miercuri, 20 martie 2019

Güner Akmolla - N A U R E Z


Ali Osman Bekmambet (1912-2013)N A U R E Z

Güner  Akmolla

Membră a Uniunii Scriitorilor tătari din Crimeea 
Membră a USR, filiala Dobrogea


„Nevruz, naurez, noorez, nawruz, nooruz, nauwrız”, er neday etıp aytsaqta, 21  Mart kunı dünyamızın BAYRAMI!    Dobruca’dan ve Türkiye’den başlap, Qırım ‘nı quşaqlap, Kırğızıstan’ğa,  Ozbekistan’dan Azerbaycan’ğa qadar bo bızım genış cografyada Naurez bayramı qutlana (yasala).  Temelı fars, bugunkı İran’dan kele, Avrasya’nı qaplay ve bıznıde unutmay, çünkı bız adetlerımıznı qoruğan milletmız! Manası bellı: nev-ruz demek “canı kun” yada “canı sene” ya da “Canı kunın bayramı”.            
Yaqında, 2010 senesın 24 Şubatında, Datina’da, Acicyalı muallim ağamız Ozqol  Beytulla, asıl tamırı Qaraqoyden (Pelinu), naurez bayramının manasını sözmen em de sesmen şalıp anlattı caşlarımızğa: “tabiyat canıdan tuuıp hayatqa kıre; naurez omırnı ve canılaşmaqnı kaberdar ete  insanlarğa.
„Bonday kunde, bızler bala ekende (1920 -lerde), qollarımızğa aqbardaq şeşegın tutıp ya da yeşıllengen dalnı alıp, üy-üyden cüre edık, sesmen aytıp:

Avalarda uşar qaz
Men aytayım ozın yaz
Işte keldı baar- yaz,
Aza naurezım mubarek!”

O zaman, koyın cemaatı bızge naureznı qutlap para, cümırta, qurabiye, tatlı, bere edıler.
Yeşıllıknı anığan, caş qızların ışlegen ortılerın baylay edık: caulıq, marama, şeure, batik, er ne qoldan ışlengen  bolsa.Butun koynı dolaşqan son, barar edık camıge ve onda imanımızğa Naureznı aytar edık, qatında bolğan aqaylarnı da şolay urmetmen qarşılap”.        
Cografyası genış dünyamızda, Naurez, onın artından Qıdırlez, Islam dan evvel milli adetle rımız bolıp bayram kunlerını tanıtalar. Binlerce sene tarihımıznı bılmege col aşıp.
Evelkı İran taqvimnı aqtarsaq, naurez demek Baar demek!Kuneş canı kunge kıre! Bazı ilım adamları, naureznı baylaylar Ergenekon adetıne, yani balalıqtan şığıp üylenmege azırlengen caşlarnı belletıp.Adetler dini ve kültür barlıqlarnı canlandıra, alva, botqa pışırıle em de mezarlıqlar temızlene. Kun keşemen bır kele, baar kunlerı caş omırlernı anlata.
Dobruca’da zamanman cerleşken qırımtatarları dindar bolğanları uşın naureznı dualarman qarşılaylar. En balaban qıymet balalarğa berıle ve olarnı milletıne tanıta, canı urbalarıman em bılgılerımen.
                                                            

N A U R E Z
                                                                       
„Nevruz, naurez, noorez, nawruz, nooruz, naurîz”, oricum am pronunța, ziua de 21 Martie este o zi de BAYRAM! Din Dobrogea până în Turcia, îmbrățișând  Crimeea,  până în Kîrghizistan, din Uzbechistan la Azerbaygean, se întinde spațiul nostru geografic  care sărbătorește azi Bayramul de Naurez. Tradiția își are originile în Persia, acoperă Eurasia și ne include și pe noi, conservându-ne identitatea. Semnificația este clară: termenul nev-ruz înseamnă An Nou, sau Bayramul  Zilei Noi.
De curând, la 24 feb. 2010 la „Datina”, dl. Învățător Ozkol Beytulla din Agigea, născut în satul Karakoy / Pelinu, ne-a amintit și ne-a învățat cu vorbe și cu melodia specifică Naurez-ul: natura renaște; prin naurez noi anunțăm viața nouă și întinerirea tuturora.
„În această zi, noi, copiii ( de la 1920) țineam în mână fie ghiocei, fie o creangă înverzită, apoi mergeam din casă în casă, spunând cu voce, cântând în melodia ei specifică naurez:

„Gâsca zboară în aerul verii,
Eu voi spune, tu vei scrie arii.
Iată primăvara a venit,
Sfântul Naurez ne-a vestit”

Atunci, populația satului ne felicita și ne dăruia bani, ouă, corăbioarele noastre tradiționale, alte dulciuri.Legam de crengi broderii lucrate de fetele tinere, căci ele aminteau renașterea naturii: marame, batiste, colțari, baticuri, tot ce era brodat cu mâna.După ce colindam satul, ne întorceam la geamie, preotul nostru, dl. Hogea asculta și el colinda alături de bărbații de vază ai satului.”
În lumea noastră cu o geografie atât de întinsă, se respectau zilele de bayram , Naurez și apoi Qîdîrlez, devenite ulterior obiceiuri islamice. Mii de ani de istorie nu puteau fi date uitării.       
În vechiul calendar iranian (persan) naurez semnifică primăvara.Soarele intră în constelația Berbecului, începe o nouă zi. După alți cercetători, naurez înseamnă ieșirea tinerilor din Erghenekon, din celibat. Tătarii din Kazahistan oficiază cu slujbe religioase și activități culturale sportive îmbrăcând haine noi, zugrăvindu-și casele. Se vizitează cimitirele,se prepară halva și pilaf.  Cercetătorii stabilesc egalitatea zilei cu noaptea, acordând în organizarea festivă și religioasă atenția cuvenită copiilor, care colindă satele  în haine noi și -și cunosc identitatea.
Ali Osman Bekmambet (1912-2013)N A U R E Z

~*~
Bismillahi  vessafa
Fahri alem Mustafa
Ummetine kıl vefa
Haza naurezım mubarek.

Naurez keldı korınız
Korımlıgın berınız
Cennet bolsın cerınız
Haza naurezım mubarek

Yaz keldı yaban
Tıkıldı yere saban
Eh Ali ayağı Veli iman
Haza naurezım mubarek.

Doqsan şıqtı kırdı mart
Ne catasın altay qart
Tur ayana şarıq tart
Haza naurezım mubarek.

Tur tur tutam tur tutam
Tellı papış ki tutam
Naurezge şeure taq tutasm
Haza naurezım mubarek.

~*~

   Text preluat dın cartea “KEŞKEN Kunler / ZILELE VIEȚII MELE” DE ALI OSMAN BEKMAMBET ÎN TRADUCEREA LUI GÜNER AKMOLLA, ED.2003, DE UDTTMR.

N A U R E Z
Versuri bilingve

 Naurez kunı koy tırıle canı sene quvnağına         E Anul Nou Oriental, azi e Naurez!
Balalarda toplaşqanlar iyigılıkmen azbarlarda.    Copiii veseli se adună  pornind colinde.
Canı sene ilk baharman keldı  koylerımızge        Primăvara a venit cu Anul Nou și cu Naurez
Evvel adet unutulmay tıklendı üyımızge!           Obiceiul din vechime an de an cu noi revine.

Naurez keldı, anay, babay,bereceknı berınız!      Este Naurez, dați-ne darul, părinți stimați,    
Caş cıgıtler naurez aytıp caznı ketırecekmız!   Iarna cea geroasă-i dusă, natura azi renaște.

Qış ayazı sondı şolde, qora yeşıllıkmen toldı,     Primăvara v-o aducem, noi, flăcăii adunați,
Naurez keldı, caz kunlerın kuneşımen o kuldı.    Căci e Naurez, e zi vestită, istoria ne cunoaște

Teregımız pasma, şeure, mendıl salıp suslendı    E pomul nostru-mpodobit cu broderii alese

Naurez uşın tatay, ketır marama, paralarnı!        Oferă, doamnă, de Naurez, și bani dar și marame.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu