miercuri, 28 martie 2018

Către conducerea Uniunii ScriitorilorSolicitări către conducerea Uniunii Scriitorilor

Stimați colegi, dragi prieteni,
în calitate de candidat la președinția Uniunii Scriitorilor din România, mi-am propus să fac o analiză cât mai pertinentă a activității culturale și financiare a Uniunii, precum și a organismelor de conducere. Din păcate, am constatat că rapoartele anuale de activitate lipsesc, precum și cea mai mare parte din datele financiare.
În virtutea obligației de transparență în cheltuirea banului public și a dreptului la informare al membrilor Uniunii, am făcut o serie de solicitări către conducere. Din păcate, nu am primit nici un răspuns oficial. Chiar și în aceste condiții, consider oportun să vă informez asupra demersurilor făcute, de aceea pun în atașament solicitările trimise în ultima vreme.
În principiu, ele se referă la următoarele aspecte:
-          bilanțul contabil și Raportul Comisiei de Cenzori pe 2017;
-          rapoartele anuale ale președintelui Uniunii pe perioada ultimului mandat, potrivit Statutului;
-          situație privind partea de buget (buget de peste 1.500.000 de euro în 2017) care a fost destinată activităților culturale din filiale;
-          constatările Raportului comisiei de cenzori cu privire la sumele cheltuite pe procese (peste 60.000 de euro anul trecut), observațiile și recomandările cuprinse în raport, precum și calendarul de implementare a recomandărilor;
-          dacă este permisă prezența presei la  alegeri sau nu. Dat fiind faptul că Uniunea Scriitorilor este asociație de utilitate publică, în mod normal ar trebui să fie posibilă, însă aștept poziția oficială a conducerii Uniunii, pentru a o transmite jurnaliștilor care m-au contactat;
-          rugămintea de a  fi pus la dispoziție în regim de urgență tuturor membrilor Uniunii, constituanți ai AFG-urilor, Raportul  pe ultimii 5 ani al Comisiei de Cenzori, așa cum prevede Statutul;.
-          rugămintea de a fi rezolvată chestiunea sălilor unde se votează. Sălile sunt mult prea mici față de numărul membrilor filialei respective. Unul dintre efecte este că nu toți cei prezenți au posibilitatea să asculte discursul candidaților și să facă alegerea în deplină cunoștință de cauză. Li se încalcă astfel dreptul la informare, iar rezultatul votului poate fi viciat.;
-          solicitarea ca timpul pentru prezentarea programelor de candidatură la alegeri să nu fie doar 5 minute de candidat, așa cum s-a discutat în Consiliul USR;
-          posibilitatea participării unor observatori  independenți la alegeri. Mai mulți jurnaliști culturali sau membri ai unor ONG-uri specializate în monitorizarea alegerilor mi-au adresat această întrebare;
-          o soluție pentru transportul urnelor de la sediul USR către filiale și înapoi. (”E vorba de 20 de urne care merg în 20 de filiale și am înțeles că ele vor fi în sarcina șoferului instituției. Cu toată bunăvoința și fără niciun proces de intenție, vă rog să oferiți o soluție serioasă. Salariatul instituției, șofer al președintelui în funcție, nu intră în standardele minime ale unui proces electoral fără dubii, chiar dacă este o persoană minunată.”)

Toate cele bune,
Dan Lungu
Raportul cenzorilor și banii cheltuiți pe procese

Stimate domnule președinte al Uniunii Scriitorilor din România,
pentru corecta informare a membrilor Uniunii noastre asupra cheltuirii banilor la strângerea cărora contribuim cu toții, în calitate de candidat, vă solicit sa faceți publice constatările Raportului comisiei de cenzori cu privire la sumele cheltuite pe procese în 2017, observațiile și recomandările cuprinse în raport, precum și calendarul de implementare a recomandărilor.
V-aș fi recunoscător dacă ați face acest lucru înainte de alegeri, nu după, astfel încât colegii noștri să poată exprima un vot în cunoștință de cauză. Poate nu e inutil să adaug că Raportul comisiei de cenzori ar  trebui să poată fi consultant de oricare membru al Uniunii, pe site-ul instituției.
Cu mulțumiri anticipate,
Dan Lungu

Stimate domnule președinte al Uniunii Scriitorilor din România,
Stimate domnule președinte al Comisiei de Cenzori,

conform Anexei 1 a Statutului Uniunii Scriitorilor din România, adică a Regulamentului Comisiei de Cenzori, ”la sfârșitul mandatului de 5 ani, CC pune un raport la dispoziția AGF-urilor” (Art. 1).
Potrivit Cap.6, art. 33 al Statutului USR , ”Adunarea Generală a Filialei (AGF) se întrunește în sesiune ordinară la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor filialei”.
Am remarcat că unele AFG-uri deja au fost convocate, prin anunț pe site-ul filialei și/sau prin mesaj către membri, însă convocarea nu este însoțită de Raportul Comisiei de Cenzori pe 5 ani, referitor la întreaga perioadă a mandatului, așa cum prevede Anexa 1, parte integrantă a Statutului Uniunii.
Pentru respectarea Statutului Uniunii noastre și pentru corecta informare a membrilor, vă rog să puneți la dispoziție în regim de urgență tuturor membrilor Uniunii, constituanți ai AFG-urilor, Raportul  pe 5 ani al Comisiei de Cenzori.

Cu mulțumiri anticipate,
Dan Lungu

Stimate domnule Președinte,
aș dori să fac o informare către toți membrii Uniunii Scriitorilor din România cu privire la fondurile cheltuite pentru activități culturale desfășurate în filialele din afara Bucureștiului.
După știința mea, bugetul de anul trecut al USR a depăși t 1.500.000 de euro. Este normal ca membrii noștri să știe cât din acest milion și jumătate de euro se regăsesc în activitățile lor, ”în provincie”.
Deoarece Rapoartele de activitate și bilanțurile contabile ale Uniunii nu se află pe site-ul instituției și nici nu mi-au fost puse la dispoziția, în calitate de candidat, în urma solicitării mele, vă rog să dispuneți aparatului de specialitate al Uniunii să întocmească această situație și să o pună la dispoziția tuturor membrilor breslei noastre.i
Cu mulțumiri anticipate,
Dan Lungu

Stimate domnule Președinte,
potrivit Statutului U.S.R., la articolul 20, al. g), printre atribuțiile Consiliului Uniunii Scriitorilor din România se numără  faptul că ”la sesiunea din martie dezbate și aprobă, tot prin vot deschis, bilanțul contabil pentru anul precedent, precum și raportul Comisiei de Cenzori” .
Dat fiind faptul că pe site-ul Uniunii nu am găsit publicat niciun bilanț contabil și niciun Raport al Comisiei de cenzori, în calitatea de candidat la alegerile pentru președinția U.S.R. vă rog să-mi puneți la dispoziție câte un exemplar din aceste documente pentru perioada ultimului mandat (2013-2018) sau să le publicați pe site, pentru consultare publică.
Cu mulțumiri anticipate,
Dan Lungu

Stimate domnule Președinte al USR,
Stimate domnule Președinte al  Comisiei de Monitorizare a Alegerilor,

În urma discuțiilor cu mai mulți membri ai Uniunii noastre, în calitate de candidat, vin cu o serie de solicitări pentru o mai bună și corectă organizare a alegerilor.
Primul lucru asupra căruia vreau să atrag atenția este că nu de puține ori sălile sunt mult prea mici față de numărul membrilor filialei respective. Unul dintre efecte este că nu toți cei prezenți au posibilitatea să asculte discursul candidaților și să facă alegerea în deplină cunoștință de cauză. Li se încalcă astfel dreptul la informare, iar rezultatul votului poate fi viciat.
De pildă, cea mai mare sală din Calea Victoriei, nr. 133, nu poate găzdui mai mult de 60 de persoane. Or, aici vor veni să voteze Filiala București – Proză (256 de membri), Filiala București – Critică (141) și Filiala București – Traduceri (226 de membri). De asemenea, la Cluj alegerile sunt prevăzute într-o sală de 40-50 de locuri la Filială, în condițiile în care filiala numără în jur de 300 de membri. Rugămintea mea este să luați măsurile necesare pentru desfășurarea unor alegeri  în condiții optime.
Al doilea aspect asupra căruia aș vrea să atrag atenția este timpul acordat candidaților pentru prezentarea candidaturii. Am fost informat că la ultima ședință a Consiliului USR a fost vehiculat un timp de 5min pentru fiecare candidat. Este inadmisibil de puțin, ținând cont câte sunt de criticat la actuala conducere și ce multe lucruri bune se pot face pe viitor. Sper să acordați un interval de timp decent pentru prezentarea programelor, precum și un interval pentru  sesiunea de întrebări și răspunsuri.
A treia chestiune privește posibilitatea participării unor observatori  independenți la alegeri. Mai mulți jurnaliști culturali sau membri ai unor ONG-uri specializate în monitorizarea alegerilor mi-au adresat această întrebare. Nefiind de competența mea să ofer un răspuns, vă rog să precizați dvs.  poziția oficiala a conducerii USR în această solicitare.
A patra chestiune se referă la transportul urnelor de la sediul USR către filiale și înapoi. E vorba de 20 de urne care merg în 20 de filiale și am înțeles că ele vor fi în sarcina șoferului instituției. Cu toată bunăvoința și fără niciun proces de intenție, vă rog să oferiți o soluție serioasă. Salariatul instituției, șofer al președintelui în funcție, nu intră în standardele minime ale unui proces electoral fără dubii, chiar dacă este o persoană minunată.

Cu mulțumiri anticipate,
Dan LunguSursa: G.A.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu