joi, 9 februarie 2017

Tot ce ştim / All we know


Tot ce ştim

Tu nu exişti, ai devenit invizibil
plutind, alături de îngeri,
în arabescuri, fără direcţie,
într-un spaţiu gol,
cu lumina lumii aşezată
înlăuntrul inimii tale.
Un sărut este o adiere,
o trecere de urgenţă între buze,
o scrisoare deschisă
şi închiderea cărţii
pe încheietura ta
când ziua se stinge
şi foile sunt întoarse înapoi,
sperând
pentru inima ta obosită
să câştige puterea încă o dată.
Dorinţă arzătoare, surâsul
se prelungeşte, undeva, cu o lacrimă!

Nopţi liniştite, singur
şi aparent părăsit, fără scop,
până clopotul inimii
îţi dă semnale de apel
în coridoarele singuratice.
Nu este timp,
totul se dizolvă în apă
pentru-a ne lăsa
să privim în viitor
fără întoarceri apoi.
Inima ta
respiră şi bea
din fântâna tinereţii,
inima ta simte
durerea de a nu şti
unde se află frumuseţea ei
pentru că fără ea eşti un naufragiat.

Norii trec, plâng, dând viaţă
unui pământ ars
şi pentru fiecare floare
o comuniune din supravieţuire.
O ultimă cerere, cortina căzută
pe neadaptarea
unei vieţi solitare,
în timp ce
ultimul sunet de harpă
se risipeşte-n lumina apusului.
Un cer albastru şi soare,
aceasta este,
cu adevărat, muzica sferelor!

Tot ce ştim este că putem fi aici,
pentru ultima dată, pentru a simţi roua,
pentru a planta
în pământ seminţele adunate
sau pentru-a asculta, în urechile îngheţate,
ultimul cântec al păsărilor,
dar în afară de asta
exişti tu şi numai tu
şi aceasta este
emoţia vieţii pentru eternitate.


Irina Lucia Mihalca


 Printul Raimondo Sangro Antonio


All we know

You don't exist, you become invisible
Floating with the angels,
In Arabescuri, without direction,
In an empty space
Sitting with the light of the world
Inside of your heart.
A kiss is a breeze,
Emergency passage between my lips,
An open letter
And closing the book
On your wrist
When the day is fading
And the pages are turned back,
Hoping
For your heart tired
To win power again.
Burning desire, smile
Tapers, somewhere with a tear!
Peaceful night alone
And apparently left without purpose
By Heart Bell
Gives you call-signs
Lonely in the corridors.
There is no time,
Everything dissolves in water
Had to leave us
Look to the future
No turning back then.
Your heart
Breathe and drink
From The Fountain of youth,
Your heart feels
The pain of not knowing
Where is her beauty
Because without it you're a survivor.
The clouds, cry, giving life
A scorched earth
For every flower
A Communion of survival.
One last request, curtain down
On the
Solitary life
While
The last sound of the harp
- clears the sunset.
Blue skies and sunshine
This is,
Really, the music of the spheres.
All we know is that we can be here
For the last time, to feel the dew,
To plant
Collected seeds in the ground
Or listen to the frozen ears
The last song of the birds
But besides that
You and only you
And this is
The thrill of life for eternity.

Irina Lucia MihalcaGiovanni Strazza


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu