sâmbătă, 31 martie 2018

GANDUL ZILEI, 31 martie 2018

PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂSâmbătă, 31 martie 2018

Why fear when I am here? Put all faith in Me. I shall guide you and guard you, like the eyelids guard the eye!

Jesus underwent several trials and tribulations during His time. He became the Saviour and Messiah of the poor and forlorn, helping them in many ways. Once while crossing the desert, a poor woman approached Him begging for food. He gave her bread saying, “Take this". When someone enquired where bread came from, Jesus replied that it was Divine will. There is nothing greater than Divine Will. Everything is God’s will. The foremost duty of a human being is to realise the will of God and submit oneself to that Divine will. People today are blind, having lost both their eyes of faith. Faith is the basis for all creation. Hence first and foremost, develop faith. Where there is faith and love, everything else will be added unto such a person. Many people have faith, but lack love. Faith devoid of love has no use. Love and faith must be together like mutually attractive magnetic poles. (Divine Discourse, Dec 26, 2007)De ce să vă fie teamă, când Eu sunt aici? Puneți-vă întreaga credință în Mine! Vă voi călăuzi și ocroti, așa cum pleoapele ocrotesc ochiul.

Iisus a trecut prin mai multe încercări și situații grele în timpul Său. El a devenit Mântuitorul și Mesia celor sărmani și necăjiți, ajutându-i în multe feluri. Odată, mergând prin pustiu, o femeie sărmană s-a apropiat de El și I-a cerut mâncare. El i-a dat pâine și i-a zis: „Ia-o!”. Când cineva a întrebat de unde era pâinea, Iisus a răspuns că a fost voia Divină. Nu există nimic mai presus de Voia lui Dumnezeu. Totul este Voie Divină. Datoria primordială a omului este să-și dea seama de Voia Domnului și să se supună acestei Voințe. Oamenii de azi sunt orbi, pentru că au pierdut ochii credinței. Credința este baza întregii creații. De aceea, înainte de orice, să nutriți credință! Unde există credință și iubire, toate celelalte vin de la sine. Mulți oameni au credință, dar le lipsește iubirea. Credința lipsită de iubire este nefolositoare. Iubirea și credința trebuie să existe împreună precum cei doi poli ai unui magnet, care se atrag reciproc. (Discursul Avatarului, 26 decembrie 2007)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Încheiem luna martie guvernați de chiar numărul încheierii, al totalității, imaginii globale, atotcuprinderii, manifestat în special în domeniul activităților creatoare desfășurate împreună cu asociații noștri.

Vom fi preocupați de ceea ce creăm durabil pentru urmașii noștri, de eforturile educative care formează caracterul vlăstarelor tinere ale familiei.

Firile mai ascunse vor fi înclinate să se retragă pe tărâmul „bucuriilor” egoiste, nesănătoase (experiențe induse de halucinogene, adulter, trădarea partenerilor prin retragerea unor resurse comune grupului și constituirea unor rezerve secrete, egoiste). Cantonarea în aspectele de umbră ale zilei poate aduce autolimitare, alienare, rătăcirea minții, percepția deformată a realității și relațiilor cu ceilalți, tentația morții ca eliberare…ș.a.).

Munca temeinică pozitivă, constructivă va aduce înnobilarea spiritului, bucuria de a se simți copil divin, continuu vegheat, ocrotit, călăuzit de unul Dumnezeu. Este important să ne centrăm pe relația cu Divinitatea, ca să păstrăm direcția cea bună – întrucât mâine ne vom afla sub același tip de influență ca azi, cu un accent particular pe (in)capacitatea individului de a ține în frâu capriciile propriei minți.

Vulnerabilitate: orice parte a corpului. (A.D.)

CALENDARUL CREŞTIN ORTODOX

Sâmbătă, 31 martie 2018

Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diaconul (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților)

http://ziarullumina.ro/calendarul-zilei/sfantul-sfintit-mucenic-ipatie-episcopul-gangrei-sfantul-mucenic-veniamin-diaconu-0
Sfântul Sfinţit Mucenic Ipatie a fost unul din cei 318 Sfinţi Părinţi de la Primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), care a osândind rătăcirea lui Arie. Iubitor al înţelepciunii Sfintelor Scripturi încă din tinereţe, Sfântul Ipatie s-a nevoit cu faptele bune şi a propovăduit neîncetat dreapta credinţă păstoriţilor săi. Devenit cunoscut prin minunile pe care le săvârşea Dumnezeu prin el, însuşi împăratul Constanţiu (337-361) îl cinstea şi-l preţuia. Însă, pentru că s-a dovedit un stâlp al Ortodoxiei, Sfântul Ipatie a fost atacat şi bătut de o ceată de eretici novaţieni când se întorcea din Constantinopol la cetatea sa, Gangra. Apoi l-au aruncat într-o prăpastie şi lau lăsat pradă păsărilor şi fiarelor sălbatice. Chinuindu-se în durerile morţii, şi-a adunat puterile şi s-a rugat pentru iertarea şi îmblânzirea ucigaşilor săi. Dar l-a găsit o femeie care ţinea eresul lui Arie şi luând o piatră ascuţită i-a zdrobit capul, dându-şi astfel sufletul. Creştinii din Gangra, aflând acestea, au luat trupul episcopului lor şi l-au înmormântat cu mare alai şi jale.

Femeia care l-a ucis cu piatra a înnebunit în clipa în care l-a văzut murind. Mai târziu, a fost dusă la mormântul sfântului unde va primi vindecarea. După tămăduire, această femeie îşi va petrece toată viaţa în lacrimi şi rugăciune.

Multe minuni şi tămăduiri s-au petrecut, cu harul lui Dumnezeu, oamenilor ce veneau cu credinţă la mormântul Sfântului Sfinţit Mucenic Ipatie.

Tot astăzi sunt pomeniţi Sfinţii Mucenici Avdas episcopul şi Veniamin diaconul şi 9 mucenici împreună cu ei, care au fost legaţi şi aruncaţi în închisoare, unde prigonitorii au adus mulţime de şoareci şi şobolani şi pisici flămânde care i-au mâncat de viiCu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Alexandra Dogaru


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu