vineri, 27 ianuarie 2017

A PATRA SCRISOARE


A PATRA SCRISOARE LITERARĂ ȘI PEDAGOGICĂ
PE DRUMUL SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ȘI AL ROMÂNIEI

 SCRISORI LITERARE ȘI PEDAGOGICE


APEL ADRESAT POPORULUI ROMÂN !
PATRIOȚI ROMÂNI, NU MAI PUTEM AȘTEPTA, ȚARA ESTE APROAPE TERMINATĂ.  DACĂ NU  SE VA ÎNTÂMPLA UN MIRACOL ÎN ISTORIA NOASTRĂ CARE SĂ NE SALVEZE VOM DISPĂREA CA POPOR ȘI CA NAȚIUNE.
 DE ACEEA TREBUIE SĂ NE ORGANIZĂM,  SĂ PORNIM LA LUPTĂ SĂ SALVĂM  ROMÂNIA ȘI POPORUL ROMÂN !

PREGĂTIREA REVOLUȚIEI PENTRU SALVAREA ROMÂNIEI !


 (Intrați, vă rugăm frumos, pe pagina noastră de Facebook, Ștefan Dumitrescu, sau pe site-ul nostru www.stafandumitrescu.com, în secțiune „Povestiri de dragoste”, ca să citiți  „Scrisorile  noastre literare și pedagogice, și acest mesaj. Vă mulțumim ! ) URARE-RUGĂCIUNE DE ANUL NOUFIERBINTE TE RUGĂM, DOAMNA TATĂ CERESC, AJUTĂ-NE SĂ NE A SALVĂM CA NEAM ÎN ISTORIE,  IAR DACĂ NU PUTEM SALVEAZĂ-NE TU !

      La mulți ani, dragi cititori ai site-ului www.stefandumitrescu.com, la mulți ani dragi patrioți români, câți om mai fi, dacă om mai fi, pentru că acesta este adevărul, nu prea mai suntem, la mulți ani, dragi români, oriunde ați fi dumneavoastră, fii ai unui popor jefuit, distrus, neputincios și nefericit, până acum incapabil să se salveze  în istorie prin propriile sale forțe… Ferice de acel popor sau de acele popoare care au la Cârma lor Oameni lucizi, oameni politici adevărați, cu capul pe umăr, care își iubesc poporul din care au apărut și pe care vor să îl slujească și să îl apere ! Din nefericire nouă nu ne-a dăruit Domnul asemenea Conducători, asemenea Mari Personalități !  Ferice de acele popoare cărora Domnu le-a dăruit Gânditori politici mari, capabili că analizeze în modul cel mai profund și cuprinzător situația poporului lor, să gândească, să descopere și să proiecteze Soluții de salvare ale popoarelor lor, atunci când acestea se află în primejdie sau la greu ! Ferice de acele popoare cărora Domnul le dăruiește OAMENI POLITICI MARI, (și nu oameni politicianiști, sclavii și viermii intereselor lor mărunte, egoiste, de oameni mici, distrugători de țări, așa cum au fost și sunt politicienii români) CARE SE PUN ÎN FRUNTEA NEAMURILOR LOR ȘI LUPTĂ PENTRU ÎMPLINIREA NEVOILOR, A ASPIRAȚIILOR POPOARELOR LOR  PÂNĂ LA SACRIFICIU ! CARE SUNT CAPABILI SĂ REZOLVE PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ȚARA LOR…

      Din păcate Domnul nu ne-a dăruit în secolul XX și în perioada postcomunistă nici Gânditori politici mari nici Oameni politici mari. Ne-a dăruit oameni mici, setoși de putere, care o dată ajunși în posturi de conducere și-au văzut de interesele lor mărunte de viermi, obsedați cum să fure ca să se îmbogățească mai mult, cinici, uitând total de poporul lor jefuit, umilit, prostit, nefericit, pe care nu s-au mai săturat să-l distrugă. Ferice de poporul căruia Domnul i-a dăruit Mari gazetari, oameni talentați cu vocația verbului înflăcărat, legați profund sufletește de neamul din care au apărut, căruia i-au spus în față Marile Adevăruri, marile, dureroasele și gravele Probleme ale istoriei și ale destinului lui cu care se confruntă, luminându-i pe oameni și orientându-i, fiind adevărați creatori, directori de opinie și comunicatori care au înflăcărat și i-au îndemnat pe oameni la luptă…Așa vă îndemnăm și noi, dragi Români, în „Scrisorile noastre literare și pedagogice”,  să nu ne lăsăm călcați în picioare și jefuiți, să nu cedăm fără luptă, să ne ridicăm de fiecare dată de la pământ și să luptăm până la ultimul strop de energie, chiar dacă știm că vom fi învinși și vom pieri. Din păcate după 1989 în loc de gazetari mari, care să ne  dezvăluie primejdiile cu care ne confruntăm ca popor,  așa zișii jurnaliști din perioada postcomunistă în loc să ne lumineze mințile s-au pus în solda Dușmanilor Țării, și oficinele mass media, începând cu televiziunile, au îndreptat către noi mari tunurile de dejecții informaționale, psihice, educaționale culturale care ne-au spălat creierele, care ne-au făcut mult rău, care au îmbolnăvit și anihilat acest popor.

   De aceea acum la început de an, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, fierbinte Te rugă bunule Tată ceresc, îndură-Te de nou și dăruiește-ne un Mare Conductor, un Mare Salvator de țară, dăruiește-ne Mari Gânditori politici, sau un Mare Gânditor politic care să ne arate și să ne învețe cum poate poporul român ieși din situația aceasta dezastruoasă în care a fost băgat și în care mai mult s-a băgat el, care să ne arate calea pe care să mergem în istorie ca să nu mai fim un Popor Victimă al istoriei, jefuit și călcat de toți în picioare ! Dăruiește-ne Mari Oameni politici care să lupte pentru  împlinirea aspirațiilor și intereselor poporului român, iar nu a lor și a unui grup de mafioți ! Și mai dăruiește-ne, Tată ceresc, Mari Gazetari Mari Comunicatori care-și iubesc neamul și țara lor, pe care și-o slujesc cu dragoste și cu abnegație, care luptă pentru poporul lor din toate puterile, nu circari, aplaudaci și slugi care-i fac pe români să se uite cu gura căscată la ei !

      Dăruiește-i, Doamne, poporului român Mari Minţi, Oameni Mari care să-l slujească şi să-l salveze de la moarte, pentru că el singur nu este în stare. Luminează, Doamne, neamul lui Decebal şi al lui Mihai Viteazul, i-ai laşitatea, șmecheria și hoția care i-au intrat în sânge, i-ai toate bolile, fizice şi psihice care îl macină pe dinlăuntru de când este pe lume, care l-au nenorocit și au făcut să aibă destinul pe care l-a avut și îl are, acela de popor victimă !    Doamne, bunule Tată ceresc, de la căderea lui Decebal și până azi am fost toată istoria un Popor Victimă, un popor care a trăit, cum spunea Eminescu, în subistorie ! Îndură-Te, Tată ceresc, de noi și ne salvează, pentru că aceasta este Problema numărul 1 a românilor  în acest moment, în această perioadă istoric urâtă și periculoasă, SALVAREA !  Salvează-ne Tu, bunule Tată, pentru că noi nu suntem în stare să ne salvăm. De aceea punem această Mare Problemă a noastră, Salvarea poporului român și a României în mâinile Tale, să ne salvezi Tu, pentru că noi nu suntem capabili să ne salvăm. Fierbinte Te rugăm luminează-ne și întărește-ne și pe noi, să participăm și noi, să contribuim și noi la salvarea noastră în istorie, să avem în sfârșit și noi un destin de popor demn, bogat, puternic, fericit, nu de slugă a altor popoare, nu de victimă a mafioților și a hoților români, și a Intereselor străine nenorocitoare !

     Scapă-ne, tată ceresc de partidele politice care au fost dintotdeauna și sunt Grupuri de interese, formate din indivizi  bolnavi și setoși de putere, care își urmăresc numai interesele lor. Așa au fost politicienii și clasa politică în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, caracterizată perfect de Mihai Eminescu, în perioada interbelică, în perioada comunistă, și acum în această oribilă și foarte periculoasă, perioadă postcomunistă, când Organismul național românesc s-a tot până la a nu mai rămânea nimic din el. În locul acestor politicianiști venali dăruiește-ne, Doamne Oameni politici autentici, iubitori de țară și de oameni, de valorile acestui neam nefericit, mereu trădat, care să lupte pentru aspirațiile neamului lor !

   Fierbinte Te rugăm, Doamne Dumnezeule, îndură-Te de noi și ne ajută, pentru că numai Tu, care ne-ai făcut, știi cum să ne ajuți, să ne scapi de patologiile psihologiei poporului român, să ne arăți calea cea bună,  să ne alini și să ne salvezi !

    Din toată inima, amărâtule popor român, trădatule, batjocorâtule, jefuitule, umilitule, călcatule în picioare, bunule, suferindule, dragule, iubitule, nefericitule noi îți urăm un An nou bun, plin de sănătate, de gânduri bune, de trezire, de proiecte și de fapte bune, de inteligență și înțelepciune ! Noi îți dorim la mulți ani buni, minunați, plini de sănătate fizică și morală, plini de gânduri bune, plini de putere, de cinste, de muncă, de îndrăzneală înțeleaptă, plini de victorii ! Să fii și dumitale, poporul meu, în sfârșit  un popor bogat, puternic, care îți aduci acasă toți copiii risipiți în lumea întreagă, care ești  un neam stăpân pe picioarele și pe destinul dumitale, un neam fericit, atât de puternic încât nu va mai putea niciodată să dispară, să fie distrus în istorie ! Amin ! Așa să fie! Mulțumim de rugăciune, bunule Tată ceresc, fierbinte Te rugă în numele Domnului nostru Iisus Christos să ne primești rugăciunea. În numele domnului nostru Iisus Christos așteptăm  acum ajutorul Dumitale,  împlinirea Rugăminților noastre ! !PRECIZARE, ÎNTĂRIRECALEA PE CARE V-AM CHEMAT ESTE O CALE A IUBIRII DE ȚARĂ ȘI DE OAMENI, A CREDINȚEI ȘI INTELIGENȚEI, A BINELUI ȘI A ADEVĂRULUI ȘI A BINELUI !

ÎN NICI UN CAZ A  VIOLENȚEI SAU A RĂULUI  !    Un om mânat de rele intenții ne-a întrebat pe f. b dacă noi  îndemnăm la revoltă…Iar noi i-am răspuns  imediat că în ici un caz nu îndemnăm pe nimeni la revoltă, sau la revolte. Autorul acestor ”Scrisori literare și pedagogice” în viața de toate zilele a fost și este Profesor de Pedagogie și Psihologie, și scriitor. Sunt de asemenea un om credincios, care crede în tot ce ne-a spus Domnul Nostru Iisus Christos. Și Domnul nostru Iisus Christos ne-a spus, ne-a învățat să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, căci dacă ne iubim aproapele ca pe noi înșine…(și aici Iisus Christos s-a oprit la jumătatea frazei) atunci ne va iubi și El. „Scrisorile Pedagogice și psihologie” adresate românilor sunt în realitate, dragii mei cititori, Scrisori de iubire, sunt scrisori pedagogice prin care încercăm să deschidem ochii românilor asupra adevăratelor probleme cu care se confruntă, asupra marilor primejdii care îl așteaptă să-l distrugă ! Câți dintre români cunosc, de exemplu, acest Adevăr, că noi, românii, ne găsim în cel mai mare și mai distructiv Război care a existate pe acest pământ de la Decebal încoace ? Că poporul român se află în război, într-un război mascat și invizibil, dar cu atât mai distructiv cu cât nu-l vedem, cu cât nu reușim să-l decriptăm ! ?.

     Calea pe care ne-am angajat este forma, modalitatea prin care noi iubim poporul român,  prin care vă iubesc pe dumneavoastră, români nefericiți, cu toate  calitățile, darurile, defectele și păcatele dumneavoastră !

      Da, am folosit în Scrisorile anterioare  cuvântul de revoluție… Din păcate mulți  au crezut ca domnul la care ne-am referit, că revoluție înseamnă să iei cu asalt Comitetul Central, Sediul Guvernului, parlamentul sau Televiziunea, să bați și să lovești oamenii, să împuști copiii și tinerii ca tot acest Scenariu-circ să pară revoluție. Nimic mai greșit decât această proastă înțelegere a conceptului de revoluție…De altfel trebuie să vă spunem că în Științele sociale, în Sociologie, în Științele Politice, Economice, ale Educației nu se știe, nu se cunoaște nici ce este aceea Reforma, o Reformă autentică, în Economic, în Învățământ, și nici ce este aceea Revoluția, o Revoluție autentică. Descoperirea Reformei autentice în Învățământ și în Economie a fost realizată în cadrul Biroului de Viitorologie de la București. Ca și descoperirea Revoluției  autentice.

 Dar asupra definirii acestor concepte o să ne aplecăm în „Scrisorile literare și pedagogice” viitoare, pe care sperăm că veți dori  să le citiți.

     Da, vă spunem de pe acum: România poate fi salvată numai prin două Metode, prin Metoda Reformei autentice a Sistemului socio-economic național (și nu a Pseudo-reformei, sau a Anti-reformei.  Pentru că toate  așa zisele reforme care s-au făcut în Învățământ și în Economie după 1989 în România au fost de fapt pseudoreforme și antireforme, care au accentuat și mai mult Criza, dereglarea, distrugerea Sistemului de învățământ românesc și a Sistemului  socio-economic românesc!) și prin Metoda Revoluției autentice creată în Sistemul socio-economic românesc. (în scrisorile  următoare o să definim cu precizie aceste Concepte de Pseudo-reformă, Anti-reformă, Pseudo-revoluție, Anti-Revoluție) Nu prin Metoda pseudo-revoluției sau a anti-revoluției, așa cum a fost numită Lovitura de stat oribilă  din  octombrie 1917 din Rusia, care a instaurat primul regim comunist din istorie în practică. Sau așa cum a fost revoluția socială antifascistă și de eliberare de la 23 august 1944 din Români, cum au numit-o comuniștii, care nu a fost decât o Lovitură de stat murdară, criminală, prin care cei care au executat-o au dat pe degeaba România, Armata României,  poporul român, bogățiile României în mâinile lui Stalin. Adică ale dușmanului nostru secular, care ar fi putut să ne desființeze ca popor. La 23 august 1944 nu a fost nici o revoluție, a fost o Lovitură de stat, dată de un Grup de puciști, și împotriva lui Antonescu, dar mai ales împotriva Statului român și a poporului român A fost o Lovitură de stat murdară care ne-a nenorocit poate pentru totdeauna. Ca și lovitura de stat din decembrie 1989 împotriva lui Ceaușescu. Și această  Lovitură  de stat (mascată cu abilitate de revolta populară indusă, provocată de Agresorii Românie din străinătate, de KGB , CIA, AVO și alte servicii secrete) din decembrie 1989 a fost dată atât împotriva lui Ceaușescu, dar mai ales împotriva Statului român, care a dispărut din istorie, el fiind înlocuit cu un pseudo-stat, instrument în mâinile celor care au vrut să jefuiască Economia românească, să ne transforme în Colonie, cât și împotriva poporului român și a României.  Obiective pe care din păcate le-au realizat cu succes, și asta datorită în primul rând lașității și trădării noastre !

     În viziunea noastră a face o Reformă autentică a Sistemului socio-economic românesc înseamnă a introduce în Sistemul socio-economic românesc un sistem de schimbări pozitive care au ca rezultat scoaterea Sistemului sin situația de involuție și lansarea lui pe o traiectorie evolutivă. Aceasta este definiția conceptului de Reformă autentică a unui Sistem socio-economic național. Or până acum s-au făcut în România numai pseudo-reforme.  Subliniem, chiar și să fi vrut să facă reforme autentice în Învățământ sau în Economie cei care s-au aflat la Conducerea învățământului  românesc și a Economiei românești nu ar fi știut cum să le facă, pentru că Știința, Științele socio-umane nu știu (pentru că nu au descoperit) nici ce este aceea o Reformă autentică și nici cum se face. Iar a face o Revoluție autentică în România înseamnă a introduce în Sistemul socio-economic românesc schimbări atât de mari, atât de avansate, (cam așa cum a fost când societatea umană a trecut de la sclavagism la feudalism, sau de la feudalism la capitalism) încât aceste schimbări să plaseze Sistemul pe un nivel superior de evoluție.

      În cadrul Biroului de viitorologie noi am descoperit Sistemul socio-economic al viitorului, superior din toate punctele de vedere celor mai performante Sisteme socio-economice capitaliste. Trecerea  sistemului socio-economic românesc capitalist, care este un Sistem captiv, îmbolnăvit, distrus și autodistructiv, la Sistemul socio-economici al viitorului despre care v-am vorbit, care nu cunoaște fenomenele șomajului și ale crizelor economice, care dă de lucru tuturor oamenilor care fac parte din el, care fructifică la maximul creativitatea și capacitatea de muncă a indivizilor umane, care le asigură oamenilor un nivel de trai și educațional ridicat, aceasta este în viziunea noastră Revoluție autentică. Or revoluția autentică se va face în viitor în România pe parcursul a 5 sau cel mult 8 ani prin metode și mijloace pașnice, științifice, educaționale, fără să se targă un glonț, fără să curgă o picătură de sânge, fără bâte. Fără violență, fără revolte și fără înjurături. Aceasta va fi revoluția  pe care o preconizăm noi să o realizăm în România, pe drumul căreia vă chemăm !. Așa după cum vedeți noi nu invităm populația la revolte, ci la conlucrare și cooperare pașnice, făcute cu inteligență, cu dăruire, cu generozitate, dintr-un profund umanism.

 Pe acest drum v-am chemat noi să mergem, lecturând Scrisorile noastre, care nu este nici pe departe un drum al răului, al violenței, ci e un drum al iubirii, al generozității.

     Așa cum am mărturisit într-o Scrisoare anterioară, Autorul acestor „Scrisori literare și pedagogice” este un discipol al lui Gandhi, pe care l-am iubit și îl prețuim foarte mult. De la Gandhi trebuie să învățăm noi, românii, iubirea, nonviolența și dăruirea până la capă. De aceea vă spunem și vă  învățăm, ca atunci când va mai trebui să protestăm împotriva Guvernului, a Clasei politice, a Președintelui va trebui să învățăm să protestăm pașnic, utilizând metoda pe care noi o numim Metoda Gandhi. Iată cum este această Metodă.

    În loc să mergem pe străzi cu miile și zecile de mii agitând tălăngi,  strigând cât putem  din gură, din instrumente, agitând lozinci, purtând sicrie pe umeri, luptându-ne cu forțele de ordine, vom proceda astfel: Suntem 20-30 de mii de oameni și protestăm împotriva Guvernului sau a Parlamentului ca să le cerem să rezolve o Problemă de interes național. Mergem în liniște și ne așezăm jos în fața Guvernului sau a Parlamentului, în spetele lui, în flancuri, înconjurând  Sediul Guvernului sau al Parlamentului. Pe pancarte vom scrie doleanțele noastre, ce îi cerem Guvernului. Ne vom așeza jos în mod pașnic, nu vom striga, nu vom arunca cu pietre, nu vom agita pumnul și bâta, ci vom, aștepta. Noi, demonstranții, vom înconjura sediul Guvernului ca o anvelopă groasă stând jos, și rugându-ne. Rugăciunea fiind  și ea o armă importantă a noastră. Șezând jos, eventual cu schimburile, noi nu le vom permite guvernanților sau parlamentarilor să iasă și să intre în sediul Guvernului sau al parlamentului.  Deci nu vom înjura, nu vom arunca cu pietre, nu vom folosi nici o formă de violență, ci doar ne vom așeza jos în modul cel mai pașnic, ne vom ruga și vom aștepta. Dacă Guvernul sau Parlamentul nu cedează vom rămâne în stradă zile și nopți întregi până când Guvernul  îi va rezolva poporul problema sau problemele pentru care am ieșit să demonstrăm.

      În final, dragi români, noi vă chemăm să realizăm în România, Reforma autentică  și Revoluție autentică a Sistemului socio-economic românesc în modul cel mai pașnic și cooperant, acestea fiind singurele Metode prin care putem să scoatem Organismul național  românesc din criză, și să-l plasam pe o traiectorie evolutivă. La acest drum v-am invitat, dragi  români, să mergem pe acest drum al Damascului, pe acest drum al salvării poporului român și al României, care sigur credem că ne caduce la Victorie. Dacă ne vor lăsa Marile Puteri și  Forțele agresoare din exterior, dar va trebuie să le convingem și să găsim o soluție prin care să le punem în situația de a nu ne putea face rău…Pe acest Drum al salvării poporului român, așa după cum vedeți și după cum v-am spus singurele noastre arme sunt Iubirea de oameni și de Țară, Adevărul, Rugăciunea, Binele, Dumnezeu,  Noblețea, Generozitatea, Domnul nostru Iisus Christos, Mila,  Blândețea, Înțelepciunea. Acestea sunt și Armele și prietenii noștri cu care sperăm să salvăm  România. Doamne, Te-am rugat să fii tot timpul cu noi pe acest Drum, Te-am rugat să ne inspiri tot timpul, și tot ce vom întreprinde să fie de la Tine, noi să facem voia Ta și numai a ta. Mulțumim, Doamne ! Acum Te rugăm să duci acest mesaj la inimile românilor și să le arăți calea prin c are acest  popor se poate slava în istorie  !12 2017 Prof Ștefan Dumitrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu