marți, 14 februarie 2023

Marian Ilie - Vorbe de duh și vorbe-n vânt.

 
Vorbe de duh și vorbe-n vânt.

Pledoarie pentru pragmatism în alegerile noastre

 

De peste 30 de ani alegem și iar alegem și tot alegem și ne mirăm văzând că țara nu performează, rămânând în coada Europei, fără sperantă de redresare, mult departe de aspirațiile românilor trecuți prin furcile caudine ale vieții. Mai bine de trei sferturi din noi ne căinăm că o ducem greu, din ce în ce mai greu și ne plângem de incapacitatea clasei noastre politice de a admnistra treburile țării astfel încât să ne fie tuturor mai bine de la un an la altul. Suntem martori impasibili la prăbușirea economiei bazate pe producție și nu pe consum, la degringolada din domeniul educației și incapacitatea științei de a stimula performanțele în orice domeniu, la talmeș-balmeșul din cultură, la căderea în derizoriu a mai tuturor disciplinelor ce furnizează elementele de cultură generală cu care altă dată ne mândream și ne bucuram de aprecierea străinilor.

Deplangem deci incapacitatea clasei politice și nu ne asumăm nicicum vina de a fi ales-o și reales-o chiar noi înșine; dăm vina ba pe “talpa țării”, care cică nu ar ști să aleagă, ba pe mașinațiuni din afară, ba pe secolul fanariot și mai ales pe anii de comunism, Ceaușescu, Securitate etc.  Ne învârtim așadar între vorbe-n vânt, uitând să mai și gândim cu mintea nostră cea din toate timpurile; și ne mai și îndârjim să credem doar unele din vorbele ce ne țintesc, împărțindu-ne astfel comunitatea în tabere din ce în ce mai înfierbântate și neînduplecate în opțiunile lor. În mod ciudat, ne pretindem știutori doar în baza acelor vorbe, uitând de bagajul de cunoștințe accumulate anterior, pe care mulți din noi l-au aruncat la ghenă odată cu comunismul.

Măcar de-am avea temeritatea să ne gândim unde ar fi ajuns România dacă, să zicem, nu ar fi avut loc evenimentele din decembrie 1989. Să mai privim spre China comunistă, care a evitat niște evenimente ce ar fi urmnat să se deruleze în mod similar, sau la Polonia, Cehia, Slovenia și alte țări foste socialiste care au evitat calea schimbării aleasă de corifeii democrației pentru România?  Presați de amalgamul de vorbe-n vânt ce ne asaltează, n-avem timp și n-avem dispoziție pentru așa ceva. Noi – fiecare – știm mai bine ce trebuie făcut ca să ne  meargă bine și chiar ne zbatem, care cum poate – din păcate, majoritatea fără sorți de izbândă.

Nu găsesc acestui fenomen o altă explicație decat în lipsa de pragmatism în opțiunile noastre. Printre altele, pragmatismul era una din trăsăturile ce ne defineau înainte de “zaveră” când, în ciuda tuturor hibelor socialismului, românii trăiau “așezat”, în acea blamată semi-sărăcie personală, dar țara ajnsese printre primele 10 în Europa ca infrastructură productivă. Odată plata datoriilor încheiată, nu mai lipsea mult ca prosepritatea țării să se transfere și asupra cetațenilor. Credem sau nu, asta era relitatea – și orice hartă cu exporturile României din acei ani ne-o va arăta cu prisosință. Ce s-a întamplat cu noi după “zaveră” este un fenomen greu de înțeles, pe care eu am să încerc să-l expun succint, prin două exemple: Biserica și Armata – stâlpi de bază ai existenței noastre ca națiune, nu întâmplător, instituțiile statului aflate în topul încrederii în rândul populației.   

În timp ce Biserica s-a preocupat să-și refacă patrimoniul din perioada interbelică, îmbogățindu-l chiar, Armata s-a tot redus, risipindu-și patrimoniul de altadată, fără niciun folos resimțit în capacitatea de apărare a țării. Acceptăm sau nu, Biserica este în momentul de față cea mai solid articulată instituție a statului, posesoare a unui patrimoniu de excepție, administrat după cele mai avansate principii ale economiei de piață, în sensul clasic al acestui termen. Este patrimoniu rămas pur românesc și, in ciuda vorbelor în vânt vehiculate la adresa acestei instituții, sunt milioane de români care se bucură sub o formă sau alta de roadele bunei lui administrări. Armata, cum spuneam, și-a risipit frumusețea de patrinomoniu, cu zeci si zeci de cazărmi rămase în paragină și mii de hectare de teren intravilan încăpute pe mâna hrăpăreților dezvoltatori imobiliari, cu armament și tehnică învechite, în ciuda costisitoarelor achiziții din Occident, incapabilă să mai răspundă nevoilor de apărare ale țării altfel decât bazându-se pe sprijinul aliat – cu toate consecințele negative implicite.

Diferența, cred eu, e dată tocmai de abordarea pragmatică de către conducătorii Bisericii a realității postdecembriste, în contrast cu heirupismul sub sloganul “merge și așa” al conducătorilor instituției militare. Este de fapt contrastul dintre vorbele de duh și vorbele-n vânt, între pragmatism și lipsa de realism în administrarea unui patrimoniu, valabil pentru oricare din domeniile vieții sociale. Iar acest contrast se datorează interferenței factorului politic, cu izbândă totală în ceea ce privește Armata și mult mai redusă în ccea ce privește Biserica.  Asta ține mai puțin de sistemul politic și mai mult de modul cum oamenii se pliază pe cerințele sistemului. Majoritatea au facut-o și o fac ghidându-se după vorbele de duh – cele ce se rostesc și se interpretează trecute prin minte și suflet, reflectând deobicei înțelepciunea milenară a neamului. Alții au facut-o și o fac ghidându-se după vorbe-n vânt, rostite și interpretate prin prisma unor interese mai vizibile sau mai obscure, personale sau de grup, străine intereselor obștii. “Colaborarea” cu Secu a devenit la noi o literă de lege strâmbă, de vreme ce în orice  țară din lume exista acel Secu și nicaieri colaborarea cetățenilor țărilor în cauză cu CIA, FBI, MI 5, MOSAD, KGB etc. nu este înfierată ca la noi. Problema ține de natura și scopul acelei colaborări. Din păcate, la noi s-a pus și se mai pune în alegeri mare acent pe o astfel de chichiță și, iată, ne plângem de prestațiile celor alesi. Hai să încercăm să ne imaginăm că România ar fi fost administrată în aceste trei decenii așa cum a fost administrată Biserica și să comparăm cu modul în care au fost administrate Armata și țara. Vom înțelege, cred, marea diferență dintre vorbele de duh și vorbele-n vânt.

Cât de curând vom avea alegeri în Uniunea Scriitorilor din România. Nu știm cine va cadida pentru functiile de conducere , dar cred ca programele candidaților vor fi stufoase în idei-vorbe. De ce n-am fi noi niște intelectuali pragmatici, care să discearnă între vorbele de duh și vorbele-n vânt cu care aceștia ne vor ademeni? În definitiv, ce ar avea de făcut viitorii conducători ai obștii noastre scriitoricești?  În primul rând, să pună capăt dezbinărilor, manifestand empatie, competență, spirit de breaslă, spirit al dreptății, altruism,  capacitate de comunicare. În al adoilea rând, să se ghideze ei inșiși după vorbe de duh și nu după vorbe-n vânt. Duhul acesta ține și de Sfântul Duh, dar și de bagajul de înțelepciune moștenit de la moșii și strămoșii noștri sau preluat din experiența istorică a altor popoare. Vântul, în schimb, înseamnă contextul (mai ales) politic în care se vântură pe sub ochi și urechi fel de fel de utopii și himere,  mesteșugit modelate după propriile noastre aspirații și aruncate mulțimii de falși purtători de interes.  Așa se face că am tot ales la conducerea țării foști adminitratori ai instituției miitare și celor adiacente, ca și din celelalte domenii, care n-au performat, dar au amețit electoratul cu frumos sunătoarele lor vorbe-n vânt. Că între aceste vorbe-n vânt predominau neologismele vânturate prin atrăgătorul Occident postbelic  a fost de natură să facă vântul purtător al vorbelor respective și mai atractiv pentru românul mereu visător la “o Țară ca Afară”, incapabil să înțeleagă cumva bazele bunăstării și opulenței acelui Occident (marele colonizator al ultimelor secole) și mai ales specificitatea noastră ca societate și ca indivizi, ce ne deosebește de cele occidentale.

Ca să înțelegi trebuie să te ghidezi după vorbe de duh, nu după vorbe-n vânt. Că în arealul nostru istoric  au bătut i bat vânturi din toate direcțiile, dinspre imperii și regate  a căror prosperitate actuală i-au fascinat pe românii cică sătui de vântul dezvoltării multilaterale și înaintării spre “culmile bla bla” este un detaliu pe care numai vorbele de duh îl pot explica și numai mințile astfel modelate îl pot înțelege. Din păcate și noi, scriitorii ne lăsăm seduși de vântulrile purtătoare de vorbe ademenitoare, uitând că noi de aici ne tragem seva creatoare și în primul rând aici ne desfacem produsele simțirilor și trăirilor, a caror valoare depinde mai ales de autenticitatea lor. Să așteptăm să vedem ce ne vor propune candidații  și să sperăm că vor veni cu obiective concrete, fezabile, care să ne convingă că ceva se va putea schimba în bine în literatura română. Oricum, dacă resetarea despre care se tot vorbește înseamnă îndepărtarea Eminescului de pe soclul său nu cred că va fi de bine. Dacă eu ar fi să candidez, cu Eminescu mi-aș începe programul. El este întruchiparea duhului ce-mi aduce mie vorbele acasă…

                       Marian Ilie

 

 

Sursa: Pavel Ratundeanu-FergheteNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu