luni, 21 octombrie 2019

Melania Rusu Caragioiu - Scrisoare deschisă; biblioteca deschisa...
Scrisoare deschisă; biblioteca deschisa...

Mult Iubite Maestre, Alexandru Cetățeanu,
Dumnezeu v-a dat solia ca să fiți un  Om deosebit în neamul nostru românesc, de aceea sunteți f. iubit, f. admirat și f. considerat de unii ca fiind și cam incomod pentru ei, spre a nu fi umbriți de către Domnia voastră.
Vă felicit  din tot sufletul de  ne fi reprezentat pe noi românii,  de curând la Congresul Internațional  din India pe teme majore de literatură și cultură.
Voi înșira în continuare și câteva gânduri și despre câteva preocupări ale mele, mai răsărite, servind prestigiul limbii române și al neamului nostru:
Referitor la ardeleni, cei mai fideli, genetic, urmași ai dacilor, buni, îngăduitori,  molcomi la gândirea care trebuie să nu ,,înțepe”. Am aflat de curând opinia, contrar celor trăite și văzute de mine, că românul de azi, dintotdeauna a fost un om bun și înțelept, precum strămoșii săi, dar în decursul timpului a învățat să fie rău, dar, de fapt, nu toți,  ,,de la  alte popoare”...
În absența Dumneavoastră  am făcut multora bucuria de a transmite acea ,,bibliotecă on line”, din Tg. Jiu, în care la mare întâietare este și olteanul Dr. Florin  Smarandache. Mă întreb câtă muncă obositoare au depus bibliotecarii de acolo, spre a pune pe internet cuprinsul a atâtor cărți, chiar având toate -ceeace mă îndoiesc - un PDF ?
Am mai primit o invitație pentru a oferi principii benefice necesare, recomandate din popor, unei noi guvernări, principii  văzute de mine, ce transpar din cărțile mele- constatându-se, probabil- ca eu fiind, pozitiv ,,cam didacticistă”.
 Am mai făcut și bucuria Doamnei Lugya Diaconescu , de a fi folosit pozitiv pentru STARPRESS, sedința de Cenaclu ,,Eminescu”, din 17 oct.a.c.,  în sensul că D-na poetă Marcela Straua a vorbit despre mine în contextul Antologiilor STARPRESS, autor antologator D-na Ligya Diaconescu. Poeta  mulțumind pentru  a-i fi fost  acordate informațiile și spațiul necesar în Antologie STARPRESS.
Am mai primit și  câte o carte de la Dl. Adrian Botez și de la Dl. Marian Ilie, pentru bucuria poeziei și stimularea  notelor de lector  și pe viitor pentru o prezentare de carte a d-lui Marian Ilie, pentru publicare.
Am  fost contactată de Dl Lucian Marina,  TVRo Serbia, pentru  a  contribui  cu numerar, la Antologia de 500 pag. în care sunt inclusă și din care mi se pun la dispoziție prin filieră Timișoara, cinci exemplare pentru mine și colaboratori.
Avem în România, precum știți și un ardelean, gospodar, pensionar, autodidact din Ciubănțica, de pe lângă Săpânța,  Pavel Rătundeanu- Ferghete, un rapsod popular genial, scriitor,  care începe a fi f. aprecizt de criticii noștri literari  și care poet îmi trimite  din colaborările sale și din filozofia sa personală, considerându-mă demnă de a  putea aprecia stilul său literar popular.
 Vă scriu toate acestea spre a vă aduce la cunoștință că sunt un membru activ și în ASRAN și pe plan literar și cultural românesc, o persoanmă care nu opresc fluxul informațiilor folositoare literaturii și neamului nostru.
 Vă mulțumesc Dumneavoastră  și turturor scriitorilor pentru tot ceeace faceți pentru prestigiul, literatura și cultura română,
 Cu multă prețuire,

Melania Rusu Caragioiu


***


VEACUL CEL RĂU SAU OMUL ÎNRĂIT AL VEACULUI
poezie de Melania Rusu Caragioiu


~*~

Oare càt va mai ține sita artificială a abdomenului
La presiunea încărcăturii de suspine și jale ?
Cine Doamne va putea pune capăt fenomenului,
Nepricepând și neglijând învățăturile Tale ?

Plouă cu îngeri în apă, în vinuri
Deși merităm cumplite ploi de broaște...
De  dincolo de granițe, gemete chinuri;
Noi stăm cu sufletul flămând de ofranda din moaște;

Prea bine,  înăitule veac, îți vom creea prejudicii
Și vei rămâne pe firmament ca un blestem
Iar El va citi în mugurii pomilor, indicii,

Eu îți voi scanda pe treptele  lumii,  să sti: ,,nu mă tem!”
Și îți mai reproșez starea ta plesnindă de vicii !
Și nu mă voi teme,  Domnul trimițându-mi  mereu un îndemn.

St. Constant, octombrie, 2019~*~


Mult Iubite și Stimate Maestre, Dr. Adrian Botez,
 Vă mulțumesc mult pentru faptul că mă onorați trimițându-mi  din cărțile și poeziile-grupaje ale Domniei voastre.
Am avut un sfârșit de vară f. aglomerat. Am scris mult ,la comandă”, ceeace mă solicită mai mult decât  scrisul de loisir. Am citit ca să mă documentez, am călătorit și deabia acuma mă găsesc în stare să răspund impresiei literare, sociale și speciale care mi-a rămas în urma lecturării acestor două volume.
 Dumneavoastră sunteți de o mare clarviziune și  bunătate, cu multă înțelegere față de noi , bieții, ceilalți oameni, dar noi am învățat, luând exemplu de la cei răi să fim și noi răi. Îmi plac mult poeziile Domniei voastre și încercasem să vă trimit și eu câteva cărți, spre a vă arăta  și cum gândesc eu.
 Din păcate, probabil ați fost plecat în vacanță și coletul a venit înapoi de la oficiul postal.
La alegerile noastre de asociație literară din Canada,  am avut ocazia să cunosc  sinceritatea colegilor și atunci pentru prima dată m-am felicitat pentru faptul  că am avut curajul să-i înfrunt, apărând un coleg nevinovat.
În rest deși am împlinit 88 de ani - îmi place să scriu ,,88” cu cifre -    sunt la fel de muncitoare și de devotată creației literare, fie că scriu pentru alții, fie că scriu din propriul meu imbold.
Cer scuze că v-am scris atât de mult, dar filozofia și credința Domniei voastre îmi face foarte bine și mă influențează și în creație.
Am văzut că ați scris mult și ca întotdeauna foarte  deosebit și apreciat și  în această vacanță.
 Închei cu multă stimă și binecuvțntări, mulțumindu-vă pentru  îmbucurătoarea filozofie, pe care o concretizați în scris, pentruca noi să înțelegem că viața se scurge, că s-ar putea scurge mai cu folos și mai cu credințâ,
,

Melania Rusu Caragioiu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu