sâmbătă, 2 octombrie 2021

Ioan C. TEȘU - ARS EXPECTANDI – „CASTELUL DE NISIP” AL MAGDEI URSACHE

 ARS EXPECTANDI – „CASTELUL DE NISIP” AL MAGDEI URSACHE

sau

recursul la ficțiune, mijloc de împotrivire față de golul pandemiei și de

platitudinea existenței

 

 

Pr. prof. univ. dr. Ioan C. TEȘU

 

 

          Magda Ursache, Distinsă Doamnă a scrisului românesc, este bine cunoscută pentru eseurile sale literare, adevărate radiografii ale societății românești ante și postdecembriste, în varii domenii, în mod predilect istoria recentă și literatura actuală. Critică, acidă, ea se împotrivește „duhului lumii” acesteia, marcat de superficialitate și frivolitate, de impostură și plagiatură, de ipocrizie și alienare psihică, spirituală și națională. Prin considerațiile ei lucide, avertizează și cheamă la cunoașterea adevăratei istorii, marcate de jerfă și martiraj, și la urmarea exemplelor de eroi și sfinți, ca o cale de supraviețuire în vidul globalizării și al neantizării.

          De data aceasta, ea ne propune un altfel de volum, Ars expectandi, o carte antistres, scrisă la vreme de pandemie, dar potrivită, spre a fi citită, oricărui  moment.

          Povestea de dragoste are, în centrul ei, cele două personaje: Caterina, Katerina, KT, o femeie la vârsta de 51 de ani, lucrând în „lumea aspră a talk-show-ului”, trecută prin două iubiri „greșite” și  medicul de urgență Onur Arda, de 53 de ani, născut în Iran,  care studiase un an limba română după cursul profesoarei  Magda U., și al cărui crez profesional este salvarea vieților omenești. Iubirea dintre ei se înfiripă după o emisiune de televiziune, pe care Caterina a moderat-o la „Tele Next”, un post condus de oameni incompetenți, între care este parodiat și ironizat Turcitu, om lipsit de cultură și de caracter.

          Caterina intră în „jocul dragostei și al întâmplării” (p. 17), în „scena liftului”, când o criză de lipotimie, în fond de atașament, o așează cu capul pe pieptul medicului, iar acesta o veghează cu dragoste întreaga noapte, pentru că, în concepția și sensibilitatea lui, „bolnavul primează” (p. 17). El o găsește pe Caterina a fi informată, sinceră, spontană, rebelă, nebună (p. 20). Într-un alt loc, ea este prezentată ca fiind „mândră și modestă, înțepată și îngăduitoare, paseistă și realistă, vijelioasă și blândă, necruțătoare și îngăduitoare, prea sensibilă și prea corozivă, persiflantă cât încape... Peste toate, e frumoasă” (p. 160).

Magia întâlnirii de debut, acele priviri pline de emoție și conducând la o dragoste de legendă, duc cu gândul la romanul lui Rebreanu „Adam și Eva”. Iubirea pe care autoarea ne invită să o descoperim se derulează pe colinele Iașului, ca de pe „acoperișul lumii”, pe dealurile Iașului, Bucium, Breazu, Repedea, Aroneanu, apoi în București, unde Onur încearcă să o ducă pe iubita sa, care, însă, inadaptată, se reîntoarce în „dulcele târg al Ieșilor”, în apartamentul ei;  în final, în clinica lui Silver, unde ajunge din cauza iubirii sale, care o solicită și o consumă sufletește. Finalul acestei povești de dragoste este lăsat intenționat deschis (to be continued...), cititorului oferindu-i-se libertatea de a-l organiza așa cum dorește el sau de a aștepta continuarea povestirii – sperăm - într-un nou volum al autoarei. Chiar și la finalul poveștii de dragoste, Magda Ursache este o generoasă. „Vreau alinare pentru cititorii mei, spune ea, pentru că e destulă alientare acum” (p. 220). Iar personajelor, ca și cititorilor, le urează „Spor la fericire, până când moartea nu vă va despărți!” (p. 220).

Nu puține sunt referirile, pe parcursul paginilor romanului, la puseele de gelozie ale medicului Onur, datorate „trecutului” sentimental al iubitei sale, vieții ei „cam aglomerate”: iubirea față de Silver, o „iubire greșită, veche și demult încheiată” și cea pentru Aurel Savu, fostul soț, bun prieten, ca un pom pe care să te sprijini (p. 52). La Aurel, Caterina a ținut, pe Silver l-a iubit. Silver a fost jumătatea ei de trup, Aurel – jumătatea de suflet. Deși sunt „arheologie”, aceste două iubiri provoacă, episodic, gelozia medicului.

          Acum, Caterina este „floaria galbenă” (cum pronunță el) a „Omului albastru”, elegant în ținută și comportament. Iubirea descrisă este mai mult platonică, deși nu lipsesc episoadele de erotism implicit, autoarea fiind o adversară a literaturii actuale, plină de conotații debordante la senzualitate și sexualitate. O „iubire de legendă” (p. 102), având ca leitmotiv întrebarea „Ți-am spus azi că te iubesc?”, iar ceea ce Onur și Caterina fac   este să arate acest lucru, în diferite moduri, specifice fiecăruia. Însă, până la un punct în care, precum mărturisește autoarea, „personajele fac ce vor ele, nu contează ce vreau eu, ce le doresc eu. Au alegerile lor. Ignoră nesăbuit pericolul de a-și da viața peste cap” (p. 96).

          Iubirea descrisă în paginile romanului este o dragoste de poveste. Nu este proză fiziologică, lipsită de etică și redusă la corp, la sex explicit (p. 9), ci o paradigmă pentru „iubirea vieții”, pentru ceea ce înseamnă a fi lovit de săgeata adevăratei iubiri și a te odihni în sufletul persoanei iubite. Este despre durere și renaștere prin iubire, despre pierdere vremelnică și câștig veșnic. Iar pentru Magda Ursache toate acestea au un nume: „Bătrânu”.

          Lucrarea Ars expectandi are o structură „simetrică”, capitolele în care este înfățișată iubirea celor doi fiind precedate de secțiunile intitulate „Jurnal de bord”, unde autoarea nu se dezice și nu abdică de la statutul ei de fin intelectual, profund preocupat de destinul culturii românești. Capitolele în care este descrisă iubirea celor două personaje au motto-uri sugestive, alese din lirica de dragoste. Secvențele intitulate „Jurnal de bord” sunt un fel de alter-ego, fragmente în care recursul la discernământ, obiectivitate și echilibru (dragostea le înfrumusețează pe toate, pentru că ea vede cu inima, nu cu mintea) se face prin dialogurile cu prietenii de suflet ai personajului feminin, în mod principal cu Magda U. Paginile descriind iubirea dintre cele două personaje sunt sugestiv intitulate „Dragoste cu gust de dragoste”.

          În paginile romanului, nu este vorba doar de o dedublare, de o evadare în ficțiune a Caterinei Savu, vecină de apartament cu Magda. De fapt, în roman este vorba de ipostaze multiple ale autoarei: tânăra studentă, îndrăgostită nebunește de Silver (Silvestru) Asan, pe jumătate persan, rezident, iar apoi medic chirurg și prosper om de afaceri, cu o clinică medicală privată, proprie, dar pentru care femeile sunt „o paranteză între două operații grele”. După despărțirea de Silver, o regăsim în ipostaza iubitei profesorului universitar de filologie Aurel (Aiurel) Savu, al cărui nume de familie îl poartă în carte, acesta fiind iubirea ei curată, „pomul” pe a cărui prietenie s-a sprijinit o vreme. O a treia ipostază este cea a Caterinei Savu, prezența feminină a acestei „veri magice”, chiar dacă a durat între 31 iulie și 1 decembrie 2020. Vocea autoarei, confidentă și sfetnică a femeii de 51 de ani, este prezentă ca „Magda U.”, dar, în spatele acestor ipostaze, cel care o cunoaște pe Magda Ursache o va descoperi pe aceeași Magda, din adevărata poveste de dragoste dintre „Bătrânu și Magda”, iubirea autoarei față de sufletul ei pereche, omul bun al culturii românești, Profesorul de Frumos,  cum îl numeau studenții de la Teologie,  Petru Ursache, plecat în „cerul de dincolo de cer” în urmă cu mai bine de șapte ani. Aceste transformări ființiale sunt marcate și de numele personajului: Dovlecel, pentru tatăl ei, a cărui influență o va resimți întreaga viață; Pumpkin, pentru Silver; Caterină sau Katherine, Kath.

în „iubirea recentă”, centru al narării. Prin urmare, nu este vorba doar de personaj în personaj, ci de personaje și tipologii variate și complexe, în spatele „imunității ficționale”, autoarea „lăsându-se locuită” de fiecare dintre aceste personaje sau, cum mărturisește în alt loc,  împrumutându-i  Caterinei „eul, ca rană deschisă”.

          Îl invităm și îl lăsăm pe cititor să pășească alături de cele două personaje, în descoperirea iubirii lor, așa cum o face și autoarea, pentru a ne exprima câteva impresii declanșate de lectura romanului.

În primul, rând, faptul că Ars expectandi, ca toate celelalte lucrări ale autoarei au căutat-o. Magda Ursache nu scrie de urât, pentru a-și umple și consola momentele de durere sufletească, datorate pierderii sufletului ei pereche, ci pentru a-l încărca de sens. Magda Ursache scrie pentru că are ce spune. Cronicile ei acide, dar și paginile sensibile, precum sunt cele din prezentul volum, constituie bune ocazii de profundă meditație asupra sensului și scopului vieții, asupra frumuseții ei, în ciuda necazurilor sau  încercărilor cu care este presărată. Așadar, cartea aceasta a căutat-o tainic, dar insistent, la fel ca personajele ei (p. 5). Prin acest volum, Magda Ursache ne arată că nu este doar o paseistă, un moralist de serviciu care străjuiește la poarta culturii, ci un om concret, aplecat și aplicat al zilelor noastre, atent la fiece derapaj, critic al oricărei tendințe centrifuge, din istorie și din cultură. Ea ne arată că are rețeta magică, atât pentru texte de profundă reflecție, dar și pentru un „instant book”, o carte ancorată în timpul imediat, real, profan.

          Chiar și la adăpostul iubirii (sau mai ales acolo), ea se deconspiră pe sine, ca fiind „dependentă de bibliotecă, dar presată și de realitatea imediată” (p. 6), astfel încât romanul nu este doar o succesiune de radiografii autobiografice, ci o legătură armonioasă între literatura non-fictivă, non-ficțiune și docu-roman, carte- document. Ea leagă proza de eseu, de jurnalism, întrucât nici cotidianul, nici evenimentul nu o lasă indiferentă (p. 7).  Întrepătrunderea  celor două stiluri vădesc bogata cultură a autoarei, din arii largi: istorie, cinematografie, muzică, dar în mod prelilect, literatură. Scrisul, precum mărturisește ea, o ține la suprafața pământului (p. 224), este modalitatea de a înfrunta „golul vital” (p. 218), modul ei de a se autosugestiona că „Eros e mai puternic decât Thanatos”, precum spunea Profesorul Petru Ursache, în „Erosofia” sa.

          Ars expectanti este romanul de suflet al Magdei Ursache, „castelul ei de nisip de sub unghia degetului apăsând pe pix” (p. 225). Modalitatea autoarei de a înfrunta vremurile potrivnice față în față, nicăieri altundeva decât la masa de scris (p. 228).

Pentru autoare, opera este realitatea însăși, trecută prin suflet și re-dată” (p. 7). Scrierile sale trebuie înțelese într-un sens larg, ținând seamă de ce ne recomandă ea: „Nu mă citiți ad litteram, căutând cheia. Dar ce cheie nu se pierde, mai ales în literatură?” (p. 8). Publicului căruia i se adresează sunt „cititorii neapărat cultivați, avertizați” (p. 9).

          Magda Ursache nu se poate citi oricum, ci într-o stare de pregătire sufletească și într-o conjunctură aleasă. Motto-ul este adevărata cheie a cărții: „LUI PETRU; MEREUMEREUMEREU; ÎNTR-ADINS” (p. 4). Ca vulpea din Micul Prinț al lui Exupery, de cărțile Magdei Ursache trebuie să te apropii precaut, într-o stare de pregătire. Iar când le-ai parcurs și mai ales le-ai înțeles dincolo de rânduri, asemenea vulpii domesticite, ai simțit-o pe autoare, în ceea ce  are ea frumos și înalt.

          Pentru Magda Ursache, scrisul nu are doar valoare cathartică, terapeutică, ci sacră. El se „întâmplă” la sfânta masă de scris, cuvintele ei sunt morale și moralizatoare. Vor să conducă la Cuvântul cel mai presus de cuvinte. Din acest motiv, de conținutul scrisului ei trebuie să ne împărtășim, nu doar să îl parcurgem pasiv. Lectura are un caracter anamnetic, de rememorare și fixare, dar și predictic, de responsabilă sfătuire.

          Magda Ursache poate scrie despre aproape orice este important: despre viață și moarte, despre lume și om, despre dragoste și (ne)iertare, pentru a retrezi conștiințe și a le reîntoarce la adevăratele valori morale, intelectuale, culturale, spirituale. Cine o cunoaște, însă, cine îi știe sensibilitatea sufletească, de dincolo de masca realului, observă foarte ușor că în fiecare cronică și critică, eseu sau volum ea sparge legile fizice ale prezentului, dialogând, cerând sfatul, motivând, cerând iertare de la autorul prin excelență și destinatarul ultim al întregului ei efort: Bătrânul iubit. Cine o cunoaște și cine i-a cunoscut pe cei doi soți, Bătrânu și Magda, cine a gustat câtuși de puțin din dulceața vieții lor fără compromis moral, cine a fost atins, chiar și numai în gând, de aripa iubirii lor înalte și curate știe că Petru este veșnic prezent și lucrător în viața, gândurile și trăirile ei. Mai mult poate decât oricând, acum, în clipele de dureroasă absență fizică, este prezent în scrisul și în opera ei, prin care l-a pus în valoare mai mult decât oricine și oricând, chiar mai mult decât el însuși.

          În tot ce face și scrie Magda Ursache, simțim strigătul ei de durere. Durerea despărțirii. A răpirii de aici și de la noi a sufletului ei pereche. O avertizez, însă, pe autoare că, pentru credința creștină, starea cea mai înaltă a viețuirii, premergătoare îndumnezeirii, este tocmai răpirea. Extazul. Sfântul Apostol Pavel și, urmând lui, sfinții au trăit astfel de clipe de răpire, mai presus de lume, de trup și de timp, în Împărăția iubirii infinite a Celui ce este Izvorul supraființial al dragostei. Acolo, în stare de extaz, de răpire, au gustat din dulceața ( fără de seamăn în această lume)  darurilor dumnezeiești, de care se împărtășește acum și în veci Bătrânul, în Raiul cărturarilor, iubitori de Dumnezeu și de credință, de Neam și Istorie, de tripticul Bine – Frumos -Adevăr.

          Magda Ursache nu relatează doar, nici nu ficționează, ci simte, retrăiește, plânge, se bucură curat în fiecare cuvânt, pe fiece pagină. Scrisul este, pentru ea, viață. Viață din viața fericită alături de Petru.

          Ea lăcrimează în cuvinte și plânge în volume. Dar și surâde și mângâie, alină și oferă modelul unei iubiri fără seamăn și fără apus, începută în urmă cu mai bine de o jumătate de veac, continuată neîntrerupt și progresiv, pe parcursul anilor fericiți, petrecuți alături de Bătrân, curmată aparent de „răpirea” lui, de împlinirea sa în veșnicie. Pentru că - nu-i așa?- Credința noastră ne învață că nu iubim pentru o clipă, ci pentru veșnicie, că adevăratele iubiri încep aici, dar se desăvârșesc Dincolo, contopindu-se în Iubirea cea Mare, Dumnezeu-Iubire.

          Așadar, deși ne-a dăruit nouă din preaplinul inimii sale, o inimă rănită, dar veșnic iubitoare, deși și-a revărsat o parte a sufletului ei, prezentul volum se adresează, îl caută și îl așteaptă cu adevărat pe cel care i-a dăruit totul – Petru. El este personajul principal, chiar dacă ascuns în cerul mai presus de cer. Pe el îl cheamă autoarea, neîncetat, ca pe o muză ce inspiră. Pe el îl cercetează și îl interoghează, îl consultă și îi dă glas tainic, la fiecare cuvânt și prin tot gândul, îl caută, îl strigă, îl „urlă”, sub toate chipurile și cu toate puterile. În tot ce scrie, Magda Ursache se sfătuiește cu Petru, ca un reper moral și intelectual infailibil. El și numai el îi creează deschiderea sufletească și dispoziția lăuntrică, îi inspiră fiecare cuvânt și gând, îi șterge, nevăzut, ca Dumnezeu, păcatele noastre, orice gând și cuvânt nedeplin, nerotunjit. O îndeamnă și o îndrumă să își adape setea lăuntrică în Izvorul cuvintelor, cu bucuria revederii, indiferent de durata așteptării.

Ars expectandi este, de fapt, o carte despre bucuria pregătirii reîntâlnirii. Mai întâi în amintire, gând și rugăciune, iar mai apoi în Lumină și Iubire. Lumea Magdei Ursache este populată animist de spiritul Bătrânului. El le umple și le împodobește pe toate. Este prezent pretutindeni, veghează, inspiră. Și el așteaptă aceeași întâlnire, la poarta raiului, cu flori de zorele în mâinile pnevmatizate.

          Dacă e adevărat că lucrurile care ne provoacă suferință ne educă, Magda Ursache a studiat la academia încercărilor, s-a edificat și elevat spiritual în „cuptorul suferinței”. De aceea, cuvintele ei au puterea de a pătrunde, zidi și întări.

          Sofocle își învăța ucenicii că „un singur cuvânt ne poate elibera de întreaga povară și durere a vieții. Acest cuvânt este: iubire”, iar Gabriel Marcel zicea că „a-i spune cuiva: «Te iubesc!» înseamnă a-i spune: «Tu nu vei muri niciodată!»”. În acest volum, Magda Ursache șoptește, cântă, este rănită, se jertfește prin și pentru iubirea care i-a făcut viața fericită. Și din acest motiv este atât de vie, iar iubirea ei, prin frumusețe și sensibilitate, e proaspătă și nouă, dătătoare de sens și scop. În ultimă instanță, Magda Ursache are dreptate: „Ești ceea ce iubești”. Iubirea este speranța noastră la nemurire, la înveșnicire.

          Și, pentru că întreg volumul este împresurat de franțuzisme și americanisme, timpul predilect al autoarei fiind „once upon a time”, cu toată nostalgia lui, lectura îmi retrezește amintirea lui „Somewhere in time”, film de colecție, despre iubirea curată, de vis, a doi îndrăgostiți (Christopher Reeve și Jane Saymour), pe care îi unește și îi desparte timpul. Sau îi desparte și îi unește...

          Dacă finalul poveștii de dragoste descrise în volum este deschis, personal o provoc și o invit pe autoare să ne ofere cât mai curând, căci este truditoare, și continuarea, rotunjind astfel nu doar o poveste de iubire, ci îmbogățindu-și opera literară, bogată și esențială.

 

 Sursa: MARIAN ILIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu