miercuri, 30 octombrie 2019

ALEXANDRU STANCIULESCU BARDA - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ - DOAR O VORBĂ!....


Parintele DUMITRU COMAN in vizita


SFARSITUL ZILEI
Sfantul Tihon din Zadonsk             Vezi ce se întâmpla atunci când soarele se îndeparteaza de noi: întunericul se lasa si le acopera pe toate de sub cer; omul nimic nu mai poate face, bâjbâie ca un orb, se rataceste, se împiedica si cade si de toate-i este frica. Întocmai se petrece si cu sufletul acelui om pe care-l paraseste Hristos, Soarele Dreptatii; atunci lui nu-i mai este cu putinta a savârsi nici o lucrare bineplacuta Domnului, dupa cum El Însusi zice: „Fara Mine nu puteti face nimic” (Ioan 15, 5). Întrucât este cuprins de întunericul duhovnicesc, acel suflet va rataci, bâjbâind ca un nevazator, se va împiedica si va cadea dintr-un pacat în altul, pâna când va nimeri în prapastia vesnicei pierzanii, de nu se va îndrepta prin pocainta. Însa Hristos se departeaza numai de acel suflet care L-a parasit el însusi mai întâi pe Domnul, altfel de nimeni nu se leapada Hristos, ci „lumineaza pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9). Aceasta întâmplare ne învata sa ne tinem de Hristos si sa urmam Lui cu credinta si dragoste, ca sa nu ne cuprinda si pe noi aceasta pustiire si bezna sufleteasca.

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 130.

LUMEA E PRECUM O CASA
Sfantul Ioan din KronstadtLumea este o casa. Ziditorul si Stapânul acestei case este Creatorul. El, Dumnezeu, este si Tatal celor ce locuiesc în ea, crestinii. Mama este Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu. Tot ce faci, faci întotdeauna în prezenta lui Dumnezeu, Tatal nostru al tuturor, pe care se cuvine sa-L asculti si sa-L iubesti, si de asemenea în prezenta Maicii noastre a tuturor, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu. Arata-i iubire sfânta, evlavie, ascultare. De te vei afla în nevoi materiale sau spirituale, la suparare, la necaz, la boala, vino la ea cu credinta, nadejde si dragoste. Fii sfânt, asa cum Domnul, Dumnezeul, Creatorul si Parintele tau Sfânt este si cum este Stapâna noastra, Maica lui Dumnezeu, dar si Maica noastra. „Femeie, iata fiul Tau... Iata mama ta” (Ioan 19, 26-27). Pentru ca sa nu ne îndoim de dreptul de a o numi mama pe Maica Domnului, Maica Celui Preaînalt, Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, Slavita Stapâna noastra, dumnezeiescul sau Fiu, Cel mai dinainte de toti vecii, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a risipit îndoiala, îngaduindu-ne tuturor, sau acelora dintre noi care se arata mai râvnitori spre sfintenie, sa o numim pe Maica Sa mama. „Iata Mama ta”, caci în persoana Sfântului Ioan Teologul aceste cuvinte ne-au fost adresate noua, tuturor crestinilor. Da, ea este pe drept cuvânt gingasa, îndatoritoarea, atotsfânta noastra mama, care ne poate duce si pe noi, copiii sai, la sfintenie.


Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 275INIMA PURTATOARE DE LUMINA
Fericitul Trifon Turkestanov


Când Tu spre a sluji aproapelui ma-nsufleteai si al meu suflet cu smerenia îl luminai, una din ale Tale raze far-de-numar peste-a mea inima atunci se pogora si-aceasta, ca fierul cel de foc patruns, purtatoare de lumina se facea. Vedeam chipul Tau tainic si de neajuns.

Slava Tie, Celui Ce preschimbi viata noastra printru a facerii de bine înfaptuire;

Slava Tie, Celui Ce fiecare din poruncile Tale o ai pecetluit cu negraita îndulcire.

Slava Tie, Celui Ce petreci în chip vadit unde gasesti mireasma de milostivire;

Slava Tie, Celui Ce ne trimiti necazuri si mâhnire ca sa ne facem simtitori la suferintele aproapelui.

Slava Tie, Celui Ce ai pus plata multa în însasi cautarea binelui;

Slava Tie, Celui Ce primesti înalta nazuinta cu marinimie.

Slava Tie, Celui Ce ai înaltat dragostea mai presus de toate ale cerului si ale pamântului;

Slava Tie, Dumnezeule, întru vecie!

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoasterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii vazute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, cap. Acatist de Multumire „Slava lui Dumnezeu pentru toate”, p. 133-134.TEOLOGIA ADEVARATA
Arhimandritul Sofronie Saharov


Theologia academica nu este îndestulatoare pentru mântuire. Cititi mai cu seama pe parintii nevoitori. Acolo veti învata adevarata atitudine a mintii si a inimii când este vorba de Dumnezeu.

Rugaciunea curata nu se da celor ce studiaza mult. În acest sens, calea stiintei theologice nu este prea lucratoare, si rareori poate duce la rugaciunea curata.

Theologia, de-Dumnezeu-cuvântarea, este starea duhului sub înrâurirea harului dumnezeiesc. Iata în ce consta deosebirea între theologie si filozofie, între adevarata theologie si theologia intelectuala. Daca o astfel de însuflare va atinge inima voastra, ea nu va avea sfârsit pe pamânt. Ea este nesfârsita, caci într-însa se afla începutul vietii vesnice. Chiar daca alcatuirea voastra trupeasca se va risipi, aceasta însuflare va trai în voi cu putere.

Dumnezeu poate atinge duhul omului spre a-i da într-o clipa cunoasterea de sine. Este o mare deosebire între aceasta cunoastere si cea dobândita în institutele teologice. Poate fi un lucru foarte primejdios a face theologie fara a avea o experienta existentiala a vietii în duhul lui Hristos. Într-adevar, riscul este de a studia theologia mai cu seama în formele sale apofatice, ca pe o filozofie si o poezie. Riscam sa adoptam o atitudine falsa, sa ne credem superiori, iar aceasta este destul pentru a ne pierde. Alta este însuflarea pe care trebuie sa o cautam în viata în Hristos.

Stiinta theologica predata în scoli, si care a devenit o specialitate intelectuala deschisa tuturor, nu duce la cunoasterea lui Dumnezeu. Cunoasterea lui Dumnezeu vine de la viata în Dumnezeu ce se naste în strafundul inimii.

Putem cadea prada unei aberatii duhovnicesti, faptul de a aprecia ceea ce aduce stiinta theologica mai mult decât sfintenia vietii.

Pentru a învata stiinta vietii în Hristos nu este nevoie a citi zeci sau sute de carti. Duhovnicul meu m-a sfatuit sa nu citesc decât câteva pagini pe zi. Un sfert de ceas, o jumatate de ceas, însa luând aminte a înfaptui în viata ceea ce citeam.

Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viata si din duh, traducere de Parintele Rafail Noica, Ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2011, p. 38-39, 40FOAMEA SI SETEA
Sfantul Ioan din Kronstadt

 „Cautati mai întâi Împaratia lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate acestea se vor adauga voua” (Matei 6, 33). Cum, în ce chip sa cautam mai întâi Împaratia lui Dumnezeu? Iata cum. Daca simti foame sau sete si vrei sa manânci sau sa bei, adu-ti aminte de foamea si de setea sufletului (lui îi este sete de adevar, de sfintenie, de mântuire întru Iisus Hristos). Daca nu-l saturi, sufletul poate sa moara de foame, rapus de patimi, istovit, chinuit. Ogoindu-ti foamea trupeasca, nu uita sa ogoiesti, cu atât mai vârtos si întâi de toate, foamea sufletului, prin vorbire cu Dumnezeu, prin pocainta de greseli, cu inima curata, prin citirea istorisirilor si învataturilor din Evanghelie si mai ales prin împartasirea cu Dumnezeiestile Taine ale Trupului si Sângelui Domnului.

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 257-258
TELEFONUL ȘI LUMEA

            CEL mai greu le era vizitatorilor să accepte lipsa unui telefon la mânăstire. Valentina Harvey, care venea la slujbele bisericeşti ale mânăstirii de la Redding, era foarte preocupată de aceasta. Odată, vorbind cu Episcopul Nectarie, a spus: „Cei doi călugări trăiesc în pădure, frig şi nevoi. Eu lucrez la o companie de telefoane şi am încercat să obţin instalarea gratuită a unui telefon pentru mânăstire. Dar când i-am spus despre asta Părintelui Gherman, a zis, ‘Doar peste trupurile noastre cele moarte!’ De ce, pe ntru numele lui Dumnezeu?”Episcopul Nectarie a zâmbit şi a răspuns spunând o povestioară. „Lângă Mânăstirea Optina”, spunea el, „era un râu care o separa de oraşul din apropiere. Singura legătură cu mânăstirea era printr-o plută. Asta aducea multă neplăcere, atât datorită schimbării anotimpurilor, cât şi datorită faptului că mânăstirea creştea repede, cu o mare afluenţă de vizitatori. Totuşi, călugării şi stareţii nu construiau un pod. În cele din urmă, orăşenii s-au oferit împreună să construiască un pod pe gratis. Călugării au refuzat categoric, explicând că ei părăsiseră lumea şi nu doreau să aibă legături libere cu aceasta. Această legătură este reprezentată atât prin podul din Optina cât şi prin telefonul din Platina. Când sovieticii au preluat Rusia, îndată au construit un pod şi au închis Mânăstirea Optina.”Nu numai mirenii nu puteau înţelege dorinţa părinţilor de a se păzi de legătura liberă cu lumea(Extras din cartea Viata si opera pr.Serafim Rose)VASUL INCHIS
Sfantul Tihon din Zadonsk


         Vezi ca un vas, chiar gol fiind, nu poate primi nimic în sine atâta timp cât nu este deschis. Asemenea si inima omului, chiar de se va izbavi de desertaciunea acestei lumi, dar va ramâne ferecata prin cruzime, nepasare si deznadejde, nu va putea lasa cuvântul Domnului sa intre în ea. De aceea ne graieste asa Hristos, Cuvântul Ipostatic al lui Dumnezeu: „Iata, Eu stau la usa si bat; de va auzi cineva glasul Meu si va deschide usa, voi intra la el si voi cina cu el si el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20). Dumnezeiescul si preadulcele Sau glas mereu bate la usile inimilor noastre prin cuvântul Sau cel sfânt, însa nu fiecare îl aude, întrucât nu oricine are deschise urechile duhovnicesti, despre care El zice: „Cine are urechi de auzit, sa auda!” (Matei 13, 9). Trebuie sa-si deschida inima cel ce voieste sa primeasca în ea cuvântul lui Dumnezeu si sa rodeasca din acesta; si precum pamântul cel crapat de uscaciune asteapta ploaia pentru a face rodul sau, asemenea i se cuvine inimii noastre sa-si deschida gura si sa însetoseze de cuvântul Domnului, adica sa aiba neostoita nazuinta si vrere de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu dintr-o oarecare alta pricina, ci pentru aceea ca sufletul sa dobândeasca zidirea cea duhovniceasca.

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 124OGLINDA CURATA
Cuviosul Bonifatie de la Teofania            Avem oglinda în care oricine îsi poate vedea foarte lesne si limpede toata pacatosenia sa, numai sa doreasca. Aceasta oglinda curata, ce ne arata deslusit tot ce e înlauntrul nostru, aproape ca a iesit din întrebuintare cu totul, si ne multumim cu oglinda care ne arata doar cele din afara. Oglinda curata de care vorbesc este legea lui Dumnezeu, aratata prin cele zece porunci dumnezeiesti; cine se priveste fara încetare în aceasta oglinda îsi poate vedea în chip cu totul de crezare propria pacatosenie.


Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 51Sursa: Pr. Dr. ALEXANDRU STANCIULESCU BARDA
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu