miercuri, 24 aprilie 2024

Alex. Stanciulescu Barda - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ - DOAR O VORBĂ......!

 


Marea Joi

-      Arhim. Petroniu Tănase -

 

 

Descriere: https://atitudini.com/wp-content/uploads/2024/04/cina-cea-de-taina-3.jpg

 

Mirele Hristos ne-a chemat la ospățul cel de taină al nunții Sale. De aceea în această zi, El ne dăruiește fără economie darurile Sale; și nu numai darurile, ci Însuși pe Sine, izvorul tuturor darurilor.

 

Patru lucruri mari prăznuim în această zi:

• SFÂNTA SPĂLARE;

• CINA CEA DE TAINĂ;

• RUGĂCIUNEA DIN GHETSIMANI și

• PRINDEREA DOMNULUI, întâmplări dumnezeiești pline de taină și necuprinse de minte.

 

Spălarea picioarelor

 

Descriere: https://atitudini.com/wp-content/uploads/2024/04/Spalarea-picioarelor-736x400.jpg

 

Sfânta spălare ne arată taina cea necuprinsă de minte a smereniei Domnului, „care, din nemăsurata Sa bunătate, ne-a arătat calea cea mai bună de urmat – smerenia – când a spălat picioarele ucenicilor Sai” (Otpustul zilei).

Să ne uităm dar, cum spală Stăpânul picioarele ucenicilor. Mântuitorul își scoate haina, se încinge cu ștergarul, toarnă apă în spălător și, rând pe rând, spală picioarele colbăite și ostenite ale ucenicilor.

 

Dar de ce nu zic nimic ucenicii? De ce nu se împotrivesc când le spală picioarele?

 

Numai Petru, cel mai vârstnic, își da seama de nepotrivire: „Nu, Doamne, în veac nu vei spăla picioarele mele!”.

Fie, ucenicii primesc să li se spele picioarele, dar apoi de ce nici unul nu se grăbește să spele picioarele Mântuitorului? De ce nici Petru?

Ucenicii se simt bine cu picioarele răcorite, dar pe ale Domnului nu I le răcorește nimeni? Bieți oameni, ce suntem noi!

Nu dăruiește Domnul atâtea mângâieri, atâtea bucurii necontenit, în tot ceasul și pe El nu-L bucurăm cu nimic! Nimeni nu se grăbește să-I spele picioarele ostenite pentru noi, păcătoșii. Numai uitare și nerecunoștință.

 

Taina spălării

 

De fapt, Învățătorul era sluga ucenicilor Săi: „Iată, Eu sunt cel ce slujește” zice El și „N-am venit că să Mi se slujească ci că Eu să slujesc”.

Necontenit El le purta de grija ca unor copii ai Săi; de aceea și spălarea nu li se vă fi părut așa de neobișnuită.

Totuși aici este și o adâncă taină, pe care ucenicii au slujit-o, fără să-și dea seama.

 

Domnul venise pentru a spală pe toți oamenii de întinăciunea păcatului, iar El, Curăția, Sfințenia cea mai desăvârșită, nu avea nevoie de spălare.

Omenirea însă, fără de spălarea Lui nu putea avea parte de Dânsul: „Dacă nu te spăl, îi zice lui Petru, nu ai parte de Mine!”

 

Rânduiala spălării picioarelor în biserică

 

La sfârșitul Sfintei Liturghii se face rânduială spălării picioarelor.

 

Altădată ea se săvârșea pretutindeni în Biserica Ortodoxă; acum ea a rămas doar la Ierusalim, la Roma… prin unele mănăstiri smerite și în sufletele simțitoare ale creștinilor, care privesc uimite și copleșite de nespusa smerenie a Domnului.

 

Nu pot uita uimirea cu care am descoperit-o într-o zi, când o bătrână de la țară, într-o Joi Mari, mersese la o bolnavă ce zăcea la pat, îi dusese un dar și-i spălase picioarele.

 

„Domnul Hristos”, zicea ea, „să spele azi picioarele ucenicilor și eu să nu fac nimica? Măcar atâta am făcut și eu; am spălat picioarele Mărioarei lui Gavril și i-am tras colțuni noi în picioare!”.

 

Lecția cea mare de smerenie pe care ne-a dat-o Domnul spălând picioarele ucenicilor, lecția slujirii aproapelui, „taina fratelui”, „am venit ca să slujesc”, abia acum, după două mii de ani, începe creștinătatea să o învețe!

 

Cina cea de taină

 

Descriere: https://atitudini.com/wp-content/uploads/2024/04/cina-cea-de-taina-4.jpg

 

La Cina, deja încep Sfintele Patimi:

„Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi…; beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, care se varsă pentru voi și pentru mulți…”.

 

Acum începe trupul să se frângă și sângele să se verse și nu va conteni până la sfârșitul veacurilor: „Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea!”.

Nesfârșită dragoste și copleșitoarea smerenie a Domnului la Cina cea de Taina! La naștere, la tăierea împrejur, pe Golgota, Dumnezeu, deși îmbrăcat cu trup asemenea nouă, totuși este văzut prunc în iesle, ținut în brațe, „om al durerilor”.

 

Sfânta Euharistie

 

În Sfânta Împărtășanie însă, este cu totul ascuns; ia chipul pâinii și al vinului, că să ni se poată dărui întreg de-a pururi, fără împiedicare, „pentru iertarea păcatelor și pentru viața de veci”.

         Jertfa de pe Cruce este deplina, răscumpără pentru totdeauna pe om; totuși acesta poartă semnele stricăciunii aduse de păcat, este supus morții și de aceea Sfânta Împărtășanie seamănă în trupul cel stricăcios sămânță învierii, arvuna vieții veșnice, „leacul nemuririi”, după cuvântul Părinților, căci ne încredințează Domnul:

            „Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, are viață veșnică și Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi”

(Ioan 6, 54)

 

Liturghia euharistică este Liturghia smereniei Domnului, Liturghia dragostei Sale, testamentul iubirii Sale de oameni: „Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea!”

Și, în adevăr, la fiecare Sfânta Liturghie se reînnoiește jertfa întru amintirea Domnului, Care mereu se jertfește, că mereu să ne sfințească și să ne tragă la Sine. Cu adevărat, nu este mai mare lucru pe lume decât acesta.

 

Lucrare dumnezeiască, minune necontenită, piatră de poticnire:

• vezi pâine și vin și guști carne și sânge;

• iei o fărâmă și ai întregul neîmpuținat;

• este aici pe acest altar și în același timp pe toate altarele creștine din lume!

 

„Biserica Ortodoxă, înalt euharistică, cu totul euharistică, nu poate fi adusă iarăși la frumusețea și puterea ei primară, decât atunci când preoții ei vor înflori ca merii de iubire către Hristosul cel Euharistic; când inimile noastre vor fi candele aprinse și cădelnițe înmiresmate de tămâie la picioarele Împăratului din Altar”. (Gala Galaction)

 

„Cinei Tale celei de Taina, astăzi Fiule al lui Dumnezeu, părtaș mă primește…”.

 

Rugăciunea din Ghetsimani

 

Descriere: https://atitudini.com/wp-content/uploads/2024/04/ghetsimani2-515x400.jpg

 

Cu rugăciunea din Ghetsimani și cu prinderea Domnului deja am intrat în Vinerea cea Mare a Sfintelor și înfricoșătoarelor Patimi.

 

Părintele PETRONIU TĂNASE

(sursă: https://www.crestinortodox.ro/paste/saptamana-patimilor/predica-sfanta-marea-joi-140556.html)

 

 

 

PRIMAVARA DUHOVNICEASCA

- Sfantul Inochentie al Odessei -

 

 

Dar primavara duhovniceasca se aseamana cu cea a naturii si prin lucrurile care o desfigureaza si-i dau o vedere urâta si neplacuta. În timpul primaverii, seceta si ploile peste masura strica foarte mult, caci si într-un caz si în celalalt plantele sufera, rodurile viitoare sunt amenintate si unii arbori pier cu totul. Se întâmpla o asemenea seceta si în timpul primaverii duhovnicesti, când sufletul e lipsit de roua cea Sus, care se pogoara de la Duhul lui Dumnezeu. Însa omul se lipseste de aceasta înrourare când se împutineaza în el dorinta launtrica a inimii catre rugaciune, care atrage ploaia cea binefacatoare a harului Duhului Sfânt. Lipsa de ploaie adesea e împlinita prin udare. Aceasta poate avea loc si când e vorba de reînnoirea duhovniceasca. Asadar uda pamântul cel învârtosat al inimii tale cu lacrimile pocaintei, pâna când, ca o ploaie bogata, va cadea asupra sufletului tau harul Preasfântului Duh. Aceasta apa pretioasa adesea lipseste din fântâna inimii – într-o asemenea împrejurare arunca-te la pamânt si roaga-te sa se deschida stavilarele inimii; rugaciunea umilita înca te va racori ca o ploaie cazuta la vreme potrivita.

 

Pentru primavara fireasca este hotarât un anumit timp al anului – ea nu poate avea loc nici toamna, nici în mijlocul iernii. Pentru primavara duhovniceasca, însa, nu exista un timp hotarât – ea poate fi vesnica si, de asemenea, ea poate începe întotdeauna când sufletul pacatos se întoarce la Dumnezeu. Aceasta poate bucura si da nadejde sufletelor pacatoase, care înca nu s-au cufundat în noroiul pacatului pâna într-atât încât sa nu se mai gândeasca deloc la mântuirea lor.

 

Dupa primavara fireasca întotdeauna urmeaza vara – nimeni nu poate schimba aceasta rânduiala întocmita de Dumnezeu. Dupa primavara duhovniceasca, însa, poate urma iarasi iarna, si înca o iarna din cele mai aspre, de îndata ce sufletul, neîngrijindu-se deloc de sine, amaraste harul Duhului Sfânt, care-l înnoise si înviase, se întoarce de la fata cea întru tot sfânta a lui Dumnezeu si se cufunda în negura cea întunecata a pacatului. Fara îndoiala, numai omul care a cunoscut si a încercat asupra sa puterea harului lui Hristos, care a gustat din bunatatea cuvântului lui Dumnezeu si a trait o viata sfânta, poate sa-si aminteasca bine îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Cel ce sta, sa privegheze ca sa nu cada!” (1 Corinteni 10, 12).

 

Sfantul Inochentie al Odessei, Intelepciunea dumnezeiasca si rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu, Ed. Sophia, Bucuresti, 2012, p. 46-47, 49-50

 

 

 

COPACUL DOBORAT

- Parintele Ilie Cleopa -

 

 

Daca vedem prin padurile si codrii cei mari vreun arbore cu mare vechime de ani, rasturnat la pamânt de furtunile vremurilor cele mai puternice decât el, apoi si de la acesta sa ne învatam a nu ne încrede în puterea noastra, nici în iscusinta cea de multi ani, aducându-ne aminte de cele scrise, ca: „Cela ce se încrede în sine, va cadea cadere jalnica” (Pilde 16, 18). Iar daca alti arbori uriasi vedem putrezind prin codri si de multe ori cazuti la pamânt, si lânga acestia zabovind cu gândirea asa sa zicem: Cum acesti arbori atâtea sute de ani traind si atâtea vremi sub soare petrecând, acum zac aici putrezind si pamânt facându-se, dar eu, care sunt „iarba si floarea câmpului” (Psalm 102, 15), în aceasta viata prea scurta, cu cât mai neputincios si mai repede trecator sunt în aceasta lume?

 

Parintele Ilie Cleopa, Opt cuvinte despre minunile lui Dumnezeu din zidiri, Ed. Episcopiei Romanului si Husilor, Roman, 1996, cap. cap. 4: Minunile lui Dumnezeu din lumea arborilor , p. 38-48

Marea Miercuri

 

 

 

În MAREA MIERCURI se face pomenirea femeii celei păcătoase, care aflând că Mântuitorul se află în casa lui Simon Leprosul, a luat un vas cu mir înmiresmat, de mare preț, ca să-l toarne pe capul lui Iisus Hristos, iar cu părul capului ei ștergea lacrimile ce-i picau din ochi pe picioarele Domnului.

 

 

 

Evanghelia de azi

 

„Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, și l-a turnat pe capul Lui, pe când ședea la masă.

 

Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis: De ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor.

 

Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceți supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea.

 

Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce-a făcut ea, spre pomenirea ei.

 

Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis: Ce voiți să-mi dați și eu Îl voi da în mâinile voastre?

 

 

Iar ei i-au dat treizeci de arginti.” (MATEI 25,6-15)

 

Miercurea Mare ne apropie și mai mult de Sfintele Paști, astfel că Biserica a rânduit să luăm aminte în această zi la două exemple: cel al păcătoasei desfrânate, înstrăinate de Dumnezeu care aducând în această zi, cu mare căință, smerenie și cu multe lacrimi, mir de mare preț și ungându-L pe Hristos, devine mironosiță și cel al lui Iuda Iscarioteanul, ucenicul care, deși apropiat de Domnul, L-a vândut, tot astăzi, pentru treizeci de arginti fariseilor și cărturarilor ce voiau să-L ucidă.

 

 

De ce postim miercuri?

 

Vânzarea făcută de Iuda a făcut că, mai tărziu, Sfânta Tradiție a Bisericii să rânduiască ziua de miercuri ca zi de post, alături de vineri, ziua în care Iisus a fost răstignit, acestea fiind cele două zile ale săptămânii în care creștinii trebuie să postească de-a lungul întregului an.

 

(sursă:  https://www.crestinortodox.ro/paste/saptamana-patimilor/saptamana-patimilor-miercuri-72705.html)

 

 

 

PACATUL

- Parintele Arsenie Boca -

 

 

Parintii au zis ca singura noastra avutie cu adevarat sunt pacatele. Caci, dupa ei, nu esti proprietarul decât al lucrului pe care l-ai facut din nimic. Iar împlinind conditia asta, din nimic Dumnezeu a facut faptura, iar faptura a facut pacatul.

Pacatul nu e o realitate cu suport propriu, ci sunt ghearele haosului în grumazul realitatii, o pândire a nimicului care vrea sa înghita toate câte sunt.

 

Parintele Arsenie Boca, Parintele Arsenie Boca – mare indrumator de suflete din secolul XX, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2002, p. 127.

 

 

 

POTIRUL

- Sfantul Teofan Zavoratul -

  

 

Iata paharul Înfricosatului Tau Sânge, plin de lumina si de viata. Daruieste-ne pricepere si luminare, ca sa ne apropiem de el cu dragoste si cu sfintenia credintei, si sa ne fie nu spre osânda, ci spre iertarea pacatelor.

 

Sfantul Teofan Zavoratul, Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni, traducere de Adrian Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 208
Sfântul Mucenic Ioan din Ianina

 

Patria acestui fericit Ioan era țara grecească, ce se numea Epir, adică cetatea Ianina. Părinții lui Ioan erau creștini dreptcredincioși, de care rămânând orfan în anii tinereților sale, a mers la Constantinopol, căutând ca din osteneala mâinilor sale să-și aibă cele de trebuința vieții. Și și-a câștigat în târg un loc, între alți lucrători cu mâinile și târgoveți și se hrănea din bani căștigați de la târg.

În vremea aceea, Constantinopolul era stăpânit de agareni, care țineau credința lui Mahomed, de a căror păgânătate mulți creștini s-au amăgit. Mulți dintre neguțătorii și meșterii care se aflau în acel târg trecuseră de la credința creștină la cea mahomedană.

Sfântul Ioan a ajuns astfel să fie înconjurat numai de cei care se uniseră cu agarenii, iar el adeseori îi mustra și îi certa pentru lepădarea lor. Atunci au început a-l ură foarte mult. Înțelegând fericitul Ioan Epirotul răutatea gândită de dânșii, nu s-a temut, ci mai tare a dorit din tot sufletul să pătimească pentru adevărul lui Hristos…

L-au bătut cu toiege noduroase până la sânge, l-au muncit cu nevoia temniței, cu strâmtorarea legăturilor, cu foamea și cu setea, iar sfârșitul mucenicesc l-a primit prin tăierea cu sabia.

 

Descoperirea dumnezeiască

Întâiul prezbiter, văzându-l tânăr de ani, nu l-a sfătuit să se dea la mucenicie (…).

Atunci a zis tânărul:

„Nădăjduiesc spre Hristosul meu, că nu mă va da spre batjocura vrăjmașilor mei, ci mai ales mă va întări, ca să biruiesc puterea vrăjmașului”.

Iar întâiul preot i-a zis:

„Fiule, scris este: Duhul este osârduitor iar trupul neputincios.

Iar un lucru ca acesta pe care tu îl dorești, are trebuință de multă pregătire; îi trebuie neîncetat post și rugăciuni, cu care, după ce te vei curați de toată prihana păcatului, Dumnezeu îți va da înștiințare ce trebuie să faci.

Pentru că Dumnezeu voiește să Se sălășluiască în sufletele celor curați.

Deci, ia aminte, iubitule, și mergi în pace.

Iar eu voi ruga pe Dumnezeu, ca să te păzească pe tine de toți vrăjmașii tăi cei văzuți și nevăzuți, de oameni și de diavoli, și biruitor peste ei să te facă”.

Aceasta zicând, a liberat pe tânăr cu pace.

Iar a doua zi, fericitul Ioan a mers iarăși la același duhovni­cesc părinte, cu fața luminoasă și cu sufletul plin de bucurie.

Și i-a grăit:

 „Cinstite părinte, în această noapte în vedenia somnului m-am văzut fiind în mijlocul unei văpăi, dar nearzându-mă, ci veselindu-mă și dănțuind, precum odinioară cei trei tineri în cuptorul Babilonului.

Deci, cu ajutorul Celui Preaînalt, nădăjduiesc că lucrul cel cugetat de mine va ieși la bun sfârșit.

Dar, te rog, cinstite părinte, să mă înarmezi cu ale tale rugăciuni”.

Iar duhovnicescul părinte i-a grăit:

„Dumnezeu să te întărească, fiule, ca să biruiești pe lup, pe balaurul cel nevăzut, și pentru Hristos cu mucenicia să te încununezi”.

Și, astfel, a slobozit pe tânăr, întărindu-l pe el cu cuvinte folositoare, făgăduindu-i că se va ruga pentru dânsul lui Dumnezeu, ajutătorul său.

 

O altfel de bucurie

A doua zi scoțându-l iarăși și el grăind cu îndrăzneală aceleași cuvinte ca mai înainte și fiind neplecat în creștineasca credință, au poruncit ca iarăși să-l bată fără milă.

Iar mucenicul, fiind bătut, cânta cu bucurie cântări bisericești: „Hristos a înviat din morți…”, și celelalte, pentru că erau zilele Paștilor.

Deci, tot trupul lui s-a rănit de bătăi și pământul s-a roșit cu sângele lui, iar sfântul mucenic răbdând ca în trup străin, uneori cânta, iar alteori grăia către cei ce-l munceau:

„Bateți, bateți, cu toată puterea voastră, bateți și pe cât puteți înmulțiți bătăile; dar să știți că niciodată nu veți putea să mă înstrăinați de la Hristosul meu și să mă faceți la un gând cu voi”.

Iar muncitorii, rușinându-se, l-au aruncat pe mucenic iarăși în temniță.

Pentru ce nu mă lăsați ca să ard în văpaie?”

Și, ajungând la locul unde era aprins un foc mare, n-a așteptat până ce-l vor arunca în foc, ci singur a sărit în mijlocul văpăii.

Iar muncitorii apucând de capătul lanțului de care era legat, l-au tras afară din foc pe mucenic.

Iar el cu greu socotind lui aceasta, a zis către muncitori:

Pentru ce nu mă lăsați ca să ard în văpaie? Pentru ce nu mă lăsați să fiu jertfă bineplăcută Hristosului meu?”.

Iar judecătorii, deși știau că este amară moartea prin arderea focului, însă de vreme ce dânsul o dorise, sărind în foc, altă judecată au hotărât.

Deci, s-au gândit ca nu cu foc, ci cu sabia să-l omoare.

Și au poruncit călăului să taie capul nebiruitului tânăr, iar după aceea trupul și capul să i le arunce în foc, ca să ardă desăvârșit.

Astfel a primit cununa muceniciei Sfântul Noul Mucenic al lui Hristos, Ioan Epirotul.

 

(Extras din „Viețile Sfinților”, ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005

 

 

 

OCHII PLINI DE LUMINA

- Sfantul Ioan din Kronstadt -

 

 

Tu contempli icoana Mântuitorului si vezi ca El te priveste cu ochii plini de lumina. Aceasta privire este imaginea privirii pe care el o revarsa în chip real asupra ta, cu ochii Sai mai stralucitori decât soarele. El, Care vede fiecaruia gândurile, aude îngrijorarile si suspinurile inimii tale.

 

Icoana este o imagine; ea reprezinta prin trasaturi si simboluri ceea ce nu poate fi reprezentat, nu poate fi simbolizat, ceea ce nu poate fi înteles decât numai prin credinta. Crede, prin urmare, ca Domnul vegheaza tot timpul asupra ta, ca El vede pe fiecare cu gândurile sale, cu suferintele sale, cu dorintele sale, în toate împrejurarile, ca în palma unei mâini.

 

„Iata, te-am însemnat în palmele Mele; zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei” (Isaia 49, 16). Câta mângâiere, câta promisiune de viata în aceste cuvinte ale lui Dumnezeu cel Atotputernic si grabnic spre ajutor! Prin urmare, roaga-te în fata icoanei Mântuitorului ca si cum te-ai gasi în fata Lui. Prietenul oamenilor este prezent în ea prin harul Sau, ochii pictati pe icoane te privesc într-adevar: „Ochii Domnului sunt pretutindeni” (Pilde 15, 3); urechile reprezentate pe icoane te asculta cu adevarat. Aminteste-ti ca acesti ochi sunt ochii lui Dumnezeu si aceste urechi sunt urechile lui Dumnezeu pretutindeni prezent.

 

         Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea intru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 36-37

 Sfântul Ierarh Acachie, episcopul Melitinei

 

 

Acest rob al lui Dumnezeu s-a născut în cetatea Melitinei, Armenia din părinți neroditori care prin post și rugăciune au dobândit de la Cel Preaînalt acest rod binecuvântat.

Crescând acesta, l-au dat la învățătura cărții și l-au dus la episcopul cetății aceleia pentru a-l da spre slujirea lui Dumnezeu (căci așa făgăduiseră).

Sfântul Otrie episcopul, văzând darul lui Dumnezeu într-însul, la făcut cleric bisericesc.

Sporind cu învățătura, înțelepciunea și cu viața bineplăcută Lui a devenit la rândul său vas ales din care se revărsa izvorul Apei Celei Vii celor care doreau să se adape din ea.

La dânsul a fost și Sfântul Eftimie cel Mare în anii copilăriei, a învățând carte, precum de aceasta se povestește în viața Sfântului. Și nu numai copiilor, ci și bătrânilor a fost învățător Fericitul Acachie, cu cuvântul și cu chipul îmbunătățitei sale vieți, după ce acum și la treapta preoției se suise.

După trecerea la cele veșnice a Sfântului Otrie, toți într-un glas l-au ales pe fericitul Acachie să fie episcop în locul său, al cetății Melitinei.

Păscând biserica lui Hristos din destul și făcând multe minuni, s-a dus către Domnul și s-a așezat lângă mormântul Sfântului Mucenic Polieuct.

 

 

Apă din cer și vin

 

Fiind secetă mare în acel an și foametea stând deasupra și mâhnirea poporului înmulțindu-se, s-a dus arhiereul lui Dumnezeu împreună cu poporul cel flămând la biserica Sfântului Marelui Mucenic Eustatie.

Aceasta era afară din cetate și rugau pe pătimitorul lui Hristos ca să-i ajute în rugăciunile lor și împreună să ceară de la Dumnezeu ploaie pământului celui uscat.

Și, afară de biserică, la un loc frumos făcând jertfelnic și prestol dumnezeiesc, în câmp, fără de acoperământ și poruncind cele cu cale, a început jertfa cea fără de sânge a o săvârși.

Își ridica ochii cei plini de lacrimi spre cer. Și n-a amestecat în sfântul pahar apă în vin, precum este obiceiul a amesteca, ci înălțându-și mintea la Dumnezeu, cu dinadinsul se ruga ca El Singur de sus cu apă de ploaie să amestece paharul și brazdele pământului cele uscate să le adape.

Și atât a fost de tare și de puternică la Domnul rugăciunea lui, încât îndată s-a vărsat ploaie mare și nu numai paharul a amestecat, ci și pământul a adăpat din destul.

Și s-a schimbat în bucurie mâhnirea tuturor popoarelor ce erau acolo, care se veseleau și mulțumeau lui Dumnezeu.

Și a fost în acel an îmbelșugare preaîndestulată cu rugăciunile plăcutului lui Dumnezeu Acachie.

 

 

Piatra care oprește revărsare râului

 

Un râu din acele părți de multe ori surpându-și malurile sale, îneca satele învecinate.

Odată atât s-a umplut, încât și casele cele mari, care erau aproape, cu totul le-a înecat, iar pe altele le dărâma și din ceas în ceas mai mult amenința cu înecarea mai multor locuințe.

Iar arhiereul lui Dumnezeu, Acachie, văzând necazul cel mare al poporului său de potopul acela și făcând rugăciune către Dumnezeu, a pus o piatră nu departe de mal și a poruncit râului să nu treacă de hotarul cel pus de dânsul.

Și îndată s-a împreunat apa în malurile sale și se vedea că-și făcea curgerea mai sus decât pământul, din cauza apei multe, iar din maluri nu se revărsa mai departe, fără numai până la piatra aceea, cu care arhiereul a încuiat râul acela în ale sale hotare.

 

 

Spânzurat în văzduh

 

A fost un loc elinesc, de la cetatea de acolo ca de optsprezece stadii, care se numea Miasini, foarte frumos, potrivit și desfătat, având de amândouă părțile câmp larg, care se despărțea între două dealuri. (…)

După ce sfântul a început a zidi acolo o biserică în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, atunci oamenii aceia răi îi făceau noaptea rău; pentru că cele ce ziua zideau credincioșii, pe acelea noaptea le dărâmau păgânii închinători la idoli. (…)

Să pomenim o minune preaslăvită, care s-a făcut acolo.

Vârful bisericii, din întâmplare nefiind bine întemeiat, pe când Arhiereul lui Dumnezeu săvârșea dumnezeiasca slujbă în Altar, se pleca să cadă înlăuntrul bisericii, începând chiar a cădea.

Și poporul cu mare teamă fugea afară, iar arhiereul a strigat:

„Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?”.

Și îndată s-a ținut vârful bisericii și stătea spânzurat în văzduh, sprijinindu-se prin rugăciunea sfântului ca de un stâlp tare, până ce arhiereul a săvârșit slujba și a ieșit afară cu clerul său.

După ce a ieșit, a căzut vârful la pământ cu mare zgomot, nevătămând pe nimeni.

 

 

Și animalele ascultă de el

 

Într-altă biserică oarecare, la un loc ce se numea Samurie, pe când acest bun păstor dădea hrană duhovnicească la turma sa cea cuvântătoare, adică propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, vorbind către popor, o mulțime de rândunele care erau acolo, cu cântarea lor cea glăsuitoare făceau împiedicare glasului lui cel lin, asurzind urechile ascultătorilor, încât nu se auzeau bine cuvintele ce ieșeau din gura cea de Dumnezeu glăsuitoare a arhiereului.

Atunci învățătorul, încetând puțin din vorbirea cea către popor, și-a întors cuvântul spre rândunele și le-a poruncit în numele Celui de obște Ziditor al tuturor, să tacă din strigarea lor și îndată rândunelele au tăcut, fiind legate cu amuțire.

Și nu numai au tăcut, ci au și zburat mai departe, lăsându-și cuiburile.

Din acea vreme nu se mai încuibau acolo și chiar dacă una din rândunele zbura din întâmplare pe la biserica aceea, nu putea să-și dea acolo firescul său glas, ci ca o mută zbura; și îndată se ducea de acolo, ca și cum era gonită de cineva.

 

 (Extras din „Viețile Sfinților”, ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005)

 

 

 

CĂUTĂM HARUL SAU MINUNI?

PR. GHEORGHE CALCIU

 

 

De altfel, în decursul istoriei creștine, de multe ori prin rugăciuni, obiecte materiale s-au multiplicat. Mi-aduc aminte că la Vladimirești, o mănăstire făcută la îndemnul Maicii Domnului, în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, se petreceau astfel de minuni. Erau sticle de ulei care nu se terminau, pe care maicile le foloseau. Era vreme de secetă și lumea venea la mănăstire și pentru credință și pentru suferință, dar venea și pentru mâncare. Și erau maici care puteau să hrănească deodată zeci și sute de persoane numai prin această minune a înmulțirii pâinii și a untdelemnului. Deci, Mântuitorul nu a făcut doar acest lucru, dar a dat și celor Îl iubesc darul să poată face minuni.

Noi însă am deviat puțin sensul minunii în înțelesul că dorim ca minunea să fie prezentă în viața noastră mereu. De aceea, alergăm în toate părțile și mărturisesc că și eu sunt atras de minune. Soția mea a fost la Mănăstirea Schimbarea la Față și acolo era icoana Maicii Domnului care a plâns cu lacrimi de mir și a adus vată înmuiată în lacrimile Maicii Domnului, cu un mir foarte frumos mirositor. Am luat și eu, am dat și altora pentru că, într-adevăr, simt că minunea mă ajută.

 

 

Minuni autentice și minuni false

 

Minunea mă ajută în credință, îmi întărește credința. Minuni poate face și un păgân, minuni face și un vrăjitor. Sunt vrăjitori care fac minuni rele, să zicem, și tu crezi în ele și în puterea lor, dar asta nu te duce la credință. Dacă minunea nu îți întărește credința, ea nu este în Iisus Hristos, ea nu este pentru Dumnezeu. Toate minunile menționate în Sfânta Scriptură sunt pentru salvarea noastră. Toate minunile acestea încearcă și vin ca un argument vizibil pentru noi ca să credem într-un Dumnezeu Atotputernic chiar dacă este nevăzut.

Iubiți credincioși, căutați-L pe Dumnezeu, dar nu vă clătinați credința în El! Căutați puterea lui Dumnezeu care se manifestă în natură, dar nu ziceți: „Dacă nu se manifestă, nu pot să cred. Am nevoie permanent de minune”. Minunea este numai un ajutător al credinței noastre.

 

 

Să căutăm Harul!

 

Credința noastră se întemeiază pe rugăciune, pe meditație, pe participare la Liturghie, pe împărtășirea cu toate tainele Bisericii noastre, prin înălțarea noastră spirituală deasupra lucrurilor materiale… Prin acest zbor duhovnicesc pe care îl facem și care ne ajută să ieșim din această lume. Să atingem limitele dumnezeirii! Să intrăm într-un contact mistic cu Dumnezeu, adică la hotarul în care Dumnezeu ni se explică nouă! Acolo să ajungem, ca în inima noastră să coboare în mod nevăzut harul Domnului.

 

Sunt convins că fiecare a experimentat această prezență a harului Duhului Sfânt în timpul rugăciunii. De cele mai multe ori, experimentăm această prezență a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în mari necazuri. Atunci plângem, atunci ne închinăm la icoane, atunci rugăm pe Dumnezeu să ne consoleze. Și harul Duhului Sfânt coboară în inima noastră și sufletul se liniștește. Și ieșim adesea de la rugăciune sau de la biserică, schimbați sufletește.

 

 

„În 15 minute, spunea el, m-am schimbat”

 

Acum când am fost în Canada, am întâlnit la Universitatea din Toronto un tânăr student care este președinte al Asociației Studenților Români din Toronto, spunea: „Părinte, acum două luni am venit la biserică. Am fost crescut într-o familie cu niște părinți care, la rândul lor, au fost crescuți dintr-o altă familie de oameni politizați care nu mi-au spus niciodată nimic de Dumnezeu. Credeam, mergeam la biserică, vedeam lumea că se roagă, mă rugam și eu, dar nu știam să mă rog. Nici nu știam dacă mă rog. Și într-o zi, spunea, acum două luni, am avut un necaz sufletesc și am îngenuncheat și am spus: Doamne, ajută-mă! Și când mă rugam, simțeam că mă luminam. Cu cât mă rugam, simțeam că în inima mea, ceva se schimbă. A fost o schimbare fulgerătoare. În 15 minute, spunea el, m-am schimbat. În 15 minute, am devenit credincios”.

 

 

Și în momentul de față este un predicator al lui Dumnezeu printre studenți.

 

Așa că, Dumnezeu lucrează minuni văzute și minuni nevăzute. Adevăratele minuni sunt acelea care cad în inima noastră de piatră și o transformă în inimă de carne caldă, pulsând pentru Hristos și pentru semeni. Să dea Dumnezeu ca orice împietrire a inimii dumneavoastră să fie topită azi prin cuvântul Domnului, ca orice nepăsare a inimii să se transforme într-o înduioșare care să vă umple sufletul de dragoste, de vibrație spirituală și să înece mintea într-o altă lumină decât lumina lumii acesteia, lumina cea mântuitoare a lui Hristos! Amin!

 

 (Fragment extras din Revista Atitudini, Nr. 61)

 

 

 

 

COCOSUL

- Sfantul Vasile cel Mare -

 

 

          Poti aduna si ziua de pretutindeni, cu foarte multa usurinta, multe temeiuri, ca sa admiri pe Creator. Sa te gândesti ca te desteapta la lucru o pasare din curte, cocosul, care cu mult înainte de a se lumina de ziua, cu voce ascutita, striga si vesteste ca are sa rasara soarele; se scoala dis-de-dimineata împreuna cu calatorii, iar pe plugari îi scoate sa-si lucreze pamântul.

 

Sfantul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1986, p. 166

----

Pr. Alexandru Stanciulescu - Barda ,

Parohia Malovat , jud. Mehedinti, Romania

tel. 0724 998086CE A RĂSTIGNIT HRISTOS PE CRUCE?

-SF. GRIGORIE PALAMA-

 

 

Hristos a răstignit păcatul

 

Dar tocmai aceasta este crucea lui Hristos: lepădarea păcatului. De aceea şi unul dintre Părinţii noştri purtători de Dumnezeu, întrebat fiind de către cineva dintre cei necredincioşi dacă crede în Cel răstignit, a răspuns: „Da! În Cel ce a răstignit păcatul”. Prieteni ai lui Dumnezeu se află mulţi, şi înainte de Lege, şi după darea Legii, când Crucea nu se arătase încă, iar despre aceştia Dumnezeu Însuşi a dat mărturie.

 

 

Taina Crucii

 

Căci sunt două taine şi pe acestea ni le arată învăluit marele Pavel şi Părinţii noştri. Căci cel dintâi nu spune doar că „lumea pentru mine s-a răstignit”, dar adaugă: „şi eu m-am răstignit pentru lume”. Iar Sfinţii Părinţi ne poruncesc să nu ne grăbim să ne înălţăm pe cruce înaintea Crucii, întrucât sunt într-adevăr două înţelesuri şi taine deosebite ale Crucii.

 

Pavel ne arată că lumea şi păcatul sunt răstignite pentru noi când fugim de ele. Iar cea de-a doua taină a Crucii ne arată că suntem răstigniţi pentru lume şi pen­tru patimile ei, când acestea fug de noi. Şi este cu neputinţă ca ele să fugă întru totul, sau să nu mai lucreze în noi, dacă noi nu ne naştem întru vederea duhovnicească a lui Dumnezeu.

 

 

Contemplația și vedera lui Dumnezeu

 

Pentru că, atunci când noi înaintăm şi ajungem prin lucrare la vederea duhovnicească, şi înfrumuseţăm şi înnoim pe omul nostru cel dinlăuntru, căutând cu osârdie comoara cea dumnezeiască ascunsă în noi şi privind cu multă luare aminte la împărăţia lui Dumnezeu cea dinlăuntrul nostru, atunci noi suntem răstigniţi pentru lume şi pentru patimi.

 

Prin această nevoinţă a gândului se iscă o fierbinţeală în inima noastră, care alungă relele cugetări ca pe nişte muşte, insuflând pace duhovnicească şi mângâiere în suflet. Și aducând sfinţire în trup, după cuvântul aceluia care spune: „Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc” [Psalmi 38:4]. Şi aceasta este ceea ce unul dintre Părinţii noştri purtători de Dumnezeu ne-a învăţat grăind: „Osteneşte-te cu toată osârdia, ca să se facă în tine lucrarea lui Dumnezeu, şi să biruieşti patimile cele din afară” [vezi Apoftegmele lui Nichifor, 3]. Pe deasupra, şi marele Pavel ne-a îndemnat pe noi: „În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului” [Galateni 5:16].

 

Întrucât este cu neputinţă ca patimile cele rele şi lumea păcatului să fugă de la noi întru totul şi să nu mai lucreze măcar în mintea noastră, dacă n-am ajuns la vederea duhovnicească a lui Dumnezeu, de aceea şi această vedere duhovnicească este taină a Crucii, care-i răstigneşte pentru lume pe cei ce s-au făcut vrednici de ea.

 

 

Ce este fața lui Dumnezeu care nu se poate vedea?

 

Faţa lui Dumnezeu cea văzută este lucrarea harului dumnezeiesc ce se descoperă celor vrednici. Iar faţa lui Dumnezeu cea niciodată văzută este ceea ce se numeşte firea dumnezeiască, aflată mai presus de toată înfăţişarea şi vederea. Căci nimeni n-a răzbit până la cele mai din adânc ale lui Dumnezeu, după cum este scris [Ieremia 23, 18]. Și nimeni n-a văzut, nici nu poate să vadă firea lui Dumnezeu [I Timotei 6:16]. Astfel, vederea duhovnicească a lui Dumnezeu şi taina cea dumnezeiască a Crucii nu numai că izgonesc din suflet patimile cele rele şi demonii care le insuflă, dar şi învăţăturilor greşite, ca şi celor ce le susţin, le arată vinovăţia…

 

 

Cum ne luăm crucea?

 

Iar a urma lui Hristos înseamnă a trăi potrivit Evanghe­liei Sale, dând pildă de toată virtutea şi cucernicia. Cât despre îndemnul de a-L urma şi de a se lepăda de sine, ridicând crucea, acesta înseamnă a nu se cruţa de moartea întru batjocură, pentru virtute şi pentru adevărul învăţăturilor celor dumnezeieşti. Chiar dacă este măreţ şi mai presus de fire a se lepăda cineva de sine şi a se da dispreţului şi morţii, nu este totuşi de necrezut: căci [nici] împăraţii pământului n-ar îngădui vreodată să fie urmaţi la război de oameni ce n-ar fi gata să moară pentru ei.

 

Ce este atunci de mirare în faptul că împăratul cerurilor, venind să locuiască pe pământ după cum făgăduise, pentru a da piept cu obştescul vrăjmaş al neamului omenesc, îşi caută însoţitori potriviţi pentru aceasta? Dar împăraţii pământului nu-i pot învia pe cei ce şi-au primejduit viaţa pentru ei. Căci ce ar putea oare să mai primească un mort de la aceştia? Ba mai mult, chiar şi împăraţii, dacă au murit pentru un ţel cucernic, îşi pun nădejdea în Domnul. Astfel, Domnul îi răsplăteşte cu viaţă veşnică pe cei ce se primejduiesc ca să-L urmeze.

 

(Extras din Omilii, Sf. Grigorie Palama, vol I)

 

 

 

DORUL ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE

-PR. JUSTIN PÂRVU-

 

Ei bine nu, aicea m-am născut şi aicea mi-e şi hărăzit să mor. Dorul prin naţiune, dorul cerului! Pentru că asta este binecuvântarea lui Dumnezeu, a neamurilor! Este legătura puternică… a neamului cu Dumnezeu…

De multe ori îi judecăm pe cei ce pleacă în afară. Dar durerea și dorul lor nimeni nu le poate povesti. Doar Părintele Justin înțelegea omul și românul în plenitudinea lui. Ce trebuie să păzească totuși românul în diaspora? PR. JUSTIN PÂRVU: DORUL ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE

 

 

Comunitățile românilor din diaspora

 

La ora aceasta pleacă un tânăr, doi din România, se duc într-o ţară occidentală, 5-6 ani. Ei bine, de acolo după 5-6 ani, tinerii aceştia nu mai vin deloc practic, după ce au plecat. Nu mai au nici credinţă, nu mai au nici limba, nu mai au nici sentimente, sunt dezbrăcaţi de orice valoare ortodoxă. Nu mai au valoare ortodoxă, chiar creştină. Pentru că ei se simt oarecum aşa de strâmtoraţi în anii aceştia pe care-i trăiesc ei încât se duc la o biserică 2-3000 de kilometri, să se ducă la o biserică ortodoxă, să asculte o slujbă… Cum se adună prin Milano 200-300 de credincioşi ortodocşi şi se întâlnesc acolo cu atâta dragoste  şi trăiesc frumuseţea asta ortodoxă.

 

Numai faptul că se găsesc acolo şi împletesc amintirile copilăriei lor, din Ţara Românească. Şi asta contează enorm de mult – când îţi spune din Italia: „Părinte, mi-e dor de o slujbă de Înviere! Mi-e dor de o slujbă a Bobotezei, mi-e dor de o slujbă a Naşterii Domnului! Mi-e dor să mă împărtăşesc, să mă spovedesc, să mă văd în satul meu unde m-am născut!”

 

 

Rădăcina nației

 

Este o împletire extraordinară a omului cu naţia lui în care se găseşte! Ce-i o naţie? O naţiune este ceea ce este rădăcina pentru copac! Aşa este şi o naţiune pentru om. Aici unde s-o născut, aici se şi dezvoltă toate calităţile lui.

Eram în Grecia şi vă spun că, cât am stat în 2-3 luni pe acolo, aproape în fiecare noapte, nici nu le mai spuneam părinţilor, nu mă culcam până ce nu mă uitam înspre Răsărit! Înspre ţara noastră, încoace! Da, aşa de mult vroiam să mă reîntorc şi era pe vremea comunismului, feroce şi puteai să te duci, să scapi din ţara noastră.

Ei bine nu, aicea m-am născut şi aicea mi-e şi hărăzit să mor. Dorul prin naţiune, dorul cerului! Pentru că asta este binecuvântarea lui Dumnezeu, a neamurilor! Este legătura puternică… a neamului cu Dumnezeu…Spunea Părintele Irineu, care a murit la Ierusalim, după vreo 4-5 ani de stat în Occident: „Părinte, aşa mi-i dor de ţară, de locurile unde am copilărit, de parcă şi piatra aceea unde stăteam când îmi făceam baie în pârâul din munţii Neamţului, şi piatra aceea o doresc, s-o văd, să pun mâna pe ea!”. Da, era  după vreo 4-5 ani de Paris, de Germania…

– Şi Sfântul Ioan Iacob Hozevitul scria de la Ierusalim ce dor îi era de ţară!

         Da, da, da… Când am plecat şi am trecut cu trenul Dunărea, parcă mi s-a rupt ceva! Parcă a rămas ceva, când am plecat în Grecia. Şi am trecut Dunărea, parcă ceva s-a rupt din mine, nu şi-a mai revenit până ce m-am întors.

 

 

Să creăm comunități românești!

 

Deci aşa spunea în străinătate creştinul ortodox. Românii noştri de prin America, de prin Occidentul acesta al nostru, de prin toată lumea împrăştiaţi cum n-au mai fost de când este ţara asta românească. Atâta împrăştiere! Ei bine, dacă s-ar ocupa cineva ca pe urmele lor să meargă şi din ţară cu posibilitate materială să-şi ridice o bisericuţă, să-şi facă un paraclis, să-şi facă o şcoală, să-şi facă aşa cum vin străinii la noi în ţară, şi îndată de cum a făcut o comunitate de 50-100 de cetăţeni, îndată îşi fac templu, îşi fac casă de rugăciune, îşi fac şi o şcoală, îşi fac şi un spital, se organizează de aşa manieră încât devin stat în stat.

Că dacă ar fi un interes din partea ţării noastre, altfel s-ar prezenta lucrurile. Căci în toată mişcarea asta, migrările dintr-o parte în alta, este parcă şi o misiune ortodoxă dusă de creştinii noştri rămaşi în străinătate. E şi o misiune a lor acolo, se duc cu obiceiurile lor, se duc cu credinţa lor.

Îmi spunea o biată femeie, de pildă, care îngrijeşte de un bătrân prin Italia, la Neapole,  l-o învăţat să-i facă Sfânta Cruce peste el, îl închină ea seara. Ei bine, când nu-i face Sfânta Cruce, o trezeşte pe la 12, pe la 1 şi: „Vino-ncoace mă şi fă semnul cela al crucii tale să mă pot odihni!”

 

(Extras din volumul I, Ne vorbește Părintele Justin)

 

 

 

MILIOANE DE CHIPURI

- Sfantul Ioan din Kronstadt -

 

 

As putea sa-mi imaginez înlauntrul sufletului milioane de chipuri, de pilda, toate ale Maicii Domnului; as zugravi-o cu mintea în toate felurile si toate înfatisând aceeasi persoana vrednica de veneratie, ca si Ea însasi. Dupa cum Monada Cea de dinainte de fire, datatoare de viata, a conceput, a creat prin cuvântul ziditor si a sfintit prin Duhul Sfânt o infinitate de chipuri inteligibile dupa însusi modelul Sau, Care sunt Puterile ceresti, asijderea Tatal a conceput, iar Fiul, Însusi Chipul cel viu al Tatalui, a creat si a sfintit prin Duhul Sfânt si un chip al Sau sensibil si inteligibil totodata – omul. De la aparitia aceluia, la început chip unic, creeaza, spre uimirea noastra, pâna în ziua de astazi asemenea chipuri. Si toate sunt vii, nespus de frumoase, dupa asemanarea lui Dumnezeu, dainuitoare, vesnice. Asijderea si eu, oricât de multe icoane as face, pe toate le voi considera adevarate, vrednice de cinstire, îmi voi pleca genunchii înaintea lor, cu conditia sa corespunda chipurilor (imaginilor) vii ale Sfintilor lui Dumnezeu. Ce ne-ar putea împiedica sa avem atâtea chipuri ale Mântuitorului Hristos, câte chipuri reale de crestini exista? Orice icoana a Mântuitorului este chipul Sau vrednic de cinstire, care straluceste în sufletul oricarui crestin adevarat.

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 438-439.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu