duminică, 20 martie 2016

Între singurătate şi destinÎntre singurătate şi destin

 
               Să trăieşti frumos şi să spui mereu:
                         < Viaţa e-o poveste, e stare, e emoţie, e vis... 
                                         ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă !>
 
 Asemeni picturii lui Bruegel - iluzie şi vis -,
 năluci par oamenii
 ca-ntr-un teatru al umbrelor ni se desfăşoară.
 Căutând dantela veche a amintirilor,
 oglinda viitorului rămâne numai trecutul.
 Prin trecerea discretă a serii,
 într-o zi crudă de noiembrie, o intuiai pe lumina lunii.
 - Vino, îi spuneai, ne-aşteaptă gondola disperării noastre!
 ….......................................................................................
 Conştiinţa-i o provocare! 
 Fiecare-şi are propriul cod, diferenţa o face cunoaşterea. 
 Ce vor, de fapt, femeile? Să fie iubite! 
 Să se privească în oglinda lor, să se cunoască şi releve! 
 De ce se caută jumătăţile spre completarea sferei 
 separate la începuturile lumii? Nu există indicatoare! 
 Pe harta cerului, spre-o taină, străbat raze de lumină. 
 O poartă deschisă-ntre lumi, o întâlnire-cheie, 
 rezonanţa pe care-o simţi perfectă.
 Esenţă, de ani sau de-o clipă, în curgerea destinului!
 
 Cuvinte cu-adânci înţelesuri,
 o singură viaţă nu poate să le pătrundă.  
 Căutări. Dorinţe. Scântei aprinse. Regăsiri. 
 Întrebări. Răspunsuri. Explozii de lumină.
 Culori de cuvinte, cuvinte de iubire,
 de dor, de durere, 
 şoapte, poveştile memoriei. Oamenii vin, pleacă.
 În ceaţă dispar lucrurile! 
 Amintiri concentrice. Rămân sentimentele. 
 Bărbaţii iubesc recţiile femeilor, 
 dar nu au timp să le cunoască, să le iubească.  
 
 Sunt în galeria mea, în vis, în camera mea te-aştept.
 Nu există constrângeri când iubeşti! - îi spuneai.
 Pătimaşe sărutări, un vis eşti, mă răvăşeşti!

 Dorinţa-i reciprocă, intră în visul meu, 
 acoperită erai de sărutări. Peste tot câte una,
 să dai drumul fluturilor spre înălţimi,
 Aproape de epiderma ta sunt, să-mi simţi respiraţia!
 Pe tine te cunosc, structura ta o am,  o nebunie de emoţii 
 simt pentru tine. Ai depăşit bariera gândului!
 
 În casa cu grinzi de lemn,
 în acea casă te-am văzut singură.
 Acolo, în mine, s-a născut ceva! 
 În liniştea nopţii doream să fii cu mine,
 dorinţa de a-ţi simţi conturul feţei
 şi-al trupului a prins viaţă.
 În gândul nopţii am ajuns lângă tine,
 în vis ai fost cu mine, vie, adevărată, adorabilă.
 O veşnicie a durat, o clipă, dorita clipă!
 Am reţinut repetiţia:
 "atinge-mă cu respiraţia ta!"
 Ai simţit focul visului, eu sunt ca viaţa, vie,
 ţi-am simţit răsuflarea şi mângâierea,
 prin unda iubirii căutăm adevărul Luminii.
 
 Avem nevoie de iluzii,
 vreau ecoul acelei camere, un alt timp!
 Acolo ne risipim şi ne-adunăm
 înainte de venirea zorilor? 
 Nemăsurată-mi e dorinţa de-a fi cu tine, 
 nu pot reda emoţia!
 E doar iubirea, chemarea ţi-am simţit-o!    
 O lume paralelă realităţii, 
 dincolo de conştiinţă este perfecţiunea!
 Voi intra în visul tău! Divină întâlnire,
 perfecţiunea iubirii prin evantaiul de simţuri! 
 Ne-atingem sufletul, comunicăm prin priviri,
 apa vie din fântâna interiorului!
 Prin tot ce trăim ne-activăm,
 înflorind lotusul iubirii, cerurile se deschid.
 
 Mi-ai venit în vis, salbatico, 
                         îmi transferi totul prea mult!
 Închid ochii şi-acolo te văd în zbucium, 
 strigăt în strigăt - extaz şi durere -
 ni s-a întâmplat nouă, ai piatra şi inscripţia!
 Încet şi blând se micşorează acest spaţiu. 
 Să păstrăm pietrele noastre,
 am gustat lacrima, e lacrima hoya, floarea inimii! 
 Trăieşte visul! Felia ta este la mine.
 A venit vremea, închide ochii,
 trăieşte secvenţa de-acolo!
 Un timp premeditat altor timpi,
 te-aştept în vis sau, şi mai bine,
 primeşte-mă în visul tău!
 Voi veni în visul tău, te vei oglindi, vioara mea,
 un cântec a trecut prin zidul de piatră!
 Pasăre de foc e iubirea, priveşte marea întâmplare!

 Simţi, spune, tu simţi? O fată ţi-a străbătut timpul, 
 un alt timp în acest Poem nocturn, 
          - Timp de-amintire, timp de uitare -
 Două clipe, mai mult decât una!
 Mâine e prea departe, 
 odată venit aici somnul se desprinde, 
 totul se uită, rămân sclipiri, frânturi de vise,
 incertitudini,
 un gest, un zâmbet, o adiere,
 iubirea ce-ndepărtează întunericul,
 nori agăţaţi, umbre profilate pe cerul nimănui.
 În lacrimă e împletită iubirea, 
 tu... eu...  atât de aproape şi totuşi departe!
 ...........................................................................…......
 Între singuratate şi destin ne pendulează timpul!
 Totul se derulează ca şi cum, pe un drum nesfârşit,
 pentru o clipă, ţi-apar călători în calea ta
 care, ca şi tine, nu-şi ştiu ţinta,
 alţii, te-nsoţesc un timp,
 apoi la o intersecţie de drum,
 dispar fara motiv, topindu-se ca nişte umbre. 
 
 E un mister cum de ajung oamenii întâlniţi
 să-ţi ocupe gândurile şi fantezia, 
 rupându-ţi chiar inima, 
 înainte de a-nţelege ceea ce erau, nişte năluci. 
 Poate că şi ei, la fel, credeau despre tine...  

Irina Lucia MihalcaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu