marți, 16 aprilie 2024

Redactia ART-EMIS - O.M.S. plănuiește lovituri de stat insidioase în 194 de țări!

 O.M.S. plănuiește lovituri de stat insidioase în 194 de țări!

Redactia ART-EMIS

16 Aprilie 2024

 

Apel internațional

 

Documentele publicate de O.M.S. scot la iveală cea mai mare lovitură de stat din toate timpurile: negru pe alb, această documentație dezvăluie texte secrete ale tratatelor O.M.S.! Ca un bisturiu, O.M.S. înlătură suveranitatea statelor membre și se împuternicește pe sine! Apelul internațional la trezire arată cum le puteți demasca planurile.

 

 

Directorul Generasl al O.M.S., Tedros Adhanom Ghebreyesus nu respectă reglementările și, prin urmare, nu este demn de încredere.

 

- Suveranitatea statelor membre. Măsurile de sănătate luate pe baza acestor regulamente trebuie să fie inițiate și finalizate fără întârziere de către toate statele contractante. Niciodată nu ar trebui ca un singur om să primească astfel de puteri asupra vieții și integrității corporale a miliarde de oameni din cele 194 de state membre ale O.M.S. Modelul de afaceri al O.M.S.

 

- Tranzacțiile financiare gigantice, care urmează să fie dezangajate de către contribuabili, ajung astfel în țările mai sărace și, în cele din urmă, ajung în buzunarele Big Pharmei și ale investitorilor privați. Aici iese la iveală modul insidios în care O.M.S. și profitorii săi puternici din punct de vedere financiar au organizat o lovitură de stat în 194 de țări. Delegați din 194 de state membre vor participa la Adunarea Generală a O.M.S., care va avea loc la Geneva între 27 mai și 1 iunie 2024 și vor vota despre un nou tratat privind pandemia și o reformă fundamentală a actualului Regulament Sanitar Internațional (R.S.I.). În timp ce urmează să voteze asupra unei extinderi semnificative a puterilor O.M.S. și ale directorului general al acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a izbucnit o dezbatere aprinsă deja în aproape toate țările cu câteva luni înainte de adunare. În articolul 55 din R.S.I., Tedros se angajează să comunice textul oricărui amendament propus tuturor statelor membre cu cel puțin patru luni înainte de vot. Cuvântul englezesc „shall” trebuie tradus în acest moment ca o poruncă imperativă. Prin urmare, comunicarea este obligatorie și absolut necesară.

 

Tedros ar fi trebuit să prezinte un proiect de text final la 27 ianuarie 2024 pentru a permite un vot statutar. Acest lucru nu s-a întâmplat până în martie 2024, Tedros nu respectă reglementările și, prin urmare, nu este demn de încredere!

 

Cercetarea noastră a fost susținută de experți internaționali, prin urmare, nu poate, decât să analizeze proiectele actuale ale celor două documente care sunt încă în discuție. În cadrul acestei cercetări, ne uităm la Germania - unul dintre cele 194 de state membre: Joi, 22 februarie 2024, a fost prezentată o cerere de către grupul parlamentar C.D.U./C.S.U. din Bundestag-ul german. Acesta poartă titlul: În favoarea unor negocieri transparente cu privire la tratatul O.M.S. privind pandemia - împotriva dezinformării și a teoriilor conspirației. C.D.U./C.S.U. este cel mai mare grup de opoziție și a formulat diverse cereri pentru tratatul O.M.S. privind pandemia. Aceste solicitări sunt comparate mai jos, în cadrul unei verificări a faptelor, cu formulările din proiectele de tratate pentru cele două acorduri. Această verificare a faptelor scoate la iveală - în alb și negru, ca să spunem așa - ceea ce negociază în prezent O.M.S. în spatele ușilor închise:

 

- Suveranitatea statelor membre Cerința partidului C.D.U./C.S.U.: În plus, trebuie să se asigure că acordul este pus în aplicare în conformitate cu politicile naționale de sănătate ale statelor membre și că drepturile de suveranitate națională rămân pe deplin intacte.

 

- Pasajul prin care trebuie să se țină seama de punctul de vedere al statului contractant în cauză este eliminat în articolul 10.4 din noul R.S.I.! Fapt 2: Cuvântul „fără caracter obligatoriu” este eliminat de mai multe ori în art. 1.1. din noul RSI! Formularea actualului proiect al O.M.S. Statele părți recunosc O.M.S. ca autoritate de conducere și de coordonare a acțiunilor internaționale de sănătate publică în situații de urgență în domeniul sănătății publice internaționale și se angajează să urmeze recomandările O.M.S. în acțiunile lor internaționale de sănătate publică. (R.S.I., 13A - 1)

 

- Prin noul articol 13A - 1 se obligă cele 194 de state membre să urmeze recomandările O.M.S.! Aceste proiecte de tratate dictatoriale sunt scandaloase și expun adevăratele intenții ale O.M.S.! O.M.S. nu este o organizație demnă de încredere - chiar dacă ar slăbi proiectele în ultimul moment din cauza presiunii internaționale tot mai mari! Estimare: O.M.S. castrează statele membre ca un scalpel! Prin omiterea sau adăugarea unor cuvinte individuale, le înlătură suveranitatea și își dă putere! Recomandările anterioare fără caracter obligatoriu vor deveni astfel instrucțiuni obligatorii în temeiul dreptului internațional! Verificarea de fapte

 

Declararea pandemiei Cerința partidului C.D.U./C.S.U.

 

De asemenea, rămâne neclar dacă directorul general al O.M.S. va putea declara pandemii în viitor, în timp ce, în prezent, poate declara doar o urgență de sănătate publică de interes internațional, care este legată de criterii stricte. De asemenea, acordul are ca scop, printre altele, să definească criteriile de declarare a unei pandemii, Formularea din actualul proiect al O.M.S. Tedros poate justifica o urgență de sănătate globală cu, de ex: - o gripă umană bazată pe un nou subtip (RSI, Anexa 2) sau - infecții în care nu poate fi exclusă transmiterea de la om la om (RSI, Anexa 2) sau chiar de la mediu: - Părțile contractante recunosc faptul că factorii de mediu, climatici, socio-economici și antropogeni cresc riscul unei pandemii (Acordul privind pandemia 4.5).

 

- Nici acordul privind pandemia, nici R.S.I. nu au stabilit standarde clare și lipsite de ambiguitate pentru declararea unei pandemii, care ar putea împiedica arbitrariul. Directorul general stabilește, de asemenea, dacă o urgență de sănătate publică de interes internațional constituie, de asemenea, o urgență pandemică. (R.S.I., art. 12.5) - Directorul general: În conformitate cu noul articol 12, alineatul (5) și cu alineatul (1) din R.S.I., Tedros poate chiar să declare pandemii în viitor!

 

Modificarea R.S.I. și a tratatului privind pandemia îi conferă secretarului general o autorizație generală de a declara o pandemie care nu este legată de niciun criteriu măsurabil! Verificarea de fapte 3: Competențele O.M.S. în cazul unei pandemii Pretenția partidului C.D.U./C.S.U.: O.M.S. trebuie să devină mai capabilă să acționeze prin intermediul unui acord privind pandemiile, cu puterile sale clar definite, iar rolul central al statelor membre și drepturile cetățenilor să fie protejate în mod natural. Formularea actualului proiect al O.M.S. În cazul în care s-a stabilit, în conformitate cu articolul 12, că există o urgență internațională de sănătate publică [...], directorul general face recomandări temporare (R.S.I., art. 15.1) Măsurile de sănătate adoptate în conformitate cu prezentul regulament [...] trebuie să fie inițiate și finalizate fără întârziere de către toate statele părți. (R.S.I., art. 42)

 

- Prin declararea unei pandemii, secretarul general al OMS se autorizează. Acest lucru îi conferă împuterniciri de urgență. Acesta poate emite așa-numitele recomandări temporare, dar, în conformitate cu articolul 42, acestea trebuie să fie puse în aplicare imediat de către toate statele membre! Directorul general înființează un comitet de urgență, Directorul general alege membrii Comitetului de urgență Directorul general stabilește durata calității de membru, (RSI, art. 48, 1+2).

 

- Nu există organisme de supraveghere supraordonate și independente, nu există separare a puterilor! Recomandările adresate de O.M.S. statelor contractante în ceea ce privește tratarea persoanelor pot conține, printre altele, următoarele sfaturi: verifică dovada vaccinării sau a altor măsuri de profilaxie; - solicită vaccinarea sau alte măsuri de profilaxie; - plasează persoanele suspecte sub supraveghere sanitară; - aplică măsuri de carantină sau alte măsuri sanitare pentru persoanele suspecte; - izolează și tratează persoanele afectate, după caz; - efectuează urmărirea contactelor persoanelor suspecte sau afectate; (RSI, art. 18.1)

 

- Aceste recomandări ale O.M.S., care pot fi puse în aplicare în conformitate cu articolul 13A - 1 și cu articolul 42 din RSI, pot submina complet libertatea medicală și personală a oamenilor și pot deschide calea pentru monitorizarea continuă a contactelor.

 

În cazul unei pandemii, niciunul dintre acordurile O.M.S. nu prevede o delimitare clară a atribuțiilor directorului general Tedros! Niciodată nu ar trebui ca un singur om să primească astfel de puteri asupra vieții și integrității corporale a miliarde de oameni din cele 194 de state membre ale O.M.S.!

 

- Necesitatea unei dezbateri publice extinse Cererea C.D.U./C.S.U.: Solicitanții subliniază necesitatea unei dezbateri publice ample privind obiectivele și conținutul unui acord privind pandemia, care să implice știința, economia, societatea civilă și parlamentele. Formularea actualului proiect al O.M.S. La nivel global, OMS trebuie să consolideze capacitățile de: e. Combatere a dezinformării și a informațiilor false. (Nou: R.S.I., art. 7e) .... cu scopul de a contracara și combate informațiile false, înșelătoare, eronate sau dezinformatoare (acordul pandemic 18.1).

 

- Dezbaterea publică largă solicitată poate fi împiedicată prin suprimarea așa-numitei dezinformări de către O.M.S. Prin combaterea așa-numitei dezinformări, OMS primește o scuză pentru a suprima vocile nepopulare ale experților și pentru a cenzura vocile critice la adresa O.M.S. pe platformele sociale. În acest scop, OMS a încheiat deja nenumărate contracte cu platforme de socializare precum Google, Facebook și Tiktok, cu scopul de a se asigura că este utilizat doar limbajul controlat al O.M.S.:

 

Rezoluțiile Adunării Sănătății cu privire la chestiuni importante se adoptă cu o majoritate de două treimi din statele membre prezente și votante. Printre aceste aspecte se numără: adoptarea de tratate sau acorduri

 

Deciziile privind alte chestiuni, [...] se iau cu majoritatea simplă a statelor membre prezente și votante. (articolul 60 din Constituția O.M.S.) Termenul [...] prevăzut pentru respingerea sau rezervarea unei modificări a prezentului regulament de procedură este de zece luni (R.S.I., art. 59.1).

 

- Tratatul privind pandemia poate intra în vigoare numai dacă o majoritate de 2/3 din delegații Adunării Generale a O.M.S. aprobă tratatul. Toate cele 194 de parlamente ale statelor membre trebuie apoi să discute tratatul privind pandemia și să îl adopte prin vot majoritar. Pe de altă parte, se consideră că amendamentele de mare anvergură la R.S.I. au fost acceptate dacă o majoritate simplă a delegaților votează în favoarea lor. Aprobarea parlamentelor naționale nu este necesară în acest caz, în conformitate cu R.S.I., articolul 55 alineatul

 

Doar o obiecție explicită în termen de zece luni de la vot mai este posibilă. În acest moment, democrația parlamentară a statelor membre este subminată. Implicarea parlamentelor și a societății civile, cerută de C.D.U./C.S.U., nu este prevăzută de O.M.S. în modificarea R.S.I.!

 

Nu este permis să se acorde niciodată O.M.S.-ului monopolul asupra informațiilor și adevărului despre așa-numita dezinformare, pentru că tocmai acolo se termină dezbaterea publică solicitată și, prin urmare, democrația noastră! Verificatorii de fapte arată că cele mai grave auto-autorizări ale O.M.S. se ascund în amendamentele la R.S.I. Acest lucru este, de asemenea, criticat de multe inițiative care iau măsuri împotriva extinderii puterii O.M.S. Prin urmare, concluzia este evidentă că O.M.S. și directorul său general, Tedros, doresc să obțină o extindere masivă a puterilor lor prin eludarea democrației parlamentare. Concluzia generală a verificării faptelor: C.D.U./C.S.U. și toate partidele democratice din toate statele membre nu pot niciodată să fie de acord cu acest proiect din cauza acestor cereri neîndeplinite! Verificatorii de fapte confirmă faptul că îngrijorările cetățenilor nu sunt doar teorii ale conspirației.

 

Deoarece formularea celor două tratate ar fi valabilă pentru toate cele 194 de state membre ale O.M.S., rezultatele acestei verificări lămuritoare pot fi aplicate foarte bine tuturor țărilor, folosind Germania ca exemplu. Cu toate acestea, există și alte aspecte internaționale care trebuie analizate mai în detaliu: Susținătorii argumentează că aceste două documente ale O.M.S. se referă exclusiv la bunăstarea și sănătatea tuturor oamenilor. Cu toate acestea, o privire mai atentă dezvăluie un model de afaceri imens: Modelul de afaceri al O.M.S.este finanțată doar în proporție de maxim 20 % din contribuțiile statelor membre. O.M.S. își generează peste 80 % din venituri din donații alocate de terți. Bill Gates, în special, a sprijinit O.M.S. cu peste 1,3 miliarde USD prin intermediul Fundației sale „Bill & Melinda Gates” și al „Alianței Gavi” pentru vaccinuri (la 31 decembrie 2020): (martie 2024). Faptul că Gates a obținut un profit de câteva sute de milioane de dolari americani în perioada Covid, cumpărând acțiuni Biontech în august 2019, arată că acest lucru nu este făcut din pură filantropie. Prin urmare, susținerea O.M.S. este cu siguranță și un model de afaceri pentru Gates, deoarece, potrivit lui Gates, cel mai mult rentează să investești în vaccinuri!

 

Un alt aspect revelant în ceea ce privește acest model de afaceri poate fi observat în raportul RSI din Anexa 1: Statele membre care sunt țări dezvoltate acordă asistență financiară și tehnologică statelor membre care sunt țări în curs de dezvoltare pentru a asigura instalații de ultimă generație în aceste țări în curs de dezvoltare... (RSI, Anexa 1.1). Faptul că O.M.S. dorește să își mărească bugetul de la 3,5 miliarde de dolari în prezent la cel puțin 31 de miliarde de dolari anual și că urmează să primească un fond financiar de 100 de miliarde de dolari de la națiunile mai bogate pentru urgențele pandemice arată noua dimensiune a modelului de afaceri al O.M.S.: Tranzacțiile financiare gigantice, care sunt plătite de contribuabili, ajung astfel în țările mai sărace, și în cele din urmă, ajung în buzunarele „Big Pharma” și ale investitorilor privați. Trecutul infracțional al secretarului general al O.M.S. Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros a folosit organizația teroristă „Frontul de Eliberare a Poporului Tigrean” (T.P.L.F. pe scurt) ca punct de plecare pentru ascensiunea sa politică și pentru a deveni ministru de externe al Etiopiei. Rapoartele anuale oficiale ale renumitelor organizații de apărare a drepturilor omului Amnesty International și Human Rights Watch privind perioada guvernării Tedros din 2005-2016, arată că cele mai grave încălcări ale drepturilor omului au fost comise în această perioadă, cum ar fi: arestarea și executarea membrilor opoziției, expulzarea violentă a triburilor etnice, torturi grave etc.

 

Alte dezvăluiri despre trecutul infracțional al lui Tedros sunt scoase la iveală în documentarul „Dosarul Tedros”. Faptul că, în timpul negocierilor privind adaptarea Regulamentului internațional al drepturilor omului, s-a discutat chiar și despre ștergerea pasajului privind respectarea deplină a demnității umane, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale din articolul 3.1 al acestui document este un inadmisibil! Acest lucru confirmă faptul că Tedros și-a pierdut tot respectul pentru drepturile omului din cauza trecutului său infracțional.

 

Verificarea faptelor din Germania a adus la lumină o discrepanță dramatică între cererile politicienilor și textele acordurilor planificate. Tratatul privind pandemia nu pare a fi decât o perdea de fum pentru a distrage atenția de la clauzele anticonstituționale ale R.S.I., ascunse cu iscusință. Aici iese la iveală, modul perfid în care O.M.S. și profitorii săi puternici din punct de vedere financiar, au organizat o lovitură de stat în 194 de țări! Aleșii noștri sunt păcăliți prin această abordare subtilă, pentru că nu este necesar acordul lor cu privire la clauzele R.S.I. fiind astfel privați de votul lor! Acesta este motivul pentru care reprezentanții noștri, în mare parte neștiutori, depind acum de ajutorul oamenilor. Aproape toți aceștia, nici măcar nu au început să recunoască pericolele care se ascund în special în textele R.S.I. Acest documentar își propune să vă ofere un ajutor practic cu privire, la modul în care vă puteți avertiza reprezentanții din țara dvs.

 

Apel internațional de trezire către 194 de națiuni!

 

Libertatea cetățenilor din cele 194 de state membre este în mare pericol! De aceea, vă trimitem astăzi un apel internațional de trezire în numeroase limbi. Fiți activi și treziți-i pe cei responsabili din țara Dv., în special pe cei care vă reprezintă regiunea și, prin urmare, pe Dv. personal în parlament! Informați-i cu privire la formularea exactă a acordurilor. Vă punem la dispoziție textul emisiunii pe site-ul nostru original www.kla.tv sub acestă emisiune. Aici veți găsi textele exacte pe care le-am documentat în acestă emisiune.

 

Conștientizați-i pe politicienii dvs. de trecutul infracțional al directorului general Tedros! Mass-media oficială nu prea relatează despre pericolul grav al acestor contracte pandemice. Informațiile critice despre O.M.S. sunt cenzurate în masă pe platformele sociale sub pretextul așa-numitei dezinformări. Prin urmare, acestă emisiune nu este doar un apel la trezire, ci și un apel la răspândire. În acest fel, un incendiu ar putea izbucni în oricare dintre cele 194 de state membre, ceea ce ar arde în curând planurile O.M.S. Așa că răspândiți acest apel internațional de trezire în cât mai multe limbi posibile și chiar și în țări îndepărtate unde cunoașteți oameni! Susțineți apelul nostru.

 

Toți oamenii din aceste 194 de națiuni formează o mare familie umană. Voința comună de libertate a acestor oameni va triumfa asupra oricărei încercări de opresiune. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuția Dvs!.

 

Bibliografie web

 

- Adunarea Generală a OMS de la Geneva/Delegați https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/e2aa5fbb-4cb6-4164-8fc5-3691fb96eb8d/240303

- Scholz - WHO (Online-Version).pdf https://www.ungeneva.org/en/blue-book/missions/member-states

- Dezbatere aprinsă pe tema extinderii competențelor OMS https://www.kettner-edelmetalle.de/news/wachsender-widerstand-gegen-who-pandemievertrag-expertenanhorung-im-eu-parlament-13-09-2023

- https://www.derstandard.de/story/3000000192533/der-who-pandemievertrag-schuert-lockdownaengste

- Moțiune a grupului parlamentar CDU/CSU din Bundestag-ul german https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009737.pdf

Declararea pandemiei www.kla.tv/28261

- Necesitatea unei dezbateri publice de amploare https://t.me/DieBlauenLichter/272

- Concluzia generală a verificării faptelor germană: https://www.kas.de/de/interview/detail/-/content/hermann-groehe-im-interview

- https://www.nzz.ch/wissenschaft/die-naechste-pandemie-ist-unausweichlich-ein-weltweiter-pandemievertrag-soll-kuenftig-das-schlimmste-verhindern-wie-viele-freiheiten-wollen-wir-dafuer-aufgeben-ld.1770313

- Engleză: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X

(22)00254-6/fulltext https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736

(20)31417-3/fulltext: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736

(20)31417-3/fulltext "Modelul de afaceri" OMS www.kla.tv/28261

- https://www.who.int/about/accountability/budget

- https://www.bitchute.com/video/jelwAdc9Myjf/

- https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf

- Trecutul penal al secretarului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus www.kla.tv/26713

- Textul original pentru acordul privind pandemia (la 7 martie 2024) https://www.keionline.org/wp-content/uploads/INB_DRAFT_7March2024.pdf

- Texte originale pentru modificările la RSI (începând cu februarie 2024) https://web.archive.org/web/20240310112431/https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/202403/GHC_WGIHR7_Consolidated_Compilation%20of%20Bureau%20text%20proposals_9%20Feb%202024%20%40%2013.00%20CET.pdf

- Culegere de propuneri de amendamente la Regulamentul sanitar internațional https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

 

----------------------------------

Sursa - www.kla.tv/28759 - 13 aprilie 2024


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu