vineri, 13 decembrie 2019

Pavel Rătundeanu-Ferghete - INFINIT DE OBIECT APROPIAT CU SUBIECT ŞI PREDICAT
INFINIT DE OBIECT APROPIAT CU SUBIECT ŞI PREDICAT


~*~

Motto: "Când amănuntul este viața unui om, el reprezintă pentru mine toată lumea şi toată istoria"(A.Camus).

Porți şi tu costume superbe de verbe- proverbe
la apelul de seară
ca elegant s-areți academic, dialectic,
în harnic şi bun praznic
ca un student/ savant
care nu trăieşte, în van şi amploeat,
aur cenuşiu strecurat, luminat şi curățat în plebea de înebuniți şi pâine de o ființă-conştiință,
cu propria ştiință :
înferbântat de nebunia poeziei de România,
imnic conjugat şi diversficat,
cu su biect şi predicat, infinit, de obiect apropiat.

~*~
Pavel Rătundeanu-Ferghete


P R O V I T A

~*~

Motto: "Mulți oameni sunt foarte mulțumiți de faptul că au izbutit să ştie toată lumea, că sunt nişte proşti. Ei numesc aceasta: faimă, glorie."
(Nicolae Iorga)

Cheia-i superbul proverb,
FEMEAIA OMULUI ROMÂN DE ROMÂNIA,
în care trăim cu subiect şi verb,
cu aură şi nimb,
pentru a fi laudă de zestre-n mâine, schimb, pentru cel de mâine: pace şi pâine-
liturghie, în holda de spice
infinit, infinitul celui mai iubit,
om potrivit la locul potrivit,
în poezia vieții sfințit cu elixirul tinereții:
pâine de toate zilele, ca să se adune binele:
pâine de o ființă
şi de mare nădejde, conştiință phonex-zamolxis,
de Dacia-România felix,
apropiat de obiect
provita, cu, în obiectivul păcii
şi în obiectivul muncii,
în virtutea de a fi cela ce sunt,
în drag şi sfânt,
cu făinoşag pe pământ.

~*~
Pavel Rătundeanu-Ferghete


CĂ ROMÂNIA VINE VINE-N PÂINE
~*~
Valori autentice,
liturghii, în holdele de spice,
cu veacuri peste veacuri,
aminriri de pace şi pâine,
în spirituale aventuri,
culturi, trase-n mâine pentru cel care vine şi vine-n pâine.

~*~

Pavel Rătundeanu-Ferghete

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu