duminică, 22 mai 2022

Gheorghe Constantin Nistoroiu - Cinstire marilor Constantini şi Elene din trunchiul stejarului get

 Cinstire marilor Constantini şi Elene din trunchiul stejarului get

Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu, Cavaler de Clio

22 Mai 2022

 

 

„Primul dintre împăraţi te-ai arătat, temelie dumnezeiască a evlaviei” (Troparul Sf. Constantin şi Elena)

 

În rugăciunea lui s-a constelat seara, cu versurile binecuvântate ale zorilor, străjuind descătuşarea cosmosului, ce pogoară har peste verdele nemuritor al vieţii creştin-ortodoxe, dobândind astfel Prietenia lui Hristos.

 

Constantin Brâncoveanu - Domnul Munteniei

 

„Pe crucea brâncoveană,/ Brazi frânţi,/ neîndoiţi!” (Flor Strejnicu, Miniaturi, Imago-Sibiu-2002)

 

Îngenuncherea mărinimoasei lui inimi regale, i-a înălţat marele suflet valah peste răstignirile vieţii, întru imposibila înviere, fiindcă El şi Copiii lui niciodată nu muriseră.

 

Constantin Brâncuşi - sculptor

 

Înmiresmata îmbrăţişare a artei, dăltuită-n veşnicia sărutului se revarsă din Poartă, dincolo de tăcerea Mesei, suind prinosul de jertfă peste infinitul Coloanei ce ocroteşte sfinţii.

 

Constantin Bucescu, prof., teolog, d.p.c.

 

Candelă a acatistului de seară, aprinsă-n cuvântul verde a-l zidirii, ca o îngenunchere sacră a inimii, pluteşte sufletul-troiţă făurit în temniţe, peste schiturile binecuvântate ale jertfirii.

 

Constantin Cioroianu/ Ilariu Dobridor-filosof, d.p.c.

 

Suspinul jertfei lui de azur, prelins peste Salcâmul înflorit, îmbie la un popas heruvimic, aşternând pe ştergarul Gliei, Pâinea şi Vinul Mirelui Hristos.

 

Constantin Aurel Dragodan, poet, d.p.c.

 

 „A strâns în sanctuare/ Poeţii după gratii şi, obosit, a adormit cu ei” (Flor Strejnicu, Miniaturi, Imago-Sibiu-2002)

 

Preamărind Iubirea celestă, s-a pogorât sublimului cânt, ca prăvălirile ecoului carpatin, peste Primăvara faldurilor de brocart, unde foşnesc serafic, sublimele poeme.

 

Constantin Iosif Drăgan, profesor, cercetător.

 

În filigranul de aur al conştiinţei, şi-a brodat sufletul dacic, miruit cu alabastru zamolxian, şi a îmbrăcat cămaşa albă spre a se întâlni în Taină, cu Mântuitorul Iisus Hristos.

 

Constantin Galeriu, pr. prof. dr. scriitor, d.p.c.

 

În slujirea Părintelui Duhovnic, pământul dac a avut stiharul verde. Cu fiecare gând şi cu fiecare cuvânt, faptele iubirii lui s-au răspândit înflorind universul Ortodoxiei. 

 

Constantin Gane (1885-1962), scriitor, d.p.c., erou-martir.

 

Stirpe din Munţii veşniciei, cuminecat în fagurele firii, s-a răstignit pe condei şi pe Cruce, sfinţind aura Cuvântului în care se cuminecă întregul Pateric al Neamului.

 

Constantin Virgil Gheorghiu, pr. prof. filosof.

 

S-a răsfrânt precum Azurul, luminând cu pană de înger, pecetea Răsăritului de soare, împletind crezul iconostas în nemurirea sacră a Petrodavei, nestinsă istorie din zori până-n zori.

 

Constantin Iulian, ing.dr., inventator, d.p.c., scriitor

 

Pe creanga sufletului lui mare, răsuna cutremurul din închisori, lăsând nădejdea să se desprindă, dar aripa izbăvitoare a Iubirii, l-a cuminecat cu Athosul românesc.

 

   

 

Constantin Noica (1909-1987), filosof, d.p.c.

 

Firele sale metafizice, le-a ţesut în borangicul mistic, dezvelind liniile plutitoare ale Luceafărului Emin, peste răsunetul de cer, în poezia temniţei-altar, ce-şi picura Potirul Învierii.

 

   

 

Constache Oprişan (1921-1959), poet, filosof mistic, d.p.c., erou-martir

 

Podidit din lacrimile lirice, ale Neamului său sfânt, a ars mistic pentru Patrie, ca un Rug aprins, nemistuit, făcând din suferinţa temniţei, cuminecare pentru eroi şi martiri.

 

   

 

Constantin Papanace (1904-1984), d.p.r., reputat scriitor, vizionar istoric

 

Confluenţă sacră, cardinală în curgerea existenţială a trăirii,înveşmântată-n literele vieţii, ce transcende înmiresmat, Trupul şi Sângele Domnului, amirosind a Dumnezeiască Înviere.

 

Elena - Sfânta Împărăteasă a neamului get

 

Zămislită întru marea iubire a Fecioarei Crăiese Maria, Elena şi-a plămădit Feciorul întru slava imperială, slăvind şi slujind Crucea Domnului odrăslită în Aura Cerului.

 

Elena Cuza - marea Doamnă a României Mici

 

Întrupare de modestie şi decenţă, s-a răsfrânt pentru Ţară, întru suferinţă şi demnitate, lăsându-ne Testamentul vieţii, pecetluit cu iubirea de Neam.

 

Constanţa Nicoleta Nicolescu, luptătoare anticomunistă, eroină-martiră

 

Fecioară a răstignirilor Carpatine, s-a întrupat fiorului străbun în Dragostea de Dumnezeu şi-ntru Dorul de Neam izbăvitor, înnobilând Destinul nemuritorilor daci.

 

Elena Faina Pop - luptătoare anticomunistă, d.p.c., eroină

 

Şi-a netezit cu zelul ei creştin, piscurile semeţe ale luptei, de Glie, de adevăr şi dreptate, prăvălind peste vrăjmaşi barbari, Faima de Crăiasă a Munţilor.

 

Elena Bagdad, elevă, d.p.c., eroină-martiră.

 

Boboc în smirnă de prihană, abia înmugurit şi înflorit şi-a primenit sufletul frumos, în Icoana serafică a muceniciei, nălbind cu sângele ei, curat prigoana prigonirilor atee.

 

Alte Miresme din Corola Sfinţilor Împăraţi

 

Constantin Petrovicescu (1883 -1949), general, d. p.c., erou-martir, ucis la Aiud.

 

Constantin Rădulescu – Motru, filosof, psiholog, prof. univ., academician. 

 

Constantin Băcescu, sergentul erou, muscelean.

 

Constantin Stoicănescu, profesor, luptător, prizonier în U.R.S.S., erou-martir.

 

Constantin Constantinescu (1919-2011), teolog, ofiţer în rezervă, d.p.c.,erou.

 

Constantin Olariu Arimin, mare dacolog, scriitor.

 

Constantin Pantazi, General de corp de armată, ministru de Război

 

Constantin Totir, d.p., scriitor-mărturisitor.

 

Constantin Voicescu, d.p.r. preot, duhovnic, scriitor-mărturisitor.

 

Constantin Marin Nistoroiu, luptător pentru demnitate şi neam.

 

Constantin Kiriţescu, profesor, scriitor, istoric.

 

Constantin Bălăceanu Stolnici - aristocratul Ştiinţei şi al stirpei româneşti.

 

Constantin Gheorghe – profesor și formator de generații de profesori

 

Constantin Moşincat – vrednic Ostaş al Ţării şi iscusit militar al condeiului.

 

Elena Olga Prezan – Doamna Mareşal

 

Elena Jipa Rotaru – Doamna Comandor, patrioată creştină.

 

Constanţa Veronica Oancea, d.p.c.

 

Constanţa Constantin, d.p.c.

 

Constanţa Lucia Grecu, d.p.c.,luptătoare anticomunistă, eroină-martiră.

 

Constanţa Grama, soţia martirului Costache Oprişan, luptătoare anticomunistă.

 

Constantin Damian Diculescu, un copil precoce.

 

Tuturor purtătorilor Sfintelor nume Constantin şi Elena: un fericit binecuvântat şi un călduros întru mulţi ani!

 

   + Sf. Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii,

 

         Constantin şi mama sa Elena

 

Notă:

d.p. - deţinut politic

d.p.c. - deţinut politic creştin.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu