duminică, 20 octombrie 2019

Ferghete - CĂ BĂTRÂNII AU STĂRUITORI ESENȚA, EXPERENȚA ŞI EXCELENȚA
CĂ LA NOI~*~


Unde vi metafora vorbei/metafora iubirii,
că doar imagina, imagini în cuvinte sunt:
pas cu pas cuminte, în lucrul bine făcut şi
nu se ia aminte,
să se țină minte: cumințenia pământului, masa tăcerii, sarutul-poartă a sărutului şi coloană a nesfârşitului, în templu eliberării cu responsabilităț a marelelui Goga-Ciucea, de la Răşinari, Sibiu,
deşi mă pe cont propiu, mândrie, orgoliu şi artă să compar îmulțit în har şi să cumpăn, să balansez,
în drept de a fi zi de zi,
de zi,
să vă farmece, liturghie de pace-n spice,
cu patima şi suferința pălmaşului fără țară,
tânjind/jiduind,
după noi: Ciucea, Oltul... Sibieş, Someş, cu gozu roz ascuns sub preş,
cu toate că la noi sunt munți şi văi, brazi verzi înalți,
fericire pentru semeni, pentru ceilalți
şi mulți fluturi, la noi sunt şi iarbă de mătasă şi multă jele-n casă,
iabă de mătasă pe care şi calul meu o lasă
şi nemâncat degeaba-l duci pe cal la apă
că nu-l poți forța să bea, că inima i-i rea,
de focul durerii aprinsă, arsă
şi lumea cu grofi i-i acră, rea,
că pune la canon pe Horea, Iancu, Aurel Vlaicu, pe Eminescu şi... eccetera eccetera,
că mi-au luat glasul şi cetera
şi doina,
mi-au luat şi dacă de doinit îmi vine şi de doinit aş vrea, mi-aş avea plăcerea,
că dacă a doini aş vrea,
ca să bucur- îmbucur lumea,
că dacă-mi vine să fluier, să pot fluiera,
să bat câmpii, c-o-n florit grădinile şi ceru-i luminat cu: luna, soarele şi stelele,
m-ar lumina s-adune binele
ca să nu ni se gate zilele,
cu aparte pentru fiecare cu melodie prefărată
ca fiecare-n pâine e înaltă artă
şi cu treaba sa, pentru luminăția sa preşedinte-
pâine fierbinte.

~*~
Pavel Rătundeanu-Ferghete

CĂ BĂTRÂNII AU STĂRUITORI ESENȚA, EXPERENȚA ŞI EXCELENȚA~*~


Tu excelsior din pântecele mamei optimist şi mare artist altruist,
de bine vestitor, în credință, în marele speranțe, o noblețe,
suprem de tandru fără modru şi superior, mândru, în frumusețe, cu suflet deschis, pro-artă, provita
că se poartă la modă şi-n vogă,
în fața tuturor, erai, pentru sănătatea pământului,
pe picioare de plai şi pe guri de rai, şei, come de deal pe sprânceană fe Românie pitorească cu renume,
zbătându-te, luptându-te pentru o viață mai bună cântată strună la vioară,
eternă, pură, primăvară ca Adrian Păunescu luptător,
patrie cu existență limba, inimă, de cugetare maximă cu îndemână limba horă a unirii, limba română iubire de viitor, cu viitor şi împăcitor între împăratul Roşu şi înmpăratul Verde,
magna cum laude, preaplin de divin: undă românească verde,
laudator temporis acti cum mă vezi şi cum te vezi,
că unu din ei, tu ştii care, în ce măsură de caracter/ ca om insensibil şi incredibil, util, în pâine, incredibil şi durabil, coborând cătănia din pod,
pas cu pas, marş alergător, lucru bine făcut,
în pace, liturghie-n spice,
fără splină, feroce harnic,
demn men-fenomen,
prin muncă şi viteaz prin cugetare adâncă,
grăitor,
cu unealta lovindu-şi-o fără răgaz proslăvitor de os,
să cânte, în templu răsunător, în templu pur şi simplu: exemplu,
cu vitralii, în echilibru,
de soare colorate,
cu redponsabilitate botezate
ca să se armonizeze cruda realitate,
cu sinfonia, cu glia, ciocârlia şi, în sinfonia, poezia, aspirație, a marilor speranțe-cedință şi luptător,
făuritor de bine, a ce se cuvine grăitor, era de de caracter statuia pe pedestal, neştiind...creeator,
caracterul tradițiomal, național,
care-i dintre împărați, înspăimământător
şi rău-voitor,
ca a lui Alexandru Vlahuță visător,
egoist şi risipitor răzbunător,
avar, nerăbdător acaparator, apucător, peste alțiii zăpăcitor,
întrebător, cu a lui popor năpuistitor, năvălitor,
aşa, că aşa cum ți-am spus, în blând de Iisus, grai, de dragoste şi dor,
păstor blând şi-a propus ca să-l tragă-n piept şi să-l ia peste picior,
pe vecinul lor,
că puse, în pactul lor, impact, să stranguleze, suprime
bătrânii lor
şi ca să continuie pacea împăratul ),
hit rău, zise poruncitor, propuse, stăruitor:
-"să-mi împleteşti funia de nisip:
din nisip, zise, uitându-se bănuitor
la clepsidra de nisip, nisip din Marea Roşie luat de Moise,
în marea trecere, ca un alt, Mesie, a disperării, durerii, auto-exilării,
din Egipt, eghipet,
în clepsidră încet fir cu fir curgător, scuegându-se ca apa pic, cu pic să izbească-n timp piatra la Piatra fără pauză,
cu răgaz, cal-breaz,
ne mai având bătrâni sfătuitori, cum s-o găurească piatra?
că bătrânii au experența, esența, fiozofia şi excelența lor
şi sunt pilduitori.

~*~
Pavel Rătundeanu-Ferghete

***
PAUZĂ CU DIAMANTE ROZ
Neagu Costel – Excelsior


~*~

au fost visuri

soarele strălucea optimist
pe cerul sufletului nostru
visurile se nășteau firesc
fără a avea nevoie de nimic pentru a fi
asemeni bucuriei copiilor
pure
instantanee
și fără motiv

au fost zboruri

universul se învârtea încrâncenat
să ne pună la dispoziție
praf de stele
din care să împletim
amețitor
clipele noastre de viață
născând diamante roz

au fost speranțe

acum am pus pauză visurilor noastre
doar trăim
uitându-ne extaziați la
diamantul roz din vitrină
este drept uneori mai recidivăm
dar ne trezim repede
totul și toți ne ajută să renunțăm
prea multe iluzii


pauză

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu