duminică, 19 februarie 2023

George Roger Watters - Is This The Life We Reallly Want ?

 George Roger Watters

Is This The Life We Reallly Want ?

 

 

~*~

 

So, as an example, you're CNN
I mean it's story, after story, after story is bad
I won, I won
And the other thing, chaos, there's zero chaos
We are running, this is a fine-tuned mach

The goose has gotten fat
On caviar in fancy bars
And subprime loans
And broken homes
Is this the life, the holy grail?
It's not enough that we succeed
We still need others to fail

Fear, fear drives the mills of modern man
Fear keeps us all in line
Fear of all those foreigners
Fear of all their crimes
Is this the life we really want? (want, want, want, want)
It surely must be so
For this is a democracy and what we all say goes

And every time a student is run over by a tank
And every time a pirate's dog is forced to walk the plank
Every time a Russian bride is advertised for sale
And every time a journalist is left to rot in jail
Every time a young girl's life is casually spent
And every time a nincompoop becomes the president
Every time somebody dies reaching for their keys
And every time that Greenland falls in the fucking sea is because
All of us, the blacks and whites
Chicanos, Asians, every type of ethnic group
Even folks from Guadeloupe, the old, the young
Toothless hags, super models, actors, fags, bleeding hearts
Football stars, men in bars, washerwomen, tailors, tarts
Grandmas, grandpas, uncles, aunts
Friends, relations, homeless tramps
Clerics, truckers, cleaning ladies
Ants, maybe not ants
Why not ants?
Well because it's true
The ants don't have enough IQ to differentiate between
The pain that other people feel
And well, for instance, cutting leaves
Or crawling across windowsills in search of open treacle tins
So, like the ants, are we just dumb?
Is that why we don't feel or see?
Or are we all just numbed out on reality TV?

So, every time the curtain falls
Every time the curtain falls on some forgotten life
It is because we all stood by, silent and indifferent
It's normal

 

 


 

 

Asta e viața ce ne-o dorim cu adevarat?

Deci, de exemplu, ești CNN

Adică e poveste, după poveste, după poveste este rău

Am câștigat, am câștigat

Și celălalt lucru, haos, nu este haos zero

Alergăm, acesta este un mach reglat fin

Gâsca s-a îngrășat

Pe caviar în baruri de lux

Și împrumuturi subprime

și case sparte

Aceasta este viața, Sfântul Graal?

Nu este suficient să reușim

Mai avem nevoie de alții să eșueze

Frica, frica conduce morile omului modern

Frica ne ține pe toți la coadă

Frica de toți acei străini

Frica de toate crimele lor

Aceasta este viața pe care ne-o dorim cu adevărat? (vrei, vreau, vreau, vreau)

Cu siguranță așa trebuie să fie

Pentru că aceasta este o democrație și ceea ce spunem cu toții merge

Și de fiecare dată când un student este lovit de un tanc

Și de fiecare dată când un câine de pirat este forțat să meargă pe scândură

De fiecare dată când o mireasă rusă este anunțată pentru vânzare

Și de fiecare dată când un jurnalist este lăsat să putrezească în închisoare

De fiecare dată când viața unei fete tinere este petrecută în mod casual

Și de fiecare dată când un nincompoop devine președinte

De fiecare dată când cineva moare întinzându-și cheile

Și de fiecare dată când Groenlanda cade în marea naibii este pentru că

Noi toți, albii și negrii

Chicanos, asiatici, orice tip de grup etnic

Chiar și oameni din Guadelupa, bătrâni, tineri

Crăciuni fără dinți, supermodele, actori, păcăli, inimi care sângerează

Vedete de fotbal, bărbați în baruri, spălători, croitori, tarte

bunici, bunici, unchi, mătuși

Prieteni, relații, vagabonzi fără adăpost

Clerici, camionagie, femei de curățenie

Furnici, poate nu furnici

De ce nu furnicile?

Ei bine, pentru că este adevărat

Furnicile nu au suficient IQ pentru a face diferența

Durerea pe care o simt alții

Și bine, de exemplu, tăierea frunzelor

Sau târându-te pe pervazurile ferestrelor în căutare de cutii de melasă deschise

Deci, ca și furnicile, suntem doar proști?

De aceea nu simțim sau vedem?

Sau suntem cu toții amorțiți la reality TV?

Deci, de fiecare dată când cade cortina

De fiecare dată când cade cortina asupra unei vieți uitate

Pentru că am stat cu toții, tăcuți și indiferenți

Este normal

 

~*~

George Roger Watters

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu