luni, 18 ianuarie 2021

Melania Rusu Caragioiu - UN FRATE ROMÂN DIN SERBIA, VALENTIN MIC, PROMOTOR DE CULTURĂ NAȚIONALĂ ROMÂNĂ

 UN FRATE ROMÂN DIN SERBIA, VALENTIN MIC, PROMOTOR DE CULTURĂ NAȚIONALĂ ROMÂNĂ,

       

Succintă prezentare de Melania Rusu Caragioiu

           (prezentare limitată respectând timpul afectat)    

 

 

Într-una din sedințele trecute ale ASRAN- ,,Destine literare”, Dl. Alexandru Cetățeanu, Președintele Asociației, a pus la capitolul discuții o întrebare cheie: ,, Cine cunoaște sau ne poate spune ceva despre invitatul Valentin Mic?” S-a făcut o tăcere generală.

 La următoarea ședință a apărut poetul Valentin Mic și a recitat poezii. Considerând că vecinătatea noastră din România l-a făcut cunoscut, Domnia sa nu s-a prezentat.

Recunoaștem că înainte de 1989 ne-am ocupat puțin sau deloc, noi cei din România, de comunitățile românești din lume. După această dată

Asociațiile culturale din Timișoara- Banat au fost primele care au luat legătura cu enclava de români din Serbia, mai strâns din partea D-lui Jurist Aurel Bancu, secretarul Asociației Culturale ,,Constantin  Brâncuși” tinând legătura dintre Asociația Culturală și Presedintele Societății de Limba Română din Voivodina, Dl. Dr. Lucian Marina, Directorul postului de radio și televiziune din Voivodina-Serbia, un fervent cercetător și promotor al sculptorului și operei Constantin Brâncuși. Pe parcurs această colaborare a cuprins multiple aspecte culturale, sociale și literare. Dintre cei care au luat imediat legătura cu frații români din Serbia au fost Liga Scriitorilor Români- Timișoara- Banat, întregul concern massmedia, asociații culturale din Timișoara și Banat, amintind și Manifestări culturale comune, precum ,,Festivalul Doinelor”, colaborări la Muzeul Satului și la alte Foruri și asociații, între promotorii  principali fiind Dl. Aurel Bancu și Dirigenții celorlate formațiuni culturale.

Noi cei din diaspora venind mai târziu în contact cu această comunitate prin ceva corespondență și donație de cărți și din partea celei care scrie aceste rânduri.

Pe parcurs s-a întețit corespondența, s-au citit articolele revistei ,,Logos, Curierul național, fondat în 2003 și ziare și reviste, editate de Comunitatea românilor din Serbia, cu sprijinul sau redactate de D-l Dr. Lucian Marina,  sosite și în România, sporadic, și a început publicarea de materiale din partea scriitorilor din România în publicații din Sebia și vice-versa. 

Observând acest gol în cunoaștere în diaspora, semnatara acestor rânduri având și rolul meu de purtător de cuvânt al Limbii Noastre cea Română în Diaspora, încă din anul 2012, atunci devenind un colaborator mic al Regretatului Corneliu Leu, privind menținerea prestigiului Limba Română în lume precum cred, face fiecare dintre noi, am scrutat o amintire din anul 2018. Amintindu-mi cu ocazia participării mele și a fiicei mele avocat Alexandrina Caragioiu la Smpozionul Național ,,Radu Flora~ , de la Zrenianin, despre cei care au luat cuvântul.

Venind noi din Canada în România pentru Festivalul Limbii Române din Bazinul Vâlcea, am prins și la Timișoara o perioadă fastă de manifestări culturale și zilele festive ale Simpoziomului de la Zrenianin, când în cadrul unei mari festivități a fost dezvelit în Zrenianin Bustul Academicianului, Prof. Universitar Dr. Radu Flora, cea mai proeminentă personalitate care s-a născut și a activat plurivalent în comunitatea românilor din Serbia,

Din Delegația de la Timișoara au făcut atunci parte jurnaliști, scriitori, persoane care l-au cunoscut personal, între care și Domnii, Dr. Pogany Andrei, Jurist Aurel Bancu și despgur și alții. Am fost însoțiți și de Redactora RadioTVRo-Timișoara, D-na Veronica Balaj.

Fiind delegată din partea STARPRESS Limba Română și făcând parte din Asociația ,,Constantin Brâncuși” mi s-a acordat și mie cuvântul de salut și prezentare a desfășurării evenimentului de la care venisem.

În mulțimea participanților se găsea și Dl Valentin Mic, jurnalist. 

Ceeace îmi aminteam vag, spre a răspunde întrebării puse de  Dl. Alexandru Cetățeanu era faptul că Dl. Valentin Mic a susținut o prezentare legată de Satul Nou, localitate care nu este deloc un sat, unde s-a născut Radu Flora.  Restul datelor despre dânsul  le-am cules de curând în vederea acestei prezentări. 

Dl. Valentin Mic este poet, jurnalist, fotoreporter, autor de cărți, monografii, este o importantă personalitate culturală și redactor la ziarul ,, Tezaur bănățean”

În Satu Nou funcționează un concern cultural literar românesc compus din mai multe autorități oficiale locale, Casa de cultură, Biblioteca, Biserica ortodoxă românească, Școala generală,  foruri susținute de Consiliul Național al minorității de limbă română din Serbia.

Observăm aci tăria comunității românești de a-și exercita drepturile de naționalitate conlocuitoare în domeniul culturii proprii, urmărind în același timp și armonia cu ceilalți locuitori. 

Observăm tăria de a rezista a românilor în limba și credința strămoșească, rămânând în vatra plaiului din străbuni,  opunându-se scindărilor vetrei strămoșești petrecută în timp...

Din bogata, dificila și responsabila activitate a scriitorului Valentin Mic,  un  adevărat maestru de ceremonii, dar și un bun executant  amintesc prezența sa  activă  la Ziua Românilor de pretutindeni. Jurnalistul Valentin Mic face parte din comitetul de organizare al Festivalului Dologve, este organizator la Marele festival de folklor. Colaborează cu material fotografic la ilustrarea  elementelor cerute pentru multele materiale prinse în manifestările periodice, participă la organizarea Simpozionului Societății de Limbă română din Voivodina Republica Serbia, activează în Societatea culturală ASCA, Societatea Radu Flora, Societatea  Internațională Radu Flora de la Zrenianin. Deasemenea la Memorialul Radu Flora Satu Nou,  face lansări de carte la Vârșeț, este nelipsit  la  continuele organizări, cunoscut fiind faptul că această comunitate românească rezistă în condițiile din Serbia doar  făcându-se vocală, activă, internațională. Dl. Valentin Mic este și redactor la Publicația ,,Tezaur Bănățean” care apare în Satul Nou, alcătuiește monografiile înstituțiilor și evenimentelor românești, este și autor de cărți.

Creează uneori în colaborare, pentru documentare și alcătuirea monografiilor, semnând împreună cu Activistul cultural Dl. Ilie Baba din Satu Nou. 

Pentru existența culturală a Românilor din Serbia, rezistând unui proces de asimilare, este deosebit de importantă legătura menținută cu Banatul românesc și pe plan internațional sub auspiciile  acelui mare om de cultură și  director radio Tv, Dr. Lucian Marina, sufletul și forța acestor manifestări.

 În semn de salut al acestor strădanii de existență și de afirmare a românilor să ne spunem: ,,Să fim mereu uniți noi românii de pretutindeni în păstrarea limbii, credinței și tradițiilor noastre!”Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu