duminică, 19 martie 2023

Al. Stănciulescu-Bârda - SCRISOARE PASTORALĂ - 489

  


Dragii mei enoriași!

Cu prilejul zilei de 8 Martie urăm mamelor, bunicilor, surorilor, soțiilor, fiicelor noastre și tuturor femeilor  din lume sănătate, bucurii, împliniri și numai bine!

Să ajute Dumnezeu ca glasul, puterea și influența lor să contribuie mai mult la alungarea răului din lume, a urii dintre oameni și popoare, a dezmățului și imoralității din zilele noastre. Dumnealor au o misiune sfântă în planul lui Dumnezeu pentru lume, aceea de a ocroti viața, de a da naștere și bună educație copiilor, de a face viața mai frumoasă și idealurile lumii mai mărețe. Dumnealor au misiunea de a apropia lumea mai mult de Dumnezeu. Ajută-le, Doamne, să-și poată împlini această misiune!

La mulți ani, Doamnelor și Domnișoarelor!

*

Două singurătăți. În Duminica a doua din Postul Mare este rânduită Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum, iar în Duminica a patra după Paști Evanghelia vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda.

Vindecarea a doi oameni de către Mântuitorul. Între atâtea vindecări pe care le-a făcut, nu ar părea ceva ieșit din comun. Și, totuși, despre astea aș vrea să vorbesc.

S-ar părea că ar fi vorba de doi oameni care sufereau de aceeași boală. Cei mai mulți socotesc că ar fi vorba de paralizie, deși multe alte boli pot țintui pe cineva la pat. Important este că erau la fel de neputincioși, la fel de neajutorați și la fel de singuri în fața suferinței. Sfânta Evanghelie nu ne spune dacă cei doi aveau familii, părinți, soții, copii. Aflăm doar de cel de la scăldătoarea Vitezda, că aștepta acolo de…. treizeci și opt de ani! Dumnezeule! Să suporți o boală atât de cumplită atâția ani, să trăiești din ceea ce se-ndură alții să-ți arunce ca unui câine, să fii călcat în picioare de cei ce se îngrămădeau să se arunce în apă și de însoțitorii lor, să faci eforturi disperate de fiecare dată când se tulbura apa și niciodată să nu poți ajunge să-ți afli izbăvirea, sănătatea, e cumplit! Și, totuși, el nu renunța.

Nu știm de câți ani era bolnav cel din Capernaum, știm doar că era dus încoaci-încolo cu patul. Nu știm dacă cei patru bărbați care-l duceau îi erau rude, vecini, prieteni, slugi. Important este că aceia erau hotărâți să-l ajute până-n pânzele albe ca să-și  recapete sănătatea. Auziseră de puterea dumnezeiască a lui Iisus, de minunile pe care le făcea El și fac tot ce-i omenește posibil ca să-l ducă pe bolnav la El, să-l salveze. Bolnavul din Capernaum nu este atât de singur și neajutorat ca cel de la Vitezda. Amândoi erau înconjurați de semeni de-ai lor, numai că cel din Capernaum este ajutat de apropiații lui, cel de la Vitezda este călcat în picioare, neauzit, nevăzut și nesprijinit de oameni. Amândoi suferă cumplit de bolile lor, numai că cel din Capernaum suportă suferința mai ușor, fiindcă cei din jur îi dau o rază de speranță, o mângâiere, îi sunt alături, pe când cei de la Vitezda ar fi fost mai bucuroși dacă bolnavul cu pricina ar fi murit și i-ar fi lăsat în pace, nu i-ar mai fi încurcat.

Din Evanghelie nu aflăm dacă cei doi erau oameni credincioși, dacă se rugau. Totuși, amândoi mai nutreau o speranță. ,,- Doamne, nu am om să mă arunce în scăldătoare!” zicea bolnavul de la Vitezda. Nu avea, dar spera că într-o bună zi se va găsi și acel om. Așteptase atâția ani, dar nu-și pierduse nădejdea, nu căzuse în disperare, nu se lăsase să moară, nu-și provocase moartea. Vorba lui este vorbă de om normal, care analizează corect situația în care se află. Știe ce-i lipsește: omul cu suflet, omul care să-l ajute, omul care să-i redea speranța. Bolnavul din Capernaum e-n aceeași situație, numai că pe el îl încurajează cei din jur, ei îl conving că nu-i totul pierdut. Lucrul acesta îl face să suporte boala mai ușor, suferința să nu-i fie atât de grea. Însoțitorii lui nu sunt lași: încurajările lor nu constă doar din vorbe, ci și din fapte. De îndată ce află că Domnul Iisus a ajuns în orașul lor, iau targa cu cel bolnav, suportă greutatea și arșița zilei, înving îmbulzeala mulțimii, ba chiar se urcă pe casă, sparg acoperișul și coboară targa cu bolnavul în fața lui Iisus. Sunt în stare să se ducă cu bolnavul până la Dumnezeu să-i recapete sănătatea. Hotărârea lor, eforturile, dârzenia de a duce lucrurile până la capăt, ne fac să credem că erau niște oameni credincioși. Rezultatul credinței lor nu a fost zadarnic. Speranța lor s-a împlinit: bolnavul lor a fost vindecat. Iisus nu s-a supărat, așa cum ar fi fost omenește justificat, ci, dimpotrivă, cu calmul Său caracteristic, ,,văzând credința lor”, i-a zis bolnavului: ,,Fiule, ție-ți zic, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă!” Ce bucurie! Să vezi un om țintuit la pat de ani de zile că se ridică singur, își ia patul în spinare și pleacă spre casa lui….! Este extraordinar! Numai Dumnezeu putea face o asemenea minune. Interesant însă e și faptul că bolnavul nici măcar nu-I mulțumește lui Iisus. Ar fi fost de așteptat. Știm de la cei zece leproși că a rămas mâhnit, când a văzut că doar unul s-a întors să-I mulțumească. Nu știm nici dacă cei patru care-l aduseseră pe bolnav I-au mulțumit.

Bolnavul de la Vitezda șade în mijlocul oamenilor, dar e cumplit de singur. Nimeni nu-i dă o mână de ajutor, deși el speră. Credea în Dumnezeu? Nu știm. Iată că atunci când era mai singur, vine la el Însuși Dumnezeu. Nechemat! Erau și alți bolnavi acolo, care așteptau tulburarea apei, dar Iisus vine doar la el. Bolnavul spera că cineva îl va ajuta să intre în apă, când se tulbură apa; Iisus îi spune: ,,- Ia-ți patul tău și umblă!” Cel ce era Stăpânul vieții și al morții, cel ce făcuse lumea cu puterea Lui, nu mai are nevoie de ajutorul îngerului care tulbura apa. El are puterea Lui, are putere vindecătoare în Sine și o împărtășește cui vrea și când vrea El. Nici acest bolnav nu I-a mulțumit lui Iisus pentru vindecare. Când s-au întâlnit în templu, mai târziu, Iisus i-a spus: ,,- Iată, te-ai făcut sănătos! De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție și mai rău!” Omul, în loc să cadă în genunchi și să-I mulțumească, L-a arătat iudeilor că El este cel ce l-a vindecat în ziua de sâmbătă, adică Iisus este vinovatul, pe El să-l pedepsească iudeii că a încălcat legea. Mare e răbdarea lui Dumnezeu!

Recapitulând cele de mai sus, reținem că este nevoie să fim aproape de cei în suferință, de cei bolnavi trupește sau sufletește, să-i ajutăm, să-i mângâiem, să-i ducem la medic, să le dăm tratamentul de care au nevoie, să ne rugăm pentru ei și pentru sănătatea lor, indiferent dacă ne sunt rude, colegi, cunoscuți. Acolo unde dăm ajutorul nostru, Dumnezeu nu rămâne indiferent și ne ascultă rugăciunea, ne vede strădania, ne împlinește cererea. Acolo unde omul este singur, fie că nu mai are pe nimeni, fie că toți l-au părăsit, să nu-și piardă speranța. Când nu mai vin oamenii la el, vine Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu vine cu mâna goală în vizită. Îi aduce exact ce-i trebuie mai mult: vindecarea, sănătatea, mântuirea. Măcar să-I mulțumim!

*

Prof. Olga Buzatu. N-am crezut că va veni vremea, când  despre Doamna Olga se va vorbi la trecut, ca despre cineva care a plecat dintre noi. Și, totuși, iată că a venit și acel timp! Nu credeam că acel zâmbet aproape permanent, acea bunătate maternă se va stinge într-o zi.

Așa am cunoscut-o cu mai bine de cincizeci de ani în urmă. Venise cu familia în Malovăț de mai mulți ani. Se stabiliseră acolo, se obișnuiseră cu oamenii. Îi cunoșteau pe toți și erau cunoscuți și iubiți. Participau nestingheriți la clipe de bucurie și de durere ale localnicilor, învățau, cununau, moșeau, petreceau, într-un cuvânt se înfrățiseră cu oamenii  satului, parcă ar fi fost de acolo de când lumea.

Veniseră de prin Gorj, dar nimeni nu-i socotea venetici, ba, dimpotrivă, erau de-ai noștri. Organizau serbări, piese de teatru sătesc, încercau să facă viața mai frumoasă, încercau, pe cât le era posibil, să trezească interesul față de cultură.

La școală Domnul Nicolae Buzatu era director. Doamna Olga mi-a predat Geografia și Botanica. La orele domniei – sale se învăța carte. Nu bătea pe nimeni, nu dădea note rele, dimpotrivă. Avea însă un fel de a fi, un anumit tact pedagogic, care-l făcea pe cel leneș să învețe și pe cel mai zurbagiu să se potolească. Ne iubea pe toți și se bucura când intra în clasă. Ne era dragă și o doream tot veselă și zâmbitoare. Dacă vreunul nu învăța sau nu era disciplinat, Doamna Olga se întrista. Tristețea dumneaei era mai dureroasă decât o palmă pe obraz. Erau prea frumoase orele acelea, ca să le profanăm prin lene, indisciplină sau alte copilării. Era vreme de învățat, era vreme de glumit la orele dânsei.

Geografia era un obiect destul de greu, dar cu Doamna Olga era ușor și frumos. Când vedea că ne poticnim la urcuș, organiza concursuri pe clase. Ne aducea tot felul de broșuri și reviste, cu care ne răsplătea răspunsurile bune. Multe din întrebările și răspunsurile de la acele concursuri îmi mai stăruie și azi în amintire, iar în biblioteca mea mai întâlnesc și azi broșuri de la Doamna Olga.

În clasele de liceu și seminar puține cunoștințe mi-au trebuit să mai adaug la geografie față de cele ce-mi rămăseseră de la Doamna Olga. Am călătorit, mai târziu, țara în lung și-n lat, dar o mare parte din bucuria călătoriilor am filtrat-o prin sufletul elevului cu lecția învățată la orele de geografie.

La o oră de Botanică ne-a vorbit despre toporași (tămâioare) și ne-a precizat, printre altele, că din această floare se extrag parfumuri foarte scumpe. Atunci, privind undeva în zare, peste noi și peste ani, ne-a spus: ,,- Poate într-o bună zi și dintre voi se vor ridica doamne, care vor folosi parfum de toporași, sau domni, ale căror soții se vor parfuma astfel! Atunci veți trece pe lângă mine, care voi fi o băbuță urâtă, cocoșată și zgâită, și vă veți face că nu mă mai cunoașteți!”

Nu știu dacă dintre numeroasele generații de elevi și eleve ale dumneaei a folosit vreunul sau vreuna parfum de toporași, dar știu că aproape niciunul n-a văzut-o pe Doamna Olga bătrână, cocoșată și zgâită. S-a retras demult din văzul lumii, sfioasă și tăcută și a așteptat în liniște și suferință momentul marii treceri. A vrut să ne lase imaginea sa de altădată neclintită în memorie, imaginea de pe când era tânără, frumoasă, zâmbitoare. A trebuit să aflăm din ziare că a vrut să plece dintre noi. N-a reușit să ne părăsească pe deplin, căci o bună parte din ființa Domniei-sale a rămas risipită în miile de suflete ale foștilor săi elevi.

Vă mulțumim pentru tot și pentru toate și vă sărutăm memoria, Doamnă! Dumnezeu să vă așeze printre florile pe care le-ați iubit atât!  

*

Cuvinte părintești. Suntem în Postul Mare al Sfintelor Paști și socotim potrivit să lăsăm pe Sfinții Părinți să ne vorbească și să ne sfătuiască despre felul cum trebuie să ne comportăm în biserică: ,,Când ne adunăm la un loc cu fraţii noştri şi săvârşim jertfele divine cu preotul lui Dumnezeu, trebuie să nu uităm respectul şi disciplina pe care le datorăm, să nu facem rugă­ciuni pretutindeni cu cuvinte nepotrivite, ci să ne adresăm lui Dumnezeu cu smerenie, nu cu glas zgomotos, fiindcă Dumnezeu n-ascultă vocea noastră, ci inima noastră şi n-are nevoie de strigăte, cel ce ne cunoaşte gândurile”(SF. CIPRIAN); ,,La biserică să vină atât femeia, cât şi bărbatul îmbrăcaţi cuviincios, cu mers neticluit, păstrând tăcerea, stăpâniţi de dragoste nefăţarnică (Rom., 12,9), curaţi la trup, curaţi la inimă, pregătiţi ca să se roage lui Dumne­zeu”(CLEMENT ALEXANDRINUL); ,,Cei ce intrăm în casa Domnului să nu umblăm în­coace şi încolo cu mintea, ci dimpotrivă, omul nostru cel dinlă­untru să fie ocupat cu contemplarea şi rugăciunea”(SF. EFREM SIRUL); ,,Sârguiţi-vă a vă aduna cât mai des la euharistia lui Dumnezeu şi meditaţi la slava Sa, căci dacă vă adunaţi deseori la aceasta, se nimicesc puterile satanei, şi în unirea credinţei voastre piere înrâurirea lui cea rea”(SF. IGNATIE); ,,Preotul, în pregătirea preaînaltei jertfe, ne cheamă să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lumea întreagă, pentru cei care ne-au precedat în viaţă şi pentru cei care trăiesc încă, pentru generaţiile trecute şi pentru generaţiile viitoare. Acest sublim elan ne înalţă de pe pământ, ne transportă în cer şi din oameni ne preface în îngeri, căci îngerii alcătuiesc coruri şi nu încetează de a slăvi pe Dumnezeu pentru bunurile pe care ni le-a dat, ei cântă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire“ (Luca, 2, 14). Dar, ce ne importă în clipa în care nu mai locuim pământul, în care nu mai suntem oameni? Mult! Nu vă îndoiţi, este un mare bine pentru noi, fiindcă sun­tem astfel formaţi pentru iubirea semenilor noştri, a privi intere­sele lor ca pe propriile noastre interese(…); ,,Altădată, casele erau biserici, astăzi biserica a deve­nit o simplă casă; altădată casele nu adăposteau lucruri lumeşti; astăzi, în biserică nu sunt lucruri ale cerului, ci se introduc pre­ocupările vieţii publice. Când Dumnezeu vă vorbeşte, în loc de a asculta în tăcere, voi, dimpotrivă, vorbiţi de lucruri profane; şi dacă ar fi cu privire la propriile voastre afaceri! Dar voi spu­neţi şi ascultaţi lucruri care nu vă privesc nici într-un fel. Iată ceea ce îmi smulge lacrimi şi mi le va smulge mereu(…). Bărbatul să facă parte femeii sale şi tatăl fiului său din cele ce va fi auzit aici (la biserică), să ceară de la ei reciprocitate, să fie între toţi un perpetuu schimb de bunuri spirituale... Nu cer să fie luaţi copiii de la studiile lor obişnuite, nici ca bărbaţii să renunţe la treburile publice. Ceea ce vă cer, este ca din şapte zile să consacraţi una Suveranului vostru Stăpân(…). Nu aveţi case, unde să trăncăniţi? Defăimaţi Bise­rica lui Dumnezeu şi corupeţi pe cei ce vor să fie înţelepţi şi li­niştiţi. Este plăcut ca prietenul să-ţi vorbească, ca unor cunos­cuţi, dar în casă, în piaţă, la baie, nu în biserică, căci biserica nu este loc de conversaţii, ci de învăţătură(…). Nu numai pentru Darurile ce sunt puse înainte se pogoară totdeauna Sf. Duh, ci şi pentru cântările şi rugăciunile credincioşilor(…). Să intrăm în biserică cu tot respectul cuvenit şi să ascultăm cu frică şi sfială cele ce se vorbesc aici(…). Fie că trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeieşti, fie că trebuie să ne rugăm, fie că trebuie să ne apropiem de masa aceasta dumnezeiască, fie că trebuie să facem altceva, toate acestea să fie săvârşite cu frică şi cu cutremur(SF. IOAN GURĂ DE AUR).

*

Pentru tine, Maică! Fiindcă este luna în care sunt sărbătorite femeile, redăm mai jos două poezii-rugăciune dedicate Maicii Domnului, Doamna cerului și a pământului, de către Mihai Eminescu:

 

Răsai asupra mea

 

,,Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină.

Speranța mea tu n-o lăsa să moară
Deși al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.

Străin de toți, pierdut în suferința
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic și n-am tărie.

Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința
Și reapari din cerul tău de stele;
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie”

*

*    *

Rugăciune

 

,,Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adorată
Asupra-ne coboară,
O, Maică prea curată
Şi pururea fecioară,
Marie!

Noi, cei din mila sfântului
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor,
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,
O, Maică prea curată
Şi pururea fecioară,
Marie!”

*

File de jurnal – 19 ian. 1984. ,,Am vorbit cu Domnul Mite Măneanu. Am stabilit că-n volumul V-VI din seria Mehedinți. Istorie și Cultură îmi va băga lucrările Contribuții privind satul românesc din Transilvania și Banat la începutul secolului al XIX-lea, Documente etnoistorice inedite din sec. XIX și partea a III-a din Contribuții privind monografia satului Bârda(III). Mi-a solicitat materiale privind noua publicație mehedințeană ,,Danubius”, supliment al revistei ,,Orizont” din Timișoara. Am stabilit că-i voi da ceva despre tradițiile românești. Mi-a explicat ce-i cu antisemitismul. Evreii, indiferent în ce țară s-au aflat au căutat să pulverizeze structurile rezistente naționale. Chiar marxismul, cu al său internaționalism, nu a fost altceva decât această tendință. Oamenii de bine au înțeles acest lucru și nu s-au lăsat prinși de această forță centrifugă și au încercat s-o contracareze. Acesta a fost antisemitismul. I-am arătat lucrarea Părintelui Pr. Prof. Ioan Ionescu, Două foi de zestre. Mi-a respins-o.

Mămica e bolnavă. Cred că e vorba de gripă.

Tot mai mult mi-e lehamite de viață! Parcă tot mai mult se ascute lupta pentru existență, partea meschină a vieții.

La Ferma Bârda II a venit o nouă contabilă”.

20 Ianuarie-1984. ,,Am lucrat la Coloana Infinitului, vol. II. Merge greu, dar merge totuși! Îngrijorarea privind noile sisteme de contractări a cuprins lumea. Azi a nins și a viscolit. Vreme de adevărată iarnă!”

21 Ianuarie-1984. ,,Am avut servicii în Bârda și Malovăț. Am oficiat înmormântarea lui Vișan Vasile(71 ani) din Malovăț cu Părintele Gheorghe Sfetcu. Coman Vasile din Malovăț mi-a spus că dacă ar mai veni alți delegați la biserica din Malovăț și s-ar comporta ca cei din 13 ianuarie, el i-ar întreba: ,,- Voi sunteți preoți, mă, sau baptiști?”

Pera Dumitru, paracliserul bisericii din Malovăț, mi-a povestit câteva întâmplări de pe frontul din U. R. S. S. Noi, românii, eram foarte primitivi față de nemți. La noi mergeau convoaie de care și căruțe, ei mergeau cu mașini, motociclete și avioane. Pe români nu-i slăbea cu arpacașul. Dându-și nemții seama de mizeria în care trăia armata română, au preluat ei problema aprovizionării. Ajunseseră atunci românii de nu puteau să consume toate alimentele ce li se dădeau. Primeau câte douăsprezece articole de mâncare pe zi, la care se adăugau dulciuri, țigări și băuturi. Pe front nu aveau voie să bea apă din fântâni și puțuri. Li se dădea, în schimb, apă minerală la discreție. Când au început rușii contraofensiva cu sprijinul americanilor, armatele germană și română au început să se retragă în dezordine. Rușii urmăreau retragerea din aproape, fără a deschide foc. Semănau cu niște ciobani, care mânau turmele. Erau foarte aproape de cei în retragere și le strigau ,,Bucarest, București!” sau ,,Berlin, Berlin!”

Părintele Ionică Sfetcu s-a dus la București să-și facă analize sau chiar operație. Se simte mai rău”.

*

Vorba lui Brâncuși. Constantin Brâncuși a reîntâlnit-o pe Maria Tănase la Expoziția Internațională de la New York din 1939. I-a spus: „- Mărie, cântă-mi una d'ale noastre!”, iar Maria i-a cântat Lung îi drumul Gorjului. În timp ce ea cânta, Brâncuși și-a întors fața către perete pentru a nu i se vedea lacrimile, spunându-i apoi: „- Când te aud cum le zici, Mărie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru câte o Pasăre Măiastră! Auzi tu, fată, mă înțelegi? Vezi, tu, Mărie? Am colindat toată lumea, mă cunoaște tot pământul prin ce m-am priceput să fac, dar când aud cântecele noastre, mă apucă un dor de țară, de oltenii mei și ai tăi, de apa tânguitoare a Jiului, de satul meu... Îmi vine, fată, să las tot, să mă întorc acasă și să mă fac cioplitor în lemn și piatră pentru toți stâlpii tindelor și meselor de cină... Auzi? Mă înțelegi?”

*

Ajutoare și donații. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare și donații, astfel: Doamna Elisabeta Leferenz din Nȕrnberg(Germania): 243 lei; Doamna Vâlsan Maria din Tr. Severin: 100 lei; Părintele Pr. Hogea Cătălin-Sebastian din Craiova:  80 lei; Domnul Ing. Răchitan Ștefan din Tr. Severin: 50 lei;

Doamna Ciurel Eugenia din Malovăț a donat 50 lei pentru Fondul Central Misionar.

Domnul Luca D. Gheorghe din Bârda a achitat 100 lei pentru contribuția de cult.

Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

În ziua de Joi, 6 Aprilie, vom face o vizită la Azilul de bătrâni de la Gura Văii. Vom duce masa de prânz pentru cele 40 persoane internate acolo(ciorbă de perișoare, sarmale cu mămăligă, ceafă la grătar cu piureu, cozonac, prăjituri, suc și apă minerală) și ceea ce va spune conducerea instituției respective că este necesar. Doamna Ing. Doina Teșilă din Tr. Severin, fiică a satului Malovăț, s-a oferit să suporte costul mesei. Vom reveni în numărul viitor cu amănunte.

*

Ca în fiecare an, cu prilejul începutului Postului Sfintelor Paști, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a inițiat și anul acesta colecta pentru Fondul Central Misionar. Sunt poftiți toți membrii Bisericii Ortodoxe Române să participe la el. Din sumele colectate vor fi subvenționate instituțiile de binefacere ale Bisericii, vor fi ajutate parohiile sărace, se vor construi biserici noi.

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs.  a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: Mama, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 26 febr. 2023, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); In memoriam: Dumitru Fărcașu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 26 febr. 2023, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); In memoriam: Prof. Emilia Comișel, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 28 febr. 2023, ediție on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); In memoriam: Prof. I. C. Chițimia, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 28 febr. 2023, ediție on-line(https://ebibliotheca septentrionalis.wordpress.com); In memoriam: Prof. Dr. Nicolae Fer, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 4 mart. 2023, ediție on-line(https://ebibliotheca septentrionalis.wordpress.com); ,,Scrisoare pastorală” – 488, în ,,Observatorul”, Toronto(Canada), 4 mart, 2023, ediție și on-line(http://www.observatorul.com); în ,,Armonii culturale”, Adjud, 5 mart. 2023, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro);  în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 6 mart. 2023, ediție on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); în ,,Moara lui Gelu”, Baia Mare, 6 mart. 2023, ediție on-line(https://moaraluigelu.blogspot.com); In memoriam: Arhim. Neonil, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXV(2023), nr. 1170(9 mart.), p. 12; Un posibil sfânt mehedințean, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXV(2023), nr. 1171(16 mart.), p. 12;

*

Zâmbete. ☺ Când mă duc la şef,/Îl găsesc cu chef;/Când mă duc la chef,/Îl găsesc pe şef”/(Păstorel Teodoreanu); ☺Dacă nu aveam presă şi televiziune, habar nu aveam de Covid 19. Am fi stat sănătoşi ca proştii! ☺Ce înseamnă o educaţie bună? Este capacitatea de a suporta educaţia proastă a altora. ☺Dacă vecinii vă deranjează cu muzica până la trei dimineaţa, sunaţi la uşa lor pe la cinci şi spuneţi-le că v-a plăcut. ☺Soţia mea iubeşte cultura. Dimineaţa face circ şi seara teatru.

*

Excursii-pelerinaje. Joi, 23 martie, vom organiza o excursie – pelerinaj pe următorul traseu: Tr. Severin-Bârda-Motru-Tg. Jiu-Mănăstirea Vișina-Mănăstirea Lainici-Petroșani-Hațeg-Mănăstirea Prislop-Mormântul Părintelui Arsenie Boca-Sarmisagetuza-Caransebeș(catedrala)-Mănăstirea Teiș-Mănăstirea Piatra Scrisă-Orșova-Tr. Severin-Malovăț-Bârda. Costul: 60 lei/persoană. Mai sunt câteva locuri!

*

Anunț. ► Facem înscrieri pentru făclii de Paști. Costă 25 lei/buc. și 35 lei/buc.

*

Apel. Rugăm respectuos pe toți enoriașii parohiei noastre să binevoiască să curețe mormintele celor dragi ai lor. Vine Marea Sărbătoare a Învierii și e nevoie de o înnoire, de o înfrumusețare și a locurilor de veci. Cimitirul este ca o carte de vizită a unui sat. Păstrați-o curată!

*

Program. În cursul lunii Aprilie avem următorul program de slujbe: 1 Apr.(Bârda-Malovăț); 2 Apr.(Bârda); 8 Apr.(Malovăț-Bârda); 9 Apr.(slujbă la Malovăț dimineața); 10 Apr.(Denie la Bârda, la ora 17); 11 Apr.(Denie la Malovăț); 12 Apr.(Spovedit și grijit dimineața, la biserică și în sat, la Bârda; denie la Bârda); 13 Apr.(slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12; Denie la Malovăț); 14 Apr.(Spovedit și grijit adulții, la biserică și în sat, la Malovăț; Denie la ora 19 la Bârda; Denie la ora 21, la Malovăț); 15 Apr. (Spovedit și grijit copiii la Malovăț dimineața; pomeniri la ora 19, la Malovăț; Slujba Învierii cu Sf. Liturghie la Malovăț, la ora 23); 16 Apr.(Slujba Învierii  la Bârda, la ora 3); 17 Apr.(Bârda; slobozirea Paresimior, la vii); 18 Apr.(Malovăț, slobozirea Paresimilor, la vii); 22 Apr.(Bârda-Malovăț; slobozirea Paresimilor, la morți); 23 Apr.(Bârda, slujbă; pomeniri la Malovăț, la ora 12); 29 Apr.(Malovăț-Bârda); 30 Apr.(Malovăț). În restul  timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu! 

 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu