sâmbătă, 25 martie 2023

Comunicat de presă Rotonda valahă

 Comunicat

Stimați colaboratori,

Revista „Rotonda valahă” nr. 28 a plecat către abonați. Abonamente pentru anul 2023/ formatul tipărit/se mai fac până la 15 aprilie 2023. Prețul: 250 lei, inclusiv taxele poștale + revistele pe care le tipărim în plus pentru Biblioteca Națională a României, protocol și colecția redacției. Vor fi cuprinși în edițiile viitoare ale revistei, cu prioritate, colaboratorii abonați. Până în prezent sunt doar 32 abonați. Nicio ediție a revistei în format A4 nu va mai depăși 250 de pagini. Revista în format online se distribuie gratuit. Abonamentele pentru edițiile tipărite din acest an se fac prin trei procedee:

1.     Prin mandat poștal simplu, la orice oficiu poștal, la următoarea adresă:

Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”

Barbu Ioan - Strada Grigore Antipa Nr. 5 – Cod poștal 240746 – Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, Telefon 0722-338158

2. Prin transfer bancar, în contul următor:

Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”  - Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea Cod de Înregistrare Fiscală: 30573492

IBAN BCR Râmnicu Vâlcea:

RO25RNCB0263128871420001

3. Colaboratorii din Rm. Vâlcea se pot abona la sediul redacției „Curierul de Vâlcea”.

Precizați în mandatul poștal sau pe formularul bancar, numele și prenumele abonatului (nu pseudonimul!), adresa exactă a abonatului sau a firmei, inclusiv codul poștal și nr. de telefon. Cu mențiunea: Abonament la revista „Rotonda valahă” pe anul 2023.

Vă informăm, stimați colaboratori, că revista noastră, la ședința de alegeri a comitetului de conducere al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor, din 15 martie 2023, a fost citată ca publicație literară valoroasă. De altfel, vă comunic un lucru deosebit de îmbucurător: în cursul celor 7 ani de când apare revista „Rotonda valahă” 34 de colaboratori activi au fost primiți ca membri ai Uniunii Scriitorilor în diferite filiale din țară (București, Sibiu, Timișoara, Alba- Hunedoara, Craiova, Dobrogea etc).

Vă mai informăm că în recenta ședință a Comitetului Director s-a aprobat, în unanimitate, la propunerea directorului revistei, o nouă componență, mai largă, a Colectivului de redacție, cu funcții specifice, pentru îmbunătățirea activității de conducere a revistei și atragerea de noi colaboratori valoroși din țară și de peste hotare. Câteva nume: Sorin Alexandru Barbu, director de imagine; Costel Nedelcu, director adjunct; Ion Andreiță, redactor șef; Mihaela Aionesei, redactor șef adjunct; Emil Pădurețu, secretar general de redacție; Emilia Dănescu, secretar de redacție; Evelyne Maria Croitoru, responsabil Secțiunea Eveniment; Ion Drăghici, responsabil Secțiunea poezie; Mihai Antonescu, responsabil Secțiunea proză; Iuliana Dinu, responsabil Secțiunea Literatură pentru copii și tineret; Anca Sârghie, responsabil Secțiunea Istorie literară și Eseu; Mihai Posada, responsabil Secțiunea Critică literară (note de lectură, recenzii etc); Ilie Gorjan, responsabil Secțiunea Istorie/Clio; Octavia Nedelcu, responsabil Secțiunea Traduceri.

Lista completă, inclusiv Președintele de onoare al revistei și Seniorii editori – în revista cu nr. 29, din aprilie-mai-iunie 2023 (pe coperta 2).

Vă rugăm să difuzați acest Comunicat sau să-l transmiteți colegilor care doresc să colaboreze în viitor la revista noastră.

Vă reamintim că materialele expediate trebuie să fie corectate de autori, să se respecte regulile actuale de ortografie și punctuație, iar dialogul să fie marcat cu liniuță mare –, nicidecum cu liniuța de unire -, ca la „într-o”, „s-au dus” etc. Materialele necorectate sau cele publicate în alte reviste nu se vor lua în considerație.

Cu prețuire și calde mulțumiri pentru că ați acceptat să fiți prieteni ai revistei „Rotonda valahă”.

DIRECTOR,

Ioan Barbu

Rm. Vâlcea, 24 martie 2023
Sursa: IM

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu