sâmbătă, 20 februarie 2021

Ioan Miclău-Gepianu - MUSCA TALENTATĂ – Varianta a doua

 MUSCA  TALENTATĂ – Varianta a doua -

-Poveste pentru copii-

 

 

         ”…Dragi copii, musca este o insectă ca  oricare alta. Trăind ea mai mult pe la bucătăriile oamenilor a devenit o adevarată casnică, învățând multe obiceiuri sau cum le numesc oamenii, năravuri. Dar de cele mai multe ori aceste năravuri ale muștelor supăra pe adevărații bucătari. Asta o știm cu toții, mai ales mămicile care nu știau cum să se descotorosească de ele, dându-le afară pe uși și pe ferestre.

        Uneori, spun poveștile, se mai ducea musca și la arat, de zumzăia pe la urechile cailor și boilor, înțepându-le chiar și ochii, făcând mai  multă supărare harnicelor animale ce trăgeau plugul la arat. Au intrat muștele la ceartă chiar și cu doctorii cei mari, fiindcă aceștia au surprins năravul lor de a umbla pe la closete și de acolo înapoi la bucătăriile oamenilor. Ba se așează pe rănile altor ființe depunând ouă din care ies viermișori.

       Deci se înțelege că musca este o insectă nefolositoare oriunde apare!

       Dar, dragi copii, această muscă din povestea noastră era o muscă năzdrăvană, învăța-se să scrie, să deseneze, bineînțeles unde găsea un perete sau un geam. Întotdeauna această muscă talentată căuta pereți noi, albi, curati, pe care să-și desfășoare talentele. Iar când era dată afară de vre-un gospodar, degrabă găsea ea alți pereți albi, geamuri sau uși curate!

      Dar iată că într-o bună zi bâzâind în toate direcțiile și negăsind înțelegere pentru îndeletnicirile ei, se întâlni cu o altă insectă, aceata era o albină. Aceasta fiind  călătoare desăvârșită prin lumea florilor de unde aduna pollen pentru mierea ei, o povățui cu bună intenție astfel: “dacă treci apa asta peste care eu zbor în fiecare zi, vei găsi câmpii cu flori, păduri verzi cu tot felul de păsări frumoase de la care poate înveți cântece mai altfel, să-ți mai  înoiești zumzăitul  ăsta al tău!”

      Dar talentată fiind musca întrebă: “Bucătării se găsesc?”

“Daa, se găsesc” răspunse Albina; apoi continuă: “Dar tu ce știi să gătești?”

“O, știu de toate, răpunse Musca. Dar dacă trec apa asta, vreau numai să scriu pe pereți și pe geamuri operele mele, însă nu pot face dacă nu am pereți  și geamuri de bucătării.. Trebuie să te și odihnesti pe o farfurie, pe o friptură, pe un puișor fript, ca să te refaci dragă, altfel talentul te omoară!

“Hmm, îi răspunse Albina, atunci lasă-te de acest talent și găsește-ți altceva de făcut!”

“Ei, tu Albino nu mă înțelegi! Am să-mi găsesc eu ocupație, numai spune-mi cum trec apa, acest râu mare cu aceste valuri spumoase și înecăcioase!?”

  Tocmai trecea prin apropierea locului unde ele stăteau de vorbă, un hipopotan mare, cu coada lui mică ridicată, semn al bucuriei lui văzând apa cea frumoasă  pentru el. Cât ai clipi din ochi, musca se și așeză pe coada acestuia, lăsându-I albinei doar un zumzăit ca un salut de despărțire.

   Ei, dragi copii, de acum încep peripețiile Muștei!  Deci cum trecu apa,

numai ce vazu pe mal o colonie de castori ce munceau de zori să ridice  ceva. Un poduleț de vreascuri…! o casuță…! Cine stie, se întrebă ea, căci așa ceva ea nu mai văzuse!

  Curioasă cum e musca de obicei, zbârnâii din aripi și se aseză pe spatele unui castor, care însă de îndată se scufundă în apa rece, dar Musca năzdrăvană a și zburat zicând-Ptiu drace, aici nu e de mine, și își continuă zborul. Se duse ea și se tot duse precum vorba din poveste, până ce o apucă noaptea pe drum, dar fără a găsi un locușor după dorințele ei! Noaptea aceea fiind întunecoasă, cu un cer fără stele și lună, o cuprinse chiar frica. Se așeză pe un scaiete uscat și se piti sub frunza acestuia, dar de dormit nici vorbă. Tot privind ea în toate părțile, norocoasă ca orice muscă, numai ce zări pe un delușor împădurit o luminiță ce pâlpâia ca flacăra unei lumânări.  Fără a mai sta pe gânduri de îndată se îndreptă voioasă  și  bâzâind înspre acel delușor. Întradevăr acolo ea gasi o căsuță de pitici, iar înăuntru în jurul unui foc cu flăcări săltărețe stăteau piticii încălzindu-se și povestind lucruri din lumea lor. Ferestrele mici si rotunde erau însă bine inchise, dar Musca năzdrăvană fiind nu se lăsă  descurajată, ci zbură pe la toate ferestrele casei, cercetând fiecare colțișor doar, doar, va găsi o crăpătură pe undeva. Cum casa piticilor era foarte veche, lesne găsi ea o mică crăpătură undeva între zid și o ferestruică, așa că de îndată se văzu înăuntru, se ghemui și ea între pitici la foc dar la distanță să nu-și ardă cumva aripile ei subțiri. Îi tot privea mirată, după cum mirați o priviră și ei.

  “Uite o muscă“ zise piticul ce avea  între toți barba cea mai mare!

   “I-a fă-i vânt de pe aici”, adică s-o alunge, zise unul dintre pitici!

   “De ce? E și ea o ființă, poate i-o fi foame”, zise un alt pitic!

Musca fiind și năzdrăvană desigur că înțelegea vorbele piticilor, așa că degrabă se așeză pe un perete mai luminat de flacăra focului și începu să-și desfășoare arta!

    -Ei, o fi desenând ceva, căci uite, sunt forme de cerculețe, spuse iar piticul cel cu barba mare.

    “Poate scrie, căci par ca niște cuneiforme, care vor trebui iar descifrate” răspunse alt pitic!

     Si tot așa  vorbind ei între ei, cuprinși și de căldura plăcută a focului, unul câte unul, piticii  se lăsară  într-un somn dulce cei ducea pe alte tărâmuri de vise și minunății!

      Musca după ce se ospătă și ea din ceea cei lăsară pe o farfurie piticii somnoroși, își găsi și ea un loc de dormit sub grinda casei.

      A doua zi, soarele cu razele sale binefăcătoare lumina casa piticilor. Aceștia se deșteptară de îndată, se spălară pe obraji cu roua adunată pe frunze mari, grăbindu-se să se ducă la munca lor din dumbravă!

Musca fericită, se trezi si ea începând a zbârnâii din aripi și a se așeza peste toate ce aveau piticii prin casă. Se duse și la geamul la care gazdele puseseră câteva vase cu flori, puse si ea câteva desene de ale ei pe geam, convinsă  că face lucruri mari!

     Privind așa spre florile cele de dincolo de geamul ei, numai ce i se împietri privirea nu altceva. Pe o floare era Albina, culegea de zor pollen pentru mierea ei!

   Furioasă din cale-afară, musca găsi repede crăpătura prin care intrase,  ieși  iute să o întrebe pe Albină cu ce se ocupă ea acolo? Musca trebuia să știe orice, curioasă fiind din fire!

    -Cum, nu știi!? răspunse Albina cu blândețe! Uite, eu fac polenizarea florilor, așa cum m-a învățat Maica cea Sfântă, regina noastră! Dar culeg și pollen pentru mierea cea dulce!  Dar ție cum îți merge?

      -Mie îmi merge foarte bine, răspunse Musca talentată, trecând pe o altă frunză, fiind  năzdrăvană  știa de acul cel ascuțit al albinei, apoi întrebă: “Dar ție cum îți merge?”

      -Eu sunt fericită, fiindcă munca mea e folositoare și oamenilor!”

      -Dar…,se oțărî musca, dacă asta e adevărat, pentru ce oamenii nu te ține și pe tine în bucătării ca pe mine?”

       -Viata mea este prin grădinile înflorate. Dar, eu am văzut odată cum oamenii te-au speriat cu ceva apa otrăvicioasă de care poți și să mori! Pentru ce-au făcut asta?

       -Ah, ei n-au înțeles bunele mele intenții!

  Tocmai amu în toiul discuției lor sosi o vrabie flămânzită de se așeză  la fereastra cu flori, sărind pe ambele picioare, privind în toate direcțiile gata să prindă vreo insectă.

     -Aoleo, când văzu Musca și asta, ca un fulger dispăru dintre flori căutându-și speriată intrarea ei în casa piticilor. Cu o vrabie ca aceasta nu e de glumit, te inghite cât ai clipi, se cutremură biata insectă!

   Revenind ea în casa piticilor se puse  “a scrie pe pereți” ca un adevărat creator îndrăgostit de munca lui, după acea lege naturală dată tuturor, adică, unii scriu ce știu, alții nu știu ce scriu, și așa mai departe..!

    Nu peste multă vreme veniră piticii de la munca lor din dumbravă, istoviți cum erau se aruncară în leagănele lor suspendate pentru o binemeritată odihnă. Ei îngrijiră cu multă tragere de inimă lăcrămioarele din dumbravă, stropiră cu rouă ciupercile tinere, curățară ferigile de frunze uscate, frezară mușchiul  cel verde pe poteci  si de pe copaci, adică tot ce  trebuia făcut într-o dumbravă  minunată așa cum era a lor!

     Cum priveau piticii prin casa lor, ca de obicei, să se asigure că nimic nu lipsea de la locurile lor, numai ce  dădură cu ochii de murdăriile muștei peste tot, pe pereți, pe geamuri, pe uși și pe tavan, lucru ce nu se mai vazuse niciodata la ei. Săriră cu toții să spele și să curețe, astfel că nici nu trecuse soarele înspre asfințit când, casa lor era deja din nou curată, aerisită, cu pereții albi, cu ușile și geamurile frumos lustruite!

   Dar Musca talentată era de mult pe drumuri noi, pasămi-te presimțise ea năzdrăvana, nemulțumirea piticilor și nu mai asteptă măturoiul cu care să  fie invitată afară!

        De data asta Musca năzdrăvană se porni la un drum mai lung, hotărâtă a face pe pe unde nimeni nu aflase de pățaniile ei, cele mai mari minuni! Și iar se duse și se tot duse, până o prinsese dimineața pe drum, când razele soarelui  transformau in pietre nestemate boabele de rouă de pe iarba câmpurilor. Acest peisaj însa i se părea ei  oarecum grotesc, prea luminos, cu prea multă umezeală pentru piciorușele  ei de muscă, așa că se feri deocamdată a sta în fața acestor raze puternice. Iată că văzu un arbore uscat nu prea îndepărtat de locul unde se afla ea,  așa că de îndată zori înspre copac, bucuroasă a găsi  sub coaja lui uscată  o găzduire mai bună!

Întradevăr ar fi fost loc de odihnă, dar fu întâmpinată de două lăcuste care îi povesti multe lucruri de care musca se înspăimântă. Adică, în acest copac își avea casa și o coțofană însingurată, pasăre care drept hrană prefera tocmai insecte cum sunt ele, lăcuste și muște!

-Aoleu, își zise musca, aici iar nu-i de mine!” Totuși întrebă: “Dar voi cum de mai sunte-ți în viață?”

     -Ei, crezi că dacă suntem lăcuste nu avem un pic de orientare? Trăim aci jos la rădăcina copacului într-un bârlog unde un pisoi sălbatec are  adăpost de multă vreme.

Când el nu este plecat la vânătoare, ieșim și noi liniștite să mai roadem câte un fir de iarbă verde , fiindcă această pasăre mancăcioasă de insecte nu îndrăznește să  se  coboare la noi!

      “Hmm! dar bucătărie are pisoiul acesta? intrebă Musca cea talentată!

“Nu, nu, el mănâncă pe unde vânează, aici vine numai pentru a se odihni. Doarme si câte trei zile, uneori și mai mult!”

    Nu mai zise zbârnâitoarea năzdrăvană nici una nici alta, ci o luă repede la drum, după vorba ceea, ”călătorului îi stă bine cu drumul”.

-Dacă pisoiul acesta nu aduce nici carne, nici fripturi, ce rost are să-i țiu companie?

Să stea cu lăcustele lui căci eu iarbă nu mănânc”, și dusă a fost.

    Dar cum se știe de când lumea, ”fiecare ce-și caută aceea găsește”- așa și Musca, de data aceasta nimeri la un castel  ce strălucea ca soarele! Ba încă fu cu mare cinste primită! De la o fereastră ce era facută din lemn  de salcie, tocmai năvăliră o mulțime de muște, iar acestea de cum o văzură veniră cu toate s-o preântâmpine. Imediat vroiră să știe cum și de pe unde vine, iar năzdrăvana se învoi să se prezinte, așa imediat, fapt ce lăsă impresia a fi o insectă rară printre celelalte.

     Știa ea ce știa, doar nu pierduse  vremea așa de florile mărului pe la bucătăriile oamenilor, ba chiar și de pe farfurii  împărătesști  gustase musca bunătăți, dând și autografe de mulțumire pe  marginile acestora. Așa că repede începu  să cerceteze și acest palat strălucitor. Totul era însă natural, adica un fel de îngrămădire de rugi  și mărăcini cu flori si frunze îngrămădite prin care razele de soare țeseau argintăriile și aurăriile acestuia. Dintr-o arcadă de frunze mai umbroase și până pe o cracă de copac erau întinse cu mare delicatețe pânze de paianjeni, iar pe acestea  se plimbau paianjenii, doar-doar vor găsi vreo insectă prinsă în plasa lor!

   -Aoleo! Dar și aceștia locuiesc aici? întrebă musca de îndată.

Repede, mai sus pe un  balcon aurit  format din creanga arcuită a unui stejar bătrân tocmai apăru un graure zglobiu și fără astâmpăr privea direct înspre roiul de muște.

    -Oh, nu te speria, o liniștiră suratele ei! Păianjenii nu ies niciodata din pânza lor, doar tu să nu te așezi niciodată pe urzeala lor! Graurele e sprinten dar întotdeauna e grăbit; doar să stai puțin nemișcată pe fotoliul unei frunze, căci el zboară și rareori se mai reântoarce, îi place mai mult să tot zboare!  Întradevăr pasărea își luă zborul ei, neînteresând-o muștele care de fapt se și ascunseră la timp.

    Astfel Musca năzdrăvană rămase multă vreme între suratele ei, mai ales că  prin acel loc curgea și o vale cu apă care atunci când seca, peștii rămâneau pe fundul văii uscați și copți de soare drept hrană din belșug insectelor! Cât o fi stat Musca asta pe acolo, nu se știe, ori dacă nu a zbârnâit în altă parte, iar nu se știe. Dar cu siguranță că  în orice parte ar călători ea, între flori va găsi întotdeauna  o  albină harnică și folositoare tuturor! 

   -Și iată, întradevăr între florile frumoase și multicolore de pe malul văii aceleea, Musca iar văzu Albina cu suratele ei adunând polen pentru mierea cea dulce!

  Ce mai poate fi zis? ”Fiecare-și are darul”- albina e tot albină, iar musca e tot muscă!

  Așa le-a creat Creatorul și pe ele!

 

 

Ioan Miclău-Gepianu

2021Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu