duminică, 13 octombrie 2019

Marian Ilie - Descântece de mellactonie
Marian Ilie
Descântece de mellactonieDor de câmpie

Mai unge-mă, Doamne, copil  să-mi vântur sufletul de-atunci
Când mă căzneam să merg tiptil adeverindu-mă pe brânci
Și mă-mplineam  nemuritor  întru ființa aurată
De sfântă răsuflarea lor - zei protectori - mamă și tată
Mai dă-mi cuvinte  să încerc să modelez la lume vie
Și peste tot pe unde merg să risipesc mărinimie
Să bat câmpia-n lung și-n lat  s-o simt sub talpă  supărată
Că i-a fost dor de legănat copilul care-am fost odată

Și ce dor mi-e mie de ea - câmpia nașterii eterne
În care-aș mai avântura miracolul ce se așterne
Când mă întind cu fața-n sus la margine de lan în pârgă
Simțind că aș avea de dus plinul Pământului în cârcă
Scrutând spre lumile din cer cu păsările ce sparg zorii
Și gândurile nicăieri în vaste spații iluzorii
Cu simțul răvășit și - vai - cu sângele curgând la moară
De parc-ar paște-n mine cai un nor de pulbere stelară

Și ce iubiri  pe porumbiști mi-ar plânge fetele morgane
Le-aș săruta pe ochii triști  alunecați prin bărăgane
Și mi le-aș depăna povești  cu aerul că scriu istorii -
Copilărie  unde mi-ești  că trec prin tâmpla mea cocorii
În stoluri de cuminecat dantela lumii peste oase
Din fir firiu de matostat de pe când Dumnezeu plecase
La înc-o facere de lut și încă un răsad de coastă
Dintr-un imens necunoscut din care îngerii adastă

În țara asta  unde eu mi-am înnălțat așezăminte
Sub munții unde Prometeu  legat în zale de cuvinte
Ascunse focul cel furat din fierării extraterestre
Și rătăcind mă mai abat pe la iubite  la ferestre
Bătând cu degetul ușor precum ar bate vânt de seară
Până se crapă dinspre zori o dragoste imaginară
Pe-un mal de apă  lângă vad  tot risipescu-mă-n silabe
De nu mai știu dac-am visat ori sunt vândut pe la tarabe

Mă-tot-mir-ce și mă-mir-cum  ca peștii apa clipocind-o
Cu mine-n șarpele de drum strigând câmpiei: hei, oglindo
Fă trupul meu un lan în pârg incendiat de maci hercinici
Ce m-ar înzorzona  la târg  în miezul sfintelor duminici
Când sufletul eu mi-l desfac și îl întind în văzul lumii
Fără-ndoială  fără trac - să mă-nțeleagă - ciudă nu mi-i
Că am ratat momentul fast când Poarta Răului se-nchise -
Pe-un orizont iconoclast cioplesc păduri întregi de viseFrunza care-mi ţine umbră

În joaca asta parcă tot mai sumbră
Cu mult ‘nainte să fi fost să fiu
Mă conturam în flux liliachiu
În însăși frunza care-mi ține umbră

Și tot pe-atunci în mijloc de păduri
Împresurat de arșiță ori ploaie
În pacea-ntrețesută-n reci războaie
Eu îmi crestam pe-ntindere nervuri

Mă-ndestulam cu seva din pământ
Prefigurând păduri din seva-aceea
Ce hărăzea bărbatului femeia
Și preschimba foșnirea în cuvânt

Da, eu sunt frunza care umbră-mi ține
Și umbra frunzei mele însăși mi-s
Clădesc tăcut realitat-n vis
Și visul curge slobod peste mine

Reverberez la orice adiere
Cu foșnitor-frunzișul din păduri
Mă las captiv flămândei mele guri
Care-n cuvinte-nveșmântat mă cere

Trudesc tăcut la alte începuturi
Lăsând pădurii Facerea deplină
Și resorbind cuvinte din lumină
Mă-mbrac mereu în frunză și mă scuturSetea cremenii din trup

Mă doare maică doru-n gând
Mă dor durerile de neam
Şi limba-n care gânguream
Când eram prunc mă doare când

Cuvintele nu-mi mai ajung
Singurătatea să-mi declin
Când cad cosiţi la rădăcini
Copacii neamului în crâng

Nu-i doru-acela bărbătesc
De coapsa vreunei femei
E-un nor galactic de scântei
Sub care mă adeveresc

Pulsar de iască precum mi-s
Rătăcitor prin spaţiul viu
În care ard şi simt şi scriu
Degravitându-mă în scris

E setea cremenii din trup
Adulmecată de amnar
Ce mă izbeste şi tresar
De mă risip şi mă regrup

Pe limba verde-a bobului
De pe întinsele tarlale
Ale credinţei dumitale
Sub muntele pe care-l sui

Rostind cuvinte ca tămadă
Îmi curm durerile cu ea
Din ce tot beau tot aş mai bea
Să văd ce nu va să se vadă

Mi-e-un dor placat cu praf stelar
Întru cuvânt să mă-nfirip
Că-s risipit şi nu e chip
Să înfrunzesc într-un stejar

Mi-e dor cum înfloresc salcâmi
Să mă cocoț pe curcubeu
Să-i țin ison Lui Dumnezeu
La noua-i Facere de lumiCale ferată cu maci

Dragostea mi-e postulat
- sunt un câmp amăgit cu copaci -
Doamne  de când m-ai creat
în iatagan Te prefaci
şi mă spinteci cu drumul ferat
drept peste brâul de maci

Tai paralel şi egal
rana-mi supură sângele-n flori
trenul  ajuns la semnal
şuieră  macii mă dor
cad drăgaice la botul de cal
amirosind a mohor

Numai pe Tine Te ştiu
ca pe-o cumpănă-n capăt de lan
taci răstignit şi eşti viu
ciutura-Ți trage alean
macii fragezi mă seacă la brâu
când mă despici - iataganVerde-a dorului

Foaie verde-a dorului  de câmpie
mândra mea şi-al nimănui aspru vânt

te mai caut prin oraş  întrebând 
piatra albă de sub paşi  de te ştie

Mândra mea topita mea-n  flori de tei
ce singurătate grea  de prisos
macină în nopţi târzii vis frumos
unde tot aştept să vii  să mă iei

Să mă-ncânţi şi să-mi descânţi  de amiezi
să-ţi întind pe-a palmei punţi dalbe flori
să-mi torc sângele curat într-un zbor
unde m-am tot fost visat  şi visez

Foaie verde-a-dorului  ruginie
pasăre cu şapte pui  umbra ta
încovoaie-şi aripa  să mă ia
unde-va-alt-undeva  pe câmpieDreaptă dragostea mea

Câte mândre-am iubit  câte mândre-am uitat
pe câmpiile astea mereu mai sărace
beam de inim-albastră  cântam matostat
mă spălam de năduf prin străvechi iarmaroace

Vindeam oi  luam cai  vindeam grâu  luam cai
vindeam ploile reci abătute din cer
şi în toate acestea cu mine erai
dreaptă dragostea mea  ascuţiş de hanger

Când femeie erai  când un nimb de culori
o manta de lumini şi de umbre pe umeri
alegând raza mea din bătaia de sori
înşirându-mi pe ea sacre mituri din Sumer

de făceai să mă simt Făt-Frumosul stelar
înviind şi murind doar atins de-o nuia -
vând şi cumpăr şi-acum  cu acelaşi cântar
măsurând încleştarea şi zbaterea ta

Câte mândre-am iubit fost-au lungi apăsări
ale paşilor tăi  blânde  albe păcate -
am vândut şi-am băut şi-am umblat pe cărări
între trupul şi sufletul meu răsfirateLotri de cai

Se scutură lumea de şapte păcate
bătrânii se ţin pe schelete golaşe
copiii cei dragi li s-au dus prin oraşe
şi-acum jinduiesc după mere rotate

Nimic nu e nou  ce a fost va mai fi
iubirea  durerea  tăcerea - întocmai
Verde-Crud Împărat ne mai vântură dogma-i
- o mie de ani  lepădare de şi -

Spuneam eu cândva că ne naştem visând
că drumul visat e-o elipsă fatală
cum n-am învăţat-o în anii de şcoală
şi doar s-o vedem se mai poate - în gând

Spuneam că va fi ca o coamă de cal
să se arate pe-un deal - orizontul călare -
arcuită aidoma unui semn de-ntrebare
sub ochii ţintind spre un cer ideal

Am fost într-o noapte acolo  nebunii
nedormiţii şi tinerii lotri de cai
iar tu  peste deal  ce frumoasă erai
când frâul zvârleam după coarnele lunii

Cu o mână pe frâu cu cealaltă pe şa
respiram epitete-ntr-o vagă sfială
iar noaptea fugeam sub un cer de cerneală
cu cai de furat  cu iluzia meaDu-mă  murgule

Du-mă  murgule  la mândra  du-mă
sunt aşa nerăbdător să-i simt
prin frunzişul cărnii sâsâind
şerpi de foc lăsând în urmă brumă

Parcă tot mi-e teamă c-am s-adorm
şi  în somn  mi-o vor fura-o zmei
murgule  otrava lipsei ei
curge prin ţesuturi uniform

Chiar galopul nostru  murg bătrân
e ca o licoare ucigaşă
pentru mine  cel ursit din faşă
tot la poarta mândrei să te mân

Du-mă în buiestru şi-om opri
să-i cobor din şa în bătătură
mândra să mă fulgere pe gură
să-mi ostoaie setea şi-apoi Dii !Ceasurile albei dedublări

Şi colindam întregul univers
călare pe o şa imaginară
îmi cunoşteai deja pe dinafară
cuvintele  iar calul după mers

Din lung galop veneam seara la poartă
şi trupul mi-l lăsam legat afară
mi-nchipuiam ce mult va să mă doară
strânsoarea ta  ce tare va să ardă

În prag de zori plecam pe nesimţite
legându-mi şaua-n propria spinare
mânat de atribute vag solare
plecam tăcut departe de cuvinte

Şi jinduiam întoarcerea la tine
la starea mea aleasă între stări
ah  ceasurile albei dedublări
ce limpezi sunt  şi sunt aşa puţineEu, care

Ce lung galop   ce-n coastă lunecare
nici n-am simţit descinderea-n solstiţiu
când lumea fremăta a armistiţiu
cădeam prizonierul tău - eu, care

tânjisem după tine noaptea toată
visând un zbor ţintit către adânc
pe urma enigmaticului prunc
din care mă născusem  eu  odată

Mă şi vedeam dincolo de apus
la depărtări de vieţi-de-om-lumină
pe-un curcubeu de magmă cristalină
ca să mă scutur şi să simt că nu-s

decât o simplă zbatere neclară
acoperind imaginar adâncul
pe unde rătăceşte încă pruncul
din care  lacom  trupul meu coboarăÎnjumătățiri

Sunt plămădit de Duhul Sfânt
Dintr-o felie de pământ
Gândit în cer de Domnul-Bunul
La început în chip de Unul
Un alter ego - giuvaer
Al Marelui Bijutier

Văzându-mă stigher apoi
M-a înjumătățit la doi
Două uitări în sens opus
La pragul dintre jos și sus
Între departe și aproape
Ca la o cumpănă de ape

Stăpân pe spațiul meu agrest
Sub opintirile est-vest
Al căror dangăt îl aud
La buza faliei nord-sud
Veghez răspântiile de veac
Noaptea bogat  ziua sărac

Pribeag  la pace și război
Tot înjumătățit la doi
Îmi port ursita prin păduri
Și mă lumesc la două guri
Mă-nlănțui  dar  de sânii ei
Și ne-njumătățim de trei

Și iarăși ne înlănțuim
Jumătățind alte treimi
Treimile-n același zbor
Trăind jumătățirea lor
Aer să fie - să respiri
Între așa-njumătățiri...Creaţie

Când m-a zămislit din coapsa unei femei
într-o noapte mov de primăvară
Dumnezeu m-a semănat pe dinafară
cu  sămânţa ierbii dragostei
care  încolţind  să mă-mpresoare
în mistuitoarea încleştare
dintre carnea mea şi seva ei 

Te-a adus apoi pe tine lângă altar
să mă vindeci de singurătate
să clădesc din firea ta trei palate
- de argint  granit şi de cleştar -
să le locuiesc pe toate-odată
suflet  cuget  trup - iarbă-nspicată
unde să te chem şi să apariNopţile mele

Nopţile mele nu-s nopţi de dragoste
sunt nopţi de pipăit aura tentaculară
a unui principiu universal
întruchipat de femeia ieşită
tiptil din spuma visului
să mă mângâie cu eternitatea

Nopţile mele nu-s nopţi de dormit
sunt nopţi de veghe la căpătâiul unei
încrengături în care mă regăsesc
doar muşcându-mi limba
până la rădăcina sângelui
unde musteşte infinitul

Nopţile mele nu-s  de fapt  ale mele
sunt nopţile lumii  cu rânduiala
sa relativă  căreia ma tot zbat
să-i aflu punctul de sprijin
în aşteptarea marelui salt
spre Altcumva

Nopţile mele se-ascund în
cuvinte  torenţi gâlgâind
de simţăminte şi prefigurări
despre mine şi despre lumea
de dinaintea şi dinapoia
oricareia din faceri - Da

Lumea asta s-a născut odată
cu Dumnezeu  parte a ÎnFiinţării Lui
dintr-o silabă de Neant germinând
legile Facerii  Prefacerii
Nemărginirii şi Eternităţii
Iubirile-s spre împlinirea acestor legi

Duminicile de dereticat prin suflet
suntVânt de tine

Bate vântul de tine - m-aprind
şi din trup îmi slobod nori de fum
calci pe coamele lor ca şi cum
ai goni pe-un ogor aburind
şi nu pot să te prind
nici acum

când prin gene îmi curg taine gri
şi m-ascund într-un cal pintenog
vin la norii de fum să mă rog
să te lase în braţele-mi şi
să mă-ncumet a fi
inorog

Bate vântul de tine  tăios
intră-n piept lama-i gri  de pumnal
trag un chiot de-acolo  din cal
când scânteie pumnalul pe os -
dă-te vântule jos
de pe dealTabu

Iubito, țara mea e-un câmp tabu
În care din cuvinte mă clădesc
Cu universul meu cel pământesc
Unde-ntâmplare-mi poți fi numai tu

Acest frunzos tărâm la Mare Nostrum
Mi se-așternu pe suflet prin retine
Să am pe unde hoinări cu tine
Croind aici  în doi  cel mai frumos drum

Cu tine-alături altfel îl străbat
Și altfel mă petrec  alături ție
Prin rămuroasa lui dantelărie
Ce-n piept și-n tâmple-mi s-a-nrădăcinat

E-atâta-ntindere-n ambele părți
În înșine-i atâta univers
Sus  cerul înstelat e-al său revers
Iar între ele noi ne suntem porți

Ca o brodeală-n fire de arnici
Le-am migălit pe ambele de-odată
Deasupra țării  bolta înstelată
Și spațiu-n care ne fiim - aiciCanon

Nu toc timp evocând agonie
După trecerea pragului orb
Când din urmă câmpia mă-mbie
Din potire de rouă să sorb

Să-mi învolbur prin trup veşnicie
Din cristale-amintind cerul bleu
Aşternute cu mărinimie
Peste frunze de chiar Dumnezeu

Ah  potirele-acelea – zeiescul
Miracol ce buza-mi desfată
Canon îmi sunt  zilnic – primescu-l
Ca un dar de la Marele Tată

Cer de stele din ele-am băut
Îmbibând dinlăuntru-mi cu taine
Ce m-alungă din omul din lut
Şi-mi aşterne pe suflet noi haine

Să le port cumpătat şi senin
Mai ales când îmi eşti pe aproape
Ca să cutez la tine să vin
La desfătul lumeştii agape

Hai  primeste-ma-n campul ce esti
Sa-mi moi buzele-n roua cea pură
Şi să-ţi depăn poeme lumeşti
Ce-mi acoperă cerul de gură
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu