sâmbătă, 4 decembrie 2021

mircea dorin istrate - MĂ ROG LA TINE DOAMNE - Poezii pentru sâmbăta seara

 mircea  dorin  istrate

Poezii pentru  sâmbăta  seara


 ,,Dor de părinți și casa-mi părintească,,


 

 ~*~

 

MĂ  ROG  LA  TINE  DOAMNE

 

Despovărează-mi Doamne de păcate

Plecatul neam şi bunii mei părinţi,

C-atât cât au trăit, şi-au dus în spate

Povara vieţii-n lăcrimări de sfinţi.

 

Tot promiţându-Ţi veşnic ascultare

Spăşite rugi cerşeau în gând cuminte,

Tu datu-le-ai promisa Ta iertare

Că Iertător îmi eşti şi-n toate sfinte.

 

Acum i-ai dus pe luminata-ţi cale

Să veşnicească timp de nemuriri,

Să umple ale Tale large raiuri

Vecie de vecie-n nesfârşiri.

 

Eu am rămas pe-aici în vieţuire

Şi îi urmez cum încă-i sorocit,

Şi-n tainic gând, că datu-me-au iubire

Icoana le-o sărut, cu-n mulţumit.

 

 

 

LA   CASA   PĂRINTEASCĂ

 

La casa părintească din streaşină de deal

Altarul unde-n vreme ai mei s-au însfinţit,

Când toţi s-au stins plecat-au de-aici cu-n ultim val

Să-şi toarcă veşnicia în dealul cu-adormiţi.

 

Iar de acolo-n vremea întinsă şi prelungă

S-or tot uita la casa de-acuma părăsită,

Umbrită şi cuprinsă de via ce-o s-ajungă

Stăpâna ce-o să-nghită ruina liniştită.

 

Şi cât de dor sărmanii, în iernile-aşteptate

Le-o fi s-asculte tainic ’nălţata cea colindă,

S-audă cum nepoţii ura-le-or sănătate

Iar ei colaci le-mpartă din cel altar de tindă.

 

***

Aşa că-n preamărire, de sfântă sărbătoare

Veniţi în an pe-acolo la casa părintească,

Şi o colindă-mi faceţi, că ea îmi e datoare

Pe ceia duşi în vreme, în veci să-i încinstească.

 

 

 

CUM   ŢI-AŞ   SPUNE   MAMĂ.

 

Cum ţi-aş spune mamă azi necazul meu

De ai fi aicea, nu la Dumnezeu,

Să m-asculţi aminte şi să-mi dai un sfat,

Să-mi mai spui odată, dragul meu băiat...

 

Cum ţi-aş spune tată, bucuria mea

De ai fi cu mine, nu în lumea cea

Unde n-am putinţă să vorbesc cu tine

Să te-aud spunându-mi, ştii că-mi pare bine...

 

Eu trăiesc aicea în aceste vremuri,

Voi, în cele raiuri înălţaţi la ceruri,

Bucurii, necazuri, le voi trece poate

Fără voi ce-acolo îmi aveţi de toate.

 

Îmi lipsiţi şi rău îi, că nu am la cine

Sfat să cer acuma ca să-mi fie bine,

Că nădejde-mi fost -aţi pân’ v-aţi petrecut

Iar acuma-s singur, şi-ncă prea de mult.

 

***

Pe părinţi să-i ţineţi de-i aveţi, icoană,

Şi smeriţi cătaţi-i, face-li-ţi pomană

Cu o vorbă bună, ca un mângâiat

Până apuca-vor, raiul lor visat.

 

Când n-or fi veţi plânge, că pe cei plecaţi

I-aţi lăsat adesea singuri şi-ntristaţi,

Şi că-n lupta vieţii n-aţi cerut un sfat

De la ei, că Doamne cum vi l-ar fi dat.

 

 

 

SCRISOARE   CĂTRE   MAMA

 

Mamă-ţi fac un rând de carte că de mult nu ţi-am mai scris

Ca să-ţi spun că astă noapte am avut, aşa, un vis,

C-a venit la mine tata să mă vadă , deşi-i dus

Şi-ncă mulţi din neamul nostru ce-s la Domnu-n ceruri sus.

 

Pune mamă o prescură morţilor pe care-i ştii

Şi-un pomelnic de iertare la aceia care-s vii,

Şi îmi lasă o lumină la toţi duşii pomeniţi

Că şi noi om fi ca mâine lângă dânşii rânduiţi.

 

Nalţă rugă lăcrimată, milostivă, de-ndurare

Iar la Domnul preasmerită, cere-i încă îmbunare

Pentu bunii păcătoşii ce-au făcut la ceruri rând,

Tot răbdând amarul vieţii, cât trăit-au pe pământ.

 

Doar acol’ s-or hodiniră clipă lungă de vecie

Mulţumiţi şi ei odată că scăpat-au de robie,

Şi-au lăsat să facă alţii greaua muncă, nemiloasă,

Ca să-şi ducă crucea vieţii pusă-n soarta neîntoarsă.

 

Dacă-i face un pomelnic pentru morţi şi pentru vii

Pe vecinii noştri încă nu-i uita ca să mi-i scrii,

Că şi ei ne-au fost apoape, şi-ncă mult ne-au ajutat

Când necazurile vieţii peste noi s-au aşezat.

 

Lui nănaşu, de pe vale, îi aduc o nouă coasă

Că cea veche i-am ştirbit-o într-o piatră lunecoasă,

La cioban să-i spui să-mi ţină un cârlan, s-avem la toamnă

Când vom strânge cucuruzul, la clăcaşi să faci tocană.

 

Iară ploi de o să-nceapă, cum au fost şi-n ceilalţi ani

Tu tocmeşte-te de-acuma să ne vină doi ţigani,

Să culeagă mai de grabă via-ntinsă pe poiată,

Că le-om da, cum mai făcut-am, vin să aibă iarna toată.

 

Lui Vasile, beţivanul, dă-i cămaşa mea s-o poarte

Şi cel sfeter de la tata că e ros de-acum în coate,

Şi mi-l roagă, când mai merge de la crâşmă spre-a lui vatră,

Nu mai bată-n şoşul porţii, c-a nost’ câine nu mai latră.

 

Şi mai spune-i la părinte că acasă de-oi veni

L-oi căta, să stăm de vorbă despre cum ne-om osteni

Ca să facem o troiţă, ce s-o punem pân’ la vară

Pentru morţii din războaie, ce căzut-au pentu ţară.

 

Iar la cantor, zi-i să-mi ţină locul meu tocmit, în strană,

L-oi plăti şi anul ăsta, nu i-oi cere de pomană,

Şi mai dă vreo două cupe de bucate la săraci

Ca să-nchine câte-o cruce pentru ceia ce ni-s dragi.

 

Pân-atuncea dragă mamă îmi mai rabdă pic de vreme,

Oi veni cam într-o lună, nu-ţi fă griji şi nu te teme,

Domnul numai să te ţină printre viii Lui în samă,

Şi te rog încă odată, nu uita prescura mamă !


 

 

ICOANA   CASEI   PĂRINTEŞTI.

 

Când m-am dus pe-a vieţii valuri lumea toată înfruntând,

Am luat icoana casei în sămânţa unui gând,

Leac mi-a fost cea amintire când am dat de rău şi greu,

Ea puteri a pus în mine întărindu-mă mereu.

 

Eu crescut-am, ea bătrâna tot se-apleacă peste lume,

Dar în sufletu-mi rămâne ca o tainică minune

Cuibul cald, ce cu blândeţe mi-a moşit copilăria,

Iar acum în ceasul serii tot mi-o cată veşnicia.

 

Adunata-n al ei suflet, sufletele noastre toate,

Truda, dragostea curată, vii speranţe-nlăcrimate,

Griji ascunse  şi amarul vieţilor ce-n ăsta loc

Mi s-au frânt în deznădejde, sau avutu-mi-au noroc.

 

Rugi  ’nălţate la Măritul tot cerşind bunăvoinţă

Şi iertare la păcate, toate-n plânset şi-n căinţă,

Bucurie şi-mplinire pe întinsa ei cărare,

Toate au făcut din dânsa, clipă dulce de visare.

 

Casă dragă părintească, cuibul purtător de sfânt

Te voi ţine nemurită prinsă-n umbra unui gând,

Fiindcă tu, icoana vieţii eşti întorsul în pruncie

Ca pe-o insulă de pace, miruită cu vecie.

 

 

 

 

 

I C O A N A

 

Când s-a mutat la ceruri la Maica Născătoare,

Pe mama toţi am pus-o icoană de-nchinare,

Că ea în lungă rugă adusu-ne-a pe lume

Să nu se pustiască cea vatră, şi-al nost’ nume.

 

Din ziua de născare ne-a ocrotit de rele

Şi-n laptele ce supt-am a pus a vieţii miere,

Ne-a legănat pruncia în nopţi prea obosită

Şi datu-ne-a învăţul la toate, ca ispită.

 

A vrut ne fie bine în cuibul ei curat

Ca-nseninate zile s-avem la numărat,

Lăsat-a pentru alţii a ei îmbucătură,

Şi ne-a iertat de rele-n dojană fără ură.

 

Cu Maica Născătoare a stat în nopţi la sfat

Şi-n lacrima durerii plătit-a ce-a luat,

Să-i scadă din păcate făcute uneori

S-a spovedit la popa, în prag de sărbători.

 

Ea, mâna de femeie a fost şi stâlp de casă

Când soarta pus-a vremea sub ascuţiş de coasă,

Puterea şi-a-ntărit-o alăturea de noi,

Cu dreapta ei credinţă trecut-a prin nevoi.

 

De-aceea cât trăi-vom mereu ne-o sta în gând

Şi-n suflet ne-o rămâne cu chipul ei cel blând,

Un muc de lumânare i-aprindem la altare

Şi-o rugă preasmerită îi cerem, de iertare.

 

***

Acuma când plecată-i spre lumile de sus

Să-şi facă veşnicitul torcând la vremi pe fus,

Va plânge-al nostru suflet când ne-amintim de ea

Şi-o lăcrima-nstelată ţi-o da, măicuţa mea.

 

 

 

 

MIRUIŢII   MEI   PĂRINŢI

 

Mamă, vin de-ţi pun o floare la mormântu-ţi lăcrimat

Iar lui tata o lumină şi-un cuvânt de lăudat,

Ca să stăm răgaz de-o vorbă şi-ndelung să povestim

Să vă spun ce am pe suflet, ca pe vremuri, să ne ştim.

 

Iară voi, cum fac părinţii, să-mi mai daţi cerutul sfat

Că în vremi, când mult greşit-am şi de voi n-am ascultat,

Rău mi-a mers şi blestemat-am îndărătnicul din mine,

Iar iertări în faţa voastră n-am cerut, cum se cuvine.

 

Pentru voi azi la Măritul m-oi ruga de îndurare

Ca la toate ce făcut-aţi să vă dea a Lui iertare,

Că destul prea chinuit-aţi viaţa voastră pe pământ

Şi mi-aţi stat în voia sorţii, tremurate frunze-n vânt.

 

Cine-o să-mi mai dea de-acuma sfatul sincer, aşteptat,

Fiindcă dreapta lumea voastră s-a-nrăit şi s-a schimbat,

Pentru-avere toţi adună pe-apucate, orişicum,

Nu-i mai frica să te-oprească, nu-i învăţul cela bun.

 

Mamă dragă, simt cum vremea mergătoare-i către vale

Şi cu dânsa dimpreună mă silesc să stăm pe cale,

Zi de zi care se trece mă apropie de voi

Că destul umbrit-am locul şi cu bune şi-n nevoi.

 

Când voi fi la judecată, Doamne fii cu îndurare

Şi de milă ai cu mine dă-mi de vrei a Ta iertare,

Dar pe mama şi pe tata din umbritul cimitir

Du-i în raiurile Tale şi-nsfinţeşte-mi-i cu mir.

 

Fă-o Doamne pentru mine să le fiu în gând plăcut,

Să-mi mai ierte din păcate că destule le-am făcut,

Iar atunci când împreună veşniciţi ne-om întâlni,

Lăcrimatele-mi cuvinte, Doamne mult ţi-or mulţumi.

 

  

 

IERTĂRI   TÂRZII

 

Mamă, lacrimile mele care toate-s adunate

La mormânt ţi le voi pune să primesc a ta iertare,

Să mă ştiu scăpat de gândul că făcut-am la păcate

Pentru multe cât greşit-am, cu a mea neascultare.

 

Tu ai vrut să-mi fie bine ocolit de cele rele

Şi-ai făcut ce-n astă viaţă ai putut să fii în stare,

Ca puţine să-mi lipsească din nevoile acele

Ce fac viaţa liniştită, împlinită, urcătoare.

 

Eu copilul îndărătnic, zvăpăiat fără tăcere

Am tot vrut să fiu ca nimeni, liber pe sub larga zare,

Niciodată socoteală să nu dau de mi se cere

Şi dreptate eu, nu alţii, să tot am la fiecare.

 

Multe griji, dureri, necazuri, mamă încă ţi-am făcut

Iară tata şi cu tine nedormiţi lungit-aţi noaptea,

Iertătoare-n calde lacrimi tu pe toate le-ai trecut

Tot cerând la Născătoarea, să mă ierte de păcate.

 

Până când v-aţi dus din lume eu copil v-am fost mereu

Şi în gând v-am fost icoană chiar cu multele-mi păcate,

Pe ascuns şi-n sfiiciune v-aţi rugat la Dumnezeu

Tot cerându-i cu nădejde, dăruiască-mă cu toate.

 

Astăzi duşi în ‘nalte raiuri cer la rândul meu iertare

Şi odihnă veşnicită să vă deie Prea Măritul,

Că şi eu, ca voi odată, griji îmi fac ca fiecare

Ca ai mei de toate-mi aibă, până eu mi-oi da sfârşitul.

 

***

Rând pe rând ne vom petrece, trecători prin astă viaţă

Şi la fel ca şi părinţii ducem greaua cea ursită,

Înşirând aceeaşi grijă pe a vieţii lungă aţă

Tot sperând că următorii, vor avea-o fericită.

 

 

 

****

Mama, tata, casa veche

Pe-astă lume n-au pereche,

Ele-s cuib de Rai lumesc

Privegheat din cel Ceresc.

 

Nu le ai decât odată,

Ți le fură cruda soartă,

Lăsând sufletu-ntristat,

Amărât și-nlăcrimat.

*

Cât aveți părinți pe lume

Are cine să v-adune

La căsuța părintească,

Și  în dor vă ocrotească.

 

 

&&&

mircea  dorin  istrate

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu