marți, 14 februarie 2023

Vasilica Grigoraș - Poeme de inspirație niponă

 Vasilica Grigoraș: Poeme de inspirație niponă

BUCOLICE (secvență haiku)

Vasilica Grigoraș

 

 

~*~

 

ogor pârjolit –

de-o vreme în vechiul jgeab

nicio stea tremurând

x

candelă vie –

un licurici prin rouă

sub crucea mamei

x

cerul plin de nori –

în lanul de rapiță

soarele în toi

x

apus de soare –

furca prinzând ultima

rază-n stog de fân

x

și cerul mișcat –

prin băltoace

petale de tei

 


EDILUL (secvență senryu)

 

imaş dispărut –

noul edil al satului

papă lapte

x

ninge în oraş –

din nou fără de pată

faţa edilului

x

grătar la alegeri –

edilul trage spuza

doar pe turta lui

x

ales iar edil –

trombonistul satului

c-o mască nouă

x

mare uimire –

edilul singurul bou

la poarta nouă

 

 


ÎNVĂȚ A FI SENINĂ (secvență tanka)

 

Anotimpurile-n

inerţia trecerii

seamănă teamă –

totul se-ntâmplă cu-un rost

şi-nvăţ a fi senină

x

Trandafiri galbeni

cheia lacătului în

arta de-a iubi –

şi stâncile-şi revarsă

muşchii-n seninul apei

x

Tonuri de vioară-n

monotonia-nserării

capriciul clipei –

clipocitul cascadei

mă ancorează-n senin

 I LEARN TO BE SERENE (tanka)

 

Seasons in

the passing idleness

seeds fear –

everything happens with a meaning

and I learn to be serene

x

Yellow roses

the key of the lock in

the art of loving –

and the cliffs flow out their

muscles in the clear water

x

Violin sounds in

the evening groove

caprice of the moment –

the lap of the waterfall

anchors me in the serenity

 

~*~

 

COMENTARIU: DAN NOREA

 

Secvenţa tanka „Învăţ a fi senină” pare a fi mesajul unei persoane neliniştite şi temătoare în faţa provocărilor pe care i le oferă viaţa – maturizarea, iubirea, senectutea… Tema aminteşte de celebrul vers eminescian „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Din poeme răzbate aceeaşi seninătate, rezultat al unei înţelepciuni la care autorul a ajuns ca urmare a înţelegerii fenomenelor („totul se-ntâmplă c-un rost”) şi a căutării seninului în natură („trandafiri galbeni”, „clipocitul cascadei”) şi în artă („tonuri de vioară”). În viziunea autorului, aceasta este „cheia lacătului”. De ce să nu recunoaştem, aceasta este şi în viziunea noastră.

„I learn to be serene” tanka sequence seems to be the message of an unquiet and fearful person in front of the challenges that life is offering-maturity, love, ageing… The topic reminds of the famous verse by Eminescu „I didn’t thought to learn ever dying…” The same serenity gets through the poems, as a result of a wisdom that the author has reached following understanding the phenomena (it all happens with a meaning”) and the search of serenity in the nature („yellow roses”), „the lap of the waterfall”) and in art („violin sounds”). In the author’s view. It is „the key of the lock”. To be honest, this is in our view, too.

TRADUCERE: Alina Lavinia Grigoraș

 


Au apărut în prestigioasa revistă ALBATROS, nr. 35/2022, anul 30, volum aniversar al Societății de Haiku Constanța. Fondatorul societății și al revistei (1992) – conf. univ. dr. Ion Codrescu, din anul 2002, președinte prof. Laura Văceanu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu