sâmbătă, 29 octombrie 2022

Dan Șalapa - MERE PĂDUREȚE Volumul II de Pavel Rătundeanu-Ferghete si Ben Todică

 
Prefața la MERE PĂDUREȚE Volumul II de Pavel Rătundeanu-Ferghete si Ben Todică

Dan Șalapa

 

 

Despre scris ca modus vivendi

 

          Corepondența dintre autor, Pavel Rătundeanu-Ferghete și Ben Todică se înregistrează ca fundament și al acestui volum. Dialogul lor internaut este leitmotivul și osatura lui, făcând din asta un fel de lupă prin care văd, amândoi, lumea, o evaluează, o disecă, o înțeleg și o răstălmăcesc, fiecare cu propria opinie, dar, din amândouă, noi, cititorii, putând înțelege mai bine ce este în jurul nostru. Sau nu, că nu suntem obligați să ne însușim concluziile și comentariile lor, dar nici nu putem trece nepăsători peste ele.

          Ben Todică este vocea rațiunii, mai echilibrat și mai dispus să nu arunce emoțiile în față, ci să le lase în planul doi, și să ia lucrurile cum sunt ele, pe când Pavel Rătundeanu-Ferghete ia totul cu un asalt sentimental, pasional doborând și călcând parcă în picioarele lui de român aprig cam tot ce consideră a fi neajustat la valorile sale, dar acestea izvorâte din valorile recunoscute la nivel cultural fie academic, fie rural, neaoș. Atitudinea aceasta aparent beligerantă, îl descătușează pe Pavel de România, cum se autointitulează, așa, cu un fel de orgoliu nobiliar, aceasta, atitudinea fiind doar conjuncturală, de multe ori, autorul repliindu-se pe poziții mai concesive, dar păstrând același fel de a vedea lucrurile în alte situații posibil asemănătoare.

          În desfășurarea aceasta dialogală mai apare un leitmotiv cu inflexiuni aproape obsedante,  anume scrisul.  La Pavel  Rătundeanu-Ferghete acesta este un modus vivendi, a scrie, pentru el, este ca o a doua respirație, este o trebuință, ceva de natură fiziologică am zice, și nu credem a exagera. <<Pentru mine, scrisul e o necesitate, o matematică, care îmi dă un suprem, mă implică, mă scoate din a nu fi inutil, că societatea te vrea activ şi pozitiv (nu te mai întreba de ce cauți să fii util, impecabil şi durabil ca marele prozator Marin Preda, un altfel de Constantin Brâncuşi, după cum "vorbeşte lumea", că pentru a fi creativ şi perspectiv trebuie să îmbini utilul cu plăcutul, nedepinzând de cântar, balanță, de tensiometru)>> zice el la un moment dat către Ben Todică.

          E greu de crezut felul de a fi al unui astfel de om, și de trăit lângă el, pentru că scrisul, înțelegem, devine povară, chiar dacă dulce, oximoronic vorbind, fapt pe care-l deducem și din atitudinile Vicăi, soția sa, care îl mai dojenește, dar, apoi, obișnuindu-se cu felul lui de a fi, îl lasă, asta și pentru că l-a înțeles cum că: “Scrisul  mi-i un act îndrăzneț, temerar, cutezător, deşi nu-s Eminescu, să scriu versuri de dragoste şi dor, dar scrisul mă poziționează paznic de far fiindu-mi paza bună contra primejdiei, piezei-rele, plus că e şi vaccin de prevenire a bolunzeniei, nebuniei, e prezența mea de spirit, buletinul, cartea de vizită, paşaportul nepaşaport Shengen, al trecerii libere peste nepăsarea omenirii, o luptă de dragoste şi de dor pentru promovarea şi pentru conservarea binelui pe altarul soarelui.” 

          Conștient, însă de destinul său, acela de a scrie - atenție, nu-și arogă un destin de scriitor, ci de om care scrie, chiar dacă aspiră cu multă hotărâre la titlul de membru al USR, filiala Cluj, către care a făcut, deja, multe demersuri în acest sens, dar toate fiindu-i respinse, deocamdată - mărturisește și faptul că: “Uneori, scriu îmbârligat, încurcat, lapidar, neîmulțit în har, că nu mi-o fost boii prinşi la car.”

          Este ceea ce scrie Pavel Rătundeanu-Ferghete literatură, însă? Asta-i întrebarea cea mare, parafrazându-l pe Hamlet. Dacă judecăm lucrurile prin prisma ficțiunii doar, nu, cartea aceasta nu este literatură. Dar, oare, literatura înseamnă doar ficțiune? Nu este ea și emoție, reflectarea  superioară, prin trecerea de la particular la general, a unor experiențe de viață? Dacă răspundem afirmativ la întrebările astea, atunci, da, ceea ce citim între coperțile acestei cărți poate fi asociat idei de literatură. Pavel Rătundeanu-Ferghete își mărturisește viața, ne-o pune pe tavă, cum se spune, asociind povestirii propriei vieți și fragmente de corespondență, copii ale unor mail-uri ale prietenilor, fragmente din poezii ale altor autori, dar și o seamă de creații prorpii, versuri albe, în general, scrise sub imboldul unor stări afective, stârnite de varii experiențe, de oameni și fapte care l-au atins la suflet, dar și despre valori fundamentale ale lui ca român neaoș, limba română, credința ortodoxă, țara înțeleasă ca o proprietate sacră, a lui și a tuturor românilor etc.

          Înțelegându-i chinul și zbaterea vizavi de ingratitudinea multora cărora li s-a adresat, Ben Todică, prietenul de la Antipozi, îl calmează oblojindu-i rănile deschise: “Sunt multe motive pentru care oamenii se comportă așa cum se comportă și nu trebuie să te lași dezamăgit. Tu fă ce-i bun în inima ta și în credință, și cu încredere în Dumnezeu, că ochii, ție trebuie să ți se reveleze, nu lor, ca să fii împlinit. Tu bați la porți străine, ușile tale nu sunt aici, încă. Ai răbdare. Tu te zbați prea mult. Tu când scrii, scrii în cartea vieții, și asta e răsplata. Cine nu te vede, fie-ți milă de ei, iar cine te vede și nu recunoaște, îți e dușman. Frumusețea e cu tine. Când vor bate toți din palme, va cădea cortina și... Asta vrei?” Și continuă memorabil: “Lasă-i să te privească în lăcomie, lasă-i să te privească masochistic. Întoarce spatele și scrie, fă-i să sufere că ei nu vor scrie niciodată ca tine, în divin și-n omenie, că versurile tale sunt binecuvântări și rugă pentru om și slavă, pentru o națiune întreagă, și Dumnezeu vede, și vede cu dragoste. Vica-i lângă EL”

          Accentele de scris referitoare la valorile românești - scriitori, filozofi, mituri și legende, limba română, între multe altele - pot fi circumscrise unei atitudini considerate, din păcate, astăzi, depășită, anume aceea de patriot, de patriotism, dar pe care Pavel Rătundeanu-Ferghete o afișează fără inhibiții, ba chiar contestându-i pe cei care o denigrează ori o retractează mărturisind franc către Ben Todică: “Scriu după regula, ordinea mea. Sunt propriu-mi spectator pe Arca vieții şi vreau să te ştiu cu ochii pe mine şi pe România mea căutând un drum de limbă română către ea, tu în curajul la înălțime, m-ai convins că am o valoare, capital spiritual şi reuşesc să redau imaginea României tainică, mare binecuvântare şi profundă, că eu scriu mai departe către departe, departele meu fiind Dumnezeu între coarnele boilor cu ciucuri roşii, prinşi în urechi ca să nu se deoache boii înjugați la plug (…)”

          Vica, soția, ca și în volumele celălalte, este tot un personaj central. Evocată de acolo unde se află, în Împărăția cerurilor, de ceva vreme în urmă, lăsând un gol imens în sufletul său, are parte de aceleași rânduri pline de gingășie, pe alocuri, de umor, în altele, de un realism ce numai în cultura populară “profundă”, cum spune însuși autorul, o întâlnești: „Vica era o cumințenie şi o hărnicie a pământului, cum desluşiseră istorici străvechi pe la noi, a fi poporul român”. Sau: „Ca poporeană, Vica e din seva care hrăneşte stejarul înzdrăvenindu-l în mălăina gliei țării.” Și mai aflăm: “Vica era o țărancă simplă, dar nu simplistă, cum li se năzăreşte unora, loviți la căpățână de Irimia, cu leoca la cap, doar Ben Todică, cu toată depărtarea lui înțelegând-o, chiar dacă nu-i prea dus la biserică în Australia lui Dumnezeu, ca răsfățatul scrisului, Pavel în România, care, auzi, dumneata, nu-i uşă de altar, dar e bărbatul dumneaei, al Vicăi.”

          Ca o concluzie personală, mai consemnăm dintre rândurile imnice pe alocuri, închinate soției defuncte: “Vica era înțelenită în traiul ei autohton, autentic prin valoarea ei de om, ca o zeiate în Olimp lângă Zeus-ul ei, Pavel de România”.

          Fire neostoită, care își descoperă scrisul ca mod de viață, ca legătură între planul terestru și cel sacru, între el ca ființă trecătoare și htonicul cel din care provine și-n care - ca noi, toți, de altfel - se va întoarce, între sufletul său și sufletul Întreg, ceresc, Pavel Rătundeanu-Ferghete ne oferă o lecție de viață plină de pasiune, în care a fi se poate suprapune până la confuzie peste a scrie.

                                                                                                                         Dan Șalapa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu