miercuri, 5 octombrie 2022

Melania Rusu Caragioiu - INCHINACIUNE de USURARE cu BINECUVANTARE

 Răsuflare...

 

Dragi prieteni,

"Singuri nu putem face nimic...

Când omul I se predă lui Hristos, o putere nouă ia în stăpânire inima cea nouă. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodată prin sine însuși. Este o lucrare supranaturală, care aduce un element supranatural în natura omenească.

Ființa care I s-a predat lui Hristos devine fortăreața Lui, pe care El o păstrează într-o lume răzvrătită și vrea ca nicio altă autoritate să nu fie recunoscută acolo, decât a Sa.

Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă, prin credința în neprihănirea Lui.

...o legătură vie cu Dumnezeu, prin predarea noastră față de El în fiecare clipă...

Numai când suntem legați strâns de Dumnezeu putem rezista efectelor nesfințite ale iubirii de sine, ale îngăduinței de sine și tendinței spre păcat. "

(Hristos, Lumina lumii, pag. 324)

 

'Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu ', zice Domnul. (Zaharia 4:6)

 

"...Va fi o altă grupă în acea zi: o mulţime mare pe care nimeni nu o poate număra, dintre toate neamurile, dintre toate noroadele, limbile şi popoarele; şi ei vor veni să intre. [în Împărăția Domnului n.n.]

 

Dacă cineva îi va întreba:

«Ce aţi făcut ca să puteţi intra? Ce drept aveţi aici?»

 

Răspunsul va fi:

«Oh, eu nu am făcut nimic ca să merit aceasta.

Eu sunt păcătos, dependent doar de harul Domnului.

 

Oh, am fost atât de ticălos, prizonier atât de legat într-o astfel de sclavie, încât nimeni nu m-a putut elibera decât Domnul Însuşi; atât de nenorocit încât tot ce am putut face a fost să Îl am pe Domnul în permanenţă ca să mă mângâie; atât de sărac încât tot timpul a trebuit să cerşesc de la Domnul; atât de orb încât nimeni, doar Domnul, m-a putut face să văd; atât de gol încât nimeni nu m-a putut îmbrăca decât Domnul Însuşi: tot dreptul pe care îl am este ceea ce a făcut Isus pentru mine.

 

Dar Domnul m-a iubit.

 

Când în ticăloşia mea am plâns, El m-a eliberat; când în nenorocirea mea am tânjit după mângâiere, El m-a mângâiat mereu; când în sărăcia mea am cerşit, El mi-a dat bogăţii; când în orbirea mea I-am cerut să-mi arate calea, ca să pot cunoaşte calea, El m-a condus în tot drumul şi m-a făcut să văd; când am fost atât de gol încât nimeni, nimeni nu mă putea îmbrăca, El mi-a dat acest veşmânt pe care îl am; şi aceasta este tot ce pot prezenta, tot ce am de prezentat, iar orice motiv pe baza căruia aş putea să intru, este doar ceea ce a făcut El pentru mine.

 

Dacă aceasta nu mă va lăsa înăuntru, atunci rămân afară; şi va fi drept şi aşa. Dacă sunt lăsat afară, nu am nicio plângere de făcut.» Dar, oh, nu-mi va da aceasta dreptul să intru şi să dobândesc moştenirea?»" (A.T. Jones - Solia îngerului al treilea, cap. 18)

 

"Gustați și vedeți ce bun este Domnul!

 

Ferice de omul care se încrede în El!" (Psalmii 34:8)

 

"Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut." (1 Ioan 5:13-5)

 

(1 Ioan 5:14-15)

Gustul Domnului...

Răsuflarea  Lui....

 

Odihnă cu miresme de gutui...

 Doamne aiută-ne în căile noastre,

     Amin,

         Melania Rusu Caragioiu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu