miercuri, 7 iunie 2017

LEGAMANTUL PRIETENIEI
FIRUL DE PAR - Sfantul Ioan din Kronstadt

Nici un fir din parul capului vostru nu se va pierde... Ce înseamna asta? Nici un gând sfânt pe care îl tineti în minte nu se va pierde nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni. Fiindca stim ca gândurile, ideile sfinte si simtamintele sfintilor lui Dumnezeu se pastreaza pâna astazi intacte, au fost trecute în marea carte a vietii.
Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 277.


ODAIA LUMII - Parintele Dumitru Staniloae

Am putea compara lumea cu o camera plina de tot felul de lucruri, iar slava dumnezeiasca, cu lumina soarelui. Cu cât e mai întunecata camera, cu atât se vad mai putin lucrurile din ea. Si cu cât napadeste pe geamuri mai multa lumina, cu atât lucrurile din ea se vad mai clare si mai frumoase.
Ratiunile lucrurilor din lume, departe de a deveni de prisos dupa vederea descoperita a lui Dumnezeu, ne vor ajuta sa întelegem fecunditatea Ratiunii divine, vor fi chiar o exemplificare a ei, asa cum razele soarelui sunt o exemplificare si o manifestare a luminii Lui. Desigur atunci vom privi direct la Soarele dreptatii, sau la lumina Lui si numai indirect la ratiunile lucrurilor, pe când acum nu vedem tâsnirea directa a luminii din soare, ci numai iradierea ei estompata din lucruri. Cu alte cuvinte, când vom contempla pe Dumnezeu direct, vom contempla ratiunile lucrurilo r în El Însusi, nu în lucruri, ca acum, deci cu mult mai iluminate, mai adânci, mai explicate.
Parintele Dumitru Staniloae, Ascetica si mistica ortodoxa, Ed. Deisis, Manastirea Sf. Ioan Botezatorul, Alba Iulia, 1993, p. 14-15.


LEGAMANTUL PRIETENIEI - Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi ca atunci când un tânar si o fecioara întemeiaza o casnicie sau doi oameni leaga o prietenie, acestia asaza între ei un juramânt, fagaduind sa pastreze credinciosia unul fata de celalalt pâna la moarte. Cu acest prilej adu-ti aminte de legamântul care s-a pus între tine si Dumnezeu prin Sfântul Botez. Atunci Domnul cel Milostiv te-a primit întru cea mai înalta dintre milele Sale prin credinta în Hristos si tu ai fagaduit sa-I slujesti Lui cu credinta si dreptate pâna la capatul zilelor tale. Pornind de la aceasta întâmplare, poti: 1) Sa cugeti si sa te minunezi de negraita bunatate a lui Dumnezeu, Care pe omul cel lepadat, calcator de lege si vrajmas al Sau îl primeste întru o asemenea mila, încât îl face fiu al Sau întru Domnul nostru Iisus Hristos si tot întru El îl va î ntari ca mostenitor al vesnicei Împaratii, daca îsi va pazi credinta sa pâna în sfârsit, dupa cum graieste Apostolul: „Fiindca toti sunteti fii ai lui Dumnezeu prin credinta în Hristos Iisus. Caci câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati îmbracat” (Galateni 3, 26-27). 2) Sa te cercetezi, cautând sa vezi daca slujesti cu credinciosie Dumnezeului tau, Care te-a primit întru mila Sa. El credincios este si pururea asa ramâne: „Credincios este Domnul întru toate cuvintele Sale si sfânt întru toate lucrurile Sale” (Psalmul 144, 13). El a fagaduit sa-i tina pe cei drepti ai Lui în dragoste si în milostivire, si îi tine; a zis ca le va da Împaratia Cerurilor, si le-o daruieste. Ai pazit ori mai pazesti tu oare credinciosia ta fata de El? Oare nu L-ai parasit, cu toate ca marturisesti numele Lui? Oare nu ti-ai întors inima ta de la El, lip indu-te de iubirea lumii acesteia? Oare n-ai îndragit bogatia, aurul, argintul, cinstirea, slava si placerile lumii, în loc de a-L iubi pe Domnul tau? Oare faci ascultarea pe care El o cere de la tine? „Te-ai îndreptat” tu oare prin Sfântul Botez „întru numele Domnului Iisus Hristos si întru Duhul Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6, 11) si oare adeveresti roadele acelei îndreptari? Oare savârsesti dreptatea? Oare te pazesti de toata spurcaciunea trupului si-a duhului, de vreme ce ai fost sfintit în acel mare Nume si în Duh? De vei zari în tine necredinciosia fata de Dumnezeu, pâna când nu s-a sfârsit înca vremea, întoarce-te la El cu toata inima prin pocainta, tânguire si credinta, caci Domnul îi primeste pe cei ce se întorc, pentru ca nu cumva sa te îndepartezi de El în veci spre marea ta nenorocire. Iar de te vei îndrepta spre D umnezeu cu o neprefacuta parere de rau si cu credinta, si El Se va întoarce catre tine cu mila Lui, dupa cum ne spune prin Prorocul Sau: „Întoarceti-va la Mine, zice Domnul Puterilor, si Eu ma voi întoarce spre voi” (Zaharia 1, 3). Caci însusi Sângele cel de viata facator al lui Hristos, ce s-a varsat pentru cei întinati, striga catre Dumnezeu pentru pacatosul care cu toata inima se departeaza de pacate si se întoarce la Domnul; iar celor nepocaiti, acel Sânge nu le va aduce nici o îndreptatire, ci le va fi spre o mai aspra osândire, de vreme ce au nesocotit un har atât de mare si de înalt.

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 134.
Sursa: Pr. Alexandru Stanciulescu Barda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu