of the most effective vaccines, which he will present in a report to the Special Commission for Coronavirus in India. India is the largest producer of vaccines in the world and covers 60% of world vaccine production. Following the discussions, we are sure that we can have an India-OncoGen partnership.astava, stated that:

What is happening at OncoGen is unique and that the research results lead to one of the most effective vaccines, which he will present in a report to the Special Commission for Coronavirus in India. India is the largest producer of vaccines in the world and covers 60% of world vaccine production. Following the discussions, we are sure that we can have an India-OncoGen partnership. https://www.facebook.com/oncogentimisoara/photos/s%C4%83pt%C4%83m% C3%A2na-trecut%C4%83-am-fost-onora%C8%9Bi-de-vizita-ambasadorului[1]indiei-la-bucure%C8%99ti-ex/965694833899565 /

Romanian officials knew that Romania, in partnership with India, would have been a major vaccine producer. Worldwide producer of Romanian vaccine! Bucharest-Chisinau Cultural Society, Gheorghe-Gavrilă Copil, President bucuresti.chisinau@gmail.com We, Getodacs Party! Partidul Noi, Getodacii! Gheorghe-Gavrilă Copil, President partidulnoigetodacii@gmail.com www.noidacii.ro

 

Sursa: Prof. VALENTINA LUPU
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu