duminică, 15 martie 2020

Melania Rusu Caragioiu - Antologie -Gànduri
Antologie -Gànduri,
de Melania Rusu Caragioiu
O NOUĂ ANTOLOGIE: ,,GÂNDURI IMORTALIZARE ÎN BĂTAIA PENIȚEI”, 2020


Volum coordonat de Ana Cristina Popescu

Activitatea Scriitoarei jurnaliste, Profesoara Ana Cristina Popescu, în literatură a început spontan , aș spune în termenii de azi, sub un adevărat impuls genetic al activității dârze și înzestrat literare a plaiului cărășean. Sau în alți termeni sub impulsul informației supraabundente a istoriei și literaturii din acest colț de țară- Banatul , atât de închingat și asuprit secole de-a rândul sub stăpânirea austro-ungară și otomană.

 Sub acea ploaie de informații rămase de la  bunii și străbunii noștri din partea locului, informații orale, tradiționale, folklor, manuscrise, tipărituri, memorii către ,,.împăratul”, sau mai noi, începând cu monografiile localităților și continuând cu cercetări care au dăruit  Academiei Române mari literați, este ușor de înțeles acel inc spre literatură din partea intelectualilor din Bazinul Caransebeș și împejurimile sale
Lista  personalităților bănățene făuritori de cultură, istorie și literatură este impresionantă și ea ilustrează  împotrivirea la asuprirea impusă românilor, victoria finală și mândria de a arăta lumii calitățile românului, Pe fiecare filă a acestei istorii apar nume care au lăsat urme de devotament și eroism. Vreau aci să amintesc nume mai  cunoscute, precum Iosif Alboni,  Ionucă, ofițer rezervist în armata austro-ungară, nepotul lui Ioan Pop Reteganu, George Adam, Gabriel Ivul, n.1619, Mihai Halici, n.1643, Stoica de Hațeg, n.1751, Paul Iorgovici,  Petre Lupul, (Lupulov), Un întreg cin de preoți ortodoxi sau romano-catolici, și toată tinerimea erudită din Banat care au colaborat la înfăptuirea nucleului de cultură bănățeană.

Reîntorcându-ne la Antologia de față găsim o mare și impresionantă varietate de materiale, enumerând: ,,Referate” - concluzii din cercetare, semnate de scriitorii Andrușa R. Vătuiu,  ,,Eminescu la Orșova”;  Marinela Panțîru, ,,...Oțelul Roșu- Monografie”; Ana Cristina Popescu, ,,Din tiparnițele presei codrene și chiorene”; Romulus  Frâncu, ,, Generalul Moise Groza”; ,,Istoricul vechii Biserici din cimitirul Parohirei Băuțarul inferior”, ,,Micromonografia Parohiei Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, Băuțarul inferior-Protopopiatul Caransebeș,

Capitolul didactic este  impresionant prin creația tinerelor lăstre bănățene, copii și adolescenți talentați, care promit o nouă generație de scriitori, mulți dintre aceștia având deja un palmares de lauri câștigați la olimpiade școlare sau la diferite concursuri de creație literară,  poezie, proză sau chiar piese de teatru. Amintesc, cu drag, numele lor: Adriana Radu, Dariana Nedelcu, Alina Ioana Vasile, Dariana Agnes Mezdrea, Adina Roi, Gherhard Negru,  Denisa Maria Pintilie, Andrei Romanuc, Alexandru Lăcătuș,  Iulia Alexandra Vasile, Ligia Schipor, Lucas Radu., Melisa Montoi ( teatru), Daria -Maria Solymoși, Mircea Barbu, Daniel Ștef, Aly Titel-Lifa, Naumi Adam, Salomi Hadasa Gyaraki, Mario Mihăilă,  Bogdan Mihai, Ovidiu Ștefoni, Raluca Tău, Francesca  Știca, Andrada Brîndușa Keszeg, Eliana Păduraru, Melisa Montoi ( eseu). Costi Dragu, Denisa Bachmațchi, Ariadna Buda, Robert Ciucă, Ariana Maria Grad, Andrada Brândușa Keszeg  (poezie).  În acest mare capitol acordat  tinererlor talente  găsim o mare varietate de nume, adică acel binecuvântat conglomerat  al etniilor care trăiesc împreună cu noi în perfectă înțelegre și conlucrare , ca făcând parte intergantă din națiunea română, cu aceeleași drepturi , obligații și dăruire Acest aspect  cooperant face parte din marea calitate a românilor bănățeni, din toate timpurile,  muncind, trăind în pace, colaborând cu fiecare persoană localnică, indiferent de etnie. Mai observăm mâna profesorului de limba română, Ana Cristina Popescu, sufletul care imprimă copiilor bogăția sufletească interioară,  ocupații sănătoase pentru timpul liber, dragostea de a scrie în limba română. Tot  profesorul este acela care clădește personalitatea unui copil, personalitate atât de necesară în viața fiecărui om.

Răsfoind, citind în contunuare, ne oprim la pagini de filozofie,   pagini de poezie,  pagini de realizări largi ale pătrunderii culturii române  în actualitatea contemporană monadială și  amintite și  aci- legate de  Asociația Liga Scriitorilor  Români, Președinte, Al. Florin Țene,  sau de  Revista internațională STARPRESS- România-Canada-USA, Director Ligya Diaconescu,

Ne vom opri asupra creațiilor autorilor din:  ,,Eseuri”, autori, Ioan Andreica, Bianca Meteș, Mădălina Doman, Adrian Crânganu, Lucia Elena Mihalca, Ion Turnea.  ,,Evenimente”, Angela Panțîru, Ana Cristina  Popescu. ,,Cercetare”: Sonia Berger, Andrușa F. Vătuiu, Ana Cristina Popescu, Lucia Elena Popa, Diana-Corina Cherșa, Romulus Frîncu. ,,Cronica de carte”, Marinela Panțîru, Melania Rusu Caragioiu, Ana Cristina Popescu, Lucia Elena Popa, Radu Botiș, Ion Turnea. ,,Poezie”: Ioan Andreica, Luca Cipolla, Irina Lucia Mihalca, Vasile Dan Marchiș. ,,Didactica”: Simona Petronela Mîțu. ,,Foileton”: Diana-Corina Cherșa,

 În întregime această antologie care pare o carte obișnuită, este de fapt,  un adevărat edificiu, în care scris cu litere minuscule, încape o lume imensă, împreună cu generațiile sale, 2020. Totul, pe inalt, se  constituie într-o spirală din care emană speranțe, vise și planuri de viitor , bazate pe forța mănunchiului de autori care au colaborat spre a o alcătui. Antologia este bogat ilustrată cu imagini foto, lucrări de pictură și grafică semnate de: Daniel Șteț,(pictor), Adrian Popescu (foto), facsimil expoziție de grafică aparținând copiilor, și bineînțeles poza-imagine a fiecărui autor Discret, din loc în loc apare mâna diriguitoare a  directoarei Revistei, ,,În bătaia peniței”,Doamna Ana Cristina Popescu, mână care  modulează, modelează și moderează, ca un fin dirijor, curentul creației și inserarea lui  în cartea amintirii și chiar a nemuririi, ținând cont de tehnicile de conservare ale scrierilor, în actualitate.

  Nu vom uita niciodată nici moștenirea de la bunii și străbunii noștri literați sau povestitiri populari de snoave și creația colectivă, folclor, toate născute din iscusința dintotdeauna a românului și vom spune lumii întregi bucuria noastră de a avea o asemnenea bogăție, pe care le-o oferim spre citire și cunoaștere.


Canada, martie, 2020,

Melania Rusu Caragioiu 
Vicepreședintă ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din Continentul America de Nord)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu