miercuri, 25 ianuarie 2017

COLINDA LA ANIVERSAREA LUI MIHAI EMINESCU


Vin sărbătorile, e vremea colindelor. Răsună sfintele cântări care ne aduc aminte de moși și strămoși, de cei care și-au dat  viața ca să mai existe această Țară și Pământul românesc. Glorie lor, înaintașilor, care au dus tradițiile din veac în veac, glorie lor, marilor scriitori, marilor spirite care au sporit bogăția  culturală a acestui neam. Colinda  de mai jos îi este dedicată lui Mihai Eminescu,  Sfântului Mihai Eminescu, cel care a  înălțat și a îmbogățit Catedrala neamului ca nimeni altul. Colindându-l pe el noi colindăm  tot neamul românesc  dimpreună cu izvoarele lui.  M-aș bucura ca o dată ajunsă în Universul  informațional al Facebook-ului colinda marelui Mihai Eminescu să fie pusă pe note și să fie dusă de colindători din an în an  mai departe până-m veac !
COLINDA LA ANIVERSAREA LUI MIHAI EMINESCUO, lerui ler

Zăpezi curate

Coboară din cer

Poetu-n cetateO, lerui ler

Steaua răsare

Vine şi Domnul

La aniversareSă colindăm

O, lerui ler

Ce-i pe pământ

Şi ce-i în cerO, lerui ler

La Steaua sfântă

Îngerii se-adună,

Colinde cântăO, lerui ler

Cum cântă fraţii

Vin să-l colinde

Codrii, CarpaţiiO, lerui ler

Izvoarele-ntruna

Vin să-l colinde

Cerul şi lunaVin să-l colinde

Poienele, lacul

Corul de mierle

Neamul, săraculO, lerui ler

Cântare măreaţă

Priviţi-l pe cer

Domnul Eminescu

Mai sus se-nalţăŞi cum străluce

Steaua lui mare

O, lerui ler

Sublimă cântareGloria lui

În veci se-ntinde

O lerui ler

Sfinte colindeVine şi marea

Să i se-nchine

Răsună lumea

De colinde divineSteaua lui bună

În veci se-nalţă

O, lerui ler

Colindă măreaţăO, lerui ler

Clipe preasfinte

Noian de colinde

Înapoi şi-nainte !
15. 12. 2016           ȘTEFAN DUMITRESCU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu