marți, 23 aprilie 2024

Ioan Miclău-Gepianu - SĂRBĂTOAREA SFINTELOR PAȘTI

 
Înviere

Ioan Miclău-Gepianu: SĂRBĂTOAREA SFINTELOR PAȘTI

 

 

PRAZNICE ÎMPĂRĂTEȘTI

 

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

 

”...Cea mai veche și cea mai însemnată sărbătoare a creștinilor este Paștile, ziua Învierii Mântuitorului, ”sărbătoarea sărbătorilor”. Data Sfintelor Paști se schimbă, fiind în legătură cu prima Duminică de după lună plină, ce urmează echinocțiului de primăvară(…)”.

 

Cartea de Rugăciuni, Ediție îngrijită și împodobită de Pr. Al.Stănciulescu-Bârda, Ed. Parohiei Malovăț, 2006, pag.87

 

 

*

 

ECHINOCȚIU

 

~*~

Echinocțiul e balanța Naturii,

Iubit și veșnic dar,

Când bunele surori împart lumina lumii

Și-a timpului hotar.

 

Egală e ziua cu noaptea

Pe-ntreg rotund Pământ,

Iar cerul își alinie oastea

Pe-un drum etern și sfânt.

 

Veghind la hotare de soare,

Planeta-i bun soldat

Ce patrulează în jur cu ardoare,

Pe-orbita consemnului dat.

 

Căci cât de lung e anul,

Când ziua e mai mare,

Când noaptea, ca și banul,

Când stabil preț nu are.

 

Un echinocțiu social,

Divinul să ne dea,

Balanță-n habitatul mondial am vrea

Și-al vieții drag de-apururea să stea!

 

~*~

Ioan Miclău-Gepianu

 

 

 


RUGĂCIUNE CĂTRE MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS

 

ȘI SFÂNTA SA MAICĂ, FECIOARA MARIA!

 

 

~*~

”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, lăudat este numele Tău

 

și al Sfintei Tale Maici Născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria în întreaga Lume. Eu cânt și mă veselesc de Sfănta Înviere și Paștile de azi, nădăjduind la marea mila TA, spre iertarea păcatelor lumii, știute sau neștiute”. Amin!

 

”Prea Sfântă Născătoare de Dumnnezeu, Fecioară Maria, lăudat fie deapururi numele Tău și a Fiului Sfânt Iisus Hristos Dumnezeu. Eu cânt și mă veselesc de Sfânta Inviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu nădejdea în suflet a-mi da și mie bucuria vieții mele prin lumina cea îndreptătoare spre calea cea adevărată a dreptei credințe”.

 

~*~

Ioan Miclău-Gepianu

 

 

FLORIILE

 

de Vasile Alecsandri

 

 

Iată zile-ncălzitoare

După aspre vijelii!

Vin Floriile cu soare

Și soarele cu Florii.

 

Primăvara-ncântătoare

Scoate iarba pe câmpii,

Vin Floriile cu soare

Și soarele cu Florii.

 

Lumea-i toată-n sărbătoare

Ceru-i plin de ciocârlii.

Vin Floriile cu soare

Și soarele cu Florii.

 

Păcat, zău, de cine moare

Și ferice de cei vii!

Vin Floriile cu soare

Și soarele cu Florii.

 

Copiliță, nu vrei oare,

Nu vrei cu mine să vii,

Când Floriile-s cu soare

Și soarele cu Florii?

 

Să culegem la răcoare

Viorele albăstrii?

Hai! Floriile-s cu soare

Și soarele cu Florii.

 

Eu ți-oi da de orice floare

Mii de sărutări și mii.

Hai! Floriile-s cu soare

Și soarele cu Florii:

 

Iar tu, dulce zâmbitoare,

Te-i face că te mânii,

Hai! Floriile-s cu soare

 

~*~

 

ÎNVIEREA

de Mihai Eminescu

 

 

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,

Al morții rece spirit se strecură-n tăcere;

Un singur glas îngână cuvintele de miere,

Închise în tratajul străvechii evanghelii.

 

Cu-n muc în mâini moșneagul cu barba ca zăpada,

Din cărți cu file unse norodul îl învață

Cum moartea e în luptă cu vecinica viață,

Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-și prada.

 

O muzică adâncă și plină de blândețe

Pătrunde tânguioasă puternicele bolți:

”Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colț,

Înveninând prin însuși izvorul de viețe.

 

Nimica înainte-ți e omul ca un fulg,

Și-acest nimic îți cere o rază mângâioasă,

În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase

A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg.

 

Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială

Și negrul întuneric se sperie de șoapte…

Dousprezece pasuri răsună… miez de noapte…

Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.

 

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie…

Colo-n altar se uită și preoți și popor,

Cum din mormânt răsare Hristos învingător,

Iar inimile toate s-unesc în armonie:

 

”Cântări și laude-nălțăm

Noi, Ție unuia,

Primindu-L cu psalme și ramuri,

Plecați-vă, neamuri,

 

Cântănd Aleluia!

 

 

Hristos a înviat din morți,

Cu cetele sfinte,

Cu moartea pre moarte călcând-o,

Lumina ducând-o

Celor din morminte!”

 

 

-o- 

LA PAȘTI

de George Coșbuc

 

~*~

Prin pomi e ciripit și cânt,

Văzduhu-i plin de-un roșu soare,

Și sălciile-n albă floare

E pace-n cer și pe pământ.

Răsuflul cald al primăverii,

Adus-a zilele-nvierii.

 

Și cât e de frumos în sat!

Creștinii vin tăcuți din vale

Și doi se întâlnesc în cale

Își zic: Hristos a înviat!

Și râde-atâta sărbătoare

Din chipul lor cel ars de soare.

 

Și-un vânt de-abia clătitor

Șoptește din vazduh cuvintele:

E glasul celor din morminte,

E zgomotul zburării lor

Și pomii frunțile-și coboară

Că Duhul Sfânt prin aer zboară.

 

E liniște. Și din altar

Cântarea-n stihuri repetate

Departe pănă-n văi străbate

Și clopotele cântă rar:

Ah, Doamne! Să le-auzi din vale

Cum râd a drag și plâng a jale!

 

Biserica, pe deal mai sus,

E plină astăzi de lumină,

Că-ntreaga lume este plină

De-același gând, din cer adus:

În fapta noastră ne e soartea

Și viața ne e tot, nu moartea.

 

Pe deal se suie-ncetișor

Neveste tinere și fete,

Bătrâni cu iarna vieții-n plete;

Și-ncet, în urma tuturor,

Vezi șovăind câte-o bătrână

Cu micul ei nepot de mână.

 

Ah, iar în minte mi-ai venit

Tu, mama micilor copile!

Eu știu că și-n aceste zile

Tu plângi pe-al tău copil dorit!

La zâmbet cerul azi ne cheamă

Sunt Paștile! Nu plânge, mamă!

 

~*~


- Ca Arhiereu, Iisus Hristos Domnul îi trimite pe Sfinții Apostoli zicându-le: ”Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi”, iar Sfântul Evanghelist Matei ne spune că, în Galileea, Hristos cel Înviat S-a arătat ucenicilor și le-a zis: ”Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer și pe pământ. Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin” (Mt.28,18-20). Cu acest mandat au plecat la propovăduire, vestindu-l pe ”Hristos cel Înviat din morți”.

 

”Altarul Străbun” – scriere nouă

 

Melbourne, Australia

 

2009


*


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu