luni, 20 februarie 2017

O NOUA CARTE - IONII EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI


Dacă talent nu e, nimic nu e

Am așezat ca titlu această parafrazare după un citat biblic, preluat de Marin Preda în romanul său arhicunoscut în rândul cititorilor români, „Cel mai iubit dintre pământeni“. În fond, în toate genurile artistice și literare, condiția sine qua non e talentul, bată-l vina. Fără el se pot scrie tomuri multe cât să covârșească Biblioteca din Alexandria, se pot crea simfonii, mai lungi decât Simfonia a IX-a a lui Beethoven, se pot picta mii de tablouri cât să-i îngropi pe Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael şi întreaga Renaştere, dar totul e degeaba.
Am insistat pe aceste truisme, întrucât eu cred că epigrama fără poantă - și poanta presupune inteligență și talent - este doar un catren amărât. Ca și în cazul altor genuri de creație și în epigramă sunt mulți chemați (adevărul e că nu-i cheamă nimeni, dau năvală ei singuri!), puţini aleşi.
În multele decenii în care am trudit pe ogorul (ca să ne mai înviorăm cu o imagine pastorală!) literaturii și publicisticii, am avut prilejul să mă confrunt cu destui grafomani, dar și cu talente, unele excepționale, precum: Dimitrie Jega, Ion I. Mioc, Ioan Martin, Virgil Șchiopescu, Victor Gorșcovăz. Sergiu Siharu, Damian Ureche, poetul fiind și un excelent epigramist. Din păcate, vestitele sale catrene epigramatice, avându-l ca țintă și „erou” pe scriitorul I. D. Teodorescu, au rămas nepublicate, dacă nu cumva s-au pierdut din ingratitudinea și reaua voință a contemporanilor. Mai mult, în perioada cât am condus Editura Facla am publicat câteva culegeri de epigrame, precum: “111 Epigrame”, “Antologia epigramei românești” de Giuseppe Navarra etc.
Inițiativa celor doi epigramiști, Ionel Iacob–Bencei și Nelu Vasile, de a alcătui o antologie a epigramiștilor cu prenumele ION, mi se pare interesantă și binevenită. La o parcurgere atentă, cititorul poate descoperi teme diverse, atacate cu arme diverse. Unele mai ascuțite, altele mai boante. Înainte de orice, aș remarca prezența în antologie a unor nume mari ale literaturii române:
I. L. Caragiale, Ion Heliade Rădulescu, Victor Ion Popa, Nichifor Crainic, Ion Minulescu, a lui Jean Moscopol, cântăreț și compozitor interbelic, dar și a unei personalități de mai încoace, este vorba de renumitul Ion Stan Pătraș, creatorul „Cimitirului vesel” de la Săpânța, o capodoperă a spiritului ţăranului român intrată în Pantheonul universal.
Desigur că am cunoscut şi alţi mari epigramişti, chiar dacă nu sunt IONI, cum ar fi: Alexandru Clenciu (păstrez cu evlavie un portret-şarjă executat de maestru), Nicolae Ghiţescu, Mircea Ionescu-Quintus.
Parcurgând cu interes și cu malițiozitate, în căutarea unor noduri în papură (așa s-a intitulat rubrica pe care i-am oferit-o, după 1991, lui Damian Ureche, în ziarul “Renașterea bănățeană” din Timișoara, rubrică satirică, ce s-a bucurat de un succes enorm), textele cuprinse în această antologie, am remarcat grija cu care antologatorii s-au ferit să deschidă porțile unor nechemați. Au fost reținute texte ce atacă delapidarea avutului public - „Lui Eugen Barbu / Groapa lui e-atât de mare / Și va fi mereu așa / Că nici timpul nu e-nstare / Să o poată astupa” ( Bubă Ion), corupția vieții noastre politice - „Alegerile / Campanii, presă, vâlvă mare, / Supervizori occidentali, / O agitație în care / Se-aleg rechinii de șacali” (Buhman Jean). Țintind căderea economică a țării, falsitatea programelor de așa-zisă reformă, Cochior Ioan scrie: „Raport către FMI / Mister Paul, vă dăm onorul: / Respectându- vă platforma, / Azi am încheiat reforma! / Dar a decedat poporul…”. Epigramistul nu trăiește alături de semenii săi cu ochii închişi, de aceea naște asemenea strofe care reflectă o situație dramatică a copiilor rămași fără grija și dragostea părintească, tocmai în perioada vieții care are cea mai mare nevoie de sprijinul lor efectiv, concret, nu prin poștă, nici prin intermediar: „Strigătură modernă / Toate mamele din sat / În Italia-au plecat / Iar copiii, nu-i secret, / Sunt, cu tații, la bufet” (Cuzuioc Ion).
O abordare mai subtilă, vizând starea țării, se poate desluși din catrenele: „Opţiune neelectorală / Prefer să țin o
Ionii epigramei româneşti 7
lună post, / Cu apă, că mai mult rămâne, / Decât la capul unui prost / Să cânt: Deșteaptă-te române!” (Ionel Iacob Bencei) și „Celor de jos / O, sărmană talpă-a țării, / De-a ta soartă mă-ngrozesc: / Cei din fruntea guvernării / Rând pe rând te pingelesc” (Ion Ionescu-Quintus).
Și, întrucât scriem aceste texte de la Timișoara, nu ne vom rușina să tragem foc pe turta noastră, a timișorenilor, citând catrenul (căci epigramă nu prea cred a fi) regretatului coleg, decedat pe undeva prin îndepărtata Americă, Ion Velican: „România revoluționară / Când stai bine să gândești / Trupul țării-i ca vioara: / Strunele-s la București / Și arcușu-n Timișoara”. Deh, o fi arcușu-n Timișoara, dar mâna care-l mânuiește, tot la București se află. În acest fel, de acolo se cântă, şi noi, provincialii, jucăm de voie, de nevoie.
Așadar vă invit să citiți textele acestei antologii, poate vă mai răcoriți de unele nădufuri. Dacă nu, suduiţi-i pe autori.
Ion Marin AlmăjanNOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Din capul locului, mărturisim că tandemul bănăţeano–oltenesc Ionel Iacob-Bencei & Nelu Vasile, a funcţionat în deplină armonie la alcătuirea acestei culegeri antologice, cu titlul IONII EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI.
Nici nu se putea altfel când ai de-a face cu un „Saint Bernard” de talia legendarului Bencei, care a hămăit o dată la Timișoara, la adresa unui confrate plagiator, făcându-l să-și recunoască păcatul; a hămăit de două ori la Galaţi determinându-l pe un brăilean zurbagiu să renunțe la gestul sinuciderii... ca epigramist; în sfârșit, a hămăit de trei ori la Brașov salvând o victimă sigură cu butoiașul de coniac pe care-l purta ca papion, pentru astfel de ocazii. Ce-i drept, a mai hămăit de câteva ori şi unor potăi şi javre, dar acestea s-au dovedit a fi irecuperabile…
Cât despre „Cocker”-ul (scotocitor) NeVa, ce să mai spunem decât că a "scotocit" toate tufișurile epigramatice pe care le-a întâlnit în cale recuperând ce s-a mai putut recupera, cu excepţia cazurilor "De unde nu e, nu e...".
De ce un asemenea titlu? Pentru că după apariția - în premieră – a cărţii SAGITTARIUS EPIGRAMATICUS (Săgetători epigramiști), culegere zodiacală îngrijită de Dan Căpruciu, maestrului Bencei i-a detonat ideea de a aduna sub o cupolă pe toți IONII (mai mult sau mai puțin) EPIGRAMIŞTI. Şi - har Domnului – sunt peste 150!
În acest sens culegerea este antologică şi nu prin valoarea fiecărui catren în parte. Dimpotrivă, suntem conștienți că unele catrene nu se ridică la rangul de epigrame, însă autorii lor au apărut în diferite publicații, inclusiv în culegeri, antologii, volume colective sau de autor şi - ca atare - i-am "inventariat". Au fost totuşi câteva cazuri - foarte puţine şi nu le vom nominaliza aici - în care a trebuit să eliminăm din selecţie autorii cărora nu le-am putut reţine nimic publicabil. Pe de altă parte, numărul creaţiilor reţinute pentru fiecare ION e cuprins între una şi cinci, în funcţie de catrenele găsite, calitatea lor şi spaţiul tipografic disponibil.


Ionii epigramei româneşti 9

Nu am modificat textul inițial, deşi sunt unele catrene (mai ales interbelice) în care nu rimează versurile 1 cu 3, ci numai 2 cu 4; totuși corespund ca număr de silabe si ritm. În consecință, le-am păstrat, întrucât - în bună parte - aşa s-a scris în perioada respectivă. Am redus numărul de cuvinte la câteva titluri, deoarece deconspirau poanta; de asemenea, acolo unde s-a putut, prin topica versului am îndreptat unele "aritmii".
Așadar, nu ne arogăm calitatea de antologatori, ci pe aceea de "îngrijitori de carte", ca atare am făcut cuvenita mențiune pe coperta interioară, dar si pe manșeta din partea de sus a volumului.
În privința unor diminutive / derivate, ne-am adresat cunoscătorilor în domeniul onomasticii şi astfel, pe lângă Ioan, Ion şi Nelu, i-am inclus în culegere pe Jean (Buhman, Moscopol) şi Janet (Nică), aceste prenume (nume de botez) trăgându-se din Ioan, pe filiera franceză.
În concluzie: „La români, ION e slugă; / NELU-i mare rebusist; / IOAN e domn și-i pus pe rugă, / Iar IONEL e... un artist”.
O asemenea carte se cade să aibă şi o "intrare" pe măsură, dar nu oricum, ci semnată tot de un ION, însă "căpitan nejucător" (ca la tenis). Așadar, am apelat la bunăvoinţa şi gentilețea cunoscutului scriitor Ion Marin Almăjan, care cunoaște bine fenomenul, a participat la șezători cu public ale Cenaclului "Ridendo", a găzduit epigramiști pe vremea când era directorul Editurii „Facla” din Timișoara, precum şi la cotidianul "Renaşterea bănățeană", ca şef secție cultură.
Vă dorim lectură plăcută!

24 ianuarie, 2017
Ionel IACOB-BENCEI
Nelu VASILE

--------------------------------------------------------------- 
IACOB-BENCEI Ionel
(18.12.1940-)
„Coloana Infinitului”
La părerea ancestrală
Eu de-a pururea rămân:
E coloana vertebrală
A poporului român!
Singura soluţie
Pe străbunul nostru plai
Poate-nlătura necazul
Doar un rege ca Mihai…
Însă ca Mihai Viteazul!
Unui politician ajuns
Ce-mi şopteşte mie muza,
Ţine minte şi în somn:
Ai tu barbă ca şi Cuza,
Însă Cuza a fost… DOMN!
Opţiune neelectorală
Prefer să ţin o lună post,
Cu apă, că mai mult rămâne,
Decât la capul unui prost
Să cânt: „Deşteaptă-te, române!”
Ionii epigramei româneşti 63
Undeva pe Terra
De vreo şapte sau opt toamne,
Dându-ne de tot uitării,
Stă în stânga primei-doamne
Primul TICĂLOS al ţării.


-------------------------------------------------- 


MICLĂU Ioan*
(25.12.1940-)
Și totuși...
De te-i mai plânge Ioane la dușmani,
Tu nu-i căta deloc pe la vecini;
Sub pielea ta, căpușe stau ciorchini,
Omizile-n grădina ta mănâncă bani!..
Sfat
Eu te rog, iubit prieten, viitor slujbaș în arte,
Vizitează cimitirul, e-o întreagă mare carte
Și învață de acolo ce e rău și ce e bine,
Cum că viața-i doar minunea ce te chinuie pe tine.
Unui palavragiu
Știi că apa liniștită deseori e mai adâncă,
Iar sub linul ei se află cea mai ascuțită stâncă?
Știi tu, omule, ce-nseamnă să-ți uiți șapte ani de-acasă,
Că de școli mai zică alții, cum te porți, n-ai nicio clasă !

* Locuieşte în Cringilla, Australia.

 ------------------------------------------------------CUPRINS
Dacă talent nu e, nimic nu e ........................................................... 5
Notă asupra ediţiei .......................................................................... 8
Acsan Ion ...................................................................................... 11
Andraşoni Ionel ............................................................................ 11
Anestin Ion ................................................................................... 12
Angheluş A. Ion ........................................................................... 12
Antonescu P. Ion .......................................................................... 13
Arcaş Ion ...................................................................................... 13
Arcudeanu Ion .............................................................................. 14
Arntd Ioan ..................................................................................... 14
Bahu Ion ....................................................................................... 16
Barbu N. Ion ................................................................................. 17
Bassarabescu A. Ioan ................................................................... 17
Bălan Barbu Ioan .......................................................................... 18
Bălan Ioan ..................................................................................... 18
Bălan Ion (Jenică) ......................................................................... 19
Berghia Ion ................................................................................... 20
Bianu Corin (Cobianu Ion) ........................................................... 21
Bindea Ion .................................................................................... 22
Bocăneţ Ion ................................................................................... 23
Bolocan Ion .................................................................................. 23
Bratu C. Ion .................................................................................. 24
Brâncuşi Ion (Coteţ Ion) ............................................................... 24
Bubă Ion ....................................................................................... 25
Bucă P. Ion ................................................................................... 26
Bucheru Ion .................................................................................. 27
Buhman Jean ................................................................................ 27
Busuioc Ion ................................................................................... 28
Butnaru Ion ................................................................................... 29
Butulescu Ion (Gioni) ................................................................... 29
Calboreanu Ion ............................................................................. 31
136 Ediţie îngrijită de Ionel Iacob-Bencei & Nelu Vasile
Caragiale Ion Luca ....................................................................... 32
Cănăvoiu Ion ................................................................................ 32
Cârdu Ion ...................................................................................... 33
Ciobanu Ion .................................................................................. 34
Cochior Ioan ................................................................................. 35
Cojocariu-Coajă Ioan ................................................................... 35
Costea Ioan ................................................................................... 36
Costin Sava Ion ............................................................................ 37
Crainic Nichifor (Dobre Ion) ........................................................ 37
Crăciun-Petrişan Ioan ................................................................... 38
Cristescu I. Ioan (Nelu) ................................................................ 39
Croitoru Ion .................................................................................. 39
Cucoş Ionel ................................................................................... 40
Cuzuioc Ion .................................................................................. 41
Dacianu P.Ion ............................................................................... 42
Diaconu Şt. Ion ............................................................................. 42
Diordiev Ion ................................................................................. 43
Diviza Ion ..................................................................................... 44
Dragu Ion ...................................................................................... 45
Drăgnescu Ion ............................................................................... 45
Drăgoianu Ion ............................................................................... 46
Enescu-Pietroşiţa Ion .................................................................... 47
Fărcaş Ioan ................................................................................... 48
Fărcăşanu Ioan .............................................................................. 48
Feneşan Ioan ................................................................................. 49
Filimon Ioan ................................................................................. 50
Fîrte Ioan ...................................................................................... 51
Frenţescu Ioan .............................................................................. 52
Găbudean Ioan (Rivalet Jean) ...................................................... 53
Gârda Petru-Ioan .......................................................................... 54
Geană Ion Cristea ......................................................................... 55
Ghera Ion ...................................................................................... 56
Gologan Ionel ............................................................................... 56
Grigore Ion ................................................................................... 57
Grigoroiu Ion ................................................................................ 58
Ionii epigramei româneşti 137
Grosu Ion ...................................................................................... 59
Heliade-Rădulescu Ion ................................................................. 60
Hodaş Ioan .................................................................................... 61
Iacob-Bencei Ionel ....................................................................... 62
Ionescu-Quintus Ion ..................................................................... 63
Ionescu-Quintus Nelu ................................................................... 64
Iovuţa Corneliu-Ioan .................................................................... 65
Jecu Ionel ...................................................................................... 67
Jivan Alexandru Coriolan Ion ...................................................... 67
Jorz Ioan ....................................................................................... 68
Lazaroneanu Ionel ........................................................................ 70
Lazăr Ioan ..................................................................................... 70
Lăpădat Ion ................................................................................... 71
Lică Valerian-Ion ......................................................................... 71
Maftei-Buhăieşti V. Ioan .............................................................. 73
Manu Ion ...................................................................................... 73
Marian Nelu .................................................................................. 74
Marinescu Ioan ............................................................................. 75
Martin Ioan ................................................................................... 76
Mărginean Ioan ............................................................................. 77
Meca Ion ....................................................................................... 78
Miclău Ioan ................................................................................. 78
Miclescu Ion ................................................................................. 79
Micuţ Ion ...................................................................................... 79
Mihai M. Ion ................................................................................. 80
Minulescu Ion ............................................................................... 81
Mioc I. Ion .................................................................................... 82
Mohor Ion (Bărbulescu Ion) ......................................................... 83
Moraru Ion .................................................................................... 83
Moscopol Jean .............................................................................. 84
Munteanu Ion ............................................................................... 85
Negoiţă Ioan ................................................................................. 86
Negreanu Ion ................................................................................ 86
Negruţ Ionel .................................................................................. 87
Neluş Ioan ..................................................................................... 88
138 Ediţie îngrijită de Ionel Iacob-Bencei & Nelu Vasile
Neniţescu Ioan .............................................................................. 89
Nică Janet ..................................................................................... 89
Niculescu-Chic Ion ....................................................................... 90
Nijloveanu Ion .............................................................................. 91
Patriche Ion ................................................................................... 92
Pavelescu I. Ion ............................................................................ 93
Pătraş Stan Ion .............................................................................. 94
Pătrăşcoiu-Spin Ion ...................................................................... 96
Peia Ioan ....................................................................................... 97
Pena C. Ion ................................................................................... 98
Perieţeanu Grigore Ioan ................................................................ 99
Pochea Ion (Nelu) ......................................................................... 99
Pop Ioan ..................................................................................... 100
Popa Ion Victor .......................................................................... 101
Popescu-Chebacea Ioan ............................................................. 102
Popescu-Polyclet C. Ion ............................................................ 102
Postolache Ion Larian ................................................................ 103
Potopin Ion (Magnea Ion) .......................................................... 104
Prale Ioan ................................................................................... 105
Pribeagu Ion (Lazarevici Isac) ................................................... 105
Raţiu Ioan ................................................................................... 106
Răduţ-Poşăganu Ioan .................................................................. 106
Răşinaru Ion ............................................................................... 107
Romanescu Ion ........................................................................... 108
Roşca Ioan .................................................................................. 109
Ruse Ion ...................................................................................... 109
Ruş Ion ....................................................................................... 110
Sasu Ioan-Mugurel ..................................................................... 111
Săndulescu Ion ........................................................................... 111
Scarlat Ion ................................................................................... 112
Stanciu Ion .................................................................................. 112
Stoica Ion-Petre .......................................................................... 113
Stoiţ Ionel ................................................................................... 114
Stroe Nelu ................................................................................... 115
Sultănescu Ion ............................................................................ 115
Ionii epigramei româneşti 139
Şiman Ioan .................................................................................. 117
Şoacă Ion (Maglaviteanul Ionel) ................................................ 117
Ştenep Ion (Penteş N. Ion) ......................................................... 118
Tălmaciu Ion ............................................................................... 119
Târziman Ioan ............................................................................. 119
Teodorescu Ion ........................................................................... 120
Toderaşcu Ioan ........................................................................... 121
Ţucă Ionuţ-Daniel ....................................................................... 122
Ungureanu Ion ............................................................................ 123
Vasile Nelu ................................................................................. 124
Vasilescu-Valjan Al. Ion ............................................................ 125
Vâlceanu-Văleanu Ion ................................................................ 125
Velican Ion ................................................................................. 126
Vişan Ioan-Nelu ......................................................................... 127
Vladimir Ion ............................................................................... 127
Vulpescu Ion ............................................................................... 128
Zaharia Ioan ................................................................................ 130
Zaharia Ion ................................................................................. 131
Zâmboc Ion ................................................................................. 131
Zbârcot Ion ................................................................................. 132
Bibliografie ................................................................................. 133
Cuprins ....................................................................................... 134


Sursa: Ionel Iacob Bencei
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu